140221 Windesheim SATC gastcollege Hans Drenth

75 %
25 %
Information about 140221 Windesheim SATC gastcollege Hans Drenth
Marketing

Published on February 20, 2014

Author: Canicas_Nederland

Source: slideshare.net

Description

Gastcollege van Hans Drenth op de Hogeschool Windesheim, leergang Commerciële Ecomonie. Thema: Conversion en Persuasion - hoe krijg je mensen tot een 'ja'?

Conversion & Persuasion Windesheim gastcollege 21 februari 2014

Links- of rechtsom? 140221-Windesheim

Mijn passies 140221-Windesheim

1:1 marketing

Domein Canicas Propositi e 1:1 marketing 140221-Windesheim Conversie 5

Domein Canicas Propositi e 1:1 marketing 140221-Windesheim Conversie 6

Wat doen we snel meer omzet 140221-Windesheim structureel meer omzet

Wat doen we Uitingen optimaliseren 140221-Windesheim 1:1 Marketing

Gemiddelde conversie 95% 140221-Windesheim 2%

Agenda 1. Conversion basics 2. Sex & The City model Cases en voorbeelden Vragen 140221-Windesheim

Questions please 140221-Windesheim 11

Van Functional tot Persuasive Geen middle of the road oplossing voor „de gemiddelde klant‟, maar meerdere typische conversie-scenario‟s voor meerdere verschillende klanten van vlees en bloed Sublieme gebruikerservaring: geef je op de juiste plek de juiste informatie over levertijden,voorraadniveaus, bijkomende kosten, privacy, garantie en foto‟s van de exacte details. Zit klant in de drivers seat (of moet klant zich onderwerpen aan IT?) Gebruiksvriendelijkheid: Begrijpelijke navigatie Scanbaarheid, goed kleurgebruik, Eenvoudige formulieren & Bestelknop persuasive Intuitive Usable Toegankelijkheid: Getest voor meeste browsers, browserversies? Getest voor mobiele toepassingen? Zijn je fontgroottes voor iedereen leesbaar ? Hebben je afbeeldingen heldere benamingen ? Accessible 24/7 beschikbaar zonder vertraging? Werken alle links, zonder 404 meldingen ? Laden alle plaatjes ? Zijn de basics van je webanalytics op orde ? Functional Bron : Bryan Eissenberg, Futurenowinc. 140221-Windesheim 12

Always Be Testing! 140221-Windesheim 13

Welke ketel scoort beter? Voor het verkopen van Service-abonnementen (CV ketel onderhoud) testten we 2 beelden. Een nieuwe ketel (A) en een oude ketel (B) Wie won? 140221-Windesheim ?

Ketel B won + 48% B scoorde 48% beter. De crux is dat je het probleem moet laten zien 140221-Windesheim

De zielige beer scoorde het best +80% 140221-Windesheim 16

Meeste aanvragen? A B + 9% Volg de ogen! 140221-Windesheim

Agenda 1. Conversion basics 2. Sex & The City model 140221-Windesheim

Waarom SATC? Aan het eind van dit gastcollege begrijp je het systeem om klantgerichter te werken én je resultaten blijvend te verbeteren. Morgen haal jij 20% meer omzet uit een van je marketinguitingen zoals je actiesite, e-mail, banner, adwords of je DM. "Het is één van de meest aansprekende manieren om 'de neuzen dezelfde kant op te krijgen, en klantgerichter te werken." Uit het rapport „ROI of personas' van onderzoeksbureau Forrester blijkt dat het herontwikkelen van een website een vier keer hogere return on investment (ROI) heeft als er gebruik wordt gemaakt van persona's. De persona's die wij gebruiken zijn wetenschappelijk gevalideerd. Annebert de Lange: Centraal Beheer Achmea 140221-Windesheim

MBTI voorkeuren Waar haal je je energie uit (E of I) Hoe neem je het liefst informatie op (S of N) Hoe neem je beslissingen (T of F) Welke leefstijl verkies je (J of P) E S N T F J 140221-Windesheim I P

Wat is de MBTI? Vragenlijst Gebaseerd op Jung ontwikkeld door Katharine Myers (1875-1968) en haar dochter Isabel Briggs (1897-1980) 50 jaar in gebruik 200.000 vragenlijsten per jaar 140221-Windesheim

Extraversion - Introversion E 140221-Windesheim I

Sensing - iNtuition S 140221-Windesheim N

Thinking - Feeling T 140221-Windesheim F

Judging - Perceiving J 140221-Windesheim P

MBTI voorkeuren Waar haal je je energie uit (E of I) Hoe neem je het liefst informatie op (S of N) Hoe neem je beslissingen (T of F) Welke leefstijl verkies je (J of P) E S N T F J 140221-Windesheim I P

De Temperamenten ISTJ ISFJ INFJ INTJ ISTP ISFP INFP INTP ESTP ESFP ENFP ENTP ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ 140221-Windesheim

MBTI plotting ISTJ inspectors take your time and do it right ISFJ protectors on my honor, to do my duty ISTP crafters doing the best I can with what I've got ISFP composers it's the thought that counts INFP healers still waters run deep INTP architects ingenious problem solvers INFJ counselors catalysts for positive change INTJ masterminds competence & independence = perfection ESTJ supervisors taking care of business ESTP promoters let's get busy ENFP champions anything's possible ENTP inventors life's entrepreneurs ESFJ providers what can I do for you ESFP performers don't worry, be happy ENFJ teachers the public relations specialist ENTJ fieldmarshalls everything's fine, I'm in charge 140221-Windesheim

MBTI plotting 'whatever works' INTP architects ingenious problem solvers INTJ masterminds competence & independence = perfection ISTP crafters doing the best I can with what I've got ISFP composers it's the thought that counts ENTP inventors life's entrepreneurs ESTP promoters let's get busy ENTJ fieldmarshalls everything's fine, I'm in charge ESFP performers don't worry, be happy iNtuition Sensing INFP healers still waters run deep INFJ counselors catalysts for positive change ISFJ protectors on my honor, to do my duty ENFP champions anything's possible ESTJ supervisors taking care of business ENFJ teachers the public relations specialist 140221-Windesheim ISTJ inspectors take your time and do it right ESFJ providers what can I do for you 'zoals het hoort'

Keirsey Utilitarian Do what works Competitief Spontaan Abstract Talk about ideas Concrete Talk about reality Humanistisch Methodisch Cooperative Do what's right 140221-Windesheim

Persuasion management Er bestaan vier archetypen mensen (persona) die elk op hun eigen manier kijken, kiezen en klikken. 'whatever works' Competitief NT Spontaan SP Sensing iNtuition Humanistisch NF 140221-Windesheim Methodisch SJ 'zoals het hoort'

4 totaal verschillende types snel van hak op de tak 'whatever works' zorgvuldig 'ethisch verantwoord' 140221-Windesheim

4 totaal verschillende types 140221-Windesheim

4 totaal verschillende types 140221-Windesheim

Welke afbeelding heeft je voorkeur? 140221-Windesheim

Typische uitspraken 'whatever works' Competitief Spontaan • Wat heb ik daar aan? • In een logisch schema wordt mij altijd veel duidelijk • Wat is de 'bottom line'? • Waarom is dit NU voor mij het beste? • Help mij het beste te kiezen iNtuition Sensing Humanistisch Methodisch • Welke experts bevelen dit aan? • In hoeverre hebben mijn mensen daar in de toekomst wat aan? 140221-Windesheim • Hoe werkt dat dan precies? • Welke bewijzen zijn er voor deze belofte? 'zoals het hoort'

Drivers per persona 'whatever works' Competitief • Wat? • Effectiviteit • Zelfstandigheid Spontaan • Waarom nu voor mij? • Vrijheid • Improvisatie • Uitdagingen iNtuition Sensing Humanistisch • Wie? • Bijdragen aan het leven van anderen • Persoonlijke groei • Empathie 140221-Windesheim Methodisch • Hoe? • Zekerheid • Feiten, details • Risico vermijden 'zoals het hoort'

Hollywood gebruikt het al jaren… 'whatever works' SATC Competitief Spontaan iNtuition Sensing Humanistisch 140221-Windesheim Methodisch 'zoals het hoort'

Hollywood gebruikt het al jaren… 'whatever works' Star Trek Competitief Spontaan iNtuitive Sensing Humanistisch 140221-Windesheim Methodisch 'zoals het hoort'

Hollywood gebruikt het al jaren… 'whatever works' Friends Competitief Spontaan iNtuitive Sensing Humanistisch 140221-Windesheim Methodisch 'zoals het hoort'

Hollywood gebruikt het al jaren… 'whatever works' Top Gear Competitief Spontaan iNtuitive Sensing Humanistisch 140221-Windesheim Methodisch 'zoals het hoort'

Hollywood gebruikt het al jaren… 'whatever works' Disneyworld Competitief Spontaan iNtuitive Sensing Humanistisch 140221-Windesheim Methodisch 'zoals het hoort'

Hollywood gebruikt het al jaren… Tomorrowland Explores the brave new world of science and technology. It's just the place for Rationals. Fantasyland Disney's wonderful world of dreams and make-believe, of storybooks and fairy tales.... Catches the fancy and the "wish upon a star" spirit of the Idealists. 140221-Windesheim Adventureland Rational Artisan Idealist Guardian The largest area of the park,...the theme here is the fun and excitement of exploring new lands and facing danger.... It's an Artisan's paradise. Main Street, USA Greets visitors with a nostalgic look, at the safe, settled, home-town spirit of middle America a century ago... Guardians feel right at home.

Hollywood gebruikt het al jaren… 'whatever works' real world Competitief Spontaan iNtuitive Sensing Humanistisch 140221-Windesheim Methodisch 'zoals het hoort'

Hollywood gebruikt het al jaren… 'whatever works' Winnie The Pooh Competitief Spontaan iNtuitive Sensing Humanistisch 140221-Windesheim Methodisch 'zoals het hoort'

Hollywood gebruikt het al jaren… 'whatever works' The A-team Competitief Spontaan BA Murdoch iNtuitive Sensing Humanistisch Face 140221-Windesheim Methodisch Hannibal 'zoals het hoort' 46

Goede verkopers ook… 140221-Windesheim

Verdeling 140221-Windesheim

Ordentelijk Vermijden van fouten 140221-Windesheim Flexibel Neem het leven zoals het komt

Methodical 140221-Windesheim

Move forward rule 140221-Windesheim

Spontaneous 140221-Windesheim

Spontaneous 140221-Windesheim 54

manipulatie 140221-Windesheim heerlijk!!!

Geel en blauw bedienen Independer kwam erachter dat ze alleen de blauwe groep (Inspecteurs) bedienden. Nu hebben ze tevens een aanpak voor de gele groep (gemakszoekers.) 140221-Windesheim

140221-Windesheim

140221-Windesheim

140221-Windesheim

Call to action Get a taste! voor Samantha Call to action Find out more voor Charlotte 140221-Windesheim

Eyetracking verschillen bezoekers uitgesplitst naar type Spontaneous Humanistisch 140221-Windesheim Competitief Guardian

Eyetracking verschillen Rational Guardian 140221-Windesheim Artisan Idealist

Inspelen op allevier de persona? 'whatever works' Competitief Spontaan Sensing iNtuition Humanistisch Methodisch 'zoals het hoort' 140221-Windesheim

Scarlet: +72% Onderwerp: Grijp uw kans! 140221-Windesheim Onderwerp: Benieuwd wat uw gezin kan besparen?

Philips 140221-Windesheim

Wanadoo: +50% 140221-Windesheim

Independer: +36% 140221-Windesheim

MalariaNoMore 140221-Windesheim

NN direct ingaande lijfrente + 113% 140221-Windesheim

Viking Direct: +30% conversie 140221-Windesheim

Merk DNA - Bedenk eens welke persona het best past bij 140221-Windesheim

Wie wordt hierdoor aangesproken 140221-Windesheim

140221-Windesheim

Merk DNA Soms past specifiek 1 persona bij je merk DNA - Bedenk eens welke persona het best past bij “verzekeren kan je zelf” 140221-Windesheim

140221-Windesheim

4 totaal verschillende types 140221-Windesheim

FBTO zorgcampagne 09 140221-Windesheim

FBTO zorgcampagne 09 home actiesite Premie-overzicht basisgegevens stap 1-3 Online aanvragen stap 4-7 140221-Windesheim

Escape route voor rood en blauw home Premie-overzicht basisgegevens stap 1-3 Online aanvragen stap 4-7 140221-Windesheim

140221-Windesheim

FBTO zorgcampagne 09 home Online aanvragen stap 4-7 140221-Windesheim

FBTO +648% 140221-Windesheim

140221-Windesheim

Rood vs Groen Bron: Eyetracking onderzoek Canicas, 2011 140221-Windesheim

FNV verschil in gedrag Bron: Eyetracking onderzoek Canicas, 2011 140221-Windesheim

Ultieme Canicas landingpage Header subheader Persoonlijk aanspreken top 3 filmpje Tooltje, call me now hoe? Wie? home Gun uzelf 2 minuten voor een persoonlijk advies vouw copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy refenties copy copy expert opinion copy copy copy copy copy copy. Meer weten en/of brochure downloaden 140221-Windesheim Abstract beeld

Oriënteren vs keuze maken Nieuwe inzichten: Geel oriënteert kort maar leidt aan keuzestress Rood oriënteert langer dan verwacht De 'zorgvuldige' groene is in alles sneller dan verwacht Bron: Eyetracking onderzoek Canicas, 2011 Bedrijfspresentatie Canicas 87

Welke afbeelding spreekt u het meest aan?  140221-Windesheim

Welke afbeelding spreekt u het meest aan?  140221-Windesheim

Drivers per persona 'whatever works' Competitief Spontaan •Wat? •Waarom nu? •Effectiviteit •Vrijheid •Uitdagingen iNtuition Sensing Humanistisch Methodisch •Wie? •Intuïtie en voelen •Persoonlijke groei •Empathisch 140221-Windesheim •Hoe? •Zekerheid •Feiten, details •Risico vermijden 'zoals het hoort'

Eisenbergs copy Arti san Our approach is timed to meet your personal objectives Rati onal the bottom line is that your results are guaranteed wat Explore our methodology to discover how hoe thousands of clients just like you have been delighted wie Idea list 140221-Windesheim waarom

Copy Kom naar het SAS forum en Haal de relaties aan met uw vakgenoten Win van je concurrenten Leer van TNT hoe u valkuilen kunt vermijden bij het opzetten van een Business intelligence competence center 140221-Windesheim

Waarom SATC? Aan het eind van dit gastcollege begrijp je het systeem om klantgerichter te werken én je resultaten blijvend te verbeteren. Morgen haal jij 20% meer omzet uit een van je marketinguitingen zoals je actiesite, e-mail, banner, adwords of je DM. "Het is één van de meest aansprekende manieren om 'de neuzen dezelfde kant op te krijgen, en klantgerichter te werken." Uit het rapport „ROI of personas' van onderzoeksbureau Forrester blijkt dat het herontwikkelen van een website een vier keer hogere return on investment (ROI) heeft als er gebruik wordt gemaakt van persona's. De persona's die wij gebruiken zijn wetenschappelijk gevalideerd. Annebert de Lange: Centraal Beheer Achmea 140221-Windesheim

Van Functional tot Persuasive Geen middle of the road oplossing voor „de gemiddelde klant‟, maar meerdere typische conversie-scenario‟s voor meerdere verschillende klanten van vlees en bloed Sublieme gebruikerservaring: geef je op de juiste plek de juiste informatie over levertijden,voorraadniveaus, bijkomende kosten, privacy, garantie en foto‟s van de exacte details. Zit klant in de drivers seat (of moet klant zich onderwerpen aan IT?) Gebruiksvriendelijkheid: Begrijpelijke navigatie Scanbaarheid, goed kleurgebruik, Eenvoudige formulieren & Bestelknop persuasive Intuitive Usable Toegankelijkheid: Getest voor meeste browsers, browserversies? Getest voor mobiele toepassingen? Zijn je fontgroottes voor iedereen leesbaar ? Hebben je afbeeldingen heldere benamingen ? Accessible 24/7 beschikbaar zonder vertraging? Werken alle links, zonder 404 meldingen ? Laden alle plaatjes ? Zijn de basics van je webanalytics op orde ? Functional Bron : Bryan Eissenberg, Futurenowinc. 140221-Windesheim 102

Persuasion management Er bestaan vier archetypen mensen (persona) die elk op hun eigen manier kijken, kiezen en klikken. 'whatever works' Competitief NT Spontaan SP Sensing iNtuition Humanistisch NF 140221-Windesheim Methodisch SJ 'zoals het hoort'

Ultieme Canicas landingpage Header subheader Persoonlijk aanspreken top 3 filmpje Tooltje, call me now hoe? Wie? home Gun uzelf 2 minuten voor een persoonlijk advies vouw copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy refenties copy copy expert opinion copy copy copy copy copy copy. Meer weten en/of brochure downloaden 140221-Windesheim Abstract beeld

Hans Drenth www.canicas.nl hans@canicas.nl @hansdrenth Dank voor jullie aandacht!

Add a comment

Related presentations

Brands are more invested today than ever before on curating and distributing paid,...

Marketers need to be creating and publishing original content across many differen...

As content marketing continues to increase in popularity in every industry, more m...

Il Direct Email Marketing (DEM) è una tipologia di marketing diretto che usa la po...

This presentation contains all 120 rules from Part 1 of the 2nd edition of "Email ...

Olá, somos o Paulo Bernardes e o Pedro Silvestre, temos uma ambição em comum de me...