12 Loi Chuc Nam Moi

50 %
50 %
Information about 12 Loi Chuc Nam Moi
Entertainment

Published on January 12, 2009

Author: allenphan

Source: authorstream.com

Slide 1: The Twelve Strikes of Midnight Mu?i Hai Ti?ng Gõ Lúc N?a Ðêm Slide 2: The twelve strikes of your clock at midnight will bring my wishes to you for the next twelve months. Mu?i hai ti?ng gõ c?a chi?c d?ng h? lúc n?a dêm s? mang d?n cho b?n các l?i c?u chúc c?a tôi cho mu?i hai tháng s?p t?i. Slide 3: First Strike Wish of Health [health that all the money in the world cannot buy] Ti?ng gõ d?u tiên Chúc S?c Kh?e [chúc b?n có s?c kh?e mà t?t c? ti?n b?c trên th? gi?i không th? mua n?i] Slide 4: Second Strike Wish of Love [that life around you be filled with love, not with hatred and war] Ti?ng gõ th? hai Chúc Tình Yêu [chúc cho cu?c s?ng chung quanh b?n chan hòa tình yêu, ch? không d?y h?n thù và chi?n tranh] Slide 5: Third Strike Wish of Luck [that you never lack of anything in this life] Ti?ng gõ th? ba Chúc May M?n [chúc b?n không bao gi? thi?u b?t c? di?u gì trong cu?c d?i] Slide 6: Fourth Strike Wish of Dreams [that you have dreams so as to see them come true] Ti?ng gõ th? tu Chúc có nhi?u Gi?c Mo [chúc b?n có nhi?u gi?c mo và th?y chúng nên hi?n th?c] Slide 7: Fifth Strike Wish of Courage [courage to accept what you cannot change] Ti?ng gõ th? nam Chúc Can Ð?m [chúc b?n can d?m ch?p nh?n nh?ng gì không th? thay d?i] Slide 8: Sixth Strike Wish of Encounters [that you taste the sweetness of friendship and never feel lonely] Ti?ng gõ th? sáu Chúc có nhi?u Cu?c G?p G? [chúc b?n c?m n?m du?c s? ng?t ngào c?a tình b?n và không bao gi? c?m th?y cô don] Slide 9: Seventh Strike Wish of Family Unity [that you enjoy the enduring ties of a loving family] Ti?ng gõ th? b?y Chúc Gia Ðình H?p Nh?t [chúc b?n du?c vui hu?ng nh?ng dây liên k?t b?n v?ng c?a m?t gia dình thân thuong] Slide 10: Eighth Strike Wish of Success [that all your projects be fruitful] Ti?ng gõ th? tám Chúc Thành Công [chúc t?t c? các k? ho?ch c?a b?n mang l?i k?t qu?] Slide 11: Ninth Strike Wish of Peace [that your heart be free of anxiety, hatred, and envy] Ti?ng gõ th? chín Chúc Bình An [chúc cho trái tim b?n thoát m?i âu lo, h?n thù và ghen ghét] Slide 12: Tenth Strike Wish of Gratitude [that you rejoice for being alive each and every day] Ti?ng gõ th? mu?i Chúc có Lòng Tri Ân [chúc b?n luôn vui vì còn du?c s?ng m?i ngày và m?i ngày] Slide 13: Eleventh Strike Wish of Imagination [that you can see even beyond the wonders of creation] Ti?ng gõ th? mu?i m?t Chúc có Trí Tu?ng Tu?ng [chúc b?n có th? nhìn vu?t sang c? bên kia nh?ng di?u k? di?u c?a công trình sáng t?o] Slide 14: Twelfth Strike The Most Important Wish [that you receive blessing each and every day of this new year] Ti?ng gõ th? mu?i hai L?i Chúc Quan Tr?ng Nh?t [chúc b?n nh?n du?c phúc lành t?ng ngày và m?i ngày trong Nam M?i này] Slide 15: Happy New Year! May all my wishes to you come true in 2009 Chúc M?ng Nam M?i! U?c gì t?t c? các l?i chúc tôi g?i d?n b?n nên hi?n th?c trong Nam 2009

Add a comment

Related presentations

Related pages

36 Lời Chúc Năm Mới Ý Nghĩa, Câu Chúc Tết Hay Nhất 2017

12 lời chúc năm mới 2017 hay và ý nghĩa P1. Lời chúc năm mới 1 (☆) Nhân dịp năm mới 2017, cầu mong cho những điều tốt ...
Read more

loi chuc nam moi - Những lời chúc mừng năm mới 2016

Loi Chuc Nam Moi Wapsite giải trí, ... 12. Năm mới Chúc ... Tuyển chọn những loi chuc giang sinh hay chào đón ngày lễ Noel ...
Read more

Những lời chúc mừng năm mới 2016 - smstet2016.com

Loi chuc mung nam moi 2016 cực hay, những loi chuc nam moi bính thân 2016 cực kỳ ỹ nghĩa ai cũng cảm động trước tin nhắn bạn ...
Read more

Mẫu thiệp chúc mừng năm mới và tết 2015 đẹp có lời chúc

Thiệp chúc mừng năm mới 2015 – Hình 12. Thiệp chúc mừng năm mới 2015 – Hình 13. Thiệp chúc mừng năm mới 2015 – Hình 14.
Read more

20 Tin Nhắn Sms Chúc Mừng Năm Mới 2016 Đẹp nhất-Hay nhất

Tai va coppy mien phi tin nhan chuc mung nam moi, Sms chúc mừng năm mới ý nghĩa nhất. ... Tin nhan Sms chuc mung nam moi 12 : |""|""|: ...
Read more

Những câu chúc mừng năm mới ý nghĩa cho người yêu

Nhung loi chuc mung nam moi hay nhat 2015: Em yêu, ... Tại sao là 12 câu nói mà không phải nhiều hơn vì đơn giản, ...
Read more

Những Lời Chúc Mừng Năm Mới 2016 Bính Thân Tặng Bạn Bè Hay ...

Những Lời Chúc Mừng Năm Mới 2016 Bính Thân Tặng Bạn Bè Hay Nhất Thứ Năm, ngày 25 tháng 12 năm 2014 Yêu Thương
Read more

Những Lời Chúc Mừng Năm Mới hay nhất năm 2016 | Những Tin ...

Những Lời Chúc Mừng Năm Mới hay nhất năm 2016 Thứ Năm, ngày 24 tháng 12 năm 2015 Yêu Thương
Read more

Các câu chúc tết hay, SMS chúc tết, chúc | 10-03 25/12/2009

Chúc bạn 12 tháng phú quý, 365 ngày phát ... Thay mặt Đảng Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Read more