Інтерактивні форми роботи з педкадрами в ДНЗ

62 %
38 %
Information about Інтерактивні форми роботи з педкадрами в ДНЗ
Education

Published on May 8, 2014

Author: dnz303

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation: Інтерактивні форми та методи методичної роботи з педагогами Вихователь-методист ККДНЗ № 303 Кірпічова Н.М. Мета методичної роботи: :  Мета методичної роботи : вивчення та розвиток педагогічної компетентності педагогів ; стимулювання творчого потенціалу ; формування навичок самоаналізу та аналізу. Напрямки методичної роботи: : Напрямки методичної роботи : вдосконалення педагогічно майстерності ; підвищення соціально-психологічної культури вихователів ; розвиток спеціальних комунікативних умінь та навичок . Принципи методичної роботи: : Принципи методичної роботи : Педагогічна співпраця з вихователем . Робота в режимі довіри , доброзичливості . Творча атмосфера, стимулювання творчої активності . Принцип допоміжно-регулювального контролю. Надання вихователеві права вибору . Системність методичнихз аходів . Принцип " Я-повідомлень " у спілкуванні . Щоденна допомога . Випереджальний характер методичної роботи . Мета інтерактивного навчання: : Мета інтерактивного навчання : розвиток творчого потенціалу педагогів; удосконалення комунікативної компетентності; систематизація і конкретизація професійних знань; практичне відпрацювання певних умінь та навичок педагогів; самореалізація педагогів. Переваги інтерактивного навчання: : П ереваги і нтерактивн ого навчання : нестандартний підхід до організації навчання ; підвищення пізнавальної активності ; активна міжособистісна взаємодія ; система оцінювання процесу та результатів спільної діяльності ; розвиток навичок спілкування та взаємодії в групі : розвиток самоаналізу й аналізу   Алгоритм інтерактивного навчання : Алгоритм інтерактивного навчання визначити мету і завдання; кількісний та якісний склад груп; термін виконання завдань ( або блоків); потрібні матеріали ( інструменти); спосіб координації дій між мікрогрупами; спосіб оформлення звіту ( за потреби); підбиття підсумків PowerPoint Presentation: Діагностичний блок Діагностика пошуково – дослідницьких якостей педагогів; Діагностика здатностей педагогів до інноваційної діяльності. Аналітичний блок Опрацювання отриманих результатів; Розподіл педагогів по групам. Практичний блок Визначення напрямків та форм роботи з конкретною категорією педагогів. Система роботи з педагогічними кадрами Форми методичної роботи Індивідіальні Моніторинг ефективності Колективні Групові PowerPoint Presentation: І нтерактивн і форми роботи з педкадрами Мозковий штурм «круглий» («проблемний») стіл Ділові ігри Майстер-клас Педагогічний ринг Тренінг Дискусії Педагогічний аукціон Презентації Семінари Проблемний стіл сприяє розвитку у вихователів прагнення до самоосвіти, розширення й поглиблення знань.: Проблемний стіл   сприяє розвитку у вихователів прагнення до самоосвіти , розширення й поглиблення знань .     Методичний ринг Мета - вдосконалення професійних знань педагогів, виявлення загальної ерудиції. :      Методичний ринг Мета - вдосконалення професійних знань педагогів, виявлення загальної ерудиції. Мозковий штурм сприяє розвитку творчого мислення, мета якого — групове розв'язання проблеми. : Мозковий штурм   сприяє розвитку творчого мислення, мета якого — групове розв'язання проблеми. "Круглий стіл" – ефективна інтерактивна форма навчання : " Круглий стіл "   – ефективна інтерактивна форма навчання Семінар — найпоширеніша форма підвищення кваліфікації педагогів. Мета - вдосконалення теоретичної і практичної підготовки педагогів. : Семінар   — найпоширеніша форма підвищення кваліфікації педагогів . Мета - вдосконалення теоретичної і практичної підготовки педагогів .  Диспут — усний науковий спір, обговорення якогось питання публічно, перед аудиторією. :   Диспут   — усний науковий спір , обговорення якогось питання публічно , перед аудиторією . Дискусія — колективне обговорення якогось складного питання.  Наприкінці дискусії формулюється єдине колективне розв'язання проблеми або рекомендації.  : Дискусія   — колективне обговорення якогось складного питання.   Наприкінці дискусії формулюється єдине колективне розв'язання проблеми або рекомендації.       Тренінг — форма методичної роботи, спрямована на здобуття знань, умінь, навичок, корекцію установок для успішного розв'язання навчально-виховних завдань. :      Тренінг   — форма методичної роботи , спрямована на здобуття знань , умінь , навичок , корекцію установок для успішного розв'язання навчально-виховних завдань . Педагогічний аукціон - активний обмін новими ідеями, думками, педагогічними знахідками; їх захист або пропаганду. : Педагогічний аукціон   - активний обмін новими ідеями, думками, педагогічними знахідками; їх захист або пропаганду. Синтез думок — пошук і виявлення оригінальних рішень з теоретичних та практичних питань.: Синтез думок — пошук і виявлення оригінальних рішень з теоретичних та практичних питань .    Майстер-клас – це можливість познайомитися з новою технологією, новими методиками і авторськими напрацюваннями. :    Майстер-клас – це можливість познайомитися з новою технологією, новими методиками і авторськими напрацюваннями. Презентація методичних розробок – обмін педагогічним досвідом, розкриття творчого потенціалу педагогів.:  Презентація методичних розробок – обмін педагогічним досвідом, розкриття творчого потенціалу педагогів.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Інтерактивні форми роботи екологічного спрямування в ...

Інтерактивні форми ... форми роботи екологічного спрямування в позакласній роботі з ...
Read more

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДКАДРАМИ - З досвіду ...

... РОБОТИ З ПЕДКАДРАМИ ... роботи з педагогами в ... інтерактивні форми ...
Read more

Форми методичної роботи - Education

Форми методичної роботи. by ymcmbua. on Jul 16, 2015. Report Category: Education. Download: 0 Comment: 0. 58. views. Comments ...
Read more

Інноваційна діяльність по впровадженню інтерактивних форм ...

... до роботи з ... форми методичної роботи. ... в роботі з педкадрами ...
Read more

Удосконалення педагогiчної майстерності педагогів ...

Правила прийому в ДНЗ; ... ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ З ... робота з педкадрами, ...
Read more

скачать презентація методична робота з вихователями ...

скачать презентація методична робота з ...
Read more