Сильні та слабкі електроліти. Ступінь дисоціації

0 %
100 %
Information about Сильні та слабкі електроліти. Ступінь дисоціації
hbr

Published on October 22, 2016

Author: olenameskova

Source: slideshare.net

1. Сильні та слабкі електроліти Ступінь дисоціації

2. Електроліти Сильні Слабкі Повністю дисоціюють на йони Дисоціюють частково, деяка частина речовини існує в розчині у вигляді молекул Кислоти: HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4 Кислоти: Середньої сили: H2SO3, H3PO4, HF Слабкі: H2CO3, H2S, H2SiO3 Солі Більшість розчинних солей Основи: всі луги NaOH, KOH, Ca(OH)2 тощо Солі Деякі розчинні солі, напр., HgCl2 Основи: Водний розчин аміаку Вода

3. Залежність сили кислот від складу кислотного залишку Кислота Формула кислоти Кількість атомів Оксигену Характер електроліту Сульфатна H2SO4 S(OH)2O2 2 Сильний Сульфітна H2SO3 S(OH)2O 1 Слабкий Нітратна HNO3 N(OH)O2 2 Сильний Нітритна HNO2 N(OH)O 1 Слабкий Ортофосф атна H3PO4 P(OH)3O 1 Слабкий Хлоратна HClO4 Cl(OH)O3 3 Сильний

4. Ступінь дисоціації – кількісна характеристика сили електролітів Ступінь дисоціації – це відношення кількості молекул електроліту, що розпалися на йони, до загальної кількості його молекул або у відсотках: .)( .)( .)( .)( заг дис загN дисN ν ν α == %100 .)( .)( ⋅= заг дис ν ν α

5. □ Сильними називають електроліти, у яких ступінь дисоціації більше 30%. □ Слабкими називають електроліти, у яких ступінь дисоціації менше 10%. □ Електроліти середньої сили мають проміжні значення ступеня дисоціації

6. Ступінь дисоціації залежить від: □ природи електроліту □ від концентрації електроліту в розчині при розведенні розчину водою ступінь дисо □ від температури при підвищенні температури ступінь дисоці

7. Формули для розрахунку ступеня дисоціації □ Якщо кислота одноосновна, то □ Якщо кислота двохосновна, то .)( )( .)( )( заг А заг H ν ν ν ν α −+ == .)( 2/)( .)( )( 2 заг Н заг А ν ν ν ν α +− ==

8. Завдання □ Знайдіть ступінь дисоціації електроліту, якщо в водному розчині: □ на кожні 95 недисоційованих молекул припадає 5 дисоційованих; □ на кожні 6 недисоційованих молекул припадає 4 дисоційовані □ на кожні 4 недисоційовані молекули припадає 12 дисоційованих

9. Завдання □ Визначте кількість йонів Н+ , які утворюються при розчиненні 0,0225моль нітритної кислоти, якщо ступінь її дисоціації дорівнює 5,5%. □ У розчині кальцій нітрату міститься 360 нітрат-йонів. Визначте число розчинених часток, якщо ступінь дисоціації дорівнює 0,8.

10. Завдання □ Ступінь дисоціації алюміній нітрату становить 70%. Визначте загальне число йонів в 500г розчину з масовою часткою алюміній нітрату 2,13%

11. Домашнє завдання □ Прочитати §9 □ Тренувальні вправи □ С.11 №9-12 – письм.

Add a comment