11 oplossingen voor 11 SDE+ knelpunten

64 %
36 %
Information about 11 oplossingen voor 11 SDE+ knelpunten
Finance

Published on February 20, 2014

Author: PNOConsultant

Source: slideshare.net

Description

De SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energie) is een populaire subsidie met een omvangrijk budget (3,5 miljard euro in 2014), die ondernemers aanzet om duurzame energie te produceren. De subsidie compenseert het verschil in de marktprijs voor duurzame energie en de marktprijs voor fossiele energie.

HOGE SUBSIDIE VOOR IEDEREEN DIE DUURZAME ENERGIE PRODUCEERT OPLOSSINGEN VOOR AL UW SDE+ KNELPUNTEN

KOMEN DEZE KNELPUNTEN U BEKEND VOOR? Hoe vergroot ik de slaagkans van mijn SDE+ aanvraag? Hoe neem ik een verantwoorde investeringsbeslissing? Hoe herken ik binnen mijn bedrijf SDE+ projecten? Benut ik dezelfde SDE+ kansen als mijn concurrenten? Projectfase I INITIËREN Wat is het beste indienmoment? Hoe omschrijf ik mijn productie-installatie om maximale SDE+ te krijgen? Benut ik de maximale subsidie(potentie) van mijn productie-installatie? Heb ik mijn aanvraag goed opgesteld? Projectfase II AANVRAGEN Kan ik de milieusteunkadertoets zelf uitvoeren? (en zo ja hoe?) Hoe krijg ik mijn subsidie uitbetaald? Haal ik elk jaar wel het maximale uit mijn lopende SDE+ subsidie? Projectfase III UITVOEREN BEKIJK DAN SNEL DE 11 OPLOSSINGEN

HOE VERGROOT IK DE SLAAGKANS VAN MIJN AANVRAAG? De SDE+ is een complexe regeling waarbij het vaak niet duidelijk is wat de slaagkans is. Of wat de opbrengsten zijn van een aanvraag. Het aanvragen is een tijdrovende bezigheid. 1 OPLOSSING: VOER EEN SDE+ HAALBAARHEIDSANALYSE UIT. Let op! Vanaf 2014 moet u in veel gevallen bij uw aanvraag een haalbaarheidsstudie meesturen. Door van tevoren een haalbaarheidsanalyse uit te voeren, krijgt u inzicht in de slaagkans van uw SDE+ aanvraag en het mogelijke subidievoordeel.

HOE NEEM IK EEN VERANTWOORDE INVESTERINGSBESLISSING? Een goede business case brengt de financiële resultaten van een investering in kaart. Deze business case is een voorwaarde voor het bereiken van een definitieve investeringsbeslissing. Weten hoe de business case voor uw SDE+ project is opgebouwd, helpt u met het maken van een goede en strategische aanvraag. Op het juiste moment. 2 OPLOSSING: ONTWIKKEL EEN FINANCIËLE BUSINESS CASE PNO heeft veel ervaring bij het opstellen van deze financiële business cases en kan u helpen bij het ontwikkelen en vormgeven hiervan.

HOE HERKEN IK BINNEN MIJN BEDRIJF SDE+ PROJECTEN? Het herkennen van een goed SDE+ project is geen vanzelfsprekende vaardigheid. Helemaal niet wanneer subsidieverwerving en investeringsbeslissingen gescheiden verantwoordelijkheden zijn. Een incompany SDE+ training, afgestemd op uw processen en problematiek, zorgt voor helderheid. Kansen voor SDE+ worden niet meer gemist. 3 OPLOSSING: VRAAG PNO VOOR ‘N INCOMPANY SDE+ WORKSHOP In een SDE+ workshop nemen wij u mee in de achtergrond van de regeling en focussen wij op de specifieke SDE+ aanvraagcategorieën die voor uw bedrijf of bedrijfstak interessant zijn.

BENUT IK DEZELFDE SDE+ KANSEN ALS MIJN CONCURRENTEN? Bent u bang dat u subsidiekansen laat liggen? Kansen die uw concurrent wel oppakt, waardoor er concurrentienadelen kunnen ontstaan? 4 OPLOSSING: VOER EEN SDE+ BENCHMARK UIT Met een SDE+ benchmark onderzoeken we wat vergelijkbare partijen of projecten SDE+ aan voordeel realiseren. Dit helpt u kansen te ontdekken die u daarvoor niet had herkend.

WAT IS HET BESTE INDIENMOMENT? Hoe langer u wacht met aanvragen, hoe hoger het subsidievoordeel vaak is. Maar, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Wacht u dus te lang, dan kan dit betekenen dat het subsidiebudget uitgeput is. Om het maximale te halen uit de subsidiepotentie, is het erg belangrijk om een goed beeld te hebben van de markt. Maar, ook van de overige partijen die in de betreffende SDE+ ronde een aanvraag willen indienen. 5 OPLOSSING: BEPAAL EEN AANVRAAGSTRATEGIE Wij kunnen u helpen bij het bepalen van het juiste indieningsmoment. Soms maximaliseert u de subsidiepotentie zelfs door uw SDE+ aanvraag een jaar uit te stellen. Samen bepalen we de beste aanvraagstrategie.

HOE OMSCHRIJF IK MIJN PRODUCTIEINSTALLATIE OM MAXIMALE SDE+ TE KRIJGEN? De definitie van een “productie-installatie” die in aanmerking komt voor de SDE+ is vaak niet gelijk aan de productie-installatie zoals u die zelf ziet. Soms moet u verschillende installatieonderdelen combineren. Soms is slechts één onderdeel van de totale installatie de hele “productie-installatie”. Herpositionering van een project is daarom in sommige gevallen essentieel voor het krijgen van maximale SDE+. 6 OPLOSSING: POSITIONEER UW PROJECT Het is van groot belang om in uw SDE+ aanvraag nadrukkelijk rekening te houden met uw projectpositionering. Dit kan zowel het in aanmerking komen als de hoogte van uw SDE+ subsidie bepalen. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn.

BENUT IK DE MAXIMALE SUBSIDIEPOTENTIE VAN MIJN PRODUCTIEINSTALLATIE? De subsidiepotentie van uw SDE+ aanvraag hangt af van een groot aantal factoren. Vaak worden verkeerde uitgangspunten gebruikt voor het bepalen van de maximale subsidie. Bijvoorbeeld het opgestelde vermogen van de installatie en het aantal draaiuren. 7 OPLOSSING: OPTIMALISEER UW AANVRAAG Door deze uitgangspunten kritisch te (laten) onderzoeken en de maximale wettelijke projectomvang te bepalen, kunnen wij de omvang van uw aanvraag optimaliseren.

HEB IK MIJN AANVRAAG GOED OPGESTELD? Een volledige en juist ingediende aanvraag is essentieel voor het verkrijgen van SDE+ subsidie. Bent u niet zeker van de volledigheid of juiste positionering van uw eigen SDE+ aanvraag? 8 OPLOSSING: LAAT EEN REVIEW UITVOEREN Deze review kan variëren. Van een ‘sanity check’ op de inhoud tot een volledige review en optimalisatie van uw aanvraag. U wordt ontzorgd over de volledigheid en juistheid van de aanvraag.

u de -waarvoor u SDE+ KAN IK DE MILIEU- Wanneer heeft productie-installatie gebruikt, toetst de subsidie gekregen- een jaar STEUNKADERsubsidieverstrekker of u een milieusteunkadertoets (MSKtoets) moet opstellen. Dit kan als bij uw project wordt TOETS ZELF ‘gestapeld’ met verschillende subsidies. Deze toets laat UITVOEREN? zien of er sprake is van overstimulering van subsidies (EN ZO JA, HOE?) volgens de Europese wet- en regelgeving. 9 OPLOSSING: VRAAG HULP BIJ DE MSK-TOETS PNO is goed thuis in de complexe wet- en regelgeving die bij zo’n toets komen kijken. Wij kunnen u ondersteunen bij het opstellen van de MSK-toets en het bijvoegen van de juiste gevraagde gegevens.

HOE KRIJG IK MIJN SUBSIDIE UITBETAALD? Na het krijgen van een SDE+ beschikking moet u aan verschillende wettelijke eisen voldoen om de SDE+ subsidie ook echt te kunnen claimen. Denk hierbij aan: • wettelijke voortgangsrapportages • vastgelegde data voor ingebruikname van de installatie • opdrachtverstrekking voor de installatie en • het afstemmen van eventuele wijzigingen in de uitvoer van het project met de subsidieverstrekker. 10 OPLOSSING: ZORG DAT U VOLDOET AAN DE WETTELIJKE EISEN Wanneer u niet aan deze eisen voldoet, kan de volledige subsidie ingetrokken worden! Wij kunnen uw organisatie adviseren over, en ondersteunen bij, het voldoen aan deze wettelijke eisen.

HAAL IK ELK JAAR WEL HET MAXIMALE UIT MIJN LOPENDE SDE+ SUBSIDIE? Voor veel organisaties is het onduidelijk of zij het maximale uit hun lopende SDE+ beschikking halen. Wist u bijvoorbeeld dat een wijziging in een project, dat soms wel 12 tot 15 jaar kan duren, gevolgen heeft voor het verkrijgen van de maximale subsidie? 11 OPLOSSING: LAAT EEN JAARLIJKSE ‘SDE+ APK’ UITVOEREN Door jaarlijks een ‘SDE+ APK’ uit te voeren, krijgt u inzicht in de verhouding tussen uw activiteiten en de toegekende subsidie (onder- of overrealisatie). Ook weet u of u de subsidiepotentie maximaal benut. Bovendien kan PNO tijdig signaleren welke rapportages u moet opstellen om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten van de regeling.

MEER WETEN OVER SDE+? Ga dan naar: www.pnoconsultants.nl/Subsidies/SDE en leer meer over deze regeling. Of, neem contact op met één van onze SDE+ specialisten:

PNO CONSULTANTS? PNO Consultants biedt financieringsoplossingen voor innovatie, onderzoek en investeringsambities. Waar publieke en private partijen gedeelde ambities hebben, is vaak aanvullende financiering mogelijk. Hierbij benutten wij Nederlandse en Europese subsidies, fiscale maatregelen, garanties, kredieten en investeringsfondsen. Zo verbinden wij al 30 jaar universiteiten, start-up’s, mkb's, corporate ondernemingen, kennisinstellingen en brancheorganisaties met elkaar en met elkaars projecten. WAAR VINDT U ONS ONLINE? www.pnoconsultants.nl LinkedIn @PNOConsultants

Add a comment

Related presentations

Les changements sur le marché du distressed aux Etats-Unis et en Europe

Main Sections of the Report 1) Nifty Technical View 2) 4 Large Cap Trade Ide...

This presentation consits the yearly results of Kinepolis Group

Related pages

11 oplossingen voor 11 SDE+ knelpunten - Economy & Finance

P-Nuts Oogst Knelpunten & Oplossingen 1. P-Nuts Awards Oogst dialooggroepen rond knelpunten 14-3-2010 2. Sociaal Vermogen Actief Tijdens de uitreiking van ...
Read more

11 oplossingen voor 11 SDE+ knelpunten

PNO geeft u 11 oplossingen om effectief uw SDE+ aan te vragen. Direct contact? ... In de Slideshare: '11 oplossingen voor 11 SDE+ knelpunten', ...
Read more

Hoofdstuk 11: Van knelpunt naar oplossingen: de praktijk ...

Hoofdstuk 11: Van knelpunt naar oplossingen: ... bij het oplossen van knelpunten komt de moeilijkste ... aangereikt voor het in de praktijk ...
Read more

Sportvisserij Limburg - L1

Oplossingen voor sportvisserijknelpunten in de Grensmaas, Maas en Maasplassen ... 5.3 Geactualiseerde knelpunten wedstrijdoevers 6 7 8 9 9 9 10 11 11 12 49
Read more

Denktank Oplossingen voor knelpunten - Defensie Vrouwen ...

Oplossingen voor de knelpunten in het emancipatiebeleid van Defensie 22 november 2000 De afgelopen maanden hebben zestien leden van het Defensie ... 11 ...
Read more

Onderzoek naar een oplossing voor de knelpunten in het ...

Onderzoek naar een oplossing voor de knelpunten in het huidige ... juridische en politieke knelpunten. 98 Kamerstukken I 2010/11, 31 466, nr. 20, ...
Read more

38 KNELPUNTEN LTO NEDERLAND

knelpunten voor het bedrijfsleven, die verder gaan dan alleen administratieve ... pagina 11 5 OPLOSSING KNELPUNTEN 5.1 Knelpunten natuur K: = knelpunt O: ...
Read more

Krimp: knelpunten en oplossingen | PO-Raad

De PO-Raad nodigt schoolbesturen uit om begin maart mee te praten over de knelpunten en mogelijke oplossingen voor de ... Heerhugowaard (11 ...
Read more

Brandwerende sanitaire leidingdoorvoeren (6) Oplossingen ...

Oplossingen voor knelpunten in de praktijk ... IK2 76-78 31-01-2005 11:10 Pagina 77. 78 februari 2005 intechK&S opgevuld met een afdichtingsplaat
Read more