advertisement

14Traumeforståelse og selvskading

71 %
29 %
advertisement
Information about 14Traumeforståelse og selvskading
Entertainment
som

Published on March 15, 2014

Author: sveinkristian

Source: authorstream.com

advertisement

PowerPoint Presentation: Traumeforståelse i behandling av selvskading Svein Øverland svein@arkimedes.info psykologivirkeligheten.blogspot.com @sveinoeverland La oss begynne med litt mimring: La oss begynne med litt mimring Å bevege seg i "selvskade-feltet": Å bevege seg i "selvskade-feltet" ..handler ikke kun om å forholde seg til den som skader seg Man må forholde seg til samfunnets forståelse av selvskading (som er i endring) Til ungdomspopulasjonens forståelse av selvskading (som er annerledes fra de voksnes) Til samarbeidspartneres holdninger og praksis (som varierer både intramuralt og ekstramuralt) En praktisk tilnærming: En praktisk tilnærming Typiske feil jeg gjør: Typiske feil jeg gjør Jeg tror for raskt at jeg har forstått Jeg er for rask med tolkninger og løsninger Jeg overdriver effekten av teknikk og underdriver effekten av relasjon Jeg maser ikke nok på eksempler om ikke-skading Ting jeg gjør mer av nå: Ting jeg gjør mer av nå Jeg har blitt langt mer opptatt av pasientens miljø og systemets iboende faenskap Jeg har blitt mer direkte og ærlig Traumeforståelse: Traumeforståelse Behandlingen må ta utgangspunkt i at pasienten opplever selvskadingen som en løsning Behandlingen må anerkjenne og normalisere skam- og håpløshetsreaksjoner Behandlingen må forstå relasjon og teknikk som et dynamisk samspill Behandling må normalisere og benytte pasientens opplevelse av krenkelse Jakten på et felles språk: Jakten på et felles språk Eksempel fra bruker på selvskading.net: Eksempel fra bruker på selvskading.net "Nå er jeg helt aleine igjen", også baller det på seg med tanker om ensomhet, om mislykkethet, og følelse av å aldri komme noen vei. Og når det først er sånn, hvorfor kan jeg ikke selvskade, det bryr jo ingen andre (selv om det gjør det, jeg har mange rundt meg som bryr seg, og de fleste er en telefon unna, men jeg klarer ikke tenke slik når de negative tankene kommer). Affektregulering/selvregulering : Affektregulering/selvregulering Affektregulering er målet i flere anerkjente behandlingsformer Barry Zimmerman definerer selvregulering som: " the process we use to activate and sustain our thoughts, behaviors, and emotions in order to reach our goals (2002) Selvregulering og affektregulering: Selvregulering og affektregulering Selvregulering defineres vanligvis mer generelt enn affektregulering Der affektregulering viser evne til å justere intensitet på og type av affekt, viser selvregulering til evnen til å tenke og handle slik at man holder fokus på og når sine mål (f.eks Carver 2004) Utviklingspsykologi : Utviklingspsykologi De siste årene har gitt en eksplosiv økt kunnskap om utviklingspsykologi og utviklingspsykopatologi Det har også ført til mer kunnskapsbasert behandling Daniel Stern: "Treating or even thinking about young infants makes little sense unless arousal and movement and its dynamics are placed at the center" (2010) Affekt-bevissthet : Affekt-bevissthet Jon Monsen definerer affekt-bevissthet som "grad av oppmerksomhet, toleranse, nonverbale følelsesmessige uttrykk og begrepsmessige uttrykk for affekter" (1995) Oppmerksomhet Toleranse Emosjonell ekspressivitet Begrepsmessig ekspressivitet Nyttige begreper : Nyttige begreper Begrepene inntoning og kryssmodalitet, er nyttige for å beskrive og behandle over/under-inntoning og skjevutvikling Forskning på epigenetikk gir bedre mulighet for å oppdage og sette inn riktige tiltak for barn i risiko for utvikling av psykiske lidelser Fokus på traume som fellesfaktor: Fokus på traume som fellesfaktor I min privatpraksis kommer manglende affekttregulering til uttrykk som selvskading, bulimi og hyperseksualitet I min praksis i sikkerhetspsykiatri og fengsel kommer manglende selvregulering til uttrykk som kriminalitet, aggresjon og seksuell vold De fleste pasientene/innsatte er traumatiserte i en eller annen grad eller form Å forholde seg til dette, er avgjørende for alliansebygging og behandling Innsikt er ferskvare: Innsikt er ferskvare Traumer og selvskading kan ikke repareres med snakking alene Det krever BÅDE relasjon, innsikt og overføring til pasientens dagligliv Hjelperens dilemma: Hjelperens dilemma Å bygge en relasjon med en sårbar person som dypest sett ikke stoler på hverken andre eller seg selv Å gi hjelp med innhold og struktur til en person som opplever gjentatte og akutte kriser Å oppmuntre til at denne personen skal legge fra seg det eneste middelet til endring han/hun opplever som effektivt PowerPoint Presentation: Veien inn Fokus på at pasienten ikke er dum eller svak Fokus på at problemet handler om affektregulering Fokus er på å identifisere og redusere affekten som kommer forut for selvskading/ustabilitet Fokus på å avdekke og forbedre ferdigheter som er like effektive som eller bedre enn selvskading/ustabilitet Fokus på å bruke deg selv som funksjon Hvem er sterkest?: Hvem er sterkest? Dersom noen hadde sagt:: Dersom noen hadde sagt: "Jævla hore" "Aldri får du til noe!" "Du skal alltid kødde det til" "Glem det, det er ikke vits å prøve" Hva ville du tenkt om den "vennen"? Hva ville du sagt til ham/henne? Husker du den utro eksen din?: Husker du den utro eksen din? Han sa "Stol på meg. De andre prøver bare å lure deg. Gjør som jeg sier. Du klarer deg ikke uten meg. Du er for svak" Og da du klarte å komme deg vekk: "Du vet hvor jeg er. Gi meg en sjanse. Hus hvor fint vi hadde det sammen" Hva det lurt å høre på ham? Metaforer og bilder: Metaforer og bilder Traumer gir fragmentering av bevisstheten Ord er dårlige for å beskrive følelser Det er enda vanskeligere med vanskelige følelser Bilder og metaforer er kryssmodale Det beste er å lytte etter pasientens metaforer eller spørre etter pasientens bilder, dikt, sanger m.m. Seligmans hunder: Seligmans hunder Teknikker: Teknikker Teknikker gir struktur og struktur gir trygghet God relasjon gjør at pasienten tør å prøve ut teknikker Positive erfaringer med teknikken gjør at relasjonen blir bedre Med andre ord er en god relasjon en valuta som veksles inn inn endring "Kontrollgrafen": "Kontrollgrafen" PowerPoint Presentation: TID KONTROLL 1 2 3 Søvnløs Surpriseparty Kaffeselskap Busstur i mørke Jeg får late som Jeg er en taper Ingenting hjelper uansett Alvorlig selvskading "Termostatgrafen": "Termostatgrafen" PowerPoint Presentation: DIMENSJON MOTIVASJON SELVINSTRUKSJON Håpløshet Flukt fra umulig situasjon ” Ingenting nytter ” Selvstraff Skam ” jeg fortjener å ha det vondt ” Affektregulering Lindre/dempe psykisk smerte ” Jeg har ikke kontroll ” Kommunikasjon Informasjon om psykisk tilstand ” De forstår meg ikke ” Effekt på andre Ønske om endring hos andre ” hjelp meg ” Vi må observere affekt og motivasjon Klinisk inndeling av selvskading: Klinisk inndeling av selvskading Impulsiv type Akutt, krenkelse, "bulemisk",interpersonlig, "drama queen" Ritualistisk type Tilsynelatende adaptiv, skjult, "anorektisk", "perfekt" Dissosiativ type Traumerelatert, svingende, psykosenær, "hukommelsestom" Endring av negative leveregler: Endring av negative leveregler Kamuflering ” if you cant make it.. ” , Prøve ut nye ferdigheter i trygge situasjoner Refortolkning Refortolke opplevde negative adferdstrategier til beskyttelsesstrategier Modifisering Fra globale og internaliserte til spesifikke og eksterne leveregler Restrukturering Grunnleggende endringer av leveregler; fra ekkel til Helt Ålreit PowerPoint Presentation: Livet er hardt og brutalt og så dør du (Svein Øverland 2008, 39 år) Leveregler PowerPoint Presentation: Livet er hardt og brutalt og så er det lørdag (Ida Øverland 2008, 12 år) Kasusformulering: Kasusformulering En fortløpende og åpen prosess der behandleren strukturerer sin informasjon om pasienten for å få frem det særegne i pasientens problemer og hvordan problemene blir opprettholdt (Tarrier 2006) Kasusformuleringer brukes i det fleste terapiformer, men ofte ikke på en systematisk (nok) måte Kasusformulering – Selvstraff: Kasusformulering – Selvstraff Tanker «Jeg fortjener å ha det vondt» Kroppslig reaksjon Smerte og blod Tanker Det ekle blir mindre Følelse ” Soning ” gir bedring Tanker «Så svak og dum jeg er» Følelse Selvhat Atferd Selvskading Kasusformulering – Affektregulering: Kasusformulering – Affektregulering Situasjon Krangel med venninne Tanker «Hun behandler meg som dritt» Følelser Sinne Tanker Grubling over lignede tidligere opplevelser Følelser Økt sinne, redsel for å miste kontroll Atferd Selvskading Følelser Redusert sinne/lettelse MCT- kasusformulering: MCT- kasusformulering Aktiverer negative metaantakelser: Bekymringer er ukontrollerbare. Bekymringene kan gjøre at jeg blir gal. Bekymringene kan gjøre at hjertet mitt stopper. TYPE I BEKYMRING Type 1.bekymring: Hvordan skal jeg takle det å bli syk? Hva om jeg dør? Positive metaantakelser: Bekymringer hjelper meg å holde fokus. Bekymringen gjør meg forberedt. Bekymring hjelper meg å holde meg frisk. Trigger: Hva om jeg blir syk (får kreft)? TYPE II BEKYMRING Kroppen min kan bli ødelagt av bekymringene. Jeg kan dø hvis jeg bekymrer meg for mye. TANKE KONTROLL Tankeundertrykkelse. Prøver ikke å stoppe bekymringene selv EMOSJONER Anspent, engstelig. trist, somatiske ‘ vondter ’ (spesielt i magen og hodet). ATFERD Unngå overanstrengelse. Selvskading og identitet: Selvskading og identitet Å "være selvskader" forverrer prognosen Det er forskjell på å være en "barnevernsunge" og "en som har fikset alt sjøv" Vi må korrigere pasientene og oss selv når vi bruker ord som fundamenterer sykeliggjøring av prosesser og pasienter All terapi = trening på krenkelser: All terapi = trening på krenkelser All kommunikasjon innebærer mulighet for misforståelser Personer med ustabilitet og selvskading har ofte opplevd flere krenkelser enn andre Målet bør ikke være å unngå misforståelser, men å bruke dem og løse dem Terapi blir slik en treningsarena, og erfaringer kan overføres til ” virkeligheten ” Skam: Skam PowerPoint Presentation: ” Though terror speaks to life and death and distress makes of the world a vale of tears, yet shame strikes deepest into the heart of man. While terror and distress hurt, they are wounds inflicted from outside which penetrate the smooth surface of the ego; but shame is felt as an inner torment, a sicknes of the soul ” . Tomkins (1963). Affect, imagery, consciousness: the negative affects Skam er ikke en ting, men en prosess: Skam er ikke en ting, men en prosess Selve utløseren for skam Den umiddelbare opplevelsen av skammen Det påfølgende forsøket på å håndtere skammen Reaksjoner på skam: Reaksjoner på skam Unngåelse av skam-aktiverende situasjoner Unngåelse av uenighet og konfrontasjon Overkompensering Angrep Skamløshet Omsatt til praksis:: Omsatt til praksis: Om du reagerer med avsky for blodet, såret, appellen eller situasjonen, - så ikke prøv å skjule det Men vær tydelig på at det er handlingen, ikke pasienten du er negativ til Med andre ord at du selv om du reagerer med avsky i situasjonen, forakter du ikke han/henne for det Selvinstruksjoner ved skam: Selvinstruksjoner ved skam ” jeg er svak ” , ” det er ikke vits å kjempe imot ” ” Hvis jeg uenig, - vil de ikke like meg ” , ” Tenk hvis de ikke liker meg ” , ” Tenk om de avslører meg ” ” jeg må overbevise dem om…. ” ” det er bedre at jeg tester dem nå, enn å bli sviktet seinere ” , ” det er bedre at de er redd meg, enn at de synes synd på meg eller synes jeg er ekkel ” ” Jeg er bare ekkel ” , ” ingen kommer til å noen gang like meg ” , ” jeg er ulikbar og uelskbar ” , ” jeg er bare ei feit blubbe det kommer til å gå til helvete med ” Antidot: Antidot "Skam er en saktevirkende gift", "en mental selvforgiftning", "en hviskende sleip faen som vil deg vondt", "en infernalsk demon som prøver å lure deg" "den lille djevelen på Plutos skulder som du må kjempe mot" Omsatt til praksis: Omsatt til praksis "Vi må skille mellom grunnen til at du føler skam og hva den gjør med deg. Grunnen kan være god, men funksjonen forferdelig" "La meg fortelle deg om min ide om å få Nobelprisen i psykologi……" "Jeg forstår at du føler skam med bakgrunn i det du opplevde, men jeg mener at det er feil" "Jeg kjenner jeg blir sint når du snakker sånn! At du som har opplevd at så mange har vært ekkel med deg, i tillegg er ekkel med deg selv" Avslutting av behandling: Avslutting av behandling Forbered på muligheten Gå tilbake til starten Evaluer Fokuser på at fravær av skading ikke betyr at man er frisk Ha en plan for tilbake fall "Det dunkel sagte er det dunkel tenkte" : "Det dunkel sagte er det dunkel tenkte" Fokuser på behov heller enn risiko: Fokuser på behov heller enn risiko Hva vil du helst være?: Hva vil du helst være? PowerPoint Presentation: D e trenger oss Gi meg de kaotiske, selvskadende, traumatiserte, suicidale, sinte og veldig triste ungdommene uten venner og med dårlig forhold til foreldrene sine som skremmer sine saksbehandlere, terapeuter, lærere og alle andre med å kutte seg, true, gråte, trikse og slå,- og som dessuten ikke vil ha hjelp Men som samtidig er sjarmerende blomster i en firkantet verden

Add a comment

Related presentations