Начинске (поредбене) реченице

75 %
25 %
Information about Начинске (поредбене) реченице
Entertainment

Published on March 12, 2014

Author: vericaarula

Source: authorstream.com

НАЧИНСКЕ (ПОРЕДБЕНЕ) РЕЧЕНИЦЕ: НАЧИНСКЕ (ПОРЕДБЕНЕ) РЕЧЕНИЦЕ PowerPoint Presentation: НАЧИНСКЕ РЕЧЕНИЦЕ ОЗНАЧАВАЈУ НАЧИН ВРШЕЊА РАДЊЕ PowerPoint Presentation: НАЧИНСКИ ВЕЗНИЦИ СЕ ДЕЛЕ НА ВЕЗНИКЕ: ЈЕДНАКОСТИ ( КАО, КАО ДА, КАО ШТО...), НЕЈЕДНАКОСТИ (НЕГО, НО, НЕГО ДА, НЕГО ШТО) И ИЗРАЗИТЕ НЕЈЕДНАКОСТИ (КАМОЛИ) Допуни реченицу: У реценици ,,Трчи брзо као да је зец” начинска реченица је____ и означава______:: Допуни реченицу: У реценици ,,Трчи брзо као да је зец” начинска реченица је____ и означава______: а) време вршења радње; б) начин вршења радње; в) место вршења радње. а) ,,Трчи брзо”; б) ,,као да је зец”. 1) Начинске реченице имају функцију______; 2) Начинске реченице су најчешће_____стилских фигура. : 1) Начинске реченице имају функцију______; 2) Начинске реченице су најчешће_____стилских фигура. а) субјекта; б) предиката; в) апозиције; г) прилошке одредбе начина; д) објекта; ђ) атрибута. а) поређење; б) контраста; в) епитета; г) градација; д) метафра; ђ) анафора. Избаци уљеза:: Избаци уљеза: а) као да , као што , него ; б) и ако , камоли , но ; в) но , него , као ; г) ...као да је видео духа ,...а камоли да се заљубио ,...зато што је кући јео ; д) ...као да је први пут видиш ,...него си сада дошао ,...дакле немаш новца .

Add a comment

Related presentations

Related pages

Зависне реченице - Вавилонска кула-српски језик

Изричне реченице - Њима се казује садржај глагола говорења, мишљења, ...
Read more

З А В И С Н Е Р Е Ч Е Н И Ц Е by Milena Macura on Prezi

З А В И С Н Е Р Е Ч Е Н И Ц Е Зависне реченице су оне реченице које не могу да стоје ...
Read more

Зависно сложене реченице — Википедија, слободна енциклопедија

Зависно сложене реченице ... Начинске (поредбене) како, као што, као да, него што, ...
Read more

Зависно сложене реченице — Википедија, слободна енциклопедија

Зависно сложене реченице. ... Начинске (поредбене) како, као што, као да, него што, ...
Read more

НЕЗАВИСНОСЛОЖЕНЕ РЕЧЕНИЦЕ ВЕЗНИЦИ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2.

НЕЗАВИСНОСЛОЖЕНЕ РЕЧЕНИЦЕ ВЕЗНИЦИ 1. саставне реченице и, па, те, ни, нити 2. раставне ...
Read more

Гимназија "Вељко Петровић" - Сомбор - nemackiprvi

кондиционалне реченице; ... начинске реченице; поредбене реченице;
Read more