Μελέτη διάγνωσης των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας

44 %
56 %
Information about Μελέτη διάγνωσης των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας
Business & Mgmt
win

Published on February 25, 2014

Author: agrogos

Source: slideshare.net

Description

Στα πλαίσια της πράξης Α(Γ)ΡΩΓΟΣ εκπονήθηκε από την Win to Win (wintowin.gr) μελέτη σχετικά με την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας και ειδικών ζητημάτων της παρέμβασης, που στόχο έχει, να παρέχει μία σύντομη αλλά περιεκτική αποτύπωση της κατάστασης της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ).

Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Τοπικής Αγοράς Εργασίας “Η ανάλυση των στοιχείων της Συγγραφή Μελέτης: Win to Win – Business Consultants Φεβρουάριος 2014 εγγεγραμμένης ανεργίας αναδεικνύει την ανάγκη ύπαρξης λεπτομερέστερων στοιχείων που θα απεικονίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των ανέργων.” Σκοπιμότητα & Αναγκαιότητα Ύπαρξης της Δράσης

Περιεχόμενα Περιεχόμενα ....................................................................................................................................................... 2 1. Το Αναπτυξιακό Προφίλ της Περιφέρειας ................................................................................................. 4 1.1 Εισαγωγή ..................................................................................................................................................... 4 1.2 Κύρια Γεωμορφολογικά Χαρακτηριστικά ................................................................................................... 5 1.3 Πληθυσμός – Δημογραφικά Χαρακτηριστικά ............................................................................................. 8 1.4 Υποδομές ................................................................................................................................................... 10 1.5 Οικονομικός Χαρακτήρας και Τρέχουσα Κατάσταση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ............................ 12 1.6 Απασχόληση – Ανεργία ............................................................................................................................. 18 1.6.1 Καταγεγραμμένη Ανεργία από τον ΟΑΕΔ ............................................................................................. 18 1.6.2 Καταγεγραμμένη Ανεργία από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. ................................................................................. 21 Πίνακας 12 – Ανεργία (%) ανά Περιφέρεια .................................................................................................... 24 1.7 Μορφωτικό Επίπεδο .................................................................................................................................. 24 1.8 Σύνοψη Κεφαλαίου .................................................................................................................................... 26 2. SWOT Analysis ........................................................................................................................................ 28 2.1 Η Ανάλυση SWOT στη Λήψη Στρατηγικών Αποφάσεων ........................................................................ 28 2.2 Σύνοψη Αναπτυξιακών Χαρακτηριστικών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας .............................................. 32 2.3 Ανάλυση SWOT Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδα ........................................................................................ 33 2.3.1 Δυνατά Σημεία (Strengths) ..................................................................................................................... 33 2.3.2 Αδύνατα Σημεία (Weaknesses)............................................................................................................... 36 2.3.3 Ευκαιρίες (Opportunities) ....................................................................................................................... 41 2.3.4 Κίνδυνοι (Threats) .................................................................................................................................. 43 2.4 Σύνοψη Κεφαλαίου .................................................................................................................................... 45 3. Ανάλυση της Αγοράς Εργασίας στην ΠΔΕ .............................................................................................. 47 3.1 Βασικά Χαρακτηριστικά Απασχόλησης και Ανεργίας στην Περιφέρεια .................................................. 47 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2013 ...................................................................................................................................... 48 3.2 Σύνοψη Κεφαλαίου .................................................................................................................................... 63 4. Διάγνωση Αναγκών Αγοράς Εργασίας .................................................................................................... 65 4.1 Γενικές Πληροφορίες ................................................................................................................................. 65 4.2 Προτεραιότητες Γεωργικής Πολιτικής ...................................................................................................... 67 4.3 Προτεινόμενες Πολιτικές για την Αγορά Εργασίας .................................................................................. 69 4.4 Προοπτικές Ελληνικού Γεωργικού Κλάδου .............................................................................................. 72 4.5 Τρόπος Κάλυψης των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας – Τεκμηρίωση Προτεινόμενης Παρέμβασης ..................................................................................................................................................... 76 4.5.1 Κλάδος / Περιοχή Παρέμβασης .............................................................................................................. 77

4.5.2 Ομάδα Στόχος και Βασικά Χαρακτηριστικά της .................................................................................... 79 4.5.3 Προτεινόμενες Δράσεις .......................................................................................................................... 81 1η Φάση της Παρέμβασης: Μάθε για τη δράση «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» - Ενέργειες Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης. ......................................................................................... 81 5. Συνέργειες με την Υπάρχουσα Τοπική, Περιφερειακή και Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης ................... 84 Βιβλιογραφία ................................................................................................................................................... 95

1. Το Αναπτυξιακό Προφίλ της Περιφέρειας 1.1 Εισαγωγή Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΔΕ εφεξής) αποτελείται από τους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας και Αχαΐας. Αποτελεί την 6η μεγαλύτερη σε έκταση περιφέρεια της χώρας, την 5η μεγαλύτερη σε πυκνότητα πληθυσμού και την 4η μεγαλύτερη σε πραγματικό πληθυσμό. Πρόκειται για μία σχετικά πυκνοκατοικημένη ζώνη, με έντονες τάσεις αστικοποίησης. Λόγω της θέσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και της γειτνίασής της, τόσο με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εσωτερικά σύνορα) όσο και με τρίτες χώρες (εξωτερικά σύνορα), υπάρχει έντονο στοιχείο μεταναστών και παλιννοστούντων. Η ύπαρξη κλειστής φυλακής στην Αχαΐα, η λειτουργία κέντρων μέριμνας ΑΜΕΑ καθώς και η ύπαρξη ομάδων κίνησης κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών σηματοδοτούν την ύπαρξη αντίστοιχων ομάδων πληθυσμού. Τέλος, στην Περιφέρεια δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός τσιγγάνων. Η ανεργία στη περιφέρεια, όπως και σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, παρουσιάζει τεράστια αύξηση, με το ποσοστό της να τριπλασιάζεται στο διάστημα 2010-2013. Το 2010 η ανεργία στη ΠΔΕ ήταν στο 9,3%, ενώ στο γ’ τρίμηνο του 2013 η ανεργία που καταγράφηκε ανερχόταν στο 28,8%. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει και η φτώχεια στην ΠΔΕ, αφού με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), το 30,6% του πληθυσμού της περιφέρειας βρίσκεται υπό τον κίνδυνο της φτώχιας, με τα ποσοστά αυτά σε νομαρχιακό επίπεδο να κυμαίνονται στο 39,2% για το νομό Αιτωλοακαρνανίας, στο 24,4% για το νομό Αχαΐας και στο 31,7% για το νομό Ηλείας. Όσον αφορά τον εργαζόμενο πληθυσμό, το 10% αυτού ασχολείται με τη γεωργία, την αλιεία, τη δασοκομία και τα συναφή επαγγέλματα, το 14,9% με το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, το 67% με τις υπηρεσίες και το εναπομείναν

8,1% ασχολείται με τις κατασκευές, την παραγωγή ενέργειας, τα λατομεία, τα ορυχεία και λοιπά συναφή επαγγέλματα (ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011). 1.2 Κύρια Γεωμορφολογικά Χαρακτηριστικά Ο νομός Αχαΐας καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου. Συνορεύει προς τα ανατολικά με το νομό Κορινθίας, προς τα νότια με το νομό Αρκαδίας, προς τα νοτιοδυτικά με το νομό Ηλείας, ενώ στα δυτικά βρέχεται από το Ιόνιο πέλαγος και βόρεια από το πατραϊκό και τον κορινθιακό κόλπο. Το μεγαλύτερο μέρος του νομού είναι ορεινό και ιδιαίτερα το ανατολικό και νότιο τμήμα του. Στο ανατολικό τμήμα υψώνεται το ορεινό συγκρότημα των Αροανίων που είναι ένα από τα ωραιότερα βουνά της Ελλάδας, με απότομες πλαγιές και πολλά δάση. Στα όρια με το νομό Ηλείας υψώνεται ο Ερύμανθος και ανατολικά το όρος Παναχαϊκό. Στο δυτικό τμήμα του νομού εκτείνεται η μεγάλη πεδιάδα της Αχαΐας. Τα ποτάμια του νομού Αχαΐας έχουν μικρό μήκος, με κυριότερα τον Βουραϊκό, τον Σελήνους, τον Χελμό και τον Δοράνιο, ο οποίος συνεχίζει τον ρου του στην Αρκαδία ως Λάδωνας. Οι ακτές της Αχαΐας έχουν μικρό διαμελισμό. Στο βορειοδυτικό της άκρο σχηματίζεται η λιμνοθάλασσα Καλογριά, ενώ ανάμεσα στα ακρωτήρια Άραξος και Ρίο σχηματίζεται ο Πατραϊκός Κόλπος και ανατολικότερα ακολουθούν οι όρμοι του Αιγίου και το ακρωτήρι της Ακράτας. Όσον αφορά το νομό Αιτωλοακαρνανίας, τα νοτιοδυτικά παράλια χαρακτηρίζονται απ' την παρουσία λιμνοθαλασσών, με γνωστότερες αυτές του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού. Ο Αχελώος ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα ποτάμια στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, όντας ο μεγαλύτερος ποταμός του νομού, ο οποίος αποτελεί και το φυσικό όριο ανάμεσα στην Αιτωλία και την Ακαρνανιά, ενώ άλλοι γνωστοί ποταμοί της περιοχής είναι ο Εύηνος κι ο Μόρνος. Στην ενδοχώρα του νομού δεσπόζει η Τριχωνίδα, η οποία είναι και η

μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας (96 km²). Στο νομό υπάρχουν επίσης οι λίμνες: Αμβρακία, Λυσιμαχία, Οζερός και οι τεχνητές λίμνες του Καστρακίου, των Κρεμαστών και Στράτου. Τα βουνά της Αιτωλοακαρνανίας περιλαμβάνουν το Παναιτωλικό, που είναι το ψηλότερο βουνό του νομού (1.924 μ.) στα βορειοανατολικά, τα Ακαρνανικά όρη στα δυτικά, Βορειοδυτικά τα Όρη Βάλτου, στα νότια το όρος Αράκυνθος, Νοτιοανατολικά τα Όρη Ναυπακτίας γνωστά και ως Κράβαρα και τέλος ανάμεσα στα Ναυπάκτια Όρη και το Παναιτωλικό Όρος και χωρίς να διακόπτεται ο ορεινός όγκος βρίσκονται τα Όρη Λιδωρικίου. Τέλος, αναφορικά με το νομό Ηλείας αξίζει να σταθούμε στο φυσικό του περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από πλούσια ποικιλία χλωρίδας και πανίδας, με πευκοδάση και κυπαρίσσια στα ημιορεινά και πεδινά καθώς το κλίμα, ως μεσογειακό και θερμό με σχετικά υψηλά ποσοστά βροχοπτώσεων και διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, ευνοεί την ανάπτυξη τέτοιου είδους ζωής. Ο νομός διαθέτει επίσης πλήθος ιαματικών πηγών με σημαντικότερες του Καϊάφα, της Κυλλήνης, της Φρασινιάς, του Πουρναριού. Ο νομός Ηλείας διαθέτει μεγάλες πεδινές εκτάσεις ενώ οι ορεινοί όγκοι εντοπίζονται κυρίως στα σύνορα με το νομό Αρκαδίας και το νομό Μεσσηνίας. Οι γεωργικές εκτάσεις του νομού καταλαμβάνουν το 67% των χρήσεων γης και πιθανότατα ταυτίζονται με τις πεδινές περιοχές που προσφέρουν χωράφια για καλλιέργεια. Με τη βοήθεια του χάρτη, όπου φαίνεται η συγκέντρωση των δασικών εκτάσεων, εύκολα διαπιστώνεται πως οι περιοχές με τις μικρότερες συγκεντρώσεις ταυτίζονται με την πεδιάδα της Ηλείας. Οι δασικές και ημιφυσικές εκτάσεις καταλαμβάνουν το 30% του εδάφους και όπως φαίνεται από τον διπλανό χάρτη, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις τους εντοπίζονται στα σημεία όπου εντοπίζονται και οι ορεινοί όγκοι του νομού. Οι τεχνίτες περιοχές αποτελούν μόλις το 2% στις χρήσεις γης του νομού και οι εκτάσεις νερού (ποτάμια, λίμνες) το 1%. Όσον αφορά τη γεωμορφολογική κατανομή του πληθυσμού, είναι εμφανές ότι ο νομός Αχαΐας αποτελεί τον πλέον αστικό νομό της περιφερείας, ο νομός Αιτωλοακαρνανίας τον πλέον ισορροπημένο, ενώ ο νομός

Ηλείας είναι ο πλέον αγροτικός νομός. Ουσιαστικά, στα πλαίσια της ίδιας περιφέρειας εμφανίζονται και τα τρία διαθέσιμα ήδη γεωμορφολογικής κατανομής του πληθυσμού. Ο πληθυσμός είναι κατά συντριπτική πλειοψηφία συγκεντρωμένος στα πεδινά σημεία, εν συνεχεία στα ημιορεινά και τέλος στα ορεινά μέρη. Μόνο στο νομό Αχαΐας υφίσταται μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού στα ορεινά από ότι στα ημιορεινά μέρη. Η περιφέρεια χαρακτηρίζεται κατά βάση ορεινή, με μόνο το νομό Ηλείας να αποτελεί κατά βάση πεδινό νομό. Χαρακτηριστικό είναι πως στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας οι ορεινές περιοχές έχουν μεγαλύτερη επιφάνεια από τις ημιορεινές, ενώ στο νομό Ηλείας οι εκτάσεις έχουν περίπου την ίδια επιφάνεια. Πίνακας 1: Γεωμορφολογική κατανομή του πληθυσμού της ΠΔΕ (απογραφή 2001) Επιφάνεια (τ.χμ.) Πληθυσμός Με εσωτερικά ύδατα Χωρίς εσωτερικά ύδατα Σύνολο Περιφέρειας 740.506 11.350 11.067 Αστικά Αγροτικά Πεδινά Ημιορεινά Ορεινά 411.633 328.873 547.989 103.204 89.313 1.406 9.944 3.467 2.869 5.014 1.323 9.744 3.343 2.749 4.976 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 224.429 5.460,888 5.218,971 Αστικά Αγροτικά Πεδινά Ημιορεινά Ορεινά 113.047 111.382 123.141 66.984 34.304 927,694 4.533,194 1.244,332 1.825,941 2.390,615 850,069 4.368,902 1.157,302 1.709,241 2.352,428

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 322.789 3.271,507 3.264,627 Αστικά Αγροτικά Πεδινά Ημιορεινά Ορεινά 216.592 106.197 263.438 18.007 41.344 161,644 3.109,863 705,986 487,977 2.077,544 161,619 3.103,008 699,286 487,977 2.077,364 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 193.288 2.617,776 2.583,434 Αστικά Αγροτικά Πεδινά Ημιορεινά Ορεινά 81.994 111.294 161.410 18.213 13.665 316,559 2.301,217 1.516,803 554,956 546,017 311,740 2.271,694 1.486,186 551,481 545,767 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2001, απογραφή πληθυσμού 1.3 Πληθυσμός – Δημογραφικά Χαρακτηριστικά O μόνιμος πληθυσμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ανέρχεται σε 679.796 άτομα. Είναι η τέταρτη σε πληθυσμό περιφέρεια της Ελλάδος, συγκεντρώνοντας το 6,3% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Ο πληθυσμός της περιφέρειας φαίνεται μειωμένος σε σχέση με την απογραφή του 2001, όταν οι κάτοικοι της περιφέρειας ανέρχονταν στους 740.506. Να σημειωθεί πως στη συνέχεια της μελέτης χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της απογραφής του 2001, αφού η ΕΛ.ΣΤΑΤ. δεν έχει κάνει ακόμα διαθέσιμα στο ευρύ κοινό τα αντίστοιχα (αναλυτικά) στοιχεία της απογραφής του 2011. Ο πληθυσμός των Νομών Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας είναι κυρίως αγροτικός, αφού μόνο το 33% και 25% αντίστοιχα είναι αστικός, σε αντίθεση με τον Νομό Αχαΐας, όπου το 66% του πληθυσμού είναι αστικός. Συνολικά παρατηρείται ότι σημαντική αύξηση του πληθυσμού παρουσιάζουν κυρίως οι

παραθαλάσσιοι Δήμοι των Νομών Αχαΐας και Ηλείας και οι παρά τον οδικό άξονα Ναυπάκτου - Αγρινίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Αντίθετα, οι ορεινοί Δήμοι παρουσιάζουν πληθυσμιακή μείωση, αναδεικνύοντας το έλλειμμα ανάπτυξης των ορεινών περιοχών της Περιφέρειας. Το 59% περίπου του πληθυσμού της ΠΔΕ βρίσκεται στην παραγωγική ηλικία μεταξύ των 20 – 65 ετών, ενώ άλλο ένα 23% είναι παιδιά και έφηβου μέχρι 20 ετών. Συνολικά το 46% του πληθυσμού της περιφέρειας είναι κάτω των 35 ετών, στοιχείο που καταδεικνύει τη δυναμική της περιφέρειας όσον αφορά την ύπαρξη ανθρώπινου δυναμικού, σε παραγωγική ηλικία Πίνακας 2: Πληθυσμός ΠΔΕ κατά ηλικιακή κατηγορία και νομό (απογραφή 2001) Ομάδες ηλικιών Σύνολο Περιφέρειας Νομός Αιτωλίας και Ακαρνανίας Νομός Αχαΐας Νομός Ηλείας ΣΥΝΟΛΟ 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 740.506 36.475 39.748 44.655 54.237 57.281 54.625 55.823 51.478 51.355 46.337 45.335 34.745 41.402 42.383 36.665 23.959 13.523 10.480 224.429 11.710 12.909 14.141 15.984 15.193 15.594 16.110 15.046 15.114 13.575 13.659 11.018 13.408 13.767 12.114 7.633 4.297 3.157 322.789 15.806 16.743 18.931 25.172 28.354 24.878 25.226 23.086 22.434 20.556 19.719 14.539 16.926 16.866 14.336 9.638 5.344 4.235 193.288 8.959 10.096 11.583 13.081 13.734 14.153 14.487 13.346 13.807 12.206 11.957 9.188 11.068 11.750 10.215 6.688 3.882 3.088 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2001, απογραφή πληθυσμού

Στην ΠΔΕ διαμένουν 219.098 νοικοκυριά (Πίνακας 3, απογραφή 2001). Ως νοικοκυριό ορίζεται κάθε ενεργά οικονομικό μέλος της κοινωνίας το οποίο διαθέτει το δικό του τόπο κατοικίας. Ένα βασικό χαρακτηριστικό του πληθυσμού αποτελεί το είδος της κύριας ασχολίας του υπευθύνου του κάθε νοικοκυριού. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία εξ’ αυτών το 47,37% είναι εργαζόμενοι, το 49,09% αποτελούν οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό (συνταξιούχοι, φοιτητές και άλλοι), ενώ ένα 2% περίπου αναζητεί εργασία εκ του οποίου το 0,6% αναζητεί εργασία για πρώτη φορά (νέο νοικοκυριό). Τονίζεται πως το ποσοστό αυτό δεν αποτελεί το ποσοστό ανεργίας του νομού, αλλά το ποσοστό των υπευθύνων νοικοκυριών που αναζητούν εργασία. Πίνακας 3: Κύρια ασχολία υπευθύνου νοικοκυριού (ΠΔΕ, 2001) Κύρια Ασχολία Υπεύθυνου Νοικοκυριού Εργαζόμενος (-ή) Ζητούσε εργασία Ζητούσε εργασία για πρώτη φορά Οικονομικά μη ενεργοί Αριθμός Νοικοκυριών 103.792 6.283 1.467 107.556 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2001, απογραφή πληθυσμού 1.4 Υποδομές Η ΠΔΕ περιλαμβάνει σειρά υποδομών οι οποίες χωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες και αποτελούν αναπτυξιακά εργαλεία: Αεροδρόμια: Αερολιμένας Αράξου (στρατιωτικό – νομοθετημένο σημείο εισόδου εξόδου), Λιμάνια: Λιμένας Πατρών, μικρότεροι τουριστικοί λιμένες σε Αιτωλοακαρνανία (Ναύπακτος και αλλού) και σε Ηλεία (Κατάκολο και αλλού).

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα: Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ Πάτρας, ΤΕΙ Μεσολογγίου. Τεχνολογικά Πάρκα και Τεχνοπόλεις: στην περιοχή της Πάτρας Βιομηχανικές Περιοχές και Βιομηχανικά Πάρκα: Βιομηχανικές περιοχές υφίστανται τόσο στο νομό Αχαΐας, όσο και στο νομό Αιτωλοακαρνανίας, ενώ βιομηχανικό πάρκο υπάρχει μόνο στο νομό Αχαΐας. Υποδομές Υγείας (Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία): στο νομό Αχαΐας υπάρχουν 10 μονάδες, στο νομό Αιτωλοακαρνανίας υπάρχουν 4 μονάδες, όπως και στο νομό Ηλείας που υπάρχουν ακόμα 4 μονάδες. Τουριστικές Υποδομές: κλίνες σε ξενοδοχεία – καταλύματα υπάρχουν 7.242 στο νομό Αχαΐας, 3.797 στο νομό Αιτωλοακαρνανίας και 7.740 στο νομό Ηλείας. Μέσα στις υποδομές της περιφέρειας ανήκει και το μεγάλο έργο της γέφυρας του Ρίου – Αντιρρίου που συνδέει με ταχύτητα και ασφάλεια Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία, ενώ ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται τα έργα της Ιονίας Οδού που συνδέει την ΠΔΕ με την περιφέρεια της Ηπείρου και την Εγνατία Οδό, καθώς και τα έργα στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, που θα συνδέσει την Περιφέρεια με το μεγάλο αστικό κέντρο της Αθήνας. Οι υποδομές αυτές αποτελούν στοιχεία προς αξιοποίηση τόσο για την περαιτέρω ανάπτυξη της υπάρχουσας οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας της περιφέρειας, όσο και για τον οποιοδήποτε μελλοντικό σχεδιασμό. Στόχος είναι ο εντοπισμός των ιδιαίτερων εκείνων χαρακτηριστικών τα οποία παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις της περιφέρειας έναντι εγχώριων και ξένων ανταγωνιστών, προκειμένου να επιβιώσουν της οικονομικής κρίσης, να μεγεθυνθούν και να συνεισφέρουν στην ευρύτερη περιφερειακή ανάπτυξη.

1.5 Οικονομικός Χαρακτήρας και Τρέχουσα Κατάσταση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι μία σχετικά πυκνοκατοικημένη ζώνη με έντονες τάσεις αστικοποίησης, την ώρα που δεν διαθέτει ένα σαφώς καθορισμένο αναπτυξιακό χαρακτήρα. Την περίοδο 1995-2003 όταν και πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό η σύγκληση της ελληνικής οικονομίας, η ΠΔΕ παρέμεινε μάλλον στάσιμη (<0.5% ετησίως), γεγονός που συνετέλεσε στη σημερινή της αναπτυξιακή υστέρηση. Ο οικονομικός χαρακτήρας της περιφέρειας είναι προσανατολισμένος στην παροχή υπηρεσιών. Όπως και οι περισσότερες περιφέρειες της χώρας έτσι και στη ΠΔΕ δόθηκε στο παρελθόν μεγάλο βάρος στον τριτογενή τομέα με τη συμμετοχή του στην εθνική Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ εφεξής) να φτάνει το 71% (έναντι 79,1% σε εθνικό επίπεδο), σε μικρότερο βαθμό στο δευτερογενή τομέα με τη συμμετοχή στην εθνική ΑΠΑ να φτάνει το 17% (έναντι 17,8% σε εθνικό επίπεδο) και σε ακόμα μικρότερο βαθμό στον πρωτογενή τομέα, με τη συμμετοχή στην εθνική ΑΠΑ να φτάνει το 10% (έναντι 3,1% σε εθνικό επίπεδο). Τα ποσοστά αυτά μεταβάλλονται σημαντικά σε επίπεδο νομού, με τον πρωτογενή τομέα να υπερβαίνει το 10% και το 20%, στις περιπτώσεις των νομών Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας αντιστοίχως, στοιχείο που υποδηλώνει την ύπαρξη δυναμικότητας στον εν λόγω κλάδο. Το ακόλουθο διάγραμμα (Διάγραμμα 1) παρουσιάζει τη συμμετοχή του κάθε τομέα στην εθνική ΑΠΑ σε επίπεδο περιφέρειας, ενώ σε επίπεδο νομών παρουσιάζει τη συμμετοχή του κάθε τομέα στη διαμόρφωση της περιφερειακής ΑΠΑ.

Διάγραμμα 1: Συμμετοχή του κάθε τομέα στο σχηματισμό της ΑΠΑ 21,2 Νομός Ηλείας 12,9 Νομός Αιτωλοακαρνανίας Νομός Αχαίας 64,3 20,4 66,7 6,9 22,5 70,6 10,4 17,9 71,7 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 0% Πρωτογενής Τομέας 14,5 20% 40% Δευτερογενής Τομέας 60% 80% 100% Τριτογενής Τομέας Εν τούτοις αξίζει να σημειωθεί πως ο πρωτογενής τομέας της περιφέρειας υπερβαίνει σημαντικά του αντίστοιχου μέσου όρου της χώρας, γεγονός που υποδεικνύει την ύπαρξη μίας σημαντικής περιφερειακής δύναμης στην παραγωγή (περιφερειακής και εθνικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας). Επιπροσθέτως, ο πρωτογενής τομέας της ΠΔΕ χαρακτηρίζεται από υψηλή εξειδίκευση και αποτελεί το 13% της Περιφερειακής ΑΠΑ, με τάσεις αυξητικές λόγω της οικονομικής κρίσης που έχει περιορίσει σημαντικά τη δυναμική του τριτογενή τομέα υπηρεσιών. Τα στοιχεία αυτά υποδεικνύουν την ανάγκη διερεύνησης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων από την περαιτέρω επέκταση, και τη συστηματική στήριξη του εν λόγω τομέα παραγωγής. Η ΠΔΕ αποτελεί μία από τις φτωχότερες περιφέρειες της χώρας, όσον αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (Πίνακας 4). Το στοιχείο αυτό σχετίζεται με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Περιφέρεια, αλλά

και με τις μελλοντικές δυνατότητες της για χρηματοδότηση καθώς σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για να εισέλθει μια Περιφέρεια στο ΕΣΠΑ πρέπει το ΑΕΠ ανά κάτοικο να είναι χαμηλότερο από το 75% του μέσου εισοδήματος της ΕΕ. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία η ΠΔΕ αποτελεί μία από τις τρεις φτωχότερες περιφέρειες της χώρας, γεγονός που επιδρά στο σύνολο της οικονομικής της ζωής και στις προοπτικές επαγγελματικής δραστηριοποίησης σε αυτήν. Πίνακας 4: ΑΕΠ - Κατά κεφαλή εισόδημα ανά Περιφέρεια (ευρώ) για το έτος 2011 Ανατολική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία Δυτική Μακεδονία Θεσσαλία Ήπειρος Ιόνια Νησιά Δυτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα Πελοπόννησος Αττική Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη 13.338 14.611 18.760 13.251 12.957 17.676 13.946 16.913 15.166 25.224 14.765 20.896 16.225 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011, “Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά περιφέρεια και νομό” Τα στοιχεία κατάταξης της περιφέρειας σε εθνικό περιφερειακό επίπεδο (Πίνακας 5) καταδεικνύουν πως υστερεί σε σημαντικά μεγέθη που είναι αναλογικά του πληθυσμού της, έστω και αν σε απόλυτα μεγέθη παρουσιάζει σημαντικά νούμερα. Το στοιχείο αυτό επαληθεύει το ότι η περιφέρεια αν και διαθέτει πόρους, αυτοί μάλλον παραμένουν συγκριτικά αναξιοποίητοι αφού το κατά κεφαλήν ΑΕΠ παραμένει ένα από τα χαμηλότερα σε εθνικό επίπεδο. Μεταξύ των 3 νομών που απαρτίζουν την ΠΔΕ, ο νομός Αχαΐας εμφανίζει

τις καλύτερες επιδόσεις, γεγονός που, ασφαλώς, σχετίζεται με το λιμάνι και τη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας που συγκεντρώνει μεγάλο κομμάτι εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας. Πίνακας 5: Κατάταξη ΠΔΕ και των νομών της σε εθνικό επίπεδο (ποσά σε χιλ. ευρώ) Αποταμιευτικές Καταθέσεις ανά Κάτοικο Δηλωθέν Εισόδημα ανά Φορολογούμενο Φόρος Εισοδήματος ανά Φορολογούμενο Φορολογούμενοι Δηλωθέν στην εφορία εισόδημα Φόρος εισοδήματος φ.π. Αποταμιευτικές καταθέσεις Κατάταξη σε σχέση με τις 13 περιφέρειες Κατάταξη Νομού Αχαΐας σε σχέση με τους 52 νομούς Κατάταξη Νομού Αιτωλ/νίας σε σχέση με τους 52 νομούς 13 10 30 5 48 44 Κατάταξη Νομού Ηλείας σε σχέση με τους 52 νομούς 52 40 9 5 42 41 4 4 4 6 4 4 4 4 8 10 14 15 22 23 25 24 Η συνολική συμμετοχή της περιφέρειας στη διαμόρφωση του εθνικού ΑΕΠ είναι μικρότερη του 5% (Πίνακας 6), ενώ η συμμετοχή του κάθε νομού της περιφέρειας σε αυτό υποδεικνύει την ύπαρξη μεγάλων ανισοτήτων. Η οικονομική σύγκλιση και η αύξηση της συμμετοχής στο εθνικό ΑΕΠ μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη των κλάδων εκείνων που οι νομοί παρουσιάζουν συγκριτικό ή / και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αν συνυπολογιστούν επιπρόσθετοι παράγοντες, όπως η γεωγραφική θέση, οι ανάγκες των αγορών, η οικονομική συγκυρία και άλλα.

Πίνακας 6: Ποσοστό συμμετοχής στο εθνικό ΑΕΠ (2011) % Συμμετοχής στο Εθνικό ΑΕΠ Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 4,6% Νομός Αχαΐας 2,45% Νομός Αιτωλοακαρνανίας 1,25% Νομός Ηλείας 0,9% Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011, Δελτίο Τύπου, “ Περιφερειακοί Λογαριασμοί: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία για το έτος 2011” Η συμμετοχή στο εθνικό ΑΕΠ βασίζεται σε έναν σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ΠΔΕ (Πίνακας 7). Με βάση τα εθνικά δεδομένα πάντως και αναλογικά με το μέγεθος του πληθυσμού τις περιφέρειας, η επιχειρηματικότητα υστερεί έναντι άλλων περιφερειών και αξίζει να διερευνηθούν τα αίτια αυτά, σε επίπεδο κατάρτισης για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, αλλά και σε επίπεδο επαγγελματικών τομέων στους οποίους η επιχειρηματικότητα αυτή μπορεί να διοχετευτεί. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας της περιφέρειας είναι το γεγονός πως κυρίαρχος κλάδος όσον αφορά τον κύκλο εργασιών αποτελούν οι επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου, οι οποίες αν και αποτελούν μόλις το 5% - 6% την επιχειρήσεων της περιφέρειας, ο κύκλος εργασιών τους ανέρχεται μεταξύ 22 – 25% του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων της ΠΔΕ. Πίνακας 7: Αριθμός επιχειρήσεων που εδρεύουν στην ΠΔΕ (2002) Αριθμός Επιχειρήσεων Κύκλος Εργασιών σε εκ. ευρώ Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 46.418 5.845,82 Νομός Αχαΐας 22.051 3.406,19 Νομός Αιτωλοακαρνανίας 13.929 1.440,3 Νομός Ηλείας 10.438 999,33 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2002, Μητρώα Επιχειρήσεων: “Αριθμός επιχειρήσεων και τζίρος αυτών (σε εκατομμύρια ευρώ) κατά Περιφέρεια και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας”

Στην ΠΔΕ δραστηριοποιείται το 5,28% των επιχειρήσεων της χώρας. Αναλυτικότερα, στο νομό Αχαΐας εδρεύει το 2,51% των επιχειρήσεων της χώρας, με συνολικό κύκλο εργασιών ίσο με το 1,41% του συνολικού κύκλου εργασιών σε επίπεδο χώρας. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στον κλάδο του λιανικού και του χονδρικού εμπορίου, στις χερσαίες μεταφορές, στην επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, καθώς και στις υπηρεσίες εστίασης. Στο νομό Αιτωλοακαρνανίας εδρεύει το 1,58% των επιχειρήσεων της χώρας με τζίρο ίσο με το 0,6% του συνολικού τζίρου. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του νομού δραστηριοποιούνται στον τομέα του λιανικού και χονδρικού εμπορίου, στις υπηρεσίες επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, στις εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες, στις υπηρεσίες εστίασης και στη βιομηχανία τροφίμων. Στο νομό Ηλείας δραστηριοποιείτε το 1,19% των επιχειρήσεων της χώρας, με τζίρο που αντιστοιχεί στο 0,41% του συνολικού τζίρου της χώρας. Και στην περίπτωση του νομού Ηλείας κυριαρχούν οι επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου, η βιομηχανία τροφίμων, οι εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες, η εστίαση και οι υπηρεσίες επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών. Μέσα στα δυνατά σημεία της περιφέρειας περιλαμβάνεται το γεγονός πως διαθέτει πληθώρα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χονδρικό εμπόριο, αλλά και σειρά επιχειρήσεων με αντικείμενο της μεταφορές προϊόντων. Μεγάλο ρόλο παίζει η ύπαρξη του λιμανιού της Πάτρας ως κόμβος με τη Δυτική Ευρώπη, αλλά και η ευρύτερη θέση της περιφέρειας που την καθιστά εμπορικό και διαμετακομιστικό κόμβο. Η περαιτέρω ανάπτυξη της περιφέρειας μπορεί λοιπόν να προέλθει από την παραγωγή προϊόντων, τα οποία και θα αποτελέσουν τη βάση περαιτέρω ανάπτυξης κλάδων όπως το εμπόριο και οι μεταφορές. Όπως καθίσταται σαφές, ήδη στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας υπάρχει ανεπτυγμένη σε κάποιο βαθμό η πρωτογενής παραγωγή και η βιομηχανία τροφίμων. Η περαιτέρω ποιοτική επέκταση και επιχειρηματική

ανάπτυξη των εν λόγω κλάδων και τομέων οικονομικής δραστηριότητας, μπορούν να αποτελέσουν περιφερειακό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και βάση ανάπτυξης σε επίπεδο επιχειρηματικό και σε επίπεδο δημιουργίας θέσεων εργασίας. 1.6 Απασχόληση – Ανεργία Η ενότητα χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύεται η ανεργία όπως αυτή καταγράφεται από τον ΟΑΕΔ (άνεργοι που καταγράφονται και βγάζουν κάρτα ανεργίας) και η ανεργία όπως αυτή καταγράφεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για το σύνολο της χώρας και για τις επιμέρους γεωγραφικές περιοχές. 1.6.1 Καταγεγραμμένη Ανεργία από τον ΟΑΕΔ Ο ΟΑΕΔ είναι ο μόνος φορέας που μπορεί να παρέχει πληροφορίες αναφορικά με την εγγεγραμμένη ανεργία μέσα από το δίκτυο των τοπικών του υπηρεσιών σ’ όλη την Ελλάδα. Αν και έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ που καταγράφουν τους ανέργους, εντούτοις παραμένουν αρκετά σημαντικά προβλήματα τα οποία δημιουργούν ζητήματα ως προς τον ακριβή αριθμό των ανέργων. Τα ζητήματα αυτά είναι: η ανάπτυξη και δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα συνδέει τα μητρώα του οργανισμού με τους φορείς ασφάλισης και τις κατά τόπους εφορίες, με την μη εγγραφή όλων όσων μένουν άνεργοι στα μητρώα του οργανισμού, ενός παράλληλα γράφονται σε αυτόν άτομα που δικαιούνται (φοιτητές),

με το συχνό λάθος της συσχέτισης της ανεργίας με το επίδομα ανεργίας, οπότε και υπάρχουν άτομα που δεν εγγράφονται άνεργοι όταν δεν δικαιούνται επίδομα. Σύμφωνα με στοιχεία του Ο.Α.Ε.Δ. οι επίσημα εγγεγραμμένοι άνεργοι στην Π.Δ.Ε. αυξήθηκαν από τους 42.494 που ήταν το Δεκέμβριο 2010, σε 49.441 τον αντίστοιχο μήνα του 2011, φτάνοντας σε ακόμα υψηλότερα νούμερα το Δεκέμβριο του 2012 όταν οι άνεργοι στην ΠΔΕ έφτασαν τους 55.151. Συνολικά λοιπόν, για το διάστημα Δεκ. 2010 – Δεκ. 2012, η ανεργία αυξήθηκε κατά 29,78% στην ΠΔΕ. Από τους εγγεγραμμένους ανέργους το 2012 (Δεκέμβριος) στην ΠΔΕ, το 44,8% (24.707) αυτών είναι μακροχρόνια άνεργοι (για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών), ενώ το 55,2% (30.444) είναι άνεργοι για διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Τα τελευταία στοιχεία του ΟΑΕΔ που αφορούν το Νοέμβριο του 2013 είναι ακόμα πιο ανησυχητικά. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 8) παρουσιάζεται σε απόλυτους αριθμούς ο αριθμός των ανέργων ανά περιφέρεια καθώς και η ποσοστιαία κατανομή αυτών στο σύνολο της χώρας. Παρατηρούμε πως η ΠΔΕ υπέστη μία περαιτέρω αύξηση στον αριθμό των ανέργων φτάνοντας τους 67.284 ανέργους, κάνοντας την ΠΔΕ τρίτη σε (απόλυτο) αριθμό ανέργων ανάμεσα στις περιφέρειες της χώρας, πίσω μόνο από τις Περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Πίνακας 9 αποκαλύπτει ένα επιπλέον ανησυχητικό εύρημα που αφορά την ΠΔΕ. Τα στοιχεία καταδεικνύουν πως η ΠΔΕ είναι η περιφέρεια που κατέγραψε για το 2013 την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση (23,45%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012. Αν στα παραπάνω νούμερα προστεθούν και

6.995 ενήλικες (ικανοί για εργασία) οι οποίοι έχουν σταματήσει να αναζητούν εργασία 1, ολοκληρώνεται η εικόνα του πόσο έχει πληγεί η απασχόληση στην ΠΔΕ την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Πίνακας 8 – Αριθμός ανέργων και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά Περιφέρεια Πηγή: ΟΑΕΔ 2013, Συνοπτική Έκθεση Στοιχείων Ανέργων & Επιδοτούμενων (Νοεμβρ. 2013) 1 που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία αύξηση 3,39% σε σχέση με το 2012, ωστόσο η ποσοστιαία αύξηση των μη αναζητούντων εργασία είναι μικρή σε σχέση με τις αντίστοιχες των υπόλοιπων περιφερειών της χώρας.

Πίνακας 9 – Μεταβολές ανέργων αναζητούντων εργασία ανά Περιφέρεια Πηγή: ΟΑΕΔ 2013, Συνοπτική Έκθεση Στοιχείων Ανέργων & Επιδοτούμενων (Νοεμβρ. 2013) 1.6.2 Καταγεγραμμένη Ανεργία από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Σχετικά με την εξέλιξη της απασχόλησης και της ανεργίας για το 2011 στη ΠΔΕ, βάση των στοιχείων που είναι διαθέσιμα από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., ισχύουν τα εξής: Το εργατικό δυναμικό από 321,6 χιλιάδες εργαζόμενους το Α Τρίμηνο του 2011 μειώθηκε σε 315 χιλιάδες εργαζόμενους το Γ Τρίμηνο του 2011. Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010 το

εργατικό δυναμικό μειώθηκε κατά 2%, κάτι οφείλεται κατά κύριο λόγω στα αποτελέσματα μείωσης της απασχόληση κατά το 2011. Το στοιχείο αυτό δείχνει πως το ποσοστό μετανάστευσης είναι σε χαμηλά επίπεδα. Η ανεργία αυξήθηκε από 27,1% που ήταν στο γ’ τρίμηνο του 2012, στο 28,8% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013, όντας σταθερά στις 3 πρώτες θέσεις των Περιφερειών της χώρας με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία ανεργία. Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν από 273 χιλιάδες το Α Τρίμηνο του 2011, σε 256,7 χιλιάδες το Γ Τρίμηνο (μείωση της τάξεως του 6% - μείωση 2,74% σε επίπεδο χώρας). Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010 οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 8%. Οι άνεργοι αυξήθηκαν από 48,5 χιλιάδες το Α Τρίμηνο του 2011, σε 58,3 χιλιάδες το Γ Τρίμηνο του 2011 (αύξηση της τάξεως του 20,2% - αύξηση 10,81% σε επίπεδο χώρας). Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010 οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 44,66%. Ο μη οικονομικά ενεργός πληθυσμός αυξήθηκε από 299,7 χιλιάδες το Α Τρίμηνο του 2011, σε 307,4 χιλιάδες το Γ Τρίμηνο του 2011 (αύξηση της τάξεως του 2,56% - αύξηση 1,05% σε επίπεδο χώρας). Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010 ο μη οικονομικά πληθυσμός αυξήθηκε κατά 3,71%. Πίνακας 10: Στοιχεία Απασχόλησης και Ανεργίας (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Β Τρίμη Α Τρίμηνο νο 2011 2011 (χιλ. εργαζόμενοι) ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ Δυτική Ελλάδα Εργατικό Δυναμικό Εργατικό Δυναμικό 4.987,0 4.194,4 792,6 4.342,4 4.967,2 321,6 273,1 48,5 299,7 316,0 Απασχολούμενοι 4.156,3 265,0 Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη οικονομικά ενεργοί

810,8 4.370,5 Μη οικονομικά ενεργοί Γ Τρίμηνο 2011 Εργατικό Δυναμικό Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη οικονομικά ενεργοί 51,0 305,9 4.957,6 4.079,3 878,3 4.388,4 Άνεργοι 315,0 256,7 58,3 307,4 Τα στοιχεία δείχνουν μικρή μετανάστευση, μικρή αύξηση του μη οικονομικά ενεργού πληθυσμού, σημαντική μείωση του απασχολούμενου εργατικού δυναμικού και ραγδαία αύξηση των ανέργων. Η επιδείνωση της κατάστασης είναι κατά κύριο λόγω αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και της επιβάρυνσης που αυτή πρόσθεσε στην περιφερειακή οικονομία κατά το έτος 2011. Μόνο στο επίπεδο της ανεργίας τα αποτελέσματα αφορούν και το 2010. Το εργατικό δυναμικό ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού για το Γ Τρίμηνο του 2011 αποτελεί το 50,6% (έναντι 52% για την αντίστοιχη περίοδο του 2010), ενώ το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του εργατικού δυναμικού για την ίδια περίοδο αποτελεί το 18,5% (έναντι 12,5% για την αντίστοιχη περίοδο του 2010). Το επίπεδο ανεργίας αυξάνεται πολύ ταχύτερα στην ΠΔΕ έναντι του αντίστοιχου μεγέθους που αφορά το σύνολο της χώρας. Αν στα παραπάνω προσθέσουμε και τα στοιχεία που παρατίθενται στους Πίνακες 11 και 12, αντιλαμβανόμαστε πλήρως την εξέλιξη της ανεργίας στην ΠΔΕ. Από το 2009 μέχρι και το β’ τρίμηνο του 2013, το ποσοστό ανεργίας στην ΠΔΕ έχει υποστεί ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 185%, γεγονός που κάνει επιτακτική την ανάγκη λήψης αποφάσεων και μέτρων που θα τονώσουν την απασχόληση σε επίπεδο περιφέρειας. Πίνακας 11 - Μέσο ποσοστό ανεργίας της ΠΔΕ και των νομών της (2005-2012) Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανία 2005 10,5 11,0 2006 9,5 9,2 2007 9,7 10,3 2008 9,6 9,1 2009 9,5 9,2 2010 11,7 11,7 2011 17,3 18,4 2012 25,5 29,1

Αχαΐα Ηλεία 11,5 7,7 10,7 7,1 9,6 8,6 10,2 9,1 10,2 8,6 13,5 8,2 19,3 12,0 29,3 13,3 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2005 - 2012 Πίνακας 12 – Ανεργία (%) ανά Περιφέρεια Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2013, Δελτίο Τύπου (Σεπτεμ. 2013) 1.7 Μορφωτικό Επίπεδο Το Διάγραμμα 2 παρουσιάζει την κατανομή του πληθυσμού κατά επίπεδο εκπαίδευσης. Τα στοιχεία δείχνουν πως η περιφέρεια υπολείπεται της χώρας σε επίπεδο αποφοίτων ανώτατης και μέσης εκπαίδευσης, ενώ διαθέτει άνω του εθνικού μέσου αποφοίτους δημοτικού. Το στοιχείο αυτό καθορίζει σε μεγάλο βαθμό

και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας, αφού η εκπαίδευση και η γνώση αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας. Είναι χαρακτηριστικό πως η ανεργία απλά αυξάνεται για τους αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και για τους αποφοίτους δημοτικού και λυκείου, ενώ μειώνεται σημαντικά μόνο για τους απασχολούμενους με μεταλυκειακή εκπαίδευση. Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει πως στην παρούσα χρονική περίοδο η αγορά εργασίας δίνει έμφαση στην εξειδικευμένη κατάρτιση και στη στοχευμένη και πρακτική επιμόρφωση. Διάγραμμα 2: Ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού κατά επίπεδο εκπαίδευσης

1.8 Σύνοψη Κεφαλαίου Συνοπτικά Συμπεράσματα Κεφαλαίου: 1. Η ΠΔΕ αποτελεί μία από τις φτωχότερες περιφέρειες (ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ) της χώρας, γεγονός που επιβαρύνει το φαινόμενο εγκατάλειψης της υπαίθρου για την αναζήτηση εργασίας στα μεγάλα αστικά κέντρα. 2. Η ΠΔΕ παρουσιάζει ανομοιογένεια ως προς την κατανομή των επιμέρους τομέων παραγωγικής δραστηριότητας. Η απόκλιση που παρουσιάζεται ως προς την συνεπακολουθούμενη οικονομική μεγέθυνση σε επίπεδο νομών, μπορεί να ανασχεθεί με την συστηματική ανάπτυξη και αξιοποίηση των τομέων εκείνων που παρουσιάζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε κάθε νομό. 3. Η ΠΔΕ υπερτερεί έναντι των άλλων περιφερειών ως προς τον πρωτογενή της τομέα, με τη συμβολή του στην εθνική ΑΠΑ να υπερβαίνει τον εθνικό μέσο όρο. Αποτελεί λοιπόν ο πρωτογενής τομέας σημείο επιχειρηματικής ενασχόλησης και πεδίο λήψης μέτρων για τη μείωση της ανεργίας. 4. Η ΠΔΕ διαθέτει αρκετά ανεπτυγμένους κλάδους εμπορίου (λιανικού αλλά κυρίως χονδρικού), καθώς και εξελιγμένο κλάδο χερσαίων και άλλων μεταφορών. Η ύπαρξη πρωτογενούς τομέα παραγωγής και βιομηχανίας τροφίμων, μπορούν να αποτελέσουν τη συμπληρωματική εκείνη δραστηριότητα που θα διαμορφώσει περιφερειακό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θα αποτελέσει μοχλό συλλογικής ανάπτυξης και μείωσης της ανεργίας. 5. Η ανεργία επιβαρύνθηκε σημαντικά κατά το διάστημα 2009-2013. Το επίπεδο ανεργίας αυξάνεται πολύ ταχύτερα στην ΠΔΕ έναντι του αντίστοιχου μεγέθους που αφορά το σύνολο της χώρας.

6. Η ανεργία μειώνεται έστω και οριακά μόνο για τους αποφοίτους μεταλυκειακής εκπαίδευσης, στοιχείο που καταδεικνύει πως η στοχευμένη και πρακτική κατάρτιση αποτελεί επιθυμητό από την αγορά εργασίας στοιχείο.

2. SWOT Analysis 2.1 Η Ανάλυση SWOT στη Λήψη Στρατηγικών Αποφάσεων Η ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ως μεθολογικό εργαλείο, αποτελεί ένα υπόδειγμα καταγραφής των σημαντικότερων συμπερασμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση και την καταγραφή του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης. Απώτερος στόχος είναι ο εντοπισμός των ισχυρών σημείων στη βάση των οποίων μπορεί να στηριχθεί η αναπτυξιακή πορεία της περιοχής αναφοράς και να καθοριστούν οι στρατηγικές κατευθύνσεις μιας συνεκτικής και συνολικής στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. Επίσης, ο εντοπισμός και η καταγραφή των αδύνατων σημείων αποτελεί την αναγκαία βάση για εκείνες τις πολιτικές και δράσεις που θα συνέβαλαν στη αντιμετώπισή τους. Σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον παρουσιάζονται ευκαιρίες και κίνδυνοι, που πρέπει να αξιολογούνται και να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό των παρεμβάσεων πολιτικής υπέρ της περιοχής αναφοράς. Οι δύο πρώτες κατευθύνσεις συνδέονται με την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος, δηλαδή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης και αφορούν αποκλειστικά τον προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων που πηγάζουν από την υφιστάμενη υποδομή, τις χωρικές διαρθρώσεις και τα στοιχεία που διαμορφώνουν το κοινωνικοοικονομικό προφίλ της περιοχής. Η συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία των φυσιογνωμικών, οικονομικών, κοινωνικών και λοιπών στοιχείων που έχει προηγηθεί επιτρέπει την αξιολόγηση και τη σύνοψη των συμπερασμάτων σχετικά με τα δυνατά και αδύνατα σημεία που σκιαγραφούν το χαρακτήρα της υπό μελέτη περιοχής. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχε

Add a comment

Related presentations

Related pages

Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της

Μελέτη Διάγνωσης των ... των Αναγκών της Αγοράς ... της αγοράς εργασίας, των ...
Read more

Διάγνωσης των Αναγκών της ...

Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας ... της τοπικής ...
Read more

Μελέτη Ανάλυσης Τοπικής Αγοράς ...

... Τοπικής Αγοράς Εργασίας ... των αναγκών της ... της Αττικής στην μελέτη ...
Read more

Αποτύπωση αναγκών της αγοράς ...

... των αναγκών της αγοράς ... μελέτη διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας ...
Read more

Δράσεις του Έργου | Περίανδρος

Δράση 1: Μελέτη διάγνωσης των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας. Δράση 2 ...
Read more

Nav view search - Δράσεις Έργου

Μελέτη διάγνωσης αναγκών της τοπικής ... της τοπικής αγοράς εργασίας με ...
Read more

Δράσεις - Κέντρο Επιμόρφωσης ...

Δράση 1: Μελέτη διάγνωσης των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας ; Δράση 2 ...
Read more

'Ερευνα του ΕΕΑ για τη Διάγνωση ...

... των αναγκών της αγοράς ... αναγκών της αγοράς εργασίας ... μελέτη ...
Read more

Τροπολογία σύστασης Μηχανισμού ...

Τροπολογία σύστασης Μηχανισμού Διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας [12.02.2016]
Read more