Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων και Μειώστε το κόστος παραγωγής με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής

29 %
71 %
Information about Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων και Μειώστε το κόστος παραγωγής με...
Business & Mgmt

Published on June 25, 2009

Author: Theodorou

Source: slideshare.net

Description

Δείτε τι μπορεί να επιτύχει μια Ελληνική Βιομηχανία με τις σύγχρονες τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής.

Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής

Τι χρειάζεται μια σύγχρονη Βιομηχανία;

Τι χρειάζεται μια σύγχρονη Βιομηχανία; Ασφάλεια

Τι χρειάζεται μια σύγχρονη Βιομηχανία; Ορατότητα Ασφάλεια

Τι χρειάζεται μια σύγχρονη Βιομηχανία; Ορατότητα Ασφάλεια Συγχρονισμός

Τι χρειάζεται μια σύγχρονη Βιομηχανία; Ορατότητα Ασφάλεια Συγχρονισμός Απόδοση

Τι χρειάζεται μια σύγχρονη Βιομηχανία; Άμεση απόκριση Ορατότητα Ασφάλεια Συγχρονισμός Απόδοση

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Αποδοτικότερη παραγωγή Ασφάλεια προϊόντων Μείωση κόστους Διασφάλιση Ιχνηλασιμότητας Βέλτιστη αξιοποίηση δυναμικού Συμμόρφωση με Ελαχιστοποίηση αποθεμάτων προδιαγραφές Ποιότητας Άμεση απόκριση Ορατότητα Αιφνίδιες αλλαγές στη ζήτηση Διαδικασίες παραγωγής Λειτουργικά προβλήματα Διαδικασίες εφοδ. αλυσίδας Ελλείψεις υλικών Αποτελέσματα

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ERP Συστήματα Διαχείρισης Παραγωγής Συστήματα Αυτοματισμού & Ελέγχου

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τι αποτελέσματα φέρνουμε; ? Πωλήσεις ger Παρακολούθηση παραγγελιών ana ERP Παραγωγικότητα Κόστη παραγωγής ΙΤ M Συστήματα Διαχείρισης Παραγωγής Συστήματα Αυτοματισμού & Ελέγχου

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τι αποτελέσματα φέρνουμε; ? Πωλήσεις ger Παρακολούθηση παραγγελιών ana ERP Παραγωγικότητα Κόστη παραγωγής ΙΤ M Τι συμβαίνει σε κάθε βάρδια; / αγω σίου Προγραμματισμός Παραγωγής Συστήματα ? Αναλώσεις υλικών γ ής Παρ γοστα Διαχείρισης Διαθεσιμότητα και αξιοποίηση πόρων Παραγωγής Ιχνηλασιμότητα ρ θ. Ε Διευ Συστήματα Αυτοματισμού & Ελέγχου

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τι αποτελέσματα φέρνουμε; ? Πωλήσεις ger Παρακολούθηση παραγγελιών ana ERP Παραγωγικότητα Κόστη παραγωγής ΙΤ M Τι συμβαίνει σε κάθε βάρδια; / αγω σίου Προγραμματισμός Παραγωγής Συστήματα ? Αναλώσεις υλικών γ ής Παρ γοστα Διαχείρισης Διαθεσιμότητα και αξιοποίηση πόρων Παραγωγής Ιχνηλασιμότητα ρ θ. Ε Διευ Τι συμβαίνει σε κάθε γραμμή; Συστήματα Αυτοματισμού & ? Σταματήματα μηχανών Απώλειες ταχύτητας Ελέγχου Μη συμμορφούμενα Ανάγκες για προληπτική συντήρηση

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τι αποτελέσματα φέρνουμε; ? Πωλήσεις ger Παρακολούθηση παραγγελιών ana ERP Παραγωγικότητα Κόστη παραγωγής ΙΤ M Χάσμα Τι συμβαίνει σε κάθε βάρδια; / αγω σίου Προγραμματισμός Παραγωγής Συστήματα ? Αναλώσεις υλικών γ ής Παρ γοστα Διαχείρισης Διαθεσιμότητα και αξιοποίηση πόρων Παραγωγής Ιχνηλασιμότητα ρ θ. Ε Χάσμα Διευ Τι συμβαίνει σε κάθε γραμμή; Συστήματα Αυτοματισμού & ? Σταματήματα μηχανών Απώλειες ταχύτητας Ελέγχου Μη συμμορφούμενα Ανάγκες για προληπτική συντήρηση

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τι αποτελέσματα φέρνουμε; ? Πωλήσεις ger Παρακολούθηση παραγγελιών ana ERP Παραγωγικότητα Κόστη παραγωγής ΙΤ M Χάσμα Τι συμβαίνει σε κάθε βάρδια; / αγω σίου Προγραμματισμός Παραγωγής Συστήματα ? Αναλώσεις υλικών γ ής Παρ γοστα Διαχείρισης Διαθεσιμότητα και αξιοποίηση πόρων Παραγωγής Ιχνηλασιμότητα ρ θ. Ε Χάσμα Διευ Τι συμβαίνει σε κάθε γραμμή; Συστήματα Αυτοματισμού & ? Σταματήματα μηχανών Απώλειες ταχύτητας Ελέγχου Μη συμμορφούμενα Ανάγκες για προληπτική συντήρηση

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ • Στην παραγωγή δημιουργείται μεγάλη ποσότητα πληροφορίας η οποία δεν αξιοποιείται. • Η εισαγωγή των δεδομένων της παραγωγής στο ERP γίνεται καθυστερημένα με χειροκίνητο τρόπο.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ • Στην παραγωγή δημιουργείται μεγάλη ποσότητα πληροφορίας η οποία δεν αξιοποιείται. • Η εισαγωγή των δεδομένων της παραγωγής στο ERP γίνεται καθυστερημένα με χειροκίνητο τρόπο. Παραγωγή Η έγκαιρη λήψη αποφάσεων με βάση πραγματικά δεδομένα προϋποθέτει τον συγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας με την εφοδιαστική αλυσίδα.

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΦΟΔ. ΑΛΥΣΙΔΑΣ Προμηθευτές Πελάτες

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΦΟΔ. ΑΛΥΣΙΔΑΣ Προμηθευτές Πελάτες

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΦΟΔ. ΑΛΥΣΙΔΑΣ Οριζόντια Ολοκλήρωση Προμηθευτές Πελάτες

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΦΟΔ. ΑΛΥΣΙΔΑΣ Κάθετη ολοκλήρωση Προμηθευτές Πελάτες

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΦΟΔ. ΑΛΥΣΙΔΑΣ Κάθετη ολοκλήρωση Προμηθευτές Πελάτες ERP MES PLC, SCADA...

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΦΟΔ. ΑΛΥΣΙΔΑΣ Κάθετη ολοκλήρωση Προμηθευτές Πελάτες ERP MES ISA-95 PLC, SCADA...

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΦΟΔ. ΑΛΥΣΙΔΑΣ Κάθετη ολοκλήρωση Προμηθευτές Πελάτες ERP Παραγγελίες Αριθμοί παρτίδας Εντολές παραγωγής Status παραγγελιών MES ISA-95 Reporting παραγωγής Συνταγές Οδηγίες χειρισμού Αναλώσεις υλικών Προδιαγραφές Ποιότητας Μη συμμορφούμενα … … PLC, SCADA...

ΠΡΟΤΥΠΟ ISA 95 • ISA: Instrumentation, Systems & Automation Society • ISA 95: Διεθνές Πρότυπο που διέπει τις αρχές, τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των συστημάτων MES (Manufacturing Execution Systems) και την ολοκλήρωση των συστημάτων παραγωγής με τα επιχειρησιακά συστήματα. • Βάσει του ISA 95 καθορίζονται: – Τα όρια μεταξύ των επιχειρησιακών συστημάτων, των συστημάτων MES και των συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου. – Οι λειτουργίες που εκτελούνται από ένα σύστημα MES.

ΓΙΑΤΙ ISA 95; • Δυσκολία ολοκλήρωσης επιχειρησιακών συστημάτων με συστήματα παραγωγής: Business & Logistics – Διαφορετική γλώσσα – Διαφορετικοί χρόνοι – Διαφορετικά μοντέλα Διαδικασίες – Διαφορετικές κουλτούρες Παραγωγής – Διαφορετικά συστήματα • Στόχος: Ένα ενοποιημένο πλαίσιο ολοκλήρωσης με εστίαση στις διαδικασίες (όχι τα συστήματα).

ΕΠΙΠΕΔΑ ISA 95 Level 4 Business Planning & Logistics Plant Production Scheduling, Business Management,... Level 3 Manufacturing Operations Management Dispatching Production, Detailed Production Scheduling, Reliability Assurance, ... Levels 2,1,0 Manufacturing Control Basic Control, Supervisory Control, Process Sensing, Process Manipulation, ...

ΕΠΙΠΕΔΑ ISA 95 Level 4 Business Planning 4: Επιχειρησιακός σχεδιασμός εργοστασίου: Παραγωγή, Α΄ύλες, & Logistics αποθέματα, παραλαβές, φορτώσεις. Plant Production Scheduling, Χρονικός Ορίζοντας: Business Management,... Μήνες, εβδομάδες, μέρες, βάρδιες Level 3 Manufacturing Operations Management Dispatching Production, Detailed Production Scheduling, Reliability Assurance, ... Levels 2,1,0 Manufacturing Control Basic Control, Supervisory Control, Process Sensing, Process Manipulation, ...

ΕΠΙΠΕΔΑ ISA 95 Level 4 Business Planning 4: Επιχειρησιακός σχεδιασμός εργοστασίου: Παραγωγή, Α΄ύλες, & Logistics αποθέματα, παραλαβές, φορτώσεις. Plant Production Scheduling, Χρονικός Ορίζοντας: Business Management,... Μήνες, εβδομάδες, μέρες, βάρδιες 3: Διαχείριση συνταγών για την Level 3 Manufacturing παραγωγή προϊόντων. Προγραμματισμός. Διατήρηση αρχείων και βελτιστοποίηση Operations Management παραγωγικής διαδικασίας. Dispatching Production, Detailed Production Scheduling, Reliability Assurance, ... Χρονικός Ορίζοντας: Βάρδιες, ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα Levels 2,1,0 Manufacturing Control Basic Control, Supervisory Control, Process Sensing, Process Manipulation, ...

ΕΠΙΠΕΔΑ ISA 95 Level 4 Business Planning 4: Επιχειρησιακός σχεδιασμός εργοστασίου: Παραγωγή, Α΄ύλες, & Logistics αποθέματα, παραλαβές, φορτώσεις. Plant Production Scheduling, Χρονικός Ορίζοντας: Business Management,... Μήνες, εβδομάδες, μέρες, βάρδιες 3: Διαχείριση συνταγών για την Level 3 Manufacturing παραγωγή προϊόντων. Προγραμματισμός. Διατήρηση αρχείων και βελτιστοποίηση Operations Management παραγωγικής διαδικασίας. Dispatching Production, Detailed Production Scheduling, Reliability Assurance, ... Χρονικός Ορίζοντας: Βάρδιες, ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα Levels 2: Παρακολούθηση και αυτόματος έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας. 2,1,0 Manufacturing Control Basic Control, Supervisory Control, Process Sensing, Process Manipulation, ...

ΕΠΙΠΕΔΑ ISA 95 Level 4 Business Planning 4: Επιχειρησιακός σχεδιασμός εργοστασίου: Παραγωγή, Α΄ύλες, & Logistics αποθέματα, παραλαβές, φορτώσεις. Plant Production Scheduling, Χρονικός Ορίζοντας: Business Management,... Μήνες, εβδομάδες, μέρες, βάρδιες 3: Διαχείριση συνταγών για την Level 3 Manufacturing παραγωγή προϊόντων. Προγραμματισμός. Διατήρηση αρχείων και βελτιστοποίηση Operations Management παραγωγικής διαδικασίας. Dispatching Production, Detailed Production Scheduling, Reliability Assurance, ... Χρονικός Ορίζοντας: Βάρδιες, ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα Levels 2: Παρακολούθηση και αυτόματος έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας. 2,1,0 Manufacturing Control 1: Αισθητήρες παραγωγικής διαδικασίας Basic Control, Supervisory Control, Process Sensing, Process Manipulation, ...

ΕΠΙΠΕΔΑ ISA 95 Level 4 Business Planning 4: Επιχειρησιακός σχεδιασμός εργοστασίου: Παραγωγή, Α΄ύλες, & Logistics αποθέματα, παραλαβές, φορτώσεις. Plant Production Scheduling, Χρονικός Ορίζοντας: Business Management,... Μήνες, εβδομάδες, μέρες, βάρδιες 3: Διαχείριση συνταγών για την Level 3 Manufacturing παραγωγή προϊόντων. Προγραμματισμός. Διατήρηση αρχείων και βελτιστοποίηση Operations Management παραγωγικής διαδικασίας. Dispatching Production, Detailed Production Scheduling, Reliability Assurance, ... Χρονικός Ορίζοντας: Βάρδιες, ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα Levels 2: Παρακολούθηση και αυτόματος έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας. 2,1,0 Manufacturing Control 1: Αισθητήρες παραγωγικής διαδικασίας Basic Control, Supervisory Control, Process Sensing, Process Manipulation, ... 0: Φυσική παραγωγική διαδικασία Χρονικός Ορίζοντας: Πραγματικός χρόνος

ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Διασύνδεση & συγχρονισμός επιχειρησιακών – παραγωγικών συστημάτων Ανάλυση δεδομένων παραγωγής Αναφορές Εμφάνιση δεδομένων παραγωγής στο πλαίσιο κάθε θέσης

ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Διασύνδεση & συγχρονισμός • Διαχείριση παραλαβών επιχειρησιακών – παραγωγικών • Διαχείριση εντολών παραγωγής συστημάτων • Χρονοπρογραμματισμός • Καταγραφή απόδοσης εξοπλισμού Ανάλυση δεδομένων • Διαχείριση αποθεμάτων παραγωγής • Διαχείριση προσωπικού • Διαχείριση φορτώσεων & διανομών Αναφορές • Σήμανση και κωδικοποίηση • Ιχνηλασιμότητα προϊόντων • Παρακολούθηση παραγωγής Εμφάνιση δεδομένων παραγωγής στο πλαίσιο κάθε • Ποιοτικοί έλεγχοι θέσης • Διαχείριση ανακλήσεων

ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Διασύνδεση & συγχρονισμός • Διαχείριση παραλαβών MANUFACTURING επιχειρησιακών – παραγωγικών • Διαχείριση εντολών παραγωγής INTEGRATION συστημάτων • Χρονοπρογραμματισμός • Καταγραφή απόδοσης εξοπλισμού Ανάλυση δεδομένων • Διαχείριση αποθεμάτων παραγωγής • Διαχείριση προσωπικού • Διαχείριση φορτώσεων & διανομών Αναφορές • Σήμανση και κωδικοποίηση • Ιχνηλασιμότητα προϊόντων • Παρακολούθηση παραγωγής Εμφάνιση δεδομένων παραγωγής στο πλαίσιο κάθε • Ποιοτικοί έλεγχοι θέσης • Διαχείριση ανακλήσεων

ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Διασύνδεση & συγχρονισμός • Διαχείριση παραλαβών MANUFACTURING επιχειρησιακών – παραγωγικών • Διαχείριση εντολών παραγωγής INTEGRATION συστημάτων • Χρονοπρογραμματισμός • Καταγραφή απόδοσης εξοπλισμού Ανάλυση δεδομένων • Διαχείριση αποθεμάτων παραγωγής • Διαχείριση προσωπικού • Διαχείριση φορτώσεων & διανομών Αναφορές MANUFACTURING • Σήμανση και κωδικοποίηση INTELLIGENCE • Ιχνηλασιμότητα προϊόντων • Παρακολούθηση παραγωγής Εμφάνιση δεδομένων παραγωγής στο πλαίσιο κάθε • Ποιοτικοί έλεγχοι θέσης • Διαχείριση ανακλήσεων

ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Διασύνδεση & συγχρονισμός • Διαχείριση παραλαβών MANUFACTURING επιχειρησιακών – παραγωγικών • Διαχείριση εντολών παραγωγής INTEGRATION συστημάτων • Χρονοπρογραμματισμός • Καταγραφή απόδοσης MANUFACTURING εξοπλισμού EXECUTION Ανάλυση δεδομένων • Διαχείριση αποθεμάτων παραγωγής • Διαχείριση προσωπικού • Διαχείριση φορτώσεων & διανομών Αναφορές MANUFACTURING • Σήμανση και κωδικοποίηση INTELLIGENCE • Ιχνηλασιμότητα προϊόντων • Παρακολούθηση παραγωγής Εμφάνιση δεδομένων παραγωγής στο πλαίσιο κάθε • Ποιοτικοί έλεγχοι θέσης • Διαχείριση ανακλήσεων

ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Διασύνδεση & συγχρονισμός • Διαχείριση παραλαβών MANUFACTURING επιχειρησιακών – παραγωγικών • Διαχείριση εντολών παραγωγής INTEGRATION συστημάτων • Χρονοπρογραμματισμός • Καταγραφή απόδοσης MANUFACTURING εξοπλισμού EXECUTION Ανάλυση δεδομένων • Διαχείριση αποθεμάτων παραγωγής • Διαχείριση προσωπικού • Διαχείριση φορτώσεων & διανομών Αναφορές MANUFACTURING • Σήμανση και κωδικοποίηση INTELLIGENCE • Ιχνηλασιμότητα προϊόντων • Παρακολούθηση παραγωγής TRACEABILITY & Εμφάνιση δεδομένων παραγωγής στο πλαίσιο κάθε • Ποιοτικοί έλεγχοι PRODUCTION MONITORING θέσης • Διαχείριση ανακλήσεων

Η ΛΥΣΗ

Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ iFACTORY MANUFACTURING TRACEABILITY & EXECUTION MONITORING

Η ΣΟΥΙΤΑ ΛΥΣΕΩΝ ΤΟΥ iFACTORY Integration: Διασύνδεση των επιχειρησιακών συστημάτων και των συστημάτων του εργοστασίου. Intelligence: Συλλογή & ανάλυση δεδομένων από τα υπάρχοντα συστήματα και εμφάνισή τους στο πλαίσιο του κάθε εμπλεκόμενου τμήματος. Manufacturing Execution: Εκτέλεση και διαχείριση παραγωγικών διαδικασιών. Traceability & Production Monitoring: Ιχνηλασιμότητα και παρακολούθηση παραγωγής.

SAP MII Enterprise Το SAP MII (Manufacturing Integration & SAP NETWEAVER Intelligence) είναι μια πλατφόρμα που επιτυγχάνει τον συγχρονισμό των παραγωγικών διαδικασιών με την Mfg. Άλλα επιχειρησιακά Intelligence εφοδιαστική αλυσίδα των επιχειρήσεων, συστήματα Dashboards προσφέροντας: SAP BI (mySAP ERP) SAP MII Manufacturing Intelligence Manufacturing Integration

SAP MII Enterprise Το SAP MII (Manufacturing Integration & SAP NETWEAVER Intelligence) είναι μια πλατφόρμα που επιτυγχάνει τον συγχρονισμό των παραγωγικών διαδικασιών με την Mfg. Άλλα επιχειρησιακά Intelligence εφοδιαστική αλυσίδα των επιχειρήσεων, συστήματα Dashboards προσφέροντας: SAP BI Intelligence: Real-time συλλογή και (mySAP ERP) ανάλυση δεδομένων από τα υπάρχοντα συστήματα της επιχείρησης και εμφάνισή τους με την μορφή KPIs, reports, alerts και SAP MII dashboards στο πλαίσιο κάθε θέσης. Manufacturing Intelligence Manufacturing Integration

SAP MII Enterprise Το SAP MII (Manufacturing Integration & SAP NETWEAVER Intelligence) είναι μια πλατφόρμα που επιτυγχάνει τον συγχρονισμό των παραγωγικών διαδικασιών με την Mfg. Άλλα επιχειρησιακά Intelligence εφοδιαστική αλυσίδα των επιχειρήσεων, συστήματα Dashboards προσφέροντας: SAP BI Intelligence: Real-time συλλογή και (mySAP ERP) ανάλυση δεδομένων από τα υπάρχοντα συστήματα της επιχείρησης και εμφάνισή τους με την μορφή KPIs, reports, alerts και SAP MII dashboards στο πλαίσιο κάθε θέσης. Manufacturing Intelligence Manufacturing Integration Integration: Διασύνδεση των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων με τα συστήματα της παραγωγής μέσω βιομηχανικών standards όπως το ISA-95.

SAP MII Enterprise Το SAP MII (Manufacturing Integration & SAP NETWEAVER Intelligence) είναι μια πλατφόρμα που επιτυγχάνει τον συγχρονισμό των παραγωγικών διαδικασιών με την Mfg. Άλλα επιχειρησιακά Intelligence εφοδιαστική αλυσίδα παραγωγή: Από την των επιχειρήσεων, συστήματα Dashboards προσφέροντας: SAP BI Reports παραγωγής Real-time events/alerts Status παραγγελιών Intelligence: Real-time συλλογή και Αριθμοί παρτίδας (mySAP ERP) ανάλυση δεδομένων από τα υπάρχοντα Αναλώσεις υλικών συστήματα της επιχείρησης και εμφάνισή Κινήσεις υλικών Καταγραφή σταματημάτων τους με την μορφή KPIs, reports, alerts και Επίπεδα αποθεμάτων SAP MII dashboards στο πλαίσιο κάθε θέσης. Μη συμμορφούμενα Manufacturing Intelligence Manufacturing Integration Integration: Διασύνδεση των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων με τα συστήματα της παραγωγής μέσω βιομηχανικών standards όπως το ISA-95.

SAP MII Enterprise Το SAP MII (Manufacturing Integration & SAP NETWEAVER Intelligence) είναι μια πλατφόρμα που επιτυγχάνει τον συγχρονισμό των παραγωγικών διαδικασιών με την Mfg. Άλλα επιχειρησιακά Intelligence εφοδιαστική αλυσίδα των επιχειρήσεων, συστήματα Dashboards προσφέροντας: Από το ERP: SAP BI Παραγγελίες Εντολές παραγωγής Intelligence: Real-time συλλογή και ΒΟΜ Συνταγές (mySAP ERP) ανάλυση δεδομένων ποιότηταςυπάρχοντα Προδιαγρ. από τα συστήματα της επιχείρησης και εμφάνισή Κόστη υλικών τους με την μορφή KPIs, reports, alerts και Ειδοποιήσεις συντήρησης SAP MII dashboards στο πλαίσιο κάθε θέσης. Manufacturing Intelligence Manufacturing Integration Integration: Διασύνδεση των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων με τα συστήματα της παραγωγής μέσω βιομηχανικών standards όπως το ISA-95.

SAP MII: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Κατεβάζουμε εντολή παραγωγής (PO) από παραγγελία πελάτη. 1

SAP MII: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Κατεβάζουμε εντολή παραγωγής (PO) από παραγγελία πελάτη. 2. ‘Ρωτάμε’ το MES για τα 1 batches που παρήχθησαν για αυτό το PO. 2

SAP MII: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Κατεβάζουμε εντολή παραγωγής (PO) από παραγγελία πελάτη. 2. ‘Ρωτάμε’ το MES για τα 1 batches που παρήχθησαν για αυτό το PO. 2 3. Βλέπουμε τα δεδομένα 3 από το Historian και το LIMS για αυτά τα batches (SAP ΜΙΙ Analytics).

SAP MII: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Κατεβάζουμε εντολή παραγωγής (PO) από παραγγελία πελάτη. 2. ‘Ρωτάμε’ το MES για τα 1 batches που παρήχθησαν για αυτό το PO. 4 2 3. Βλέπουμε τα δεδομένα 3 από το Historian και το LIMS για αυτά τα batches (SAP ΜΙΙ Analytics). 4. Αν δούμε alarm στο SPC, υπάρχει πρόβλημα στο batch – βλέπουμε τα lots και τους αντίστοιχους πελάτες

SAP MII: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Κατεβάζουμε εντολή παραγωγής (PO) από παραγγελία πελάτη. 2. ‘Ρωτάμε’ το MES για τα 1 batches που παρήχθησαν για αυτό το PO. 4 2 3. Βλέπουμε τα δεδομένα 3 από το Historian και το LIMS για αυτά τα batches (SAP ΜΙΙ Analytics). 4. Αν δούμε alarm στο SPC, 5 υπάρχει πρόβλημα στο batch – βλέπουμε τα lots και τους αντίστοιχους πελάτες 5. Στέλνουμε e-mail report στην Διευθ. Παραγωγής και ενημερώνουμε το SAP QM.

WONDERWARE MES Επιχειρησιακά ERP WMS Συστήματα Quality Control Wonderware MES MES (Manufacturing Execution System) PLC, SCADA, Historian, Συστήματα Ελέγχου & Weighing, Data Collection, … Παρακολούθησης Παραγωγής

ΔΟΜΗ WONDERWARE MES

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ WONDERWARE MES ERP, WMS To σύστημα Wonderware MES αποτελείται από: 1 βασική πλατφόρμα λογισμικού Software modules (optional) Eξοπλισμό δικτύωσης PLC, SCADA, Historian, Weighing, Data Collection, …

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ WONDERWARE MES ERP, WMS Η Βασική Πλατφόρμα περιλαμβάνει: Ορισμούς προϊόντων (περιγραφές, συνταγές, προδιαγραφές, εκδόσεις) Master files (προμηθευτές, πελάτες, εντολές) Γραφική απεικόνιση εργοστασίου (routing, ιδιότητες, status) Περιορισμένη πρόσβαση / Ρόλοι Διασύνδεση με ERP και εξωτερικές βάσεις Drivers επικοινωνίας με εξοπλισμό εργοστασίου PLC, SCADA, Historian, Weighing, Data Collection, …

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ WONDERWARE MES ERP, WMS RAW OEE MATERIALS SCHEDULING INVENTORY PERSONEL DISPATCH KNOWLEDGE DISTRIBUTION REPORTING PLC, SCADA, Historian, Weighing, Data Collection, …

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ • Διαχείριση παραλαβών • Διαχείριση εντολών παραγωγής • Χρονοπρογραμματισμός εντολών παραγωγής • Καταγραφή αναλώσεων & φύρας • Αυτόματη μέτρηση ΟΕΕ (Overall Equipment Effectiveness) • Παρακολούθηση εσωτερικής διακίνησης • Διαχείριση αποθεμάτων • Διαχείριση προσωπικού • Διαχείριση φορτώσεων & διανομών • Αναφορές παραγωγής • …..

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ WONDERWARE MES Server Διαχειριστής Access Point + Κεραία Υπεύθυνος Διευθυντής Αποθήκης Παραγωγής Χειριστές παραγωγής Χειριστές παραλαβών, Ασύρματος εσωτερικής διακίνησης, Εκτυπωτής φορτώσεων, αποστολών Τμήμα Ποιοτικού Τμήμα Παραγωγής Τμήμα Ελέγχου ενδιάμεσων & τελικών Διαχείρισης Αποθήκης

WONDERWARE MES REPORTS ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διαδικασίες Παραγωγής σε πραγματικό χρόνο

WONDERWARE MES REPORTS ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διαδικασίες Παραγωγής σε πραγματικό χρόνο

WONDERWARE MES REPORTS ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διαδικασίες Παραγωγής σε πραγματικό χρόνο

WONDERWARE MES REPORTS ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διαδικασίες Παραγωγής σε πραγματικό χρόνο

TRACER FACTORY • Το Tracer Factory είναι ένα Σύστημα Ιχνηλασιμότητας και παρακολούθησης παραγωγής (Traceability & Production Monitoring). • Είναι το 1ο σύστημα ιχνηλασιμότητας που σχεδιάστηκε στην Ελλάδα (2004), με τις περισσότερες εγκαταστάσεις. • Στηρίζεται στο Διεθνές Πρότυπο ISA 95. • Παρακολουθεί τα προϊόντα και τις διαδικασίες σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας πληροφορία για το «τι πραγματικά έγινε στην παραγωγή». • Καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις Ιχνηλασιμότητας των Βιομηχανιών Τροφίμων, Ποτών και Υλικών Συσκευασίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ • Ιχνηλασιμότητα και γενεαλογικό δένδρο προϊόντος • Ιχνηλασιμότητα υλικών συσκευασίας • Ποιοτικοί έλεγχοι • Pallet Labeling & Tracking • Διαχείριση ανακλήσεων • Παρακολούθηση παραγωγής • Traceable Supply Chains • Αυτόματη σήμανση & κωδικοποίηση προϊόντων

TA ΟΦΕΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΦΕΛΗ Νομοθεσία Διαχείριση Ρίσκου Πελάτες Βελτίωση Αποδοτικότητας Προμηθευτές

TA ΟΦΕΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΦΕΛΗ Κανονισμοί (ΕΚ) 178/2002, 1935/2004 Νομοθεσία Διαχείριση Η επιχείρηση είναι σε θέση να προσδιορίσει: Ρίσκου Τις επιχειρήσεις από τις οποίες προμηθεύεται Πελάτες Α’ ύλες και υλικά Τις επιχειρήσεις στις οποίες Βελτίωση διαθέτει τα προϊόντα της Αποδοτικότητας Προμηθευτές

TA ΟΦΕΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΦΕΛΗ Επαρκής ταυτοποίηση συσκευασιών Νομοθεσία και μονάδων μεταφοράς Διαχείριση Ρίσκου Άμεση ενημέρωση πελατών σε περίπτωση εντοπισμού ελαττωματικού προϊόντος Πελάτες Άμεση παροχή αξιόπιστων δεδομένων σε περίπτωση που ζητηθεί Βελτίωση Αποδοτικότητας Προμηθευτές

TA ΟΦΕΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ Άμεση απόκριση σε περίπτωση κρίσεως ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΦΕΛΗ Μείωση του κόστους ανάκλησης λόγω στοχευμένης απόσυρσης Τεκμηρίωση των θέσεων της επιχείρησης Νομοθεσία Κάλυψη των απαιτήσεων των Προτύπων Διαχείριση Ποιότητας Ρίσκου Προστασία εταιρικής φήμης Πελάτες Αντιμετώπιση απομιμήσεων Βελτίωση Αποδοτικότητας Προμηθευτές

TA ΟΦΕΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ Άμεση απόκριση σε περίπτωση κρίσεως ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ Αυτοματοποίηση συλλογής δεδομένων ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Μείωση του κόστους ανάκλησης λόγω ΟΦΕΛΗ Μείωση χειρόγραφων καταγραφών στοχευμένης απόσυρσης Real-time ορατότητα παραγωγής & αποθεμάτων Τεκμηρίωση των θέσεων της επιχείρησης Νομοθεσία Καλύτερη διαχείριση πόρων Κάλυψη των απαιτήσεων των Προτύπων Διαχείριση Υποστήριξη λήψης αποφάσεων Ποιότητας Ρίσκου με αξιόπιστα δεδομένα Προστασία εταιρικής φήμης Διευκόλυνση διαδικασιών Πελάτες Αντιμετώπιση απομιμήσεων Άμεση απόκριση σε απρόβλεπτες καταστάσεις Βελτίωση Εντοπισμός των πηγών των προβλημάτων Αποδοτικότητας Παρακολούθηση KPIs Προμηθευτές

ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ανάλυση Προδιαγραφές Υλοποίηση Υποστήριξη

ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ανάλυση Προδιαγραφές Υλοποίηση Υποστήριξη 1. Καταγραφή αναγκών 2. Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης 3. Προσδιορισμός στόχων

ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ανάλυση Προδιαγραφές Υλοποίηση Υποστήριξη 1. Σχεδίαση προδιαγραφών 2. Δόμηση λύσης 3. Αξιολόγηση προδιαγραφών & επανασχεδίαση 4. Καθορισμός χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 5. Μελέτη δικτύωσης

ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ανάλυση Προδιαγραφές Υλοποίηση Υποστήριξη 1. Εγκατάσταση εξοπλισμού (hardware) 2. Δικτύωση & διασύνδεση 3. Εγκατάσταση λογισμικού (software) 4. Δοκιμές λειτουργιών & βελτιστοποίηση 5. Θέση σε λειτουργία

ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ανάλυση Προδιαγραφές Υλοποίηση Υποστήριξη 1. Εκπαίδευση χρηστών 2. Συντήρηση hardware & software 3. Συνεχής τεχνική υποστήριξη 4. Αναβαθμίσεις

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

• Ίδρυση: 1985 • Εξειδίκευση: Κωδικοποίηση, Ιχνηλασιμότητα, Διαχείριση Παραγωγής • > 15.000 εφαρμογές. > 2.500 πελάτες στην Ελληνική Βιομηχανία • Κύκλος εργασιών (2008): 14.000.000 € • Αρ. Υπαλ: 90. 45 μηχανικοί υποστήριξης • Γραφεία: Παιανία, Θεσ/νίκη • Συνεργασίες: SAP, Domino, Markem, Wonderware Zebra, Motorola, Herma, Mettler Toledo • Θυγατρικές: Ιχνηλασιμότητα AE, Mobius ΑΕ • ISO 9001/2000 • Μέλος EU FoodTrace

Θεοδώρου Αυτοματισμοί ABETE Αγ. Αθανασίου 17, Τ.Θ. 76 19002, Παιανία Τηλ: 210 6690900 Fax: 210 6640200 marketing@theodorou.gr www.theodorou.gr

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος ...

1 Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής με τις νέες ...
Read more

"Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων και Μειώστε το ...

... την Ασφάλεια των Προϊόντων και Μειώστε το κόστος παραγωγής με τις νέες ...
Read more

"Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων και Μειώστε το ...

... την Ασφάλεια των Προϊόντων και Μειώστε το κόστος παραγωγής με τις νέες ...
Read more

Κατάλογος Προµηθευτών - docplayer.gr

Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής με τις νέες ...
Read more

Δημιουργία ανθρωποκεντρικού χώρου εργασίας

... τις πρακτικές byod και τις τεχνολογίες ... το πρόγραμμα ... συμφωνείτε με τη χρήση των ...
Read more

Phen24 Κριτικές: Κανονικά Και, επίσης, αμέσως Μειώστε ...

Σε αντίθεση με την ... Λόγω του γεγονότος ότι ως την υγεία, καθώς και των ... και το ...
Read more

Τεύχος 35 Μαρτίου - Απριλίου 2009 by CHAMBER OF INDUSTRY ...

... , ενισχύστε την τοπική επιχείρηση για να έχουμε αύριο ένα καλύτερο μέλλον. ...
Read more

Phen24 Κριτικές: Φυσικά Όπως και αμέσως Μειώστε επιπλέον ...

Σε αντίθεση με την μεγάλη ... το προσιτό κόστος ... Επειδή ως την υγεία και την ...
Read more