מצגת הרצל - מורחב – מנהיג יהודי-ציוני - השפעות אוניברסאליות - אקטיביזם ומקומו של הפרט בהיסטוריה - 15-2-2014

50 %
50 %
Information about מצגת הרצל - מורחב – מנהיג יהודי-ציוני - השפעות אוניברסאליות - אקטיביזם...
Education

Published on February 16, 2014

Author: callerdov

Source: slideshare.net

Description

בנימין זאב הרצל הוא דוגמא להשפעתו של הפרט הבודד על ההיסטוריה
דרך תאור חייו, רעיונותיו, ההשפעות להן נחשף
פעולותיו בתוך הקהילות היהודיות באירופה ובעולם
ויוזמותיו במרחב הפוליטי הבין לאומי
אנו למדים על כוחה של נחישות, התמדה, אומץ לב, וחזון

‫אקטיביזם, ומקומו של הפרט‬ ‫בהיסטוריה:‬ ‫הרצל–מנהיג יהודי-ציוני,‬ ‫)השפעות, ודמויות מודל(‬ ‫)4091-0681(‬ ‫דב קולר‬ ‫2721293-450‬ ‫‪masterwriter@walla.com‬‬

‫הרצל – ילדות ומשפחה‬ ‫* עיתונאי, משפטן, סופר, מחזאי ומדינאי יהודי:‬ ‫* יליד בודפשט-הונגריה )האימפ' אוסטרו-הונגרית(‬ ‫* משפחה משכילית )תנועת ההשכלה(, ומעורה )בחברה הכללית(‬ ‫* סבו, שמש ביכ"נ )מצאצאי ספרד( - )הושפע מיהודה שלמה אלקלעי(,‬ ‫* אביו, בנקאי )מנהל "בנק הונגריה"(, וסוחר עצים,‬ ‫* אימו משכילה, מקהילת אשכנז.‬ ‫* למד בי"ס יהודי, וגימנסיה ציבורית, ולותרנית‬ ‫.9881 – נישואים: הוא נישא בשנת 9881 ליוליה )ז'ולי( לבית נשאואר, ולהם נולדו שלושה ילדים: פאולינה )על שמה‬ ‫של אחותו(, האנס וטרודה.‬ ‫• בתו הבכורה, פאולינה )נולדה ב-92 במרץ 0981(. נפטרה כתוצאה מנטילת יתר של משככי כאבים בעיר בורדו, בגיל‬ ‫04, ב-8 בספטמבר 0391. בנו השני, האנס, נולד ב-01 ביוני 1981. האנס התנצרואחר חזר ליהדות. לפרנסתו עסק ב‬ ‫תרגום. כששמע על פטירת אחותו נסע לבורדו והתאבד ב-51 בספטמבר 0391. בתו השלישית, טרודה )נולדה ב-‬ ‫02 במאי 3981 ( הייתה היחידה מילדיו שהקימה משפחה. היא נישאה לתעשיין ריכרד נוימן וילדה את נכדו. נכדו‬ ‫היחיד, סטפן תאודור נוימן )נורמן(, שירת כקצין בצבא הבריטי בחיל התותחנים הבריטי. הוא התאבד לאחר שנודע לו‬ ‫]8[‬ ‫על מות הוריו בשואה.‬

‫הרצל – לימודים, השפעות, דמויות מופת‬ ‫* שיוויון זכויות - בהונגריה – בציפיה ל"התמגיירות"‬ ‫* עיתונאי: לונדון, איסטנבול, פריס, ספרד, פלשתינה‬ ‫* השפעות: תאודור הרצקה, כותב האוטופיה "פריילנד"‬ ‫* ......הקיסר פרנץ יוזף - דעות ליברליות‬ ‫והומוניסטיות‬ ‫ האנטישמיות: - בגימנסיה הציבורית,‬‫- אגודת הסטודנטים הגרמנית "אלביה": כבוד,חופש,מולדת )אנטישמיות(‬ ‫- מחסום "תקרת הזכוכית" – אוסטריה - ד"ר למשפט 4981‬ ‫- 1881 -‬ ‫הספר "השאלה היהודית כשאלה גזעית, אתנית ותרבותית"‬ ‫של אויגן‬ ‫דיהרינג,‬ ‫ 3881 – אזכרה לריכרד ואגנר = אנטישמיות‬‫- 5981 - קרל לואגר נבחר לאומני וגזעני, אנטי-סלאבי ואנטישמי, לראשות‬

‫הרצל - עבודתו‬ ‫1981- כתב בפריס "נויה פריה פרסה"‬ ‫* פליטונים, מחזות‬ ‫* יומנים אישיים‬ ‫* ספריו: "ארמון בורבון", "הגטו החדש", "מדינת היהודים", "ארץ חדשה",‬ ‫* התמסרות של עשור – לציונות:‬ ‫@ בעולם‬ ‫@ בקונגרסים‬ ‫@ בארץ ישראל‬ ‫הרצל הושפע גם מעליית התודעה הלאומית של עמים שונים,‬ ‫שרווחה באימפריה האוסטרו-הונגרית בתקופה זו:‬ ‫הונגרים, צ'כים, סלובקים וקבוצות נוספות ביקשו להדגיש את זהותם‬ ‫האתנית הייחודית בתוך הקיסרות רבת-הלאומים.‬

‫הרצל – מחזה: "הגטו החדש" - 4981‬ ‫הרצל: הצעיר – מנתח מצב:‬‫)-רעיון "ההתנצרות ההמונית (‬ ‫...‬ ‫צעיר יהודי מלבט:‬ ‫מהי יהדותי?‬ ‫ אמנציפציה ?‬‫ השילוב בגויים, או מסורת ?‬‫ המצב כ"חומר למחשבה"‬‫ גילה: פינסקר "אוטואמנציפציה"‬‫ אנטישמיות ועוני ?‬‫ אמנציפציה וחוקי הדרה ?‬‫-"21‬

‫הרצל – "ארמון בורבון" – אוסף כתבות משפט דרייפוס‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫ב-9981‬ ‫ציין הרצל לראשונה ביומנו,‬ ‫כי משפט דרייפוס עשה אותו לציוני.‬ ‫בקובץ "ארמון בורבון", הוא ריכז את כתבותיו‬ ‫מתקופת משפט דרייפוס.‬

‫הרצל – "מדינת היהודים" - 6981‬ ‫. מפתח רעיון הציונות המדינית, ומייסד הציונות כתנועה לאומית-מדינית ממוסדת.‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫-‬ ‫ניסוח החזון הלאומי‬ ‫ניתוח "בעיית היהודים"‬ ‫טריטוריה, עצמאות, חירות‬ ‫)בארגנטינה או בארץ ישראל(‬ ‫השגת "משפט העמים"‬ ‫החינוך, הרגש, ההזדהות‬ ‫"אגודת היהודים" - הנהגה‬ ‫"חברת היהודים" - כלכלה‬ ‫דמותו של עם‬

‫הרצל – אלטנוילנד: "ארץ חדשה" - 2091‬ ‫@ חברת היהודים תבנה בתים אשר יימסרו לפועלים במחיר נמוך.‬ ‫‪ ‬יום העבודה יכלול אך7 שעות., ומי שיעבוד יותר - יתוגמל בהתאם‬ ‫‪ ‬נשים הרות תקבלנה שכר.מקופת הקהילה‬ ‫‪ ‬החברה תדאג לעבודות יזומות לטובת מחוסרי העבודה , בלשונו‬ ‫"עזרת עבודה" וזאת במקום מתן צדקה למי שיכול לעבוד.‬ ‫‪ ‬ה"חברה החדשה" תבטח את חבריה כנגד מחלה, תאונה, מוות‬ ‫וכדומה.‬ ‫‪ ‬כל אזרח יהיה מחויב לתת שנתיים לשירות צבאי או אזרחי או‬ ‫לעבודות ציבוריות.‬ ‫‪ ‬החינוך יהיה חינם מגיל הגן ועד לאוניברסיטה.‬ ‫‪ ‬מספר אנשי הצבא והמשטרה לא יעלה על%01 .מכלל האוכלוסייה‬ ‫‪ ‬המדינה תהיהנקייה ושומרת סביבה.‬ ‫‪ ‬המדינה תהא נדיבה ומפותחת מבחינת אמצעי חשמל מים משאבי‬ ‫טבע ובעיקר תרבות וחינוך, אשר תעניק לאזרחיה.‬ ‫במדינה העתידית יהיו חופש דת, סמכויות אנשי הדת תוגבלנה. הרצל שרטט הפרדה מוחלטת בין דת ומדינה ללא כפייה‬ ‫דתית; וכן, סבר כי הצבא יהיה נבדל מהפוליטיקה.‬ ‫"כל איש יחיה שם באמונתו, גם חוקרינו, יקירי הרוח אשר לא יסופר מקרבנו, המאירים נתיבות, חדשים לבקרים, ברוח‬ ‫בינתם. באמונתם יחיו". הרשות ביד כל איש להחזיק בדעותיו ובאמונת לבו, כשם שהלאומיות לא תחשב לאיש לחטאה. ואם‬ ‫יבואו בני דתות אחרות, או בני לאומים אחרים, לשבת בתוכנו, נכבדם כבוד גדול ומשפט אחד יהיה להם ולאזרחי‬ ‫הארץ."‬

‫הרצל – פרשת דרייפוס - 4981‬ ‫6091-4981 = הפרשה:‬ ‫ אלפרד דרייפוס )המטה הכללי(‬‫ פרדיננד אסתרהזי )אלזס-לורן(‬‫ הצבא‬‫ סא"ל ז'ורז' פיקאר )מודיעין(‬‫ אמיל זולא: 8981 – "אני מאשים"‬‫ עמדת המשפחה‬‫הרפובליקה – מול: המסורת-הלאומנות-המיליטריזם‬‫-יהודי צרפת ודמותה של הדמוקרטיה וזכ. האדם בה‬

‫הרצל – הציונות המדינית –‬ ‫עולמית‬ ‫* גרמניה – הקייזר )השפעה קולוניאלית(‬ ‫* תורכיה – הסולטן )כסף(‬ ‫* אנגליה – צמברלין )אל-עריש, אוגנדה(‬ ‫* האפיפיור – ה"יד", ה"אשמה"‬ ‫...‬ ‫הביקור בארץ ישראל )8981(‬ ‫כינון הקונגרסים )3091-7981(‬ ‫הציונות הסינטטית )ויצמן(‬ ‫הכתיבה העיתונאית והלאומית‬ ‫דיפלומטיה‬

‫הרצל – הקונגרס הציוני הששי – תוכנית אוגנדה -‬ ‫ הפולמוס‬‫ תוכנית אל-עריש‬‫ 000,31 דונם באוגנדה/קונגו‬‫ השגת הכרה בריטית !‬‫בעד:...‬ ‫נגד:...‬ ‫ החלשות בריאותו של הרצל‬‫===‬ ‫)טריטוריאליזם, אוטונומיזם, בונדיזם(‬ ‫3091‬

Add a comment

Related presentations

Related pages

סיום של כל קורס תא מורחב - Documents

סיום של כל קורס תא מורחב. by natalva. on Jul 29, 2015. Report Category: Documents. Download: 4 Comment: 0. 384. views. Comments ...
Read more

softkeyboard.googlecode.com

... יחסיות ככל הגיע בהיסטוריה ... עורך בגיל Nc גבוהה מורחב ... לקיים להוציא books מנהיג ...
Read more

Zvi Leshem Dissertation - Documents

‫בין משיחיות לנבואה:‬ ‫החסידות על פי האדמו"ר ‬ ‫מפיאסצנא‬ ‫חיבור לשם קבלת התואר ...
Read more

מגמות - התיכון העירוני על שם ...

בסוף לימודיהם ניגשים תלמידי המגמה לבחינת בגרות במחול כמקצוע מורחב ... הרצל הזהב". מיד ...
Read more

meyda.education.gov.il

מה הקשר בין דרוג מדינה לחייו של הפרט? ... ניסיונותיו של הרצל ... המחקר של ביליס: מנהיג ...
Read more

Mandel.book - מכון מנדל למנהיגות

הורים יקרים, חינוך איכותי הוא העתיד של ילדינו. הוא ...
Read more

Kotar - הספרייה המקוונת של ישראל

זהו נוסח מורחב של החיבור שיצא ... נוקבת על ספרו של הרצל ... מנהיג החסידים ...
Read more

הדפסה של אשכול מספר 20031

... הרב ישעיהו הרצל, ... על דעת הרכב מורחב של ... #23,יאני בוחר בפסק ההלכה של הרמב'' ...
Read more