Концепція реформи судової системи

73 %
27 %
Information about Концепція реформи судової системи
News & Politics

Published on March 7, 2014

Author: OlaSytnyk

Source: slideshare.net

Description

Проект концепції реформи судової системи

СУДОВА РЕФОРМА. РЕФОРМА ПРОКУРАТУРИ Основні завдання реформи: 1. Досягнути незалежності суддів і прокурорів з посиленням механізмів відповідальності за 2. 3. недоброчесну поведінку. Забезпечити кращу доступність правосуддя. Позбавити прокуратуру повноважень «совєтського» зразка. Основні питання (складові) реформи: • Реформа системи суддівського самоврядування (спростити її систему шляхом відмови • • • • • • від призначуваних органів – конференцій і рад суддів загальних і спеціалізованих судів – «прокладок» між зборами суддів у кожному суді і з‘їздом суддів і Радою суддів України; наділити збори суддів повноваженням призначати голів судів). Реформа системи добору суддів (зокрема, передбачити конкурсні механізми просування суддів по службі за об’єктивними критеріями; усунути Президента і Верховну Раду від вирішення питань про переведення суддів); Реформа системи дисциплінарної відповідальності суддів (чіткіше визначити підстави для дисциплінарної відповідальності; передбачити пропорційні санкції, встановити строки давності для притягнення до дисциплінарної відповідальності, передбачити змагальну процедуру дисциплінарного провадження, створення єдиного дисциплінарного органу); Реформа процесуального законодавства щодо підвищення доступності правосуддя (встановити заборону повертати позови через непідсудність справи, оптимізувати строки оскарження судових рішень, зміцнити роль Верховного Суду у перегляді судових рішень, забезпечити оприлюднення в Інтернеті текстів усіх судових рішень). Реформа механізму формування Конституційного Суду – кандидатури на посаду судді цього суду мають добиратися спеціальною незалежною комісією з авторитетних фахівців (зокрема, суддів Конституційного Суду у відставці, які не дискредитували себе на цій посаді). Реформа прокуратури – обмежити повноваження прокурорів сферою кримінальної юстиції і суттєво зменшити кількість прокурорів, передбачити конкурсний добір на посаду прокурорів, у тому числі на посаду Генерального прокурора; доручити цей добір, так само як і питання дисциплінарної відповідальності незалежним самоврядним органам прокурорів із залученням представників судів і правозахисних організацій. Створити умови для люстрації – очищення суддівського і прокурорського корпусу від посадовців, які продемонстрували свою залежність, ухвалювали рішення з грубим порушенням основоположних прав і свобод людини, проявляли іншу недоброчесну поведінку. Зміни до законодавства повинні передбачати переобрання новими органами суддівського самоврядування Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів (із забороною чинним членам бути обраним до цих органів); призначення нових голів судів і їхніх заступників зборами суддів у кожному суді, а не з єдиного центру. Базові пропозиції до нової редакції Конституції України: • Запровадити принцип незмінюваності суддів. • Президент і Верховна Рада мають бути усунуті від формування суддівського корпусу; • усі рішення щодо призначення, переведення або звільнення суддів має приймати нова постійно діюча Вища рада юстиції, сформована відповідно до європейських стандартів (більшість у її складі мають становити судді, обрані органами суддівського самоврядування). Визначення суду, де суддя має працювати, переведення його до іншого суду має бути повноваженням Вищої ради юстиції, яке реалізується лише за результатом конкурсу. У складі Вищої ради юстиції слід виділити кваліфікаційну і дисциплінарну колегії, відмовившись від існування окремої Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

• Призначення голів судів необхідно віднести до повноважень органів суддівського самоврядування – зборів суддів у кожному суді. • Звузити суддівський імунітет до функціонального (тобто не поширювати імунітет на злочини, які судді можуть вчинити поза своєю професійною діяльністю). • Вилучити окремий розділ про прокуратуру – урегулювати її статус окремою статтею у • • розділі про правосуддя; зменшити кількість повноважень прокуратури, Генерального прокурора призначати за результатами конкурсу на тривалий час. Передбачити право особи на подання конституційної скарги до Конституційного Суду. Створити умови для ратифікації Римського статуту про Міжнародний кримінальний суд. Основні необхідні закони: № 1. 2. 3. 4. 5. Назва/cпрямування Спосіб Зміст Готовність втручання Закон України «Про нова редакція Реформа системи базовий текст судоустрій і статус суддів» і / або зміни суддівського з одночасними змінами до самоврядування, систем процесуальних кодексів і добору і дисциплінарної Законів України «Про Вищу відповідальності суддів; раду юстиції» і «Про доступ реформа процесуального до судових рішень» законодавства щодо підвищення доступності правосуддя. Закон України «Про зміни Реформа механізму відсутній Конституційний Суд формування України» Конституційного Суду. Закон України «Про нова редакція Обмеження повноважень базовий текст прокуратуру» прокурорів сферою кримінальної юстиції, реформа системи добору і відповідальності прокурорів. Конституція України зміни Запровадження принципу незмінюваності суддів, реформа Вищої ради юстиції і її повноважень. Звуження суддівського імунітету. Вилучення розділу про прокуратуру з урегулюванням її статусу окремою статтею у розділі про правосуддя; зменшення обсягу повноважень прокуратури. Закріплення права особи на подання конституційної скарги до Конституційного Суду. Усунення перешкод для ратифікації Римського статуту про Міжнародний кримінальний суд. Закон про забезпечення новий закон Створення умов для відсутній доброчесності у діяльності або зміни люстрації і підтримання суддів і прокурорів (закон доброчесності. про люстрацію)

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Реформа судової системи

За реформу судової системи ... що пацанам з Донбасу по барабану ці судові реформи, ...
Read more

Про Концепцію судово-правової ...

КОНЦЕПЦІЯ судово ... є перебудова судової системи, ... судової реформи суди в ...
Read more

Реформа судової системи: яким ...

Реформа судової системи: ... Порошенко щодо реформи судової системи в Україні ...
Read more

Судово-правова реформа: мета ...

Концепція судово ... норм щодо судової системи були ... малої судової реформи".
Read more

Судові реформи в Україні – VoxUkraine

Судові реформи в ... Заміна еліти судової системи, яка працювала за часів Януковича, ...
Read more

Офіційний веб-портал "Судова ...

... здійснення судової реформи ... в побудові судової системи, ... Концепція судово ...
Read more

Реформа судової системи – одна ...

Реформу судової системи ... Ян Томбінський щодо реформи судової системи та ...
Read more

Концепція загальної юрисдикції ...

Концепція ... загальної юрисдикції та інших установ судової системи Вступ
Read more

Глава 2. Законодавство про ...

Глава 2. Законодавство про правоохоронні органи. Концепція судово-правової реформи в ...
Read more