12 Strikes At Midnight

50 %
50 %
Information about 12 Strikes At Midnight

Published on January 13, 2009

Author: thanhtoai_nguyen

Source: slideshare.net

The Twelve Strikes of Midnight Mười Hai Tiếng Gõ Lúc Nửa Đêm

The twelve strikes of your clock at midnight will bring my wishes to you for the next twelve months. Mười hai tiếng gõ của chiếc đồng hồ lúc nửa đêm sẽ mang đến cho bạn các lời cầu chúc của tôi cho mười hai tháng sắp tới.

First Strike Wish of Health [health that all the money in the world cannot buy ] Tiếng gõ đầu tiên Chúc Sức Khỏe [chúc bạn có sức khỏe mà tất cả tiền bạc trên thế giới không thể mua nổi ]

  Second Strike Wish of Love       [that life around you be filled with love, not with hatred and war]   Tiếng gõ thứ hai Chúc Tình Yêu       [chúc cho cuộc sống chung quanh bạn chan hòa tình yêu, chứ không đầy hận thù và chiến tranh]

Third Strike Wish of Luck [that you never lack of anything in this life]      Tiếng gõ thứ ba Chúc May Mắn [chúc bạn không bao giờ thiếu bất cứ điều gì trong cuộc đời]      

Fourth Strike Wish of Dreams [ that you have dreams so as to see them come true] Tiếng gõ thứ tư Chúc có nhiều Giấc Mơ [c húc bạn có nhiều giấc mơ và thấy chúng nên hiện thực]

  Fifth Strike Wish of Courage [courage to accept what you cannot change]   Tiếng gõ thứ năm Chúc Can Đảm [chúc bạn can đảm chấp nhận những gì không thể thay đổi]

       Sixth Strike Wish of Encounters [that you taste the sweetness of friendship and never feel lonely]        Tiếng gõ thứ sáu Chúc có nhiều Cuộc Gặp Gỡ [chúc bạn cảm nếm được sự ngọt ngào của tình bạn và không bao giờ cảm thấy cô đơn]

       Seventh Strike Wish of Family Unity [ that you enjoy the enduring ties of a loving family]        Tiếng gõ thứ bảy Chúc Gia Đình Hợp Nhất [c húc bạn được vui hưởng những dây liên kết bền vững của một gia đình thân thương]

   Eighth Strike Wish of Success [that all your projects be fruitful]     Tiếng gõ thứ tám Chúc Thành Công [chúc tất cả các kế hoạch của bạn mang lại kết quả]

  Ninth Strike Wish of Peace [that your heart be free of anxiety, hatred, and envy]        T iếng gõ thứ chín Chúc Bình An [chúc cho trái tim bạn thoát mọi âu lo, hận thù và ghen ghét]     

   Tenth Strike Wish of Gratitude [that you rejoice for being alive each and every day]          Tiếng gõ thứ mười Chúc có Lòng Tri Ân [chúc bạn luôn vui vì còn được sống mỗi ngày và mọi ngày]      

  Eleventh Strike Wish of Imagination [that you can see even beyond the wonders of creation] Tiếng gõ thứ mười một Chúc có Trí Tưởng Tượng [chúc bạn có thể nhìn vượt sang cả bên kia những điều kỳ diệu của công trình sáng tạo]

Twelfth Strike The Most Important Wish   [that you receive blessing each and every day of this new year] Tiếng gõ thứ mười hai Lời Chúc Quan Trọng Nhất   [chúc bạn nhận được phúc lành từng ngày và mọi ngày trong Năm Mới này]

        Happy New Year! May all my wishes to you come true in 2009   Chúc Mừng Năm Mới ! Ước gì tất cả các lời chúc tôi gửi đến bạn nên hiện thực trong Năm 2009

Add a comment

Related pages

12_strikes_at_midnight.ppt - Download - 4shared

12_strikes_at_midnight.ppt - download at 4shared. 12_strikes_at_midnight.ppt is hosted at free file sharing service 4shared.
Read more

12 Strikes Til Midnight

12 Strikes Til Midnight está no Facebook. Para se conectar com 12 Strikes Til Midnight, cadastre-se no Facebook hoje mesmo. Cadastre-se Entrar.
Read more

Striking clock - Wikipedia, the free encyclopedia

A striking clock (also known as chiming clock) is a clock that sounds the hours audibly on a bell or gong. In 12-hour striking, used most commonly in ...
Read more

12 Strikes Til Midnight | Free Listening on SoundCloud

Solo Metal project. Broken Bones EP available through Facebook Page! Download the cover of You Have No Friends for FREE here on soundcloud! 12 Strikes Til ...
Read more

The 12 Strikes of Midnight - Vietnam4all.net News Video ...

Title: The 12 Strikes of Midnight Author: Serenite - Minhtam Created Date: 12/31/2005 10:18:59 PM Category: For Friends and Family Document presentation format
Read more

Twelve Grapes - Wikipedia, the free encyclopedia

Twelve Grapes Puerta del Sol, Madrid. The Twelve Grapes (Sp. ... The tradition consists of eating a grape with each bell strike at midnight of December 31.
Read more

The 12 Strikes of Midnight

Title: The 12 Strikes of Midnight Author: Serenite - Minhtam Last modified by: Tai Le Created Date: 12/31/2005 10:18:59 PM Category: For Friends and Family
Read more