ศิลปะการนำเสนอธุรกิจไฮเทค

35 %
65 %
Information about ศิลปะการนำเสนอธุรกิจไฮเทค
Education

Published on March 8, 2014

Author: cheeptham333

Source: slideshare.net

Description

ศิลปะการนำเสนอธุรกิจไฮเทค
วิชาผู้ประกอบการไฮเทค
ชีพธรรม คำวิเศษณ์
อา 9 มี.ค. 2557

ศิลปะการนำเสนอ ธุรกิจไฮเทค คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ชีพธรรม คำวิเศษณ์ อา 9 มี.ค. 2557

หนังสืออ่านประกอบ

slideshare.net

ใครมีปัญหา ในการนำเสนอบ้าง

ให้ น.ศ. เล่าประสบการณ์ ครั้งแรก การพูดที่สาธารณะ

ประสบการณ์ของอาจารย์ตลอด 17 ปีที่ผ่านมาในฐานะนักจัด รายการวิทยุและสอนหนังสือ

การเตรียมตัวพูด (Content)

รู้จักผู้ฟัง

พูดสะกด เหมือนให้ไม่กดปุ่มรีโมท

การลำดับเรื่องราว

สร้างให้ตื่นเต้น

ทำให้ประทับใจ

Powerpoint VS Keynote

11 Presentation Lessons You Can Still Learn From Steve Jobs via นิตยสาร Forbes

The presentation secrets of Steve Jobs Via slideshare.net

Steve Jobs introduces Original Steve Jobs introducing the very first iPod at a low key event in 2001

Steve Jobs launch iphone 2007

Apple Introduces MacBook Air 2008

Apple Launch iPad 2010

TED

การฝึกหัดพูดและนำเสนอ ทำให้เกิดความชำนาญ

Add a comment

Related presentations