Изричне реченице

67 %
33 %
Information about Изричне реченице
Entertainment

Published on March 12, 2014

Author: vericaarula

Source: authorstream.com

ИЗРИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ: ИЗРИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ PowerPoint Presentation:  Изричне реченице су зависне реченице које допуњавају глаголе мишљења, говорења, осећања и чулног доживљаја, тј. оне казују оно што је неко рекао, мислио, осетио... PowerPoint Presentation: Реченице које изричу шта је неко рекао, мислио, осетио, називају се : 1. a) Условне реченице б) Изричне реченице 2.: 2. Изричне реченице најчешће имају функцију: 1) субјекта 2) објекта 3) именског дела предиката PowerPoint Presentation: Остале функције изричних реченица: неправи објекат, именски део предиката, субјекат... Изричне реченице најчешће имају функцију правог објекта. Марко је заборавио да је редар. изрична реченица у улози правог објекта 3.: 3. Препознај изричну реченицу: а) Ишао сам да купим књигу. б) Сетио сам се да купим књигу. 4.: 4. Која од ових реченица садржи изричну у себи? 1) Иван се помирио са тим да неће ићи на летовање. 2) Јеси ли мислио о томе како ћеш му то саопштити? а) 1. б) 2. в) обе

Add a comment

Related presentations

Related pages

Изричне реченице by petefi informatika on Prezi

Реченица је скуп речи (или само једна реч) који има одређено значење. Она је ...
Read more

Зависне реченице - Вавилонска кула-српски језик

Изричне реченице - Њима се казује садржај глагола говорења, ... Односне реченице
Read more

Зависне реченице | Српски лако

ЗАВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ, аутор теста проф. Снежана Антић. ПРВА ГРУПА. 1. Повежи врсту зависне ...
Read more

Зависне реченице | Српски лако

Зависне реченице. Feb16. 1. Временска ...
Read more

petefi informatika on Prezi

Изричне реченице. by petefi informatika on 25 February 2016 Reusable; Product Company Careers Support Community Contact Apps. English ...
Read more

Зависне реченице – подсетник | Srpski jezik i književnost

први део ЗАВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ ВРЕМНСКЕ МЕСНЕ ОДНОСНЕ ИЗРИЧНЕ ДОПУСНЕ КАДА се догодила ...
Read more

Stari Program Ispitna Pitanja 05-06-08!04!26 - Nova Verzija

Изричне реченице (П 2010: т. 494–499) Односне реченице (П 2010: ... реченице (П 2010: т. 543–545, т. 552)
Read more

Морфосинтакса арапског језика 1

Изричне реченице. Намерне реченице. Модални глаголи. Author: DV Created Date: 3/26/2014 8:25:05 AM ...
Read more

Раде Р Лаловић ОБЈЕКАТСКЕ РЕЧЕНИЦЕ У УЏБЕНИЦИМА ЗА ОСНОВНУ ...

Раде Р. Лаловић ОБЈЕКАТСКЕ РЕЧЕНИЦЕ У УЏБЕНИЦИМА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ * i У овом раду ...
Read more