advertisement

150 Soruda Transit

41 %
59 %
advertisement
Information about 150 Soruda Transit
Books

Published on March 9, 2014

Author: BarDemirel

Source: slideshare.net

Description

150 Soruda Transit Kitabı
advertisement

Barış DEMİREL

1. Transit nedir? • Transit sözlük anlamı olarak beklemeden, durmadan geçme anlamına gelir. • Gümrük ve ulaştırma boyutuyla baktığımızda ise, transit, eşya taşıyan operatörlere eşya için tahakkuk edebilecek vergiler ödenmeksizin sınır veya ülke geçmesi ve eşyanın bir ülkeye girişinde (veya çıkışında) sadece tek bir (nihai) gümrük işlemine tabi tutulmasıdır. • Gümrük idarelerince transit işlemlerinde getirilen farklı ve basit uygulamalar sayesinde, eşya ülkeye giriş noktasından serbest dolaşıma gireceği noktaya kadar transit rejimi altında taşınabilmekte, transit rejimi sonlandıktan sonra gümrük yükümlülükleri ve diğer mali yükümlülükler yerine getirilerek eşya ya serbest dolaşıma sokulmakta ya da bir başka gümrük rejimine tabi tutulmaktadır.

2. Transit rejimi nedir? • Transit rejimi; bir gümrük bölgesindeki iki nokta arasında veya farklı gümrük bölgeleri arasında eşya hareketini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuş, eşyanın ithalatında (ülkeye girişinde) uygulanacak olan vergi ve resimler ile ticaret politikası önlemlerinin geçici olarak askıya alınmasına, böylece gümrük formalitelerinin eşyanın gümrük bölgesine girişinden ziyade eşyanın varış noktasında yapılabilmesine olanak veren bir gümrük rejimidir. • 4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alan 8 gümrük rejiminden biri olan “Transit Rejimi”, anılan Kanunun 84 üncü maddesinde tanımlanmıştır. • Buna göre, transit rejimi; • İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş, • İhracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış, eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasına uygulanır.

7. Transit rejimi kapsamında transit türleri nelerdir? • Transit rejimini uygulanan mevzuattaki farklılıklar dikkate alınarak ulusal transit ve taraf olunan uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yürütülen transit olarak gruplandırmak mümkün bulunmaktadır. • Uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yürütülen transiti ise kendi içinde; – Ortak Transit Sözleşmesi kapsamındaki Ortak Transit Rejimi ile gerçekleştirilen transit işlemleri, – TIR Sözleşmesi kapsamındaki TIR Karnesi ile gerçekleştirilen transit işlemleri, – Geçici İthalat Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) kapsamında ATA Karnesi ile gerçekleştirilen transit işlemleri, – NATO Form 302 ile gerçekleştirilen transit işlemleri, olarak saymak mümkündür.

24. Kimler bulunabilir? transit beyanında • Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri bizzat kendileri takip edebilecekleri gibi bu tasarruf ve işlemleri gerçekleştirmek üzere bir temsilci tayin edebilir. • Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler, eşyanın sahipleri ile bunların adına hareket edenler tarafından doğrudan temsil yoluyla veya gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir ve sonuçlandırılır. • 4458 sayılı Gümrük Kanununun 5 inci maddesine göre, transit taşımacılık yapan veya arızi olarak beyanda bulunan kişiler hariç olmak üzere, temsilci Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan kişilerdir. • Kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluş temsilcileri, taşıdıkları eşyanın sadece transit

52. İzinli Gönderici nedir? • Ortak Transit Sözleşmesi ve Topluluk Gümrük Yönetmeliğinde transit rejimi kapsamındaki basitleştirmelerden biri olarak düzenlenen “İzinli Gönderici”, Ortak Transit Sözleşmesinin Ek 1’in 60 ıncı maddesinde “transit beyannamesine konu eşyayı hareket idaresine veya başka bir izin verilmiş yere sunmaksızın ortak transit işlemlerini gerçekleştiren kişi” olarak tanımlanmıştır. • Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde “İzinli Gönderici”; “Eşyanın transit işlemlerini kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapmak suretiyle, eşyayı hareket gümrük idaresine sunmaksızın doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk etmeye yetkilendirilmiş kişi” olarak tanımlanmıştır.

91. Teminat bırakılır? ne zaman serbest • Genel kural olarak hareket idaresi, rejimi ibra etmesi halinde teminatı serbest bırakır. Diğer bir deyişle, eşyanın varış idaresinde kontrol işlemlerinin usulüne uygun olarak tamamlanması ve kontrol sonuçlarının hareket idaresine bildirilmesi sonrasında teminat çözülmektedir. • Ancak, kapsamlı teminat kullanılması durumunda veya kapsamlı teminattan vazgeçme izninin bulunması halinde, hareket idaresince varış bilgisi mesajı alındığında (diğer bir değişle, eşyanın varış idaresine sunulması ile) ilgili transit işlemine ilişkin teminat tutarı serbest bırakılır.

DAHA FAZLASI… Transit ve taşımacılığa ilişkin tüm soru ve detaylı cevaplar için: Barış DEMİREL Gümrük ve Ticaret Uzmanı http://www.gud.org.tr

Add a comment

Related presentations

Related pages

Barış Demirel | LinkedIn

Barış Demirel adlı kullanıcının LinkedIn’deki profesyonel profilini görüntüleyin. ... 150 Soruda Transit Kitabı (Transit in 150 Questions)
Read more

150 SORUDA TRANSİT KİTABI ÇIKTI - igmd.org

150 SORUDA TRANSİT KİTABI ÇIKTI ... Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten ...
Read more

Barış Demirel, MSc, LCB | LinkedIn

Barış Demirel, MSc, LCB; 150 Soruda Transit Kitabı (Transit in 150 Questions) Customs Experts Association. June 2014. Lojistik faaliyetlerin en önemli ...
Read more

Skylife - 2014 February

The Archaeological Section of the Sadberk Hanım Museum is hosting a 150-piece ... Beş Soruda Davraz. ... TourIstanbul takes transit passengers ...
Read more

'IŞİD'e veririz' tehdidiyle 150 bin dolar fidye aldılar

İstanbul'da Afganistan uyruklu işadamı Ahmet Ferid Muhammed'i fidye için kaçırdıkları ortaya çıkan birlikte iş yaptığı Tevfik Y. ile 8 şüpheli
Read more

150 SORUDA TRANSİT - BARIŞ DEMİREL | Nadir Kitap

150 SORUDA TRANSİT kitabı, 150 SORUDA TRANSİT kitabının yazarı BARIŞ DEMİREL, kitap fiyatı, 150 SORUDA TRANSİT kitabı hakkında yorumları ...
Read more

Avrupa Komşuluk Politikası ve Lübnan - scribd.com

Avrupa Komşuluk Politikası ve Lübnan - Download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online.
Read more

Skylife - 2014-02

turkish cuisine; world cuisine; desserts
Read more

Dichroic mirror for diode-pumped YAG:Nd laser | Voicu ...

Dichroic mirror for diode-pumped YAG:Nd laser. 168 Pages. Dichroic mirror for diode-pumped YAG:Nd laser. Uploaded by. Voicu Andreea. Files. 1 of 2. turcia ...
Read more

A Strange Destiny | Umut Arık - Academia.edu

A Strange Destiny. Uploaded by. Umut Arık. Views. connect to download. Get docx. READ PAPER. A Strange Destiny. Download. A Strange Destiny. Uploaded by ...
Read more