131115 seguretat social catalana

48 %
52 %
Information about 131115 seguretat social catalana
News & Politics

Published on March 8, 2014

Author: albert.macia

Source: slideshare.net

Seguretat Social a Catalunya Servei d’Estudis del CCN. Novembre 2013 The authors let others remix, tweak, and build upon this work even for commercial purposes, as long as they credit authors and license their new creations under the identical terms.

Catalunya ha estat finançant la Seguretat Social de la resta d’Espanya   Els sectors que propagant el discurs de la por diuen que Catalunya no podria pagar les pensions si fos un Estat, perquè actualment presenta dèficit en aquesta partida. Però el sistema de pensions es de repartiment, basat en les cotitzacions que empreses i treballadors d’avui pagant cada mes que permet pagar les pensions i baixes o invalideses, cada mes.  A Catalunya hi ha un 12,2% menys atur que al total estatal  A Catalunya el salari mitjà anual és de 24.449 euros, un 7,5% més que a Espanya, que és de 22,790 euros  La pensió de jubilació mitjana a octubre de 2013 era de 999,21€ a Catalunya, un 1,5% més que a tota Espanya, que es de 984,67€  A Catalunya el nombre de treballadors ocupats per pensionista és de 2,54. A Espanya hi ha 2,48 treballadors per pensionista.  Tots aquests factors asseguren la solvència del sistema de pensions català en un estat independent Font: INE 2010, 2011 2

Catalunya ha estat finançant la Seguretat Social de la resta d’Espanya   És cert que des de 2009 el saldo de Catalunya amb la Seguretat Social ha estat negatiu. Però igual de cert és que durant el període 1995-2010 el saldo de Catalunya sempre havia estat millor que el de la resta d’Espanya, amb únicament dèficit en anys concrets de molt atur, de manera que entre 1995 i 2010 Catalunya havia acumulat un superàvit de 24.774 milions d’euros (0,9% del PIB) mentre que la resta d’Espanya havia acumulat un dèficit de 88.332 milions d’euros (-0,8% del PIB). 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% -1.5% -2.0% -2.5% -3.0% Catalunya Espanya sense Catalunya 1995-2008 Font: Departament d’Economia i Coneixement 2009-2010 1995-2010 3

Inclús en moments de recessió com l’actual, el dèficit de Catalunya es 3 vegades inferior al de la resta del estat Saldo amb la Seguretat Social com a % del PIB 3.0% 2.0% 1.0% Catalunya 0.0% -1.0% -2.0% Espanya sense Catalunya -3.0% 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 -4.0% Catalunya ha estat finançant la Seguretat Social del conjunt de l’Estat, de manera que podria fer front a una Seguretat Social pròpia. Font: Departament d’Economia i Coneixement 4

De fet, Catalunya aportà una part molt important dels fons destinats al fons de reserva de la Seguretat Social estatal Aportació al fons de reserva de la Seg. Social (2006 al 2009) (milers de milions d’euros) Catalunya, amb un 16% de la població de l’Estat, aporta el 29% del fons de reserva estatal de la Seguretat Social 71% 47 84% 66 29% 19 Aportat per Catalunya 16% Aportat per la resta de l'Estat Fons de reserva estatal Població Aportació al fons de reserva estatal Font: “Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central 2006-2009”. Dept. d’Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya. Març de 2012 5

L’Estat Català podrà reduir l’alta càrrega impositiva actual, millorar la competitivitat de les empreses i apujar les pensions   El superàvit de Catalunya amb la Seguretat Social durant aquests anys fa que un Estat català no només pugui tenir un sistema de pensions viable i sanejat, sinó que es puguin augmentar les pensions sense que el contribuent hagi de pagar més (o mantenir les pensions pagant menys). De fet, es podrien baixar un 10% les cotitzacions socials de les empreses i apujar un 10% les pensions a tothom doncs el sistema de la Seguretat Social catalana es sostenible i solvent. Reducció del tipus mitjà de 5 punts 0 2012 22,734 Reducció del tipus mitjà de 5 punts 2013 Font: CCN, El Pressupost del Estat català 2013-2016 21,864 22,536 2014 Cotitzacions a la Seguretat Social (milions €) 2015 6

Una Catalunya independent assegura una millor i més solvent Seguretat Social    Catalunya finança les pensions de la resta d’Espanya, aportant més del 29% del fons de reserva de la Seg. Social estatal Degut a la crisi, el saldo de la Seguretat Social està caient en picat a la resta d’Espanya i aquesta caiguda posa en risc el pagament futur de pensions als catalans Amb un estat independent, inclús baixant cotitzacions i pujant les pensions un 10%, Catalunya disposaria de un sistema sostenible i solvent pels seus ciutadans degut a la millor competitivitat de la nostre economia. Ingressos/despeses Seguretat Social de Catalunya 2013 2014 2015 2016 Baixada10% cotitzacions en dos anys Ingressos per cotitzacions 22.734 21.864 22.536 23.624 Prestacions de la Seguretat Social 22.392 23.332 23.332 23.530 Dèficit/superàvit SegSoc 342 -1.468 -796 94 Fons Reserva Seguretat Social Catalana 1.500 1.500 1.500 Pujada 10% pensions en dos anys 1.500 Font: CCN, El Pressupost del Estat català 2013-2016 7

Només amb un estat propi Catalunya serà econòmicament viable. Empresaris per l’Estat propi www.ccncat.cat info@ccncat.cat 8 8

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

La Seguretat Social catalana - presidencia.gencat.cat

Seguretat Social a Europa. L’Agència Catalana de la Seguretat Social 14 2.2.1. Funcions i estructura organitzativa de la Seguretat Social a Europa 14
Read more

La Seguridad Social catalana - presidencia.gencat.cat

La Seguridad Social catalana 1. Objeto Este informe analiza las estrategias y las medidas que un eventual Estado catalán tendría
Read more

Seguridad Social:Internet Catalan

Revistes de la Seguretat Social. Novetats; Informació útil; El més visitat; Nou "Simulador de jubilació" a La Teva Seguretat Social.
Read more

Afiliació a la Seguretat Social - gencat.cat

Generalitat de Catalunya Departament de Treball Secretaria General Gabinet Tècnic NOTA INFORMATIVA Afiliació a la Seguretat Social Abril de 2009
Read more

Ocupació i afiliació a la Seguretat Social. Observatori d ...

Catalunya i Espanya - Var. interanual de l'afiliació a la Seguretat Social 1r trim 2010 - 1r trim 2016 (últim dia del trimestre)
Read more

Informe sobre les aportacions de Catalunya a la Seguretat ...

Generalitat de Catalunya Departament d’Economia i Coneixement Informe sobre les aportacions de Catalunya a la Seguretat Social Àmbit de la Seguretat Social
Read more

Consorci de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de ...

Constituït oficialment l'1 de maig de 2010, el Consorci Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya és el mecanisme bilateral de cooperació ...
Read more

Afiliació a la Seguretat Social i acomiadament - Moncat

Seguretat Social. La Seguretat Social és un sistema de protecció pública adreçat a totes les persones que garanteix les prestacions assistencials, les ...
Read more

Seguridad Social:Información útil

En este calendario sólo se muestra información de aquellas localidades en las que existen oficinas de la Seguridad Social. COMUNIDADES. Andalucía; Aragón;
Read more