Βουλή των Εφήβων

33 %
67 %
Information about Βουλή των Εφήβων

Published on January 5, 2017

Author: EktorAthanasiou

Source: slideshare.net

1. Μια από τις σημαντικότερες εφευρέσεις του 20ου αιώνα είναι το διαδίκτυο. Ευρέως γνωστό ως «Internet» είναι πολυεργαλείο για τις σύγχρονες κοινωνίες και αποτελεί μέρος της καθημερινότητας πολλών ανθρώπων. Οι χρήστες του είναι κατά πλειοψηφία άτομα νεαρήςηλικίαςκαισεμεγάλοβαθμόανήλικοι,οιοποίοισυνήθως διαθέτουν λογαριασμόσε κάποια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα λόγω της έλλειψης υψηλού μορφωτικού επιπέδου και κυρίως ωριμότητας διατρέχει ορισμένους κινδύνους στη διάρκεια της διαδικτυακής περιήγησης. Καταρχάς ανήκουν στη λίστα των υποψηφίων για οικονομική απάτη από παράνομους εμπόρους. Ο ιστότοπος, τα τελευταία χρόνια, αποτελεί μέρος της αγοράς στην οποία κύριος παράγοντας είναι η διαφήμιση. Οι διαχειριστές των «site» προκειμένου να αυξήσουν τα κέρδη τους αδιαφορούν για την επικινδυνότητα τουπεριεχομένουτων διαφημίσεων πουπροβάλλουνστα μέλητους,μεταξύ των οποίων και ανήλικοι. Ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα που παρουσιάζεται εξαιτίας του διαδικτύουείναιοεθισμός των νέων σε αυτό.Οι κυριότερεςαιτίεςείναιτα παιχνίδια καιτο «Facebook», ιστοσελίδες στις οποίες οι έφηβοι ξοδεύουν υπερβολικά πολύ χρόνο παραμελώντας τα σχολικά τους καθήκοντα και αδρανοποιούνται πνευματικά, αφού δεν αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους. Στον κυβερνοχώρο βρίσκουν την ευκαιρία, εκμεταλλευόμενοι της ελευθερίας που προσφέρεται, ακραίες και όχι μόνο πολιτικές οργανώσεις, ώστε να κάνουν πλύση εγκεφάλου σε νέους για να τους στρατολογήσουν με τη βοήθεια του φανατισμού. Η πολιτεία θα πρέπει να λάβει μια σειρά απόμέτρα για να κάνουνασφαλέστερητην περιήγησητων νέων.Καταρχάςπρέπεινα γίνουν σεμινάρια σεμαθητέςκαιγονείςσχετικάμετην προστασίατων πρώτων.Επιπρόσθετα οινέοι να μπορούν να σερφάρουν ημερησίως για ορισμένο χρόνο. Οι αρχές οφείλουν ακόμη να προβούν στο «μπλοκάρισμα» των ιστοσελίδων με επικίνδυνο περιεχόμενο για την ψυχική υγεία των νέων, έχοντας υπόψη βέβαια το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης.

Add a comment