Допусне реченице

54 %
46 %
Information about Допусне реченице
Entertainment

Published on March 12, 2014

Author: vericaarula

Source: authorstream.com

ДОПУСНЕ РЕЧЕНИЦЕ: ДОПУСНЕ РЕЧЕНИЦЕ PowerPoint Presentation: Допусне реченице су прилошке зависне реченице у којима се дају информације о допуштању да се изврши нека радња главне реченице . Оне врше функцију допусне одредбе главне реченице. Добијамо их када групу речи (или одредбу допуштања) просте реченице проширомо на целу зависну реченицу. Најчешцћи везници су: иако, премда, мада , и они су у допусним реченицама апсолутни синоними. PowerPoint Presentation: Примери: Отишли смо на излет, иако је падала киша. Нису дошли, премда су били позвани. Иако је било хладно, изашли смо напоље. Мада сам доста учио, добио сам слабу оцену. Стигли смо на време, мада нам је аутобус побегао. Осећала сам се нелагодно, иако су сви били пријатни. Отишао је у школу, иако је био болестан. : PowerPoint Presentation: Који од ових везника се користе у допусним реченицама: а)премда , мада , тако; б)премда , мада , иако; в)премда , мада , такав. PowerPoint Presentation: Да ли је следећа реченица правилно написана? Толико се осрамотио да није смео да изађе из куће. а) Да б) Не

Add a comment

Related presentations

Related pages

Зависне реченице | Српски лако

ЗАВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ, аутор теста проф. Снежана Антић. ПРВА ГРУПА. 1. Повежи врсту зависне ...
Read more

Dopusne recenice - Scribd

Browse all. Upload Sign in Join. ДОПУСНЕ РЕЧЕНИЦЕ
Read more

Зависне реченице - Вавилонска кула-српски језик

Допусне реченице - допуштају извршење радње из главне реченице. ... Последичне реченице
Read more

Зависне реченице by Svetlana Ćaćić on Prezi

ЗАВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈА разликују се према: значењу функцини Према ...
Read more

ЗАВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ | Gramatika i knjige

То су реченице које нису самосталне и улазе у ... узрочне, условне, допусне ...
Read more

Dopusne recenice - Documents

ДОПУСНЕ РЕЧЕНИЦЕ Допусне реченице које називамо још и концесивним или пермисивним ...
Read more

Изричне реченице by petefi informatika on Prezi

Изричне реченице. No description by petefi informatika on 25 February 2016 Tweet. Comments (0) Please log in to add your comment ...
Read more

Srpski jezik i jezička kultura by Zavod za udžbenike (page ...

Допусне реченице. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Поредбене ...
Read more

ISSN 0350-185x, LXXI, св. 3–4 (2015) DOI: 10.2298 ...

Нерашчлањене реченице у свом главном (управном) дијелу имају упоришну, односно ...
Read more

zavisne rečenice - Documents

Prezentacija za obradu i utvrđivanje zavisnih rečenica u osnovnoj školi
Read more