1 taklimat umum kssr

58 %
42 %
Information about 1 taklimat umum kssr

Published on March 9, 2014

Author: thilagaravinthar

Source: slideshare.net

Description

Something for Primary teachers to ponder:)

All the best

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 1

Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: Pembangunan modal insan Pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat Penghasilan pelajar celik minda Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul al-bab

Teras ke-2 PIPP Dasar Matlamat Membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni Memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi serta menerapkan nilai

Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa relevan untuk melahirkan modal insan seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan

• • Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) • Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) KBSR (Semakan) • 2011 2003 1993 1983 Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

[ Akta Pendidikan 1996 Peraturan-peraturan (Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997 ] “… SUATU PROGRAM PENDIDIKAN YANG TERMASUK KURIKULUM DAN KEGIATAN KOKURIKULUM YANG MERANGKUMI SEMUA PENGETAHUAN, KEMAHIRAN, NORMA, NILAI, UNSUR KEBUDAYAAN DAN KEPERCAYAAN UNTUK MEMBANTU PERKEMBANGAN SESEORANG MURID DENGAN SEPENUHNYA DARI SEGI JASMANI, ROHANI, MENTAL DAN EMOSI SERTA UNTUK MENANAM DAN MEMPERTINGKATKAN NILAI MORAL YANG DIINGINI DAN UNTUK MENYAMPAIKAN PENGETAHUAN”

Murid yang seimbang dari segi Warga Negara Bertanggungjawab intelek, rohani, jasmani dan emosi • Berbudi • Berilmu Pengetahuan TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM • Bersatu padu • Berketrampilan • Patriotik • Percaya kepada Tuhan • Falsafah Pendidikan • Adil • Berakhlak Mulia Kebangsaan • Penyayang • Berkeyakinan • Berbakti • Dasar Pendidikan Kebangsaan • Murid yang Berdikari • Wawasan 2020 Global Player • Daya Saing • Daya Tahan • Kemahiran Berkomunikasi • Jati Diri • Rangka Rancangan Jangka Panjang • Cabaran Abad Ke-21 • Model Baru Ekonomi (MBE) • Teori Pembelajaran • 4 Pillars of Education (UNESCO) • Sumber ilmu yang muktabar Pekerja Berilmu Inovatif Kreatif Dahagakan Ilmu Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi • Pencipta Teknologi • Belajar Sepanjang Hayat • • • •

Proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah.

BAHAN BENTUK ORGANISASI KANDUNGAN PENGURUSAN KURIKULUM PENTAKSIRAN PEDAGOGI PERUNTUKAN MASA

• Berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan • Berasaskan Prinsip KBSR : Pendekatan Bersepadu Perkembangan individu secara menyeluruh Pendidikan yang saksama untuk semua murid Pendidikan seumur hidup

KOMUNIKASI Kemahiran Asas (Membaca, Menulis & Mengira) Bahasa Matematik MANUSIA DENGAN ALAM SEKELILINGNYA Kerohanian, Nilai dan Sikap Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Kemanusiaan dan Persekitaran Sains Kajian Tempatan MURID PERKEMBANGAN DIRI INDIVIDU Kesenian dan Rekreasi Muzik Seni Visual Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan Kemahiran Hidup Kemahiran Hidup

Tahap ll Sekolah Rendah (Tahun 4– 6) Tahap I Sekolah Rendah (Tahun 1–3) Prasekolah pengukuhan dan aplikasi 3M dan menaakul, kemahiran asas TMK, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, sikap dan nilai penguasaan kemahiran 3M dan menaakul, kemahiran asas TMK, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap dan nilai perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 3M dan menaakul

KSSR digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.

Memastikan semua murid mencapai tahap yang ditetapkan dalam standard Membolehkan pengetahuan, kemahiran dan nilai diukur dengan jelas Memberi fokus terhadap keberkesanan pelaksanaan p&p Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning)

BIL MODUL MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) SK SJKC SJKT MODUL TERAS ASAS 1 2 3 4 5 6 7 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Pendidikan Islam /Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Matematik 360 300 300 150 360 300 150 180 60 30 180 120 60 30 180 360 120 60 30 180 60 60 60 30 60 30 60 30 60 B. Arab/BCSK/BTSK//B. Iban/B. Kadazandusun 90 - - Perhimpunan 30 30 30 1380 1380 1380 MODUL TERAS TEMA Dunia Kesenian: 8 • Dunia Seni Visual • Dunia Muzik 9 Dunia Sains dan Teknologi MODUL ELEKTIF 10 Jumlah

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN TERAS Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Sains Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pend. Seni Visual Pend. Muzik Reka Bentuk & Teknologi/TMK Sejarah MATA PELAJARAN ELEKTIF B. Arab/BCSK/BTSK/B. Iban/B. Kadazandusun/B. Semai Perhimpunan Jumlah MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) SK SJKC SJKT 300 300 180 120 180 60 30 60 30 60 60 270 150 300 180 120 150 60 30 60 30 60 60 270 150 300 180 120 150 60 30 60 30 60 60 90 30 1500 30 1500 30 1500

Kurikulum Pendidikan Khas terdiri daripada:

Bahan Kurikulum • Dokumen Standard Kurikulum Bahan Sokongan Kurikulum • • • • • Buku Teks Buku Panduan Pengajaran Buku Panduan Kreativiti Buku Panduan Keusahawanan Buku Panduan TMK

Belajar Cara Belajar Kemahiran Berfikir Dalam P&P Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P Penggunaan TMK Pembelajaran Masteri Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran Secara Konstruktivisme Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan

Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran Menggunakan kaedah penilian pelbagai Bersifat autentik dan holistik

Modular berasaskan 6 Tunjang: Linear berasaskan 3 Bidang: Reka Bentuk Kurikulum • Komunikasi • Kerohanian, Sikap & Nilai • Komunikasi • Kemanusiaan • Manusia dan Alam Kelilingnya • Perkembangan Fizikal & Estetika • Perkembangan Diri Individu • Sains dan Teknologi • Keterampilan Diri Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Tahap I (Tahun 1, 2 & 3) dan • Mata pelajaran Teras, Wajib & Tambahan Tahap II (Tahun 4, 5 & 6) • Mata pelajaran Teras, Wajib & Tambahan 3M (Membaca, Menulis dan Mengira) Elemen Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif Bahan Kurikulum Organisasi Kurikulum Fokus Elemen Dokumen Standard Kurikulum Tahap I (Tahun 1, 2 & 3) • Modul Teras Asas, Modul Teras Tema & Modul Elektif. Tahap II (Tahun 4, 5 & 6) • Mata pelajaran Teras & Elektif 4M (Membaca, Menulis, Mengira dan Menaakul) Elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK) secara eksplisit

Meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21; Guru memainkan peranan yang penting bagi mengupayakan P&P yang berkesan; dan Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar, pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak berkepentingan.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 27

Add a comment

Related pages

1. Taklimat Umum KSSR - scribd.com

penyebaran. dokumen standard sekolah rendah (dskp) kurikulum standard sekolah rendah (kssr) tahun 6 2015 bahagian pembangunan kurikulum taklimat umum
Read more

1. Taklimat Umum Kssr Dskp_terkini - scribd.com

Bahagian Pembangunan Kurikulum. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 1 Akta Pendidikan 1996 Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
Read more

1. taklimat umum kssr - Download - 4shared

1. taklimat umum kssr - download at 4shared. 1. taklimat umum kssr is hosted at free file sharing service 4shared.
Read more

Taklimat Umum KSSR - duniacikgu.files.wordpress.com

Kurikulum Standard SekolahRendah. PentaksiranBerasaskanSekolah. KSSR & PBS. H. G. P. R. S + B. S. K. S. Click to edit Master title style
Read more

Taklimat Umum KSSR - jpwpkl.moe.gov.my

Title: Taklimat Umum KSSR Author: muntasir UPKK BPK Last modified by: Norshakirah Alaidin Created Date: 1/17/2012 7:16:06 AM Document presentation format
Read more

TAKLIMAT UMUM KSSR by Mohd Hafiz (page 1) - issuu

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your ...
Read more

Tatabahasa Tahun 2: Bahan KSSR - cikgujiesayang.blogspot.com

Bahan KSSR Kurikulum ... Sesi 1 konsep sp bm thn 2 by fauziahdom 2553 views; ... Taklimat umum kssr by fauziahdom 2315 views;
Read more

Taklimat Umum KSSR - SK SULTAN ABU BAKAR (1), Jalan Junid ...

Tahap. SANDARAN. 1. Cognitive Domain: Knowledge & Comprehension. Psychomotor Domain: Observe & Model. Affective Domain: Aware. 2. Cognitive Domain ...
Read more