Будова періодичної системи

33 %
67 %
Information about Будова періодичної системи

Published on September 17, 2016

Author: olenameskova

Source: slideshare.net

1. • Розміщення елементів у порядку зростання їх атомних мас • Виділення рядків елементів, в яких відбувається періодична зміна їх властивостей

2. Довга форма періодичної системи

3. Коротка форма періодичної системи

4. • Періоди – горизонтальні рядки хімічних елементів, розміщених у порядку зростання їх атомних мас, що починаються лужним металом (Гідрогеном) і закінчуються інертним газом •Малі періоди містять 2 або 8 елементів (1-й, 2-й, 3-й) •Великі періоди містять 18 або 32 елементи, розміщені в 2 або 3 ряди (4-й – 7-й)

5. • Групи – вертикальні рядки періодичної системи, в яких один під одним розміщені подібні за властивостями та за будовою елементи •Головні підгрупи (А) містять елементи малих та великих періодів (родини хімічних елементів) •Побічні підгрупи (В) містять елементи тільки великих періодів (тільки метали)

6. • Лужні метали • Лужноземельні метали • Галогени • Родини Карбону, Нітрогену, Оксигену (халькогени) • Родина Феруму (Ферум, Кобальт, Нікол) • Родина платинових металів (Рутеній, Родій, Паладій, Осмій, Іридій, Платина) • Лантаноїди і актиноїди

7. 1. У періодах зліва направо спостерігається послаблення металічних і посилення неметалічних властивостей 2. У групах металічні властивості елементів посилюються, а неметалічні послаблюються зверху вниз 3. В періодичній системі існує діагональна подібність (перехідні елементи розташовані по діагоналі) 4. У групах вища валентність елементів, як правило, дорівнює номеру групи (винятки F, O, N, Cu, Au, VIII група) 5. Елементи головних підгруп IV-VII груп можуть утворювати леткі сполуки з Гідрогеном, в яких валентність елементів дорівнює 8 мінус номер групи

8. • Визначте номер періоду, групи і підгрупи для таких елементів: Sn, Bi, Mo, Pt, Cd. • Визначте формули їх оксидів, гідроксидів та летких водневих сполук, якщо вони є. • Який з елементів має більш виражені металічні властивості: Са або Mn, Ti або Ge, S або Se, Al або In

9. • Формула леткої водневої сполуки а) EH3 б) HE Виявіть елемент, якщо він належить - V періоду - ІІІ періоду

10. • Виявіть елементи, якщо вони належать: а) IV періоду і мають формулу вищого оксиду EO3; б) V періоду, формула вищого оксиду E2O5; в) IV періоду, формула вищого оксиду E2O7.

11. • Прочитати § 22 • Тренувальні вправи с.24 №5 – усно, №6-10 – письм.

Add a comment