17 buletin hikmah jumat laz nas chevron duri edisi xvii 2013 tawakkal 3

67 %
33 %
Information about 17 buletin hikmah jumat laz nas chevron duri edisi xvii 2013 tawakkal 3
Spiritual

Published on February 17, 2014

Author: taufi9hidayat

Source: slideshare.net

Description

17 Buletin Hikmah Jumat LAZNas Chevron Duri Edisi XVII 2013 Tawakkal 3

LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL Buletin Jumat Chevron Indonesia Akta Notaris Wahyu Nurani, SH. No. 34 Tanggal 28 April 2008 NPWP : 02.816.712.0-077.000 Balikpapan|Darajat|Dumai|Duri|Jakarta|Minas|Rumbai|Salak Edisi XVII LAZNas Chevron Duri 25 Muharram 1435 H / 29 Nopember 2013 Terbit setiap Jumat, tidak diperjualbelikan Tidak dibaca saat Khutbah Jumat TAWAKKAL (3) H. J. Ardan Mardan, Lc., M.A Diantara Motivator untuk Bertawakkal 1. Ma’rifatullahi bi asma-ihi al-husna (Mengenal Allah dengan nama-namanya yang indah) Barangsiapa mengenal dan yakin bahwa Allah SWT sebagai Rahman (Maha Pengasih), Rahim (Maha Penyayang), ‘Aziz (Maha Perkasa), Hakim (Maha Bijaksana), Hayy (Maha Hidup), Qayyum (Maha Berdiri Sendiri).., maka ia akan terdorong untuk bertawakkal kepada-Nya. Oleh karena itu, Al-Quran sering mengaitkan perintah tawakkal dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah di atas. Yang paling banyak adalah Ismul Jalalah ‫,ﷲ‬ nama yang mengandung segala kesempurnaan, seperti dalam firman-Nya: “Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S.Ali Imran: 159). “Berkatalah dua orang diantara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya: "Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang (kota) itu, maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar orang yang beriman." (Q.S.Al-Maidah: 23). “Kepada Allah sajalah kami bertawakkal. Ya Tuhan Kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak (adil) dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya.” (Q.S. Al-Maidah: 89). Tawakkal juga dikaitkan dengan Ar-Rahman dimana rahmat-Nya yang maha luas tidak akan menyia-nyiakan siapapun yang bertawakkal kepada-Nya: Katakanlah: "Dia-lah Allah yang Maha Penyayang kami beriman kepada-Nya dan “Dan kelak akan dijauhkan orang yang taqwa dari neraka itu, (yaitu mereka) yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkan hartanya.” (Q.S. Al-Lail: 17-18)

kepada-Nya-lah kami bertawakkal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata". (Q.S.Al-Mulk: 29). Tawakkal juga dikaitkan dengan Al-‘Aziz (akan mulia dan tidak akan hina sedikitpun orang yang bergantung kepada-Nya, Ar-Rahim (rahmat Allah bagi yang bertawakkal kepada-Nya), AlHakim (tidak akan diabaikan siapun yang percaya dengan kesempurnaan kebijaksanaan dan perencanaan-Nya): “Dan bertawakkallah kepada (Allah) yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.” (Q.S. AsySyu’ara: 217). “Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S.Al-Anfal: 49). Tawakkal juga dikaitkan dengan Al-Hayy dimana orang yang bergantung kepada makhluk berarti ia bergantung kepada sesuatu yang akan mati sewaktu-waktu, dan beruntunglah orang yang hanya bergantung kepada Allah yang Maha Hidup: “Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup (kekal) yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-Nya. Dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa-dosa hamba-hamba-Nya.” (Q.S.Al-Furqan: 58). 2. Ats-Tsiqah billahi ta'ala (percaya penuh kepada Allah SWT) Tsiqah kepada Allah adalah buah dari ma'rifatullah, seperti kepercayaan penuhnya Ummi Musa melaksanakan tuntunanAllah SWT: “Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah Dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah mia ke sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan men- jadikannya (salah seorang) dari para rasul.” (Q.S.Al-Qashash: 7). Dalam ayat ini ibunda Musa diberi dua perintah, dua larangan dan dua janji: perintah untuk menyusui dan meletakkan bayinya di sungai Nil, larangan jangan takut dan jangan sedih, dan janji akan dikembalikan-Nya Musa kepadanya dan akan dijadikan-Nya salah seorang nabi. Semua perintah, larangan dan janji dari Allah SWT ini amat diyakini oleh ibu Musa alaihimassalam dan ia taati semuanya dengan penuh tawakkal. Seorang mujahid di masa-masa keemasan Islam pernah ditanya: “Siapa yang akan mencukupi anak-anakmu sepeninggalmu?" Dengan penuh kepercayaan penuh ia menjawab: “Tugas kita adalah berjihad di jalan-Nya seperti perintah-Nya, dan menjadi urusan-Nya memberi rizki kepada kita sesuai janji-Nya.” Dikisahkan juga bahwa istri salah seorang mujahid dari kaum salaf pernah ditanya: "Dari mana engkau dan anak-anakmu hidup sesudah kepergian suamimu?" Dengan penuh tsiqah ia menjawab: "Sejak aku menikah dan mengenal suamiku, aku tahu ia hanyalah orang yang mengkonsumsi rizki, dan bukan pemberi rizki, bila pemakan rizki pergi maka Pemberi rizki (Allah SWT) tetap KekalAbadi." 3. Ma'rifatul Insani Binafsihi wa 'ajzihi (Mengenal diri dan kelemahannya) Motivator ketiga untuk bertawakkal adalah pengenalan manusia terhadap kelemahan dirinya dalam banyak hal: kelemahan fisik, keterbatasan ilmu, dan dilahirkan tanpa pengetahuan apapun.

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.” (Q.S.An-Nisa: 28). “Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali?” (Q.S. Maryam: 67). Dari sinilah manusia beriman yakin bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali bersama Allah yang telah menciptakan dan mengajarkan, dan memenuhinya dengan semua nikmat lahir dan batin. Perasaan ini memotivasi seseorang untuk menyandarkan dirinya yang lemah, faqir, dan jahil kepada Yang Maha Kuat dan Berkuasa, Maha Kaya dan Maha Mengetahui. Seorang mu'min tidak ingin jauh dari Allah meskipun sekejap mata, ia tidak merasa tentram kalau dirinya lemah dibiarkan olehAllah SWT. “Ya Allah, hanya rahmat-Mu yang kuharap, maka janganlah engkau serahkan aku kepada diriku sendiri meski sekejap, perbaiki semua urusanku, tidak ada ilah selain Engkau.” (HR. Abu Dawud,Ahmad, Ibnu Hibban). Rasulullah SAW mengajarkan kepada putri tercintanya Fathimah Az-Zahra sebuah doa yang mengungkapkan kelemahan dan kebutuhan diri kepadaAllah seraya bersabda: ‫ﻣَﺎ ﯾَﻣْﻧَﻌُكِ أَﻥْ ﺗَﺳْﻣَﻌِﻲ ﻣَﺎ أُﻭْﺻِﯾْكِ ﺑِﮫِ: أَﻥْ ﺗَﻘُﻭﻟِﻲ إِﺫَا‬ َ‫أَﺻْﺑَﺣْتِ ﻭَإِﺫَا أَﻣْﺳَﯾْتِ: ﯾَﺎ ﺣَﻲﱡ ﯾَﺎ ﻗَﯾﱡﻭْمُ ﺑِﺭَﺣْﻣَﺗِك‬ ‫أَﺳْﺗَﻐِﯾْثُ! أَﺻْﻠِﺢْ ﻟِﻲ ﺷَﺄْﻧِﻲَ ﻛُﻠﱠﮫُ٬ ﻭَﻻَ ﺗَﻛِﻠْﻧِﻲ إِﻟَﻰ ﻧَﻔْﺳِﻲ‬ ‫طَﺭْﻓَﺔَ ﻋَﯾْﻥٍ )ﺭﻭاﻩ اﻟﺣﺎﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺩﺭك ﻭﺻﺣﺣﮫ‬ (‫ﻋﻠﻰ ﺷﺭط اﻟﺷﯾﺧﯾﻥ ﻭﻭاﻓﻘﮫ اﻟﺫھﺑﻲ‬ “Tidak ada yang menghalangimu untuk mendengar pesanku kepadamu, ucapkanlah setiap pagi dan petang: "Wahai Yang Maha Hidup, wahai Yang berdiri sendiri, hanya dengan rahmatMu aku meminta dengan menghiba: Perbaikilah semua urusanku, dan jangan Engkau serahkan aku kepada diriku sendiri walau sekejap." (HR. Hakim dalam Al-Mustadrak, beliau mensahihkannya sesuai syarat Bukhari & Muslim dan disepakati olehAdz-Dzahabi). 4. Al-Ma'rifatu bifadhli at-tawakkuli wa ahwal al-mutawakkilin wa mu-'ayasyatuhum (Mengetahui keutamaan tawakkal dan bagaimana keadaan orang-orang yang ahli tawakkal serta bergaul dengan mereka) Keutamaan tawakkal dan buahnya dalam kehidupan dunia maupun akhirat bila kita ketahui dan kita hayati pasti akan memotivasi kita untuk bertawakkal kepadaAllah sepanjang hayat. Dan cukuplah pencukupan dari Allah menjadi keutamaan tawakkal seperti firman-Nya: “Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.” (Q.S.At-Thalaq: 3). Di samping mengetahui keutamaan tawakkal, mencintai dan berusaha meneladani Buletin Jumat LAZNas Chevron Duri LAZNas Chevron Duri Newsletter Published by : LAZNas Chevron Duri Jln. Aman No. 34 (Samping Kompleks Sibayak), Duri, Telp. 0765-595652 ; 0765-7023090, e-Mail : admin.dri@laznaschevron.org Dewan Syuro : Abdul Rahman,Gufron, Tri Heru Susanto,Yon Hendri, H.Nasir Bagis; Konsultan: H. J. Ardan Mardan Lc,M.A Direktur : Guntur Gantara ; Bendahara : Arzandra Fendi ; Sekertaris : Didit Kurniawan Riset & Development: Yudi Adrianto, Deni Eka Prasetya ; Manager Operasional : Budi Suhari Amil Koordinator Program Penyaluran Zakat: Jufriadi Amil Koordinator Survey dan Publikasi: Syahrul Ilham Amil Koordinator Administrasi dan Keuangan: Zulfadlil Azhim

para pendahulu yang bertawakkal juga dapat memotivasi kita, karenaAllah mencintai mereka. “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S.Ali-Imra: 159). Seorang penyair berkata: ‫إِﻥﱠ اﻟﺗﱠﺷـﺑﱡﮫَ ﺑِﺎﻟﺭﱢﺟَﺎلِ ﻓَﻼَﺡ‬ Khitan Massal 200Anak Dhuafa “Tirulah jika kalian tidak bisa persis seperti mereka, N PENDAFTARAt a paling Lamb r 2013 mbe ggal 07 Dese Tan Sungguh, menyerupai para tokoh besar adalah sebuah keberuntungan.” Lebih kuat lagi motivasi bertawakkal jika teladan itu masih hidup dan dapat kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri, hal ini jauh lebih kuat dari seribu ucapan dan teori tentang tawakkal. ‫إِﻥﱠ ﺣَﺎلَ ﺭَﺟُلٍ ﻓِﻲ أَﻟْﻑِ ﺭَﺟُلٍ٬ أَﺑْﻠَﻎُ ﻣِﻥْ ﻣَﻘَﺎلِ أَﻟْﻑِ ﺭَﺟُلٍ ﻓِﻲ‬ !ٍ‫ﺭَﺟُل‬ Kerja sama LAZNas Chevron Duri dengan Klinik UKS Plus YPIT Mutiara Duri Daftarkan Kekantor LAZNas Chevron Duri Jl. Aman No 34 Telp. (0765) 595652 / 7023090 “Pengaruh teladan seseorang bagi seribu orang lebih besar dari pengaruh ucapan seribu orang pada diri seseorang.” Wallahu a’lam! LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL Chevron Indonesia “Berkhidmat pada Muzakki dan Mustahik” Zakat Infaq Sadaqah Call Center Hubungi 0765-595652, setiap hari kerja Senin s.d Sabtu Call/SMS LAZNas (24 jam): 07657023090 - contact person Jufriadi (FLEXI) Menerima permintaan penjemputan zakat langsung ke Muzakki (LAYANAN JEMPUT ZAKAT) LAZNas Chevron Duri Salary Allotment Silahkan hubungi Accounting Duri untuk mengikuti: ·Program Salary Allotment 2,5% gaji pokok, atau dapat juga dengan ·Pemotongan per bulan dengan jumlah tertentu ke Account Club 117973 (Bazismal Caltex Duri). Setoran Zakat Infaq Sadaqah Wakaf ·Bank Mandiri AC No. 108-001-2210655 a.n. LAZNas Chevron Indonesia ·Bank Syariah Mandiri AC No.717.777.777.8 a.n LAZNas Chevron Indonesia

Add a comment

Related presentations

How to do Voodoo

How to do Voodoo

November 11, 2014

How to do Voodoo Are you working too hard and not getting the results?? Well,...

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

October 24, 2014

Donde van las personas despues de muerto?

Son simples cuestiones que, aunque puedan resultar a priori inocentes, albergan in...

"The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. " ...

Boletín de 02/11/2014

Boletín de 02/11/2014

November 1, 2014

Boletín de 02/11/2014

Omms News 10-07-2014

Omms News 10-07-2014

November 4, 2014

Omms News 10-07-2014

Related pages

17 buletin hikmah jumat laz nas chevron duri edisi xvii ...

17 Buletin Hikmah Jumat LAZNas Chevron Duri Edisi XVII 2013 Tawakkal 3. ... Download 17 buletin hikmah jumat laz nas chevron duri edisi xvii 2013 tawakkal 3.
Read more

16 buletin hikmah jumat laz nas chevron duri edisi xvi ...

17 buletin hikmah jumat laz nas chevron duri edisi xvii 2013 tawakkal 3 17 Buletin Hikmah Jumat LAZNas Chevron Duri Edisi XVII 2013 Tawakkal 3
Read more