про підсумки роботи відділу освіти,

38 %
63 %
Information about про підсумки роботи відділу освіти,

Published on March 20, 2014

Author: serdj

Source: slideshare.net

Про підсумки роботи відділу освіти, загальноосвітніх навчальних закладів у 2010-2011 навчальному році та стан готовності навчальних закладів до початку нового 2011-2012 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період

2010- 2011 н.р.- рік розбудови системи освіти протягом життя

Нові нормативно-правові документи • Концепцію державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року; • Типове положення про атестацію педагогічних працівників; • Концепцію розвитку інклюзивної освіти; • Положення про освітній округ ; • Державний стандарт початкової освіти; • Нормативну базу атестації, акредитації та ліцензування освітніх установ

Основні напрямки модернізації освіти • розвиток мережі дошкільних закладів; • створення нових базових стандартів базової і повної загальноосвітньої школи; • запровадження сучасних інформаційно- комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах.

Впровадження Національної програми інформатизації. 15% 50%55% 70% 100%100%100%100%100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2000-2001 2004-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2011 • В школах району 34 навчальних комп’ютерних комплексів (НКК) - з них 40% комп’ютерів встановлені з 2001 по 2005. • У 2011 році заплановано придбати 5 НКК для оновлення парку техніки • 2011 рік – придбано 5 інтерактивних комплексів (156000 тис . грн ) Стан забезпечення НКК загальноосвітніх шкіл району

Інформатизація та комп’ютеризація районної системи освіти у 2011- 2012 роки передбачає вирішення проблем: • Забезпечення навчальних закладів району комп’ютерною та мультимедійною технікою. • Забезпечення відповідно до потреб навчальних закладів ліцензійними навчальними та системними програмами.

Наказ Міністерства від 11.05.2011 року № 436 „Про підготовку до початку 2011/2012 навчального року” Стовідсоткове оволодіння педагогами загальноосвітніх навчальних закладів до кінця 2011 року основами інформаційно-комунікаційних технологій”

Приведення структури регіональної освіти у відповідність з потребами ринку праці. 2010-2011 році в районі було створено 21 профільний клас 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Реалізація цільової комплексної Програми розвитку та функціонування української мови в Донецькій області на 2004-2010рр 0 2 4 6 8 10 12 14 16 україська мова навчання російська мова навч

• Російською мовою навчалося 944 учня, що складає 36% • Новогрецька мова (факультатив) – 121 учень • Німецька мова (Факультатив) – 17 учнів.

Створення моделі виховної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей. Напрямки виховної роботи: естетичний,естетичний, краєзнавчий,краєзнавчий, патріотичний,патріотичний, екологічний,екологічний, превентивний,превентивний, здоров’язберігаючийздоров’язберігаючий

0 5 10 15 20 25 30 35 1 кв 2009-2010 2010-2011 Внутрішкільний облік

„Обдарованні діти”, інтелектуальн ий творчий спортивний

Задачі щодо покращення виховної роботи 1. Створення єдиної цілісної системи виховної роботи навчального закладу, координація дій усіх служб, які опікуються вихованням. 2. Заміна набору стандартних заходів морально-просвітницького характеру інноваційними формами виховного впливу на учнів.. 3. Взаємодія педагогів з дітьми на рівні партнерства. 4. Налагодження більш тісного контакту навчального закладу з сім’єю.

Комплексна реалізація оздоровчої функції освіти 2012 рік - рік спорту і здорового способу життя.

Розвиток шкільної бізнес- освіти. Експериментальна робота щодо реалізації регіональної цільової програми „Шкільна бізнес-освіта на Донеччині”

Мережа дошкільнихМережа дошкільних навчальних закладів (навчальних закладів (кількість ДНЗ)кількість ДНЗ)

Охоплення дітей дошкільного віку суспільною освітою 57% 30% 65% 32% 67% 40% 67% 40% 67% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2006 рік 2007 рік 2 008р. 2009 2010 селище село

україномовні ДНЗ 70% двомовні 12% російськомовні ДНЗ- 18%

Наступність і перспективність дошкільної та початкової освіти - ліквідація протиріч між теорією і практикою; - неузгодженість змісту дошкільної та початкової освіти вимагає від педагогів дошкільних закладів і шкіл постійного взаємоспілкування; - відсутність єдиних критеріїв для визначення готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі. - неврахування індивідуальних особливостей дітей під час організації освітнього процесу; - завищення деякими батьками та педагогічними працівниками вимог до підготовки дітей до школи.

Порівняльний аналіз якості знань за 3 роки 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Українська мова 72% 73% 71% Математика 63 % 57% 75% Читання 75 % 96% 76%

Початкови й Середній Достатній Високий Якість Навченіс ть Вересень 16 34 30 20 50 84 Квітень 8 27 35 30 65 92 Травень 3 21 31 44 75 97 Моніторинг математичної освіти

0 10 20 30 40 50 вересень квітень травень початковий середній достатній високий

0 20 40 60 80 100 вересень квітень травень якість навченість

Порівняльний аналіз результатів навчальних досягнень учнів 4-х класів з математикиТермін проведення Загал ьна кількі сть учнів Кількіст ь учнів, які виконув али роботу Рівні навчальних досягнень І ІІ ІІІ ІV ДПА Моніт оринг ДПА Моніт оринг ДПА Монітори нг ДПА Монітори нг Андріївська 29 25 3 5 10 7 7 13 9 Гранітненська 26 26 6 6 12 9 8 9 Кам’янська 13 12 2 3 1 3 4 2 5 3 Кузнецово – Михайлівська 12 11 1 1 1 2 7 4 2 Мирненська 14 14 4 5 6 5 4 3 Мічурінська 11 11 2 2 1 4 3 5 4 Михайлівська 9 9 1 1 2 1 5 6 2 Новоселівська 11 10 3 3 5 4 2 3 Свободненська 4 3 1 1 1 2 2 Староласпинська 11 10 3 3 3 3 4 3 Старогнатівська 11 11 1 3 1 1 4 3 5 4 Тельманівська 41 41 4 9 6 15 31 16 Чермалицька 15 15 2 5 2 6 7 4 4 Бахчовицька 6 6 - 1 3 2 1 3 2 Коньковська 4 4 4 3 1 Луківська 9 8 3 3 2 3 3 2 Первомайська 3 3 1 2 1 1 1 Самсонівська 5 5 1 1 1 1 3 1 Шевченківська Богданівська 5 5 3 2 1 2 1

Українська мова (диктант) Всього Писало Початковий Середній Достатній Високий Якість Навченіст ь Вересень 240 216 6 23 48 23 71 94 Квітень 241 223 6 19 39 36 75 94 Травень 241 231 7 22 34 37 71 93

0 10 20 30 40 50 вересень квітень травень початковий середній достатній високий

0 20 40 60 80 100 вересень квітень травень якість навченість

Порівняльний аналіз результатів навчальних досягнень учнів 4-х класів з української мови ( моніторинг та ДПА) Термін проведення Загальна кількість учнів Кількість учнів, які виконували роботу Рівні навчальних досягнень початковий середній достатній високий ДПА Моніт оринг ДПА Моніторинг ДПА Моніторинг ДПА Моніторинг Андріївська 29 25 2 3 8 8 8 10 7 8 Гранітненська 26 26 2 4 3 11 9 9 11 Кам’янська 13 13 2 2 2 4 6 5 3 1 Кузнецово – Михайлівська 12 11 2 4 3 4 3 1 3 Мирненська 14 14 1 3 3 7 8 3 3 Мічурінська 11 9 1 2 1 3 2 4 4 Михайлівська 9 9 2 1 4 3 3 3 Новоселівська 11 10 3 1 6 5 1 3 2 Свободненська 4 3 3 3 Староласпинська 11 10 2 4 3 3 3 3 3 Старогнатівська 11 9 2 1 1 3 5 5 2 Тельманівська 41 41 1 5 5 8 14 28 21 Чермалицька 15 15 2 1 2 2 6 6 5 6 Бахчовицька 6 6 1 1 1 1 4 3 Коньковська 4 4 1 3 2 1 1 Луківська 9 9 3 2 4 4 2 3 Первомайська 5 5 3 Самсонівська 5 5 1 2 3 2 2 Шевченківська - - - - - - Богданівська 5 5 1 2 2 2 2

Результати виконання завдань ДПА з читання. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 початковий середній достатній високий Андріївська Гранітненська Кам’янська Кузнецово – М ихайлівська Мирненська Мічурінська Михайлівська Новоселівська Свободненська Староласпинська Старогнатівська Т ельманівська Чермалицька Бахчовицька Коньковська Луківська Первомайська Самсонівська Шевченківська Богданівська

0 10 20 30 40 50 початковий середній достатній високий

Результати моніторингу за рівнями навчальних досягнень з української мови Кла с и Вересень Грудень Травень І ІІ ІІІ ІУ І ІІ ІІІ ІУ І ІІ ІІІ ІУ 9 25 34 31 10 17 37 35 11 15 36 34 15 11 7 43 41 9 5 44 46 5 4 27,5 51 17,5

Класи Діагностичний контроль (І, ІІ, ІІІ, ІV рівні) Поточний контроль (ІІІ+ІV рівні) Підсумковий контроль (ІІІ+ІV рівні) Прир іст знан ь ІІІ+І V рівні (+ чи -) І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV ∆ І ІІ ІІІ ІV ∆1 ∆2 9 клас 26 15 43 6 17 37 35 11 -3 15 36 34 15 +3 0 11 клас 9 41 46 4 5 43 46 6 +2 4 28 51 17 +16 +18

Кількісний та якісний склад вчителів методоб'єднання вчителів історії та основ правознавства У районі працюють 19 вчителів історії та основ правознавства – З них вчителів: – спеціалістів – 3 – І категорії – 9 – Вищої категорії - 7 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 1 кв категорія спеціаліст І категорія вища категорія

Рівень навчальних досягнень учнів з історії за 2006-2011 рр класи показники 2006- 2007 н.р. 2007-2008 н.р. 2008-2009 н.р. 2009- 2010 2010 - 2011 9 Якість навчання 36 43 46 52 54 10 Якість навчання - - - 59 66 11 Якість навчання 50 53 49 - -

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 9 клас 10 клас 11клас

0% 10% 20% 30% 40% 985 початков сердній достатній високий

Кількісний та якісний склад МО вчителів географії • Всього вчителів-18 з них: • вища категорія – 5; • 1 категорія – 8; • неспеціаліст – 5.

Розподіл педагогічних працівників за віком (у %) 31-40 р.; 27% 41-50р.; 30% 51-55р.; 10% більше 55р.; 21% до 30 років; 0,12

2009-2010н.р. 2010-2011 н.р. Підвищено кваліфікаційну категорію 17 18 Знижено 3 - Не підтверджено педагогічних звань 5 - Присвоєно педагогічні звання „старший учитель” „учитель-методист” 1 4 4 - Підтверджено педагогічні звання „старший учитель” „учитель-методист” 7 5 6 3

Педпрацівники 2011рік ( разом – 453) спеціаліст спеціаліст, вища освіта ІІ категорія І категорія вища категорія

Підготовка закладів освіти до нового навчального року та роботи в осінньо- зимовий період На ремонт загальноосвітніх закладів було витрачено : • коштів із районного бюджету -456220 грн.; • спонсорських коштів - 33746 грн.; • батьківських внесків –94085 грн.; • із районного бюджету виділено 129220 грн. на виготовлення проектної документацію на капітальні ремонти Михайлівської та Гранітненської ЗОШ І-ІІІ ступенів для участі у Кіотському проекті з енергозбереження. • переможцями в міні-проектах вийшли Луківська ЗОШ І-ІІ ступенів - „За здоровий спосіб життя „ - 13000 рн., Самсонівська ЗОШ І-ІІ ступенів - „Безпечний спорт” - 12500грн. В подальшому всім школам необхідно брати участь у міні-проектах , спрямованих на розвиток соціальної сфери сільської місцевості.

Пріоритетні питання роботи на 2011-2012 навчальний рік: - розгалуження мережі дитячих дошкільних закладів - створення умов для обов’язкового охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою; - створення оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів ;

• поліпшення якості освіти. Забезпечення диференціації навчання в загальноосвітніх навчальних закладах шляхом проведення якісної допрофільної освіти, підготовки дітей до свідомого обрання профілю подальшого навчання; запровадження компетентісного підходу до організації навчального процесу; • сприяння подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчального процесу розвитку громадської активності, організації здорового способу життя учнівської молоді; • продовження роботи з реалізації регіональних програм, спрямованих на розвиток дошкільної та загальної освіти та зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів;

• удосконалення методичної роботи з педагогічними працівниками з питань організації роботи з дітьми п’ятирічного віку; • продовження роботи з моніторингових досліджень якості освіти; • удосконалення управлінської діяльності, співпраця з громадськістю. • підвищення соціального статусу вчителя на селі, забезпечення морального і матеріального заохочення педагогічних працівників, підвищення соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу

Add a comment

Related pages

Наказ "Про підсумки методичної роботи" - Відділ освіти ...

Про підсумки методичної роботи . ... відповідно до плану роботи відділу освіти, ...
Read more

Відділ освіти Миколаївської РДА - Накази

Наказ про про підсумки роботи відділу освіти з ... Наказ про підсумки роботи ...
Read more

Про підсумки роботи відділу освіти Якимівської районної ...

Додаток 1 до наказу відділу освіти від 12.07.2011 №175 Довідка “Про підсумки роботи ...
Read more

Наказ №03 Про підсумки за 2010 та основні напрямки роботи ...

Наказ №301 Про підсумки роботи управління ... Організація роботи відділу освіти ...
Read more

Про підсумки роботи відділу освіти Якимівської районної ...

Назва: Про підсумки роботи відділу освіти Якимівської районної державної ...
Read more

Відділ освіти - Накази відділу освіти

Наказ від 03.09.2012 року № 177 "Про організацію роботи ... Про підсумки ... відділу освіти ...
Read more

Наказ №464 Про підсумки проведення в закладах освіти ...

Про підсумки ... ^ Начальник відділу освіти В ... 298 “Про організацію роботи щодо ...
Read more

Відділ освіти Костопільської районної державної ...

... відділу освіти Костопільської РДА від 18.05.2016 р. № 212 "Про підсумки вивчення стану ...
Read more

Накази відділу освіти - kislinschool

Черкаський обласний інститут післядипломної освіти ... Накази відділу освіти ...
Read more