Тепловий ефект хімічної реакції

50 %
50 %
Information about Тепловий ефект хімічної реакції

Published on December 10, 2016

Author: olenameskova

Source: slideshare.net

1. Тепловий ефект хімічної реакції Термохімічні рівняння

2. Екзотермічною називається реакція, що відбувається з виділенням теплоти Н1 Н1 Н2 Н2 Теплота виділяється ∆Н = Н2-Н1<0 Внутрішня енергія системи зменшується

3. Ендотермічною називається реакція, що відбувається з поглиненням теплоти Н1 Н1 Н2 Н2 Теплота поглинається ∆Н = Н2-Н1>0 Внутрішня енергія системи збільшується

4. Екзотермічні реакції часто відбуваються самовільно, але іноді їх треба ініціювати – надати реагентам порцію енергії, щоб реакція почалася Приклади екзотермічних реакцій: Реакції горіння Реакції окиснення жирів та вуглеводів в організмі Ендотермічні реакції необхідно постійно ініціювати, тобто постійно надавати енергію До ендотермічних реакцій відносять більшість реакцій розкладу

5. ∆Н – тепловий ефект реакції Кількість теплоти, яка виділяється чи поглинається під час хімічної реакції, називають тепловим ефектом реакції Напр., ∆Н = -1204кДж – під час реакції виділилося 1204кДж теплоти ∆Н = 181кДж – під час реакції поглинулось 181кДж теплоти

6. Термохімічні рівняння Термохімічними називають рівняння, в яких вказується тепловий ефект реакції • Екзотермічна реакція: С + О2 = СО2; ∆Н = - 402кДж • Ендотермічна реакція: CaCO3 = CaO + CO2; ∆Н = 145кДж

7. Теплові ефекти прямої та зворотної реакції N2 + 3H2 = 2NH3; ∆Н = -92,4кДж 2NH3 = N2 + 3H2; ∆Н = 92,4кДж Теплові ефекти прямої та зворотної реакції однакові за значенням, але протилежні за знаком

8. Розрахунки за термохімічними рівняннями 4P + 5O2 = 2P2O5; ∆Н = -3010кДж При взаємодії 4моль фосфору та 5моль кисню виділяється 3010кДж теплоти 1. Скільки теплоти виділяється при згорянні 2моль фосфору? 2. Скільки теплоти виділяється, якщо у взаємодію вступає 1моль кисню? 3. Скільки моль фосфор(V) оксиду утворилося, якщо виділилося 6020кДж теплоти? (1505кДж) (602кДж) (4моль)

9. Розв’яжіть задачі • Скільки теплоти виділиться при згорянні 5,4г алюмінію, якщо тепловий ефект цієї реакції становить -3300кДж? • При взаємодії 8,96л (н.у.) хлору з воднем виділилось 75кДж теплоти. Знайдіть тепловий ефект цієї реакції.

10. Домашнє завдання • Прочитати §14 • Тренувальні вправи – С.16-17 №1-письм.

Add a comment