შემაჯამ. დავალების შეფ. რუბრიკა

67 %
33 %
Information about შემაჯამ. დავალების შეფ. რუბრიკა
Education

Published on March 7, 2014

Author: mziaegiashvili

Source: slideshare.net

შემაჯამებელი დავალების შეფასების სქემა წერაში კ რ ი ტ რ ი უ მ ე ბ ი სათქმელის ნათლად და ლოგიკურად გადმოცემა შინაარსს გადმოსცემს ამომწურავად და თანმიმდევრულად ურთავს ადეკვატურ კომენტარებს აქვს მდიდარი ლექსიკა იყენებს სინონიმებს, ფრაზეოლოგიზმებს კომენტარებში იყენებს მსჯელობისათვის დამახასიათებელ სიტყვებსა და გამონათქვამებს. შემოქმედითი უნარები ამჩნევს და აანალიზებს მნიშვნელოვან დეტალებს ნაშრომის ორგანიზებულობა გამოყოფს აბზაცებს იცავს მართლწერის წესები, სწორად იყენებს სასვენ ნიშნებს. ქულები 0-1-2 0-1-2-3 0-1 0-0,5-1 0-1 0-1 0-0,1-1

Add a comment

Related presentations

Related pages

ძაღლი და ცხვრები

შემაჯამ. დავალების შეფ. რუბრიკა. ... პრეზენტაციის რუბრიკა.
Read more

შემაჯამებელი ...

ებელი სამუშაო მქონდა და თითოეული მათგანი წერილობითი ...
Read more

EGO MAG | Issue 6(16) | June, 2013 ♦ by Flit Media - issuu

Magazine for smart, strong and tasteful women | Title: ♦ EGO MAG | Issue 6(16) | June, 2013 ♦, Author: Flit Media, Name: ego_mag__16, Length: 116 pages ...
Read more

Ambebi.Ge - საზოგადოება ...

რუბრიკა ... სუპერრეცეპტი შეფ ... საშინაო დავალების გამო ...
Read more

Ambebi.Ge - საზოგადოება - რა ...

საინფორმაციო სააგენტო, ახალი ამბები, სიახლეები და ანალიზი
Read more