Допусне реченице

50 %
50 %
Information about Допусне реченице
Entertainment

Published on March 12, 2014

Author: vericaarula

Source: authorstream.com

ДОПУСНЕ РЕЧЕНИЦЕ: ДОПУСНЕ РЕЧЕНИЦЕ PowerPoint Presentation: Допусне реченице су прилошке зависне реченице у којима се дају информације о допуштању да се изврши нека радња главне реченице . Оне врше функцију допусне одредбе главне реченице. Добијамо их када групу речи (или одредбу допуштања) просте реченице проширомо на целу зависну реченицу. Најчешцћи везници су: иако, премда, мада , и они су у допусним реченицама апсолутни синоними. PowerPoint Presentation: Примери: Отишли смо на излет, иако је падала киша. Нису дошли, премда су били позвани. Иако је било хладно, изашли смо напоље. Мада сам доста учио, добио сам слабу оцену. Стигли смо на време, мада нам је аутобус побегао. Осећала сам се нелагодно, иако су сви били пријатни. Отишао је у школу, иако је био болестан. : PowerPoint Presentation: Који од ових везника се користе у допусним реченицама: а)премда , мада , тако; б)премда , мада , иако; в)премда , мада , такав. PowerPoint Presentation: Да ли је следећа реченица правилно написана? Толико се осрамотио да није смео да изађе из куће. а) Да б) Не

Add a comment

Related presentations

Related pages

Dopusne recenice - Scribd - Read books, audiobooks, and more

ДОПУСНЕ РЕЧЕНИЦЕ. Допусне реченице које називамо још и концесивним или пермисивним ...
Read more

Зависно сложене реченице ...

Зависно сложене реченице Зависне реченице у ... Допусне: иако, мада, ...
Read more

ЗАВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ | Gramatika i knjige

То су реченице које нису самосталне и улазе у ... узрочне, условне, допусне ...
Read more

Осми разред - Српски језик

Граматика: Допусне реченице. Обрада. 66. Граматика: Условне и последичне реченице.
Read more

Пријемни испит - Филолошко ...

Узрочне реченице ... (уз презент). Намерне реченице са pour que, afin que. Допусне реченице ...
Read more

Зависне реченице | Српски лако

(питање се поставља уз предикат главне, независне реченице) 2. Начинска речница ...
Read more

Гимназија "Вељко Петровић ...

зависне реченице; погодбене реченице; допусне реченице; временске реченице;
Read more