С.В.Савченко. Проектно-технологічний підхід у вихованні

50 %
50 %
Information about С.В.Савченко. Проектно-технологічний підхід у вихованні
Education

Published on February 17, 2014

Author: ippo-kubg

Source: slideshare.net

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Інститут післядипломної педагогічної освіти Кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Проектнотехнологічний підхід у вихованні Презентацію підготувала методист НМЦ громадянського виховання, виховних технологій та позашкільної освіти ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка С.В. Савченко

" Виховувати – означає проектувати поступове становлення якостей особистості й керувати здійсненням накреслених проектів " Г.С. Костюк

Реалізація сучасних технологій виховної роботи здійснюється через проектування розвитку особистості вихованця.

Застосування проектно-технологічного підходу до здійснення процесу виховання в навчальному закладі дозволяє: • практично реалізувати індивідуальний підхід; • планувати і прогнозувати результати виховних впливів; • обирати найбільш ефективні для даного учня або класного колективу форми і методи виховної роботи; • об’єктивно оцінювати ефективність і результативність виховної роботи.

Таким чином відбувається перехід від "педагогіки заходів" до педагогіки цілеспрямованого і свідомого формування особистісних рис і якостей молодої людини.

Основні елементи виховної технології: • конкретизована мета виховної діяльності; • завдання, що конкретизують дану мету; • цільова група виховної діяльності (конкретний учень, група, клас, школа; • очікуваний кінцевий результат;

• критерії, за якими будуть оцінюватися результативність та ефективність виховних впливів; • власне зміст виховної діяльності як спільної діяльності вихователя і вихованця; • форми виховання; • методи здійснення виховної роботи; • часовий проміжок, протягом якого буде здійснюватись виховна робота за даним проектом.

Орієнтовна структура виховної технології

Виховна технологія (проектна) Особистість дитини Педагог

Дитина • це можливість робити щось цікаве самостійно або в групі, максимально використовуючи свої можливості; • це діяльність, яка дозволяє проявити себе, спробувати свої сили, прикласти свої знання, принести користь і оприлюднити досягнутий результат; • діяльність, спрямована на вирішення цікавої проблеми, сформульованої самими учнями, коли результат цієї діяльності має практичний характер, важливе прикладне значення і, що дуже важливо, має велике значення для самих дослідників.

Педагог – це інтегрований дидактичний засіб розвитку, навчання і виховання, який дозволяє виробляти і розвивати такі компетентності: • аналіз проблемного простору, постановка завдань; • визначення мети і планування діяльності; • самоаналіз і рефлексія; • створення презентацій; • застосування знань, умінь і навичок у різних, у тому числі й нестандартних ситуаціях; • проведення дослідження.

Проектна діяльність передбачає здійснення під керівництвом та за підтримки педагога активної творчої самодіяльності учнівської молоді в процесі навчання та виховання.

Структура проектної діяльності

Мотивація дитини • бажання отримати оцінку за свою діяльність, • змагання за право бути найкращим, • самоствердження серед однолітків, • пізнання нового, • вирішення проблемних ситуацій, • пізнавальні мотиви самоосвіти та самовдосконалення.

Основна мета проектної діяльності - виготовлення ціннісного продукту у вигляді певного проекту, який надалі буде реалізовано.

• • • • • • • • • • Кінцевий результат проектної діяльності може бути представлений у вигляді: Web-сайту; Колекції; Бізнес-плану; Електронної газети; Відеофільму; Стінної газети; Відеокліпів; Пакету рекомендацій; Моделі; Статті; • • • • • Листа в ...; Сценарію; Казки; Рекламного проспекту; Аналізу даних соціологічного опитування; • Колективної творчої роботи декоративноприкладного мистецтва.

У процесі проектної діяльності в дитини розвиваються: • творчі здібності, • соціалізація, • самостійність.

Здібності, що розвиває проектна діяльність Здібності Види діяльності Комунікативні Обговорення проекту, консультації з учителем, захист, імпровізація Організаційні Визначення функцій кожного учасника в процесі виконання проекту. Організація спільної діяльності з його реалізації. Літературнолінгвістичні Опис ідеї, розробка кошторису, імпровізація в процесі захисту проекту (мова, міміка, жести) Художні Дизайн, оформлення проекту Мислення Наочно-образна пам’ять, абстрактно-логічне мислення Технологічні Уміння складати схеми, розв’язувати технологічні завдання

Формування та розвиток особистості актуалізація С А М О спрямованість С И Т У А Ц І свідомість Я реалізація розвиток контроль вдосконаленість повага У С П І Х У

Кінцевим результатом реалізації такої виховної технології, як проектна, є життєві компетентності молоді, тобто сформована можливість діяти в конкретній життєвій ситуації відповідно до власних цінностей, ставлень та переконань.

Проектно-технологічний підхід дає можливість • оцінити ефективність виховної роботи на кожному віковому етапі розвитку вихованця, • порівняти очікувані результати виховної роботи з реальними, • оцінити ефективность виховання як окремої особистості, класу та школи в цілому.

Отже, пріоритет унікальності кожної особистості вихованця вимагає відповідального ставлення до технологізації виховного процесу, високого професіоналізму і відповідальності педагога.

Дякуємо за увагу

Add a comment

Related presentations

Related pages

С.В.Савченко. Проектно-технологічний підхід у вихованні ...

Home; Education; С.В.Савченко. Проектно-технологічний підхід у вихованні; Download. of 23 ×
Read more

В.Секіріна. Компаративний підхід до вивчення літературних ...

С.В.Савченко. Проектно-технологічний підхід у вихованні У ...
Read more

С.Гуриненко. Моя стежина до Шевченка

Проектно-технологічний підхід у вихованні. ... у навчанні та вихованні ... С.В.Савченко.
Read more

О.Л.Антонюк. Інтеграція освітнього та реабілітаційного ...

О.Л.Антонюк. Інтеграція освітнього та реабілітаційного процесів для учнів із ...
Read more

Інститут післядипломної педагогічної освіти міста Києва ...

Серпневі заходи столичних педагогів у 2016-2017 н.р. Шановні педагоги!
Read more