מצגת תשעה

50 %
50 %
Information about מצגת תשעה

Published on March 17, 2014

Author: ariehadad

Source: slideshare.net

‫יהוד‬ ‫מקיף‬ ‫תיכון‬ ‫תשע‬ ‫לקראת‬"‫ה‬

‫הספר‬ ‫בית‬ ‫יעדי‬ ‫חינוכית‬ ‫מערכת‬ ‫יצירת‬,‫הישגית‬ ‫ערכית‬. ‫נהלים‬ ‫של‬ ‫ברורה‬ ‫מערכת‬ ‫יצירת‬(‫איחורים‬ ‫דוגמת‬,‫סדיר‬ ‫ביקור‬,‫בי‬ ‫תלבושת‬"‫ס‬ ‫וכד‬'.) ‫עפ‬ ‫תלמיד‬ ‫לכל‬ ‫המתאימים‬ ‫למידה‬ ‫מסלולי‬"‫יכולתו‬ ‫י‬. ‫טיפוח‬‫מצויינות‬‫ייחודיות‬ ‫לימוד‬ ‫מגמות‬ ‫באמצעות‬. ‫נעים‬ ‫לימודי‬ ‫אקלים‬ ‫יצירת‬. ‫לתלמיד‬ ‫מסייע‬ ‫ייעוצי‬ ‫מערך‬. ‫אופקים‬ ‫והרחבת‬ ‫להעשרה‬ ‫חברתי‬ ‫חינוכי‬ ‫מערך‬. ‫ושאיפה‬ ‫הבגרות‬ ‫במבחני‬ ‫הלומד‬ ‫הצלחת‬‫למצויינות‬. ‫לק‬ ‫דוגמת‬ ‫מיוחדים‬ ‫צרכים‬ ‫בעלי‬ ‫תלמידים‬ ‫שילוב‬"‫ש‬.

‫תיכון‬ ‫מאפייני‬ ‫חטה‬ ‫בוגר‬"‫בתיכון‬ ‫לצעיר‬ ‫הופך‬ ‫ב‬. ‫מוגברים‬ ‫מקצועות‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫מגוון‬. ‫הדרך‬ ‫אורך‬ ‫לכל‬ ‫מדידה‬ ‫מערכת‬. ‫התלמיד‬ ‫והישגי‬ ‫להצלחה‬ ‫בהתאם‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬. ‫להביא‬ ‫התלמיד‬ ‫ביכולת‬ ‫וצורך‬ ‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫חומר‬ ‫בהיקף‬ ‫הלימודים‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫ידיעותיו‬. ‫המשמעת‬ ‫בתחום‬ ‫מתפשרת‬ ‫בלתי‬ ‫דרישה‬–‫בק‬"‫ס‬,‫איחורים‬, ‫הפרעות‬. ‫בחינות‬ ‫טוהר‬ ‫לנושא‬ ‫הקפדה‬. ‫מקיפיות‬–‫האחר‬ ‫שילוב‬,‫מיוחדים‬ ‫לצרכים‬ ‫מענה‬,‫הטרוגניות‬

‫יהוד‬ ‫מקיף‬ ‫תיכון‬–‫ארגוני‬ ‫מבנה‬ ‫מנהלת‬ ‫התיכון‬ ‫פדגוגית‬ ‫סגנית‬ ‫מקצוע‬ ‫רכזי‬ ‫מורים‬ ‫מקצועיים‬ ‫לקויי‬ ‫רכזת‬ ‫שמיעה‬ ‫שכבת‬ ‫מנהלת‬ ‫יב‬' ‫ל‬ ‫רכז‬"‫ב‬ ‫שכבת‬ ‫מנהלת‬ ‫יא‬' ‫ל‬ ‫רכז‬"‫ב‬ ‫הכתות‬ ‫מחנכי‬ ‫שכבת‬ ‫מנהלת‬ ‫י‬' ‫ל‬ ‫רכז‬"‫ב‬ ‫כ‬ ‫סגן‬"‫ומערכת‬ ‫א‬ ‫בכירה‬ ‫יועצת‬ ‫שכבות‬ ‫יועצות‬ ‫ל‬"‫ב‬,‫עיוני‬

‫שכבה‬ ‫מבנה‬ ‫הבגרות‬ ‫תעודת‬ ‫לקראת‬ ‫הלימוד‬ ‫מסלולי‬ *‫גבוהה‬ ‫לימודים‬ ‫רמת‬ ‫בגרות‬ ‫תעודת‬ ‫לקראת‬ ‫איכותית‬ *‫ל‬ ‫הרחבה‬ ‫אפשרות‬2 ‫מוגברים‬ ‫מקצועות‬ *‫בין‬ ‫משלב‬ ‫מסלול‬ ‫הומניסטיים‬ ‫מקצועות‬, ‫ואומנותיים‬ ‫מדעיים‬ (‫לאשכול‬ ‫בהתאם‬ ‫שיפרסם‬ ‫המקצועות‬ ‫משרה‬"‫ח‬) *‫מתמטיקה‬–‫אנגלית‬ ‫של‬ ‫ברמה‬3,4-5‫יח‬"‫ל‬ ‫עיוני‬ *‫עד‬ ‫המונה‬ ‫כתה‬25 ‫תלמידים‬ *‫תיגבורים‬‫לימודיים‬ *‫רגיל‬ ‫בגרות‬ ‫מסלול‬ 3‫יח‬"‫ל‬‫מתמטיקה‬3- 4‫יח‬"‫ל‬‫אנגלית‬ *‫אחד‬ ‫מוגבר‬ ‫מקצוע‬- ‫גאוגרפיה‬/‫קולנוע‬ ‫ל‬"‫עיוני‬ ‫ב‬ *‫עד‬ ‫המונה‬ ‫כתה‬25 ‫תלמידים‬ *‫לימודיים‬ ‫תגבורים‬ *‫רגיל‬ ‫בגרות‬ ‫מסלול‬3 ‫יח‬"‫ל‬‫מתמטיקה‬,3-4 ‫יח‬"‫ל‬‫אנגלית‬ *‫אחד‬ ‫מוגבר‬ ‫מקצוע‬– ‫אופנה‬/‫חשמל‬/ ‫מכונות‬ *‫טכנולוגית‬ ‫תעודה‬ ‫המשך‬ ‫המאפשרת‬ ‫לטכנאים‬ ‫לימודים‬/ ‫הנדסאים‬ ‫ל‬"‫ב‬ ‫טכנולוגי‬

‫חיל‬ ‫שוחרי‬ ‫מסלול‬‫האויר‬ ‫ומחשבים‬ ‫אלקטרוניקה‬ ‫הנדסת‬–‫רמה‬ ‫מתמטיקה‬ ‫תלוי‬4-5‫יח‬"‫ל‬,‫לעיוני‬ ‫נתונים‬ ‫חשמל‬ ‫הנדסת‬–‫ל‬ ‫למסלול‬ ‫מקבילים‬ ‫למיון‬ ‫נתונים‬"‫טכנולוגי‬ ‫ב‬

‫למיון‬ ‫כלים‬ ‫ח‬ ‫כיתה‬ ‫של‬ ‫שנה‬ ‫סיום‬ ‫ציוני‬'. ‫ט‬ ‫בכיתה‬ ‫התלמיד‬ ‫ציוני‬'‫עפ‬"‫תעודה‬ ‫י‬ ‫או‬ ‫אחרונה‬‫גליון‬‫לרישום‬ ‫ציונים‬. ‫מלא‬ ‫ממוצע‬-‫המקצועות‬ ‫לכלל‬ ‫התייחסות‬. ‫גרעין‬ ‫ממוצע‬-‫פי‬ ‫על‬ ‫ממוצע‬ ‫חישוב‬ ‫המקצועות‬–‫עברית‬,‫אנגלית‬,‫היסטוריה‬, ‫מתמטיקה‬. ‫המשמעת‬ ‫לציון‬ ‫משמעותית‬ ‫התייחסות‬ ‫מילוליות‬ ‫והערות‬. ‫סודיות‬ ‫ויתור‬ ‫לאחר‬ ‫לנו‬ ‫שיימסר‬ ‫מידע‬ (‫יועצות‬ ‫נתוני‬.) ‫ל‬ ‫לתלמידי‬ ‫אישיים‬ ‫ראיונות‬"‫ב‬

‫למיון‬ ‫נתונים‬ ‫בזה‬ ‫זה‬ ‫שלובים‬ ‫נתונים‬ ‫לשני‬ ‫מתייחס‬ ‫המיון‬ ‫תהליך‬: ‫כולל‬ ‫וממוצע‬ ‫גרעין‬ ‫ממוצע‬. ‫ממוצע‬‫גרעין‬‫ציון‬65-55‫ל‬ ‫מסלול‬"‫טכנולוגי‬ ‫ב‬ ‫ממוצע‬‫גרעין‬65-70‫עד‬ ‫כללי‬ ‫וממוצע‬74.‫ל‬ ‫מסלול‬"‫עיוני‬ ‫ב‬ (‫עפ‬ ‫נוספים‬ ‫מדדים‬ ‫למיון‬"‫דרישות‬ ‫י‬‫משה‬"‫ח‬.) ‫גרעין‬ ‫ממוצע‬72‫מ‬ ‫גבוה‬ ‫כללי‬ ‫וממוצע‬ ‫ומעלה‬-75‫עיוני‬ ‫מסלול‬. ‫ממוצע‬ ‫בחישוב‬–‫ב‬ ‫הקבצה‬'‫של‬ ‫הפחתה‬20‫נקודות‬ ‫ג‬ ‫הקבצה‬'‫של‬ ‫הפחתה‬50‫נקודות‬. ‫מיצוי‬–‫של‬ ‫הפחתה‬30‫נקודות‬ ‫מצויינות‬–‫של‬ ‫תוספת‬5‫נקודות‬ ‫בלבד‬ ‫הציונים‬ ‫על‬ ‫מתבססת‬ ‫אינה‬ ‫ההחלטה‬. ‫החלטות‬ ‫בקבלת‬ ‫מהותית‬ ‫השפעה‬ ‫התלמיד‬ ‫של‬ ‫המשמעת‬ ‫לנתוני‬. ‫שיבוץ‬ ‫מעוכבי‬-‫משמעת‬ ‫בעיות‬ ‫עקב‬/‫תלמידאות‬‫יעברו‬‫לועדה‬‫יישובית‬

‫י‬ ‫בכתה‬ ‫הלימודים‬ ‫תכנית‬' (‫המסלולים‬ ‫בכל‬) ‫המקצועות‬ ‫את‬ ‫לומדים‬ ‫האם‬ ‫בכיתות‬: ‫עברית‬,‫היסטוריה‬,‫מדעי‬ ‫מקצוע‬,‫ישראל‬ ‫מורשת‬,‫חנ‬"‫ג‬ ‫מחנך‬ ‫ושעת‬. ‫עפ‬ ‫הכיתות‬ ‫פיצול‬"‫במקצועות‬ ‫התלמיד‬ ‫רמת‬ ‫י‬: ‫מתמטיקה‬,‫אנגלית‬. ‫למקצוע‬ ‫ייעודית‬ ‫בקבוצה‬ ‫מוגברים‬ ‫מקצועות‬ ‫לימוד‬

‫ב‬ ‫בתיכון‬ ‫המקצוע‬ ‫לימודי‬-3‫רמות‬:3,4,5‫יח‬"‫ל‬. ‫עפ‬ ‫המיון‬"‫י‬:‫בחטה‬ ‫התלמיד‬ ‫למד‬ ‫בה‬ ‫ההקבצה‬ ‫ציון‬"‫ב‬. ‫י‬ ‫בשכבת‬'‫ומוגברת‬ ‫רגילה‬ ‫מתמטיקה‬ ‫לרמת‬ ‫היא‬ ‫החלוקה‬ ‫תהליך‬ ‫יתקיים‬ ‫ואז‬ ‫השנה‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ ‫משותפים‬ ‫יהיו‬ ‫המוגבר‬ ‫לימודי‬ ‫לרמות‬ ‫ממיין‬4‫יח‬"‫ל‬‫ו‬-5‫יח‬"‫ל‬(.‫רמת‬ ‫גם‬ ‫יתכן‬3‫יח‬"‫ל‬.) ‫מוגברת‬ ‫רמה‬–4-5‫יח‬"‫ל‬. ‫א‬ ‫הקבצה‬ ‫התלמידים‬ ‫לכלל‬–‫עד‬ ‫ציון‬74‫אחרות‬ ‫והקבצות‬ ‫רגילה‬ ‫רמה‬-3‫יח‬"‫ל‬ ‫א‬ ‫הקבצה‬'(‫בלבד‬)‫ציון‬75-100 ‫המתמטיקה‬ ‫לימודי‬ ‫השיבוץ‬ ‫על‬ ‫למערערים‬–‫בקיץ‬ ‫ערעור‬ ‫מבחן‬ ‫יתקיים‬(‫הלימודים‬ ‫תחילת‬ ‫לפני‬ ‫כשבוע‬, ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫באתר‬ ‫פרטים‬)

‫במתמטיקה‬ ‫שיבוץ‬ ‫ערעור‬ ‫ברמת‬ ‫ששובצו‬ ‫לתלמידים‬ ‫מיועד‬3‫יח‬"‫ל‬‫זה‬ ‫שיבוץ‬ ‫על‬ ‫לערער‬ ‫ומבקשים‬. ‫להיבחן‬ ‫רשאים‬‫א‬ ‫בהקבצה‬ ‫שציונם‬ ‫תלמידים‬'‫עד‬75‫א‬ ‫הקבצה‬ ‫או‬-280 ‫ב‬ ‫ומעלה‬'-90‫ומעלה‬. ‫שנתי‬ ‫ציון‬ ‫עם‬ ‫המבחן‬ ‫שקלול‬: 45%‫חט‬ ‫ציון‬"‫ב‬+55%‫מבחן‬ ‫י‬ ‫בכתה‬ ‫הראשון‬ ‫הרבעון‬ ‫לאחר‬'‫התלמידים‬ ‫לכל‬ ‫נוסף‬ ‫מיון‬ ‫מבחן‬ ‫יערך‬ ‫לעבור‬ ‫ומבקשים‬ ‫הראשונים‬ ‫במבחנים‬ ‫גבוה‬ ‫ציון‬ ‫השיגו‬ ‫אשר‬.

‫האנגלית‬ ‫לימודי‬ ‫בחטה‬ ‫התלמיד‬ ‫ציון‬"‫הלימוד‬ ‫לרמות‬ ‫למיון‬ ‫בסיס‬ ‫מהווה‬ ‫ב‬. ‫המיון‬: ‫א‬ ‫הקבצה‬'-‫ציון‬ ‫עד‬70+‫ב‬ ‫הקבצה‬'‫לרמת‬ ‫שיבוץ‬3-4‫יח‬"‫ל‬. ‫א‬ ‫הקבצה‬'‫ציון‬70‫לרמת‬ ‫ומעלה‬4-5‫יח‬"‫ל‬. ‫מ‬ ‫במעבר‬ ‫ייעשה‬ ‫מיון‬-‫י‬'‫ל‬-‫יא‬'. ‫שציונם‬ ‫לתלמידים‬85‫לקבוצת‬ ‫התאמה‬ ‫מבחן‬ ‫ייערך‬ ‫ומעלה‬ ‫למתקדמים‬ ‫אנגלית‬(.‫למעוניינים‬.) ‫לרמת‬ ‫ערעור‬ ‫מבחן‬4-5‫יח‬"‫ל‬–‫שציונם‬ ‫תלמידים‬ ‫להיבחן‬ ‫רשאים‬ ‫א‬ ‫בהקבצה‬'55‫ומעלה‬

‫המגמה‬ ‫מקצועות‬ ‫עיוני‬ ‫מסלול‬ ‫הליבה‬ ‫למקצועות‬ ‫מעבר‬ ‫חובה‬ ‫מקצועות‬ ‫מדעי‬ ‫מקצוע‬.‫י‬ ‫בכתה‬ ‫נלמד‬'‫ברמת‬1‫יח‬"‫ל‬ . ‫חינוך‬‫תעבורתי‬–‫יא‬ ‫בכתה‬' ‫חברתי‬ ‫חינוך‬–‫חברתית‬ ‫בגרות‬ ‫תעודת‬ ‫כללית‬ ‫השכלה‬ ‫מאשכול‬ ‫מקצוע‬ ‫מוגבר‬ ‫מקצוע‬(‫קרי‬:‫מגמה‬)‫הוא‬ ‫ללמוד‬ ‫התלמיד‬ ‫בוחר‬ ‫אותו‬ ‫מקצוע‬ ‫ברמת‬5‫יח‬"‫ל‬. ‫יבחר‬ ‫תלמיד‬ ‫כל‬2‫מוגברים‬ ‫מקצועות‬ ‫מדעיים‬ ‫מקצועות‬ ‫אשכול‬‫רמת‬ ‫תלוי‬ ‫מתמטיקה‬(4-5‫יח‬"‫ל‬)

‫הלימוד‬ ‫מגמות‬ ‫אומנויות‬ •‫קולנוע‬ •‫תיאטרון‬ •‫פלסטי‬ ‫אומנות‬ •‫ממוחשבת‬ ‫גרפיקה‬ •‫אופנה‬ •‫אדריכלות‬(‫לק‬"‫ש‬) ‫והרוח‬ ‫החברה‬ ‫מדעי‬ •‫סוציולוגיה‬ •‫כלכלה‬ •‫פסיכולוגיה‬ •‫ספרות‬ •‫ערבית‬ •‫עיסקי‬ ‫ניהול‬ •‫גיאוגרפיה‬ •‫תנ‬"‫ך‬ ‫מדעי‬ ‫אשכול‬ •‫פיזיקה‬ •‫כימיה‬ •‫מחשבים‬ •‫תוכנה‬ ‫הנדסת‬ •‫רובוטיקה‬ •‫ביוטכנולוגיה‬ •‫ביולוגיה‬ •‫אלקטרוניקה‬(‫שוחרי‬ ‫ח‬"‫א‬)

‫בגרות‬ ‫לתעודת‬ ‫לזכאות‬ ‫בסיסיים‬ ‫תנאים‬ ‫החיצוניות‬ ‫הבגרות‬ ‫בחינות‬ ‫תוצאות‬ ‫החובה‬ ‫במקצועות‬ ‫ספרי‬ ‫בית‬ ‫שנתי‬ ‫ציון‬ ‫עם‬ ‫משוקלל‬ (‫בעברית‬ ‫חיובי‬ ‫סופי‬ ‫ציון‬ ‫חובה‬) ‫בעברית‬ ‫חיוביים‬ ‫ציונים‬, ‫מתמטיקה‬,‫אנגלית‬ ‫גופני‬ ‫וחינוך‬. "‫מחוייבות‬‫אישית‬"

‫הבגרות‬ ‫לתעודת‬ ‫חובה‬ ‫מקצועות‬ ‫מקצוע‬‫מס‬'‫לימוד‬ ‫יחידות‬ ‫עברית‬2‫יח‬"‫ל‬ ‫ספרות‬2‫יח‬"‫ל‬ ‫תנ‬"‫ך‬2‫יח‬"‫ל‬ ‫הסטוריה‬‫כללית‬2‫יח‬"‫ל‬ ‫אזרחות‬2‫יח‬"‫ל‬ ‫מתמטיקה‬3-4-5‫יח‬"‫ל‬ ‫אנגלית‬3-4-5‫יח‬"‫ל‬ ‫מוגבר‬ ‫מקצוע‬5‫יח‬"‫ל‬ ‫סה‬"‫כ‬21-25‫יח‬"‫ל‬ ‫תוספות‬–‫שני‬ ‫מוגבר‬ ‫מקצוע‬+5‫יח‬"‫ל‬,‫מוט‬"‫ב‬1-3‫יח‬"‫ל‬,‫מקצוע‬‫טכנולגי‬+2‫יח‬"‫ל‬

‫פרוייקטים‬‫מיוחדים‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫כחלק‬ ‫בשמיעה‬ ‫ירידה‬ ‫עם‬ ‫תלמידים‬ ‫שילוב‬ ‫ביה‬ ‫מתלמידי‬"‫ס‬. ‫בקהילה‬ ‫מעורבות‬–‫לתרומה‬ ‫תלמידים‬ ‫פעילות‬,‫פעילות‬ ‫בקהילה‬ ‫ושילוב‬( .‫הבגרות‬ ‫בתעודת‬ ‫פנימית‬ ‫הערה‬. ) ‫להקת‬"‫שיר‬"–‫ביה‬ ‫של‬ ‫הייצוג‬ ‫להקת‬"‫מזה‬ ‫ס‬28‫שנים‬. ‫ספורט‬ ‫נבחרות‬-‫בכדורגל‬ ‫ספורט‬ ‫נבחרות‬ ‫טיפוח‬, ‫כדוריד‬,‫כדורסל‬(‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫העל‬ ‫בליגת‬ ‫השתתפות‬) ‫מירוצי‬‫שדה‬(‫במחוז‬ ‫שני‬ ‫מקום‬.)

‫חברתית‬ ‫פעילות‬‫וייעוצית‬ ‫ביה‬"‫עפ‬ ‫שונים‬ ‫נושאים‬ ‫ומפעיל‬ ‫פועל‬ ‫ערכית‬ ‫חינוכית‬ ‫מערכת‬ ‫מהווה‬ ‫ס‬"‫שכבות‬ ‫י‬: ‫י‬ ‫שכבת‬'–‫ואלכוהול‬ ‫סמים‬ ‫בהתמכרויות‬ ‫התמודדות‬. ‫אזרח‬ ‫להיות‬-‫הזהות‬ ‫תעודת‬ ‫קבלת‬ ‫לקראת‬. ‫גרמניה‬ ‫עם‬ ‫נוער‬ ‫חילופי‬ ‫משלחת‬ ‫יא‬ ‫שכבת‬'-‫זהירה‬ ‫נהיגה‬,‫משפחה‬ ‫לחיי‬ ‫חינוך‬,‫לדמוקרטיה‬ ‫חינוך‬,‫לקראת‬ ‫הכנה‬ ‫עם‬ ‫מפגש‬ ‫ולקראת‬ ‫לפולין‬ ‫המסע‬‫לישכת‬‫הגיוס‬–‫משמעותי‬ ‫שירות‬ ‫לקראת‬ ‫הכנה‬ ‫בצה‬"‫ל‬. ‫שכבת‬‫יב‬'-‫גיוס‬ ‫לקראת‬,‫ואלכוהול‬ ‫סמים‬ ‫מניעת‬ ‫בדגש‬ ‫זהירה‬ ‫נהיגה‬. ‫לנושא‬ ‫פעילות‬‫חיינו‬ ‫את‬ ‫נכוון‬ ‫לפיה‬ ‫הערכית‬ ‫המערכת‬. ‫חיים‬ ‫כישורי‬–‫אקטואליה‬,‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫תהליכי‬,‫וכד‬ ‫לחץ‬ ‫במצבי‬ ‫התמודדות‬'.

‫ספרית‬ ‫בית‬ ‫חוץ‬ ‫פעילות‬ ‫להצגות‬ ‫יציאה‬. ‫עפ‬ ‫בעיקר‬ ‫סיור‬ ‫ימי‬"‫מגמות‬ ‫י‬ ‫הלימוד‬. ‫גיבוש‬ ‫ימי‬. ‫שנתיים‬ ‫טיולים‬. ‫פולין‬ ‫מסע‬. ‫ספורט‬ ‫תחרויות‬. ‫הקהילה‬ ‫למען‬ ‫התנדבותית‬ ‫פעילות‬.

‫וחברים‬ ‫רישום‬ ‫חברים‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫שמות‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫יציין‬ ‫הרישום‬ ‫במועד‬. ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫עיוני‬ ‫במסלול‬ ‫לשבץ‬ ‫מתחייב‬ ‫התיכון‬ (‫למידה‬ ‫מסלול‬ ‫באותו‬ ‫החברים‬ ‫אם‬.) ‫ע‬ ‫יתבצע‬ ‫הרישום‬ ‫לאחר‬ ‫מיד‬"‫המיון‬ ‫תהליך‬ ‫התיכון‬ ‫י‬.‫על‬ ‫מקצועות‬ ‫בבחירת‬ ‫העיוניות‬ ‫הכתות‬ ‫לתלמידי‬ ‫לסייע‬ ‫מנת‬ ‫לתלמידים‬ ‫ייעוץ‬ ‫ערבי‬ ‫יתקיימו‬ ‫מוגברים‬.‫כן‬ ‫כמו‬,‫יתקיים‬ ‫פסח‬ ‫אחרי‬ ‫פתוח‬ ‫יום‬.

‫מסייע‬ ‫לימודי‬ ‫מערך‬ ‫מתנדבים‬‫ופו‬"‫ש‬– ‫הוראה‬ ‫מערכת‬ ‫בסיוע‬ ‫פרטנית‬ ‫מתנדבים‬ ‫מורים‬ ‫מערכת‬‫לב‬"‫מ‬ ‫מעבר‬ ‫תגבור‬ ‫הלימודים‬ ‫לשעות‬ "‫מרתונים‬"– ‫שעות‬ ‫תגבור‬ ‫מרוכזות‬ ‫לימוד‬ ‫בגרויות‬ ‫לקראת‬ ‫למידה‬ ‫מרכז‬ ‫שוטף‬ ‫לתגבור‬ ‫ע‬"‫ע‬ ‫צרכים‬ ‫פ‬"‫ח‬ ‫הורים‬ ‫כספי‬

‫חוזרים‬ ‫ותושבים‬ ‫חדשים‬ ‫עולים‬ ‫הבגרות‬ ‫בחינת‬ ‫בציון‬ ‫נקודות‬ ‫תוספת‬ ‫או‬ ‫לימודיות‬ ‫התאמות‬ ‫מאפשר‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫חוזרים‬ ‫תושבים‬ ‫או‬ ‫עולים‬ ‫לתלמידים‬. ‫חדש‬ ‫עולה‬ ‫התלמיד‬ ‫של‬ ‫היותו‬ ‫על‬ ‫אישור‬/‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫בידי‬ ‫הוא‬ ‫חוזר‬ ‫תושב‬. . ‫לביה‬ ‫הרישום‬ ‫בעת‬"‫יציאה‬ ‫ואישור‬ ‫עולה‬ ‫תעודת‬ ‫להציג‬ ‫חובה‬ ‫ס‬ ‫הפנים‬ ‫ממשרד‬ ‫וכניסה‬.

‫יהוד‬ ‫מקיף‬ ‫תיכון‬ ‫למה‬ ‫אז‬? ‫תלמיד‬ ‫לכל‬ ‫אישית‬ ‫התאמה‬‫למידה‬ ‫למסלול‬‫הלומד‬ ‫של‬ ‫יכולתו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הלימוד‬ ‫ורמת‬. ‫חברתית‬ ‫אוירה‬‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫עצמו‬ ‫להביא‬ ‫תלמיד‬ ‫לכל‬ ‫המאפשרת‬ ‫טובה‬ ‫ולימודית‬ ‫משמעת‬ ‫לנושאי‬ ‫ברורים‬ ‫כללים‬ ‫יצירת‬ ‫תוך‬ ‫והמורה‬ ‫התלמיד‬ ‫את‬ ‫המכבדת‬ ‫מסגרת‬. ‫ייחודיות‬ ‫מגמות‬‫ביוטכנולוגיה‬ ‫דוגמת‬,‫תוכנה‬ ‫הנדסת‬,‫ואלקטרוניקה‬ ‫רובוטיקה‬. ‫בי‬"‫מצטיין‬ ‫זמן‬ ‫שלאורך‬ ‫ס‬‫האומניות‬ ‫בתחום‬:‫אומנות‬,‫וקולנוע‬ ‫תיאטרון‬. ‫סיוע‬ ‫מערכות‬‫ותיגבור‬‫לכך‬ ‫הזקוקים‬ ‫לתלמידים‬ ‫לימודי‬. ‫מהותית‬ ‫התייחסות‬‫למידה‬ ‫ללקויות‬‫היבחנות‬ ‫דרכי‬ ‫להתאמת‬ ‫אפשרות‬ ‫ומתן‬ ‫עפ‬ ‫משמעותית‬ ‫לימודית‬ ‫הצלחה‬"‫התלמיד‬ ‫לימודי‬ ‫מסלול‬ ‫י‬. ‫באיכותן‬ ‫ושיפור‬ ‫בגרות‬ ‫לתעודות‬ ‫בזכאות‬ ‫מתמיד‬ ‫גידול‬. ‫עם‬ ‫מרתק‬ ‫מפגש‬ ‫המאפשר‬ ‫בחירה‬ ‫אפשרויות‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫מגוון‬ ‫עם‬ ‫גדול‬ ‫ספר‬ ‫בית‬ ‫מגוונות‬ ‫אוכלוסיות‬. ‫ומלואו‬ ‫עולם‬ ‫תלמיד‬ ‫בכל‬ ‫הרואה‬ ‫תלמידים‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫מספר‬ ‫עם‬ ‫תיכון‬

‫להורים‬ ‫מהתיכון‬ ‫מידע‬ ‫העברת‬ ‫ביה‬ ‫של‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬"‫ס‬: www.tichon-yahud.co.il ‫מחיצת‬‫תשע‬ ‫תלמידי‬"‫ה‬ ‫ישיר‬ ‫דיוור‬. ‫חטה‬ ‫באמצעות‬ ‫מידע‬ ‫העברת‬"‫ב‬.

Add a comment

Related pages

‫מצגת מצעד תשעה‬‎ - YouTube

מצעד הספרים תשע"ה - חנה לבנה כיתה ג1 בית ספר "ביאליק" קרית ביאליק - Duration: 1:24. Revital Ofir ...
Read more

‫מצגת החינוך תשעה‬‎ - YouTube

פרסומת לקראת ערב סיום לימוד הלכות בן אדם לחברו ממ״ד חברון בנים - Duration: 1:03. Avi ...
Read more

מצגות - צפה במצגות הקשורות לנושא:תשעה [,agv]

הוספת מצגת הוספת מצגת ממשק חדש ... אלוקים תורה יהדות אמונה ירושלים בית המקדש תשעה ...
Read more

מצגת של PowerPoint - mikveisrael.org.il

ביה"ס החקלאי מקווה ישראל הוקם באפריל 1870 במטרה לשמש מוסד חינוכי שבו ילמדו בני ישראל את ...
Read more

מצגת_עיתון_מחצית_2_תשעה.pptx - Google Drive

מצגת_עיתון_מחצית_2_תשעה.pptx. Sign In ...
Read more

מצגת אסיפת הורים תשעה רוית.pptx copy1 on emaze

Watch this amazing presentation on emaze.com - The website that lets you create and share stunning presentations within minutes.
Read more

מצגת תכנית חברתית תשעה לאספות הורים.pptx - Google Slides

מצגת תכנית חברתית תשעה לאספות הורים.pptx Present Share. The version of the browser you are using is no longer supported.
Read more

מצגות סיום תלמידים - טיוטא - תשעה - מצגות דמוקרטי בעמק

חיפוש באתר זה. דף הבית. מצגות סיום תלמידים - טיוטא - תשעה
Read more

מצגות - צפה במצגות הקשורות לנושא:חורבן [jurci]

תשעה באב - חורבן בית ראשון שוב חלפה שנה. המשיח עדיין לא בא, בית המקדש עדין עומד בחורבנו ...
Read more