171 - Μαγνητικό πεδίο κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού.

50 %
50 %
Information about 171 - Μαγνητικό πεδίο κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού.
Education

Published on March 1, 2014

Author: stathis13061965

Source: slideshare.net

Description

Μαγνητικό πεδίο κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού.

171 - Μαγνητικό πεδίο κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού Γουρζής Στάθης – Φυσικός ΥΣΕΦΕ 2013 - 2014 Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών Νυδριού Λευκάδος

Στο πείραμα αυτό θα χρησιμοποιήσουμε έναν κυκλικό αγωγό, που βρίσκουμε από το εργαστήριο του ηλεκτρισμού …

… καλώδια , διακόπτες και μια πηγή συνεχούς ρεύματος …

… το Multilog του εργαστηρίου, με τον αισθητήρα του μαγνητικού πεδίου, και μια πυξίδα …

… και βάσεις στήριξης, με μικρές ράβδους, λαβίδα και συνδέσμους.

Συναρμολογούμε την πρώτη βάση στήριξης …

… και τοποθετούμε τον κυκλικό αγωγό.

Συναρμολογούμε την δεύτερη βάση στήριξης …

… και τοποθετούμε την μεταλλική λαβίδα.

Τοποθετούμε τις δύο κατασκευές με τέτοιο τρόπο, ώστε να βρίσκονται, περίπου, στο ίδιο επίπεδο.

Ανοίγουμε το Multilog …

… και συνδέουμε τον αισθητήρα του μαγνητικού πεδίου …

… στην ελεύθερη θύρα Ι/Ο - 1.

Ορίζουμε τον αισθητήρα του μαγνητικού πεδίου …

… και την δειγματοληψία του πειράματος.

Τοποθετούμε τον αισθητήρα του μαγνητικού πεδίου …

… ώστε να μετρά στο κέντρο του κυκλικού αγωγού.

Κατασκευάζουμε το ηλεκτρικό κύκλωμα …

… χρησιμοποιώντας έναν διακόπτη …

… και καλώδια με « κροκοδειλάκι »…

… προς την πηγή του κυκλώματος.

Για να στερεώσουμε τα « κροκοδειλάκια » …

… χρησιμοποιούμε ένα κομμάτι μονωτικής ταινίας …

… όπου και τοποθετούμε την μπαταρία …

… ώστε να στερεωθούν και να «κλείσει» το κύκλωμα.

Τέλος, ενώνουμε τα δύο άκρα της μονωτικής ταινίας.

Ανοίγουμε την πυξίδα …

… και την τοποθετούμε πλάι στον αισθητήρα του Multilog, ώστε να παρατηρήσουμε την μεταβολή του μαγνητικού πεδίου.

Η πειραματική μας διάταξη από την μια πλευρά ...

… και η πειραματική μας διάταξη από την άλλη πλευρά.

Ξεκινάμε το πρόγραμμα DB – Lab ...

… που επικοινωνεί με το Multilog και το Computer ...

… και από την επιλογή « Πίνακας Ελέγχου »…

… κάνουμε επαλήθευση στις ρυθμίσεις δειγματοληψίας και συνολικής χρονικής διάρκειας του πειράματος.

Ξεκινάμε δοκιμαστικές μετρήσεις …

… ώστε να διαμορφώσουμε έτσι την γραφική παράσταση …

… μεγαλώνοντας το παράθυρο του προγράμματος στον Η/Υ …

… ώστε να φαίνεται ολόκληρη η γραφική παράσταση …

… και με τον βιντεοπροβολέα του εργαστηρίου.

Ξεκινάμε το Multilog ...

… και κλείνουμε τον διακόπτη του κυκλώματος .

Η γραφική παράσταση της μεταβολής του μαγνητικού πεδίου , στο πίνακα του εργαστηρίου …

… και η μεταβολή του μαγνητικού πεδίου , στην μαγνητική βελόνα της πυξίδας . 1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

Μπορούμε να παρακολουθήσουμε την διακύμανση του μαγνητικού πεδίου, και από τις τιμές που μας δείχνει το Multilog, στην οθόνη του …

… όπως, βέβαια και από την γραφική παράσταση στην οθόνη του Η/Υ …

… χρησιμοποιώντας την « Μεγέθυνση » του προγράμματος DB – Lab.

Τέλος πειράματος …

Add a comment

Related presentations

Related pages

171 - Μαγνητικό πεδίο κυκλικού ...

171 - Μαγνητικό πεδίο κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού. 171 - Μαγνητικό πεδίο κυκλικού ...
Read more

Μαγνήτες,μαγνητικό πεδίο. - PhET ...

Μαγνήτες,μαγνητικό πεδίο. ... μαγνητικού πεδίου κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού ...
Read more

Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρου ...

... Μαγνητικό Πεδίο Αγωγού. ... 171 - Μαγνητικό πεδίο κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού.
Read more

Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου ...

Αρθρα ... Εκπαίδευση ... Διδασκαλία ... Πειράματα . . . ... Σάββατο, 21 ...
Read more

Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρου ...

Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρου αγωγού & Δύναμη . ... Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρου ...
Read more

Φυσική και Φωτογραφία ...

Μαγνητικό πεδίο κυκλικού αγωγού 1; 2; ... Μαγνητικό Πεδίο Ευθύγραμμου Αγωγού Μεγάλου ...
Read more

Φυσική και Φωτογραφία ...

Μαγνητικό πεδίο κυκλικού αγωγού 1; 2; 3; 4; 5 (7 ψήφοι) © Σιτσανλή Ηλίας Γράψτε ...
Read more