10 saker om Traditionell Marknadsföring vs Sociala Medier

33 %
67 %
Information about 10 saker om Traditionell Marknadsföring vs Sociala Medier
Education

Published on May 20, 2013

Author: PatriciaMellin

Source: slideshare.net

Description

10 saker som skiljer den traditionella marknadsföringen från sociala medier och som du bör tänka på.

” 10 saker som skiljer den traditionellamarknadsföringen från sociala medieroch som du bör tänka på”medPatricia MellinKonsult i Sociala Medier© Copyright 2013Patricia Mellins Konsultbyråwww.patriciamellin.com1

2© Copyright 2013Patricia Mellins Konsultbyråwww.patriciamellin.com

1. Traditionell marknadsföring använder sig avoffline-metoder, direktreklam, försäljning, TV,Radio, broschyrer osv för att marknadsföra ettvarumärke eller en produkt medan digitalmarknadsföring använder online-resurser såsome-post, sociala medier, SEO, hemsida, Podcasting,bloggar, forum etc.3© Copyright 2013Patricia Mellins Konsultbyråwww.patriciamellin.com

2. Traditionell marknadsföring är bra för att drivakampanjer, fräscha upp företagets image ellermarknadsföra aktiviteter i den "verkliga världen."Sociala medier är bra för den virala aspekten av enkampanj, bygga starka och nära relationer med kunderoch skapa relevanta kontakter på ett sätt som man intehar upplevt i några andra marknadsföringskanalertidigare.4© Copyright 2013Patricia Mellins Konsultbyråwww.patriciamellin.com

3. Traditionell marknadsföring behövs för företagetsstrategier medan sociala medier behövs för att spridakunskap och information om företaget, erbjudanden,nyheter och inleda samtal.5© Copyright 2013Patricia Mellins Konsultbyråwww.patriciamellin.com

4. Dagens kunder spenderar en stor del av tiden på nätet ochsociala medier. Därför är det nödvändigt att integrera dendigitala marknadsföringen med den traditionella. Digitalmarknadsföring ökar i popularitet eftersom det är billigare,den ger möjlighet till direkt kontakt med kunder, spåramarknadsförings insatser och beräkna avkastning på deninvesteringen man har gjort (ROI) till skillnad från dentraditionella.6© Copyright 2013Patricia Mellin Konsultbyråwww.patriciamellin.com

5. Traditionell marknadsföring talar om för dig hur du börkänna för en produkt eller ett varumärke. Sociala medierberättar för andra hur du känner för en produkt eller ettvarumärke. Traditionell marknadsföring sprider budskaptill massorna i hopp om att locka några trognaanhängare. Sociala Medier sprider budskap till någratrogna anhängare för att kunna locka massorna.7© Copyright 2013Patricia Mellins Konsultbyråwww.patriciamellin.com

6. I det traditionella, fick marknadsförare lära sig attspendera först och fokusera mer på design änresultat och när man har väl lanserat en kampanjväntar man på vad den kan ge för resultat. Socialamedier handlar mindre om reklam och mycket merom att skapa, vårda och utveckla en mer direktrelation mellan individer och varumärke.8© Copyright 2013Patricia Mellins Konsultbyråwww.patriciamellin.com

7. En tv-annons kan ta månader att finansiera,utveckla, producera, redigera till skillnad frånsociala medier som ger möjlighet att utvecklaoch publicera innehåll genom blogginlägg,e-böcker eller statusuppdateringar. De är billigaatt skapa och kräver en relativt låg investeringav tid och resurser. De ger dessutom möjlighetatt analysera innehåll och räckvidd. De ersättergissningar vilket i slutändan kan användas för attförbättra marknadsföringsinsatserna.9© Copyright 2012Patricia Mellin Konsult i Sociala Medierwww.patriciamellin.com

8. Kunderna sitter inte och väntar på att du skalllansera din nästa kampanj för att kunna köpa dinprodukt. Till skillnad från den traditionellamarknadsföringen handlar en kampanj snarare omatt förstå den sociala påverkan som dina kunder har,vilka de är, vad de är intresserade av, vad deegentligen köper och hur de kan bli dinaambassadörer.10© Copyright 2013Patricia Mellins Konsultbyråwww.patriciamellin.com

9. Det räcker inte längre att attrahera kunderna medfina annonser och snygga layout. Dagensmarknadsförare måste förstå de nya kanalerna för attkunna interagera och utveckla kunskap, förståelse,och använda sig av ett enklare språk för att skapa ochredigera innehåll som väcker intresse.11© Copyright 2013Patricia Mellins Konsultbyråwww.patriciamellin.com

10. Om du inte är Apple, Coca Cola eller H&M ärchanserna väldigt låga att dina kunder väntar på att göraett köp baserat på din nästa kampanjlansering. Vänta intepå kampanjer för att interagera med dina kunder. Bygg istället upp relationer för att attrahera, konvertera, göraaffärer och få nya kunder. Dina kunder kommer att tackadig och du blir nöjd med din marknadsföringsbudget.12© Copyright 2013Patricia Mellins Konsultbyråwww.patriciamellin.com

”Xeeme” min sociala närvaro13© Copyright 2012Patricia Mellin Konsult i Sociala Medierwww.patriciamellin.com

Vill du veta mer om Sociala Medierär du välkommen att kontakta mig!Patricia MellinKonsult i sociala medierMobil: 0707-972705Skype: patriciamellinE-post: patricia.mellin@gmail.comwww.patriciamellin.comhttp://xeeme.com/PatriciaMellin14© Copyright 2012Patricia Mellin Konsult i Sociala Medierwww.patriciamellin.com

15© Copyright 2012Patricia Mellin Konsult i Sociala Medierwww.patriciamellin.com

Add a comment

Related presentations

Related pages

10 saker om traditionell marknadsföring vs sociala medier ...

10 saker som skiljer den traditionella marknadsföringen från sociala medier och som du bör tänka på
Read more

10 saker om Traditionell Marknadsföring vs Sociala Medier ...

10 saker som skiljer den traditionella marknadsföringen från sociala medier och som du bör tänka på.
Read more

Över 1000 idéer om Marknadsföring I Sociala Medier på ...

Hitta och spara idéer om Marknadsföring I Sociala Medier på Pinterest, ... 10 saker om traditionell marknadsföring vs sociala medier. av Patricia Mellin.
Read more

Reformatorns porträttgalleri, om Sociala medier, NBV ...

... om Sociala medier, NBV Stockholm 10 ... vs Sociala Medier 10 saker som skiljer den ... ett verktyg för marknadsföring.
Read more

Digital kommunikation - Patricia Mellins Konsultbyrå

10 saker om Traditionell Marknadsföring vs Sociala Medier from Patricia Mellin. ... Denna blogg handlar om relevanta nyheter inom sociala medier, ...
Read more

Rekrytering i sociala medier by Laura Johansson on Prezi

Rekrytering i sociala medier handlar ofta om ... sig. Privatjag vs ... än traditionell media. Bl.a. dessa saker kan kännas ...
Read more

Kortbloggat:Digitalpr.se-2009/12/16 - Deepedition DigitalPR

Som vanligt får man ta honom med en nypa salt men den här gången med en ganska liten sådan. 10 ... traditionell marknadsföring ... om sociala medier ...
Read more

SOCIALA MEDIER - YouTube

Sociala medier gör dig beroende johan instagram: https://www.instagram.com/johanbrink_/ Kanalens instagram: https://www.instagram.com/gustav_ ...
Read more