1. prezentācija, Lauku tūrisma raksturojums

50 %
50 %
Information about 1. prezentācija, Lauku tūrisma raksturojums
Education

Published on February 23, 2014

Author: EvijaMakejeva

Source: slideshare.net

Description

Prezentācija par lauku tūrisma raksturojumu

Lauku tūrisma piedāvājums 1.tēma Lauku tūrisma raksturojums

Saturs • Kas ir lauki, lauku tūrisms un lauku tūrisma piedāvājums? • Latvijas lauku tūrisma attīstības vēsture • Pašreizējā situācija lauku tūrisma tirgū • Latviešu un ārzemju lauku tūristu raksturojums

Kas ir lauki ?

Lauki • Ir vieta, kas ir dabiska un nav mainīta; • Vieta, kam piemīt noteiktas vērtības nacionālā identitāte, tautas vēsturiskais mantojums; • Vieta kur aizbēgt no modernās pilsētas vides, pilsētnieciskā spiediena; • Ideāls labākai fiziskai un sociālai pasaulei (Tribe 2009).

Lauku tūrisma pamatvērtības

Lauku tūrisma definīcija 1. Tūrisma forma, kam raksturīgas norises lauku teritorijā. 2.Tūrisma veids, kam raksturīgs, ka ceļojuma nolūkos ir vēlme iepazīties ar lauku dzīvi, ikdienu un lauksaimniecisko ražošanu, atpūsties laukos. Lauku tūrisms ietver arī atpūtas un kultūras tūrisma elementus. Lauku tūrismam ir nozīmīga vieta sabiedrības audzināšanā saudzīgā attieksmē pret vidi un dabas, ekotūrisma un ilgtspējīga tūrisma attīstīšanā. Lauku tūristu pārvietošanai bieži tiek izmantoti videi draudzīgi veidi: pārgājieni kājām, ar velosipēdiem, ar airu laivām un izjādes. Lauku tūrisms ir viens no lauku uzņēmējdarbības dažādotājiem (Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca 2008).

Lauku tūrisma definīcija • Tūrisma veids, kura mērķis ir balstoties uz vietējiem sociāliem, kultūras un dabas resursiem, piedāvāt patērētājiem iespēju atpūsties vai izmantot tūristu mītnes lauku apdzīvotās vietās, izņemot republikas nozīmes pilsētas (LR Tūrisma likums 2006).

Lauku tūrisma “robežas” (Knowd 2001)

Raksturīgākās lauku tūrisma pazīmes Norisinās lauku teritorijās Balstās uz maziem Pieejamas laukiem uzņēmumiem, saistīts ar tiešu tradicionālas būves un kontaktu ar dabu, vidi, celtnes; kultūru, tradīcijām; Saistīts ar ģimenisku vidi, nes labumu vietējai sabiedrībai (Lauku ceļotājs 2004).

Lauku tūrisma piedāvājums • Kaut kas, kas pārsniedz klientu cerības. • Papildus pamat piedāvājumam - naktsmītnei un ēdināšanai, vēl ieviesta kāda interesanta aktivitāte, lai uzturēšanās lauku saimniecībā klientam paliktu atmiņā.

Lauku tūrisma piedāvājums ietver • Lauku teritorija/lauku apdzīvota vieta • Viesu izmitināšana speciāli ierīkotās viesu izmitināšanas mītnēs vai citās pielāgotās telpās • Neliels pamatgultasvietu skaits • Pievienotā vērtība jeb papildpakalpojumi

Latvijas lauku tūrisma attīstības vēsture • Latvijā ir senas lauku tradīcijas, un pieejamie dabas un vides resursi ir par pamatu šī tūrisma veida attīstībai

Lauku tūrisma attīstības vēsture (1) • Labi attīstīts lauku tūrisma mītņu tīkls Latvijā bijis jau diezgan sen – 20. gadsimta trīsdesmitajos gados. • Lauku tūrisma apmetņu skaits sasniedzis 400. • Saimniecības no tūristu izmitināšanas nopelnījušas vairāk kā no pārējās saimnieciskās darbības. Lauku tūrisms tika iedalīts 3 pamata grupās: • Izziņas jeb patriotiskais tūrisms; • Tautu vienojošais tūrisms (svētku, tradīciju akcentēšana); • Veselības uzlabošanas tūrisms(Ziemele 2007).

Lauku tūrisma attīstības vēsture (2) • Padomju varas gadi (1939 – 1990) nāca ar lauku tūrisma likvidāciju. • Pastāv vienotas valsts struktūras, kas ir tiesīgas apkalpot tūristus. Tūristi drīkst apmeklēt galvaspilsētas un kūrortpilsētas. Lauku tūrisms neattīstās kā bizness (Ziemele 2007).

Lauku tūrisma attīstības vēsture (3) • Sākumā uzņēmēji lielākoties piedāvāja apmesties brīvajās telpās mājās, kuras bija būvētas pašu vajadzībām, jo tūristu plūsma bija relatīvi neliela. • Palielinoties tūristu skaitam, saimniecības arvien vairāk pārorientējās no tradicionālās lauksaimniecības uz viesu uzņemšanu, paplašinot telpas, ceļot atsevišķas mājiņas tūristiem, veidojot mazas viesnīcas un viesu mājas, iekārtojot un uzlabojot kempingu vietas. • Tas veicināja arī intensīvāku dabas un vides resursu izmantošanu, atkritumu apjoma pieaugumu un ķimikāliju izmantošanu utt. – tātad ietekme uz vidi pastiprinājās (Lauku ceļotājs 2004, ER).

Lauku tūrisma vēsture (4) • Organizēti lauku tūrisms Latvijā sāka attīstīties kopš 1993. gadā, kad tika nodibināta asociācija “Lauku ceļotājs”. • Lauku ceļotājs nevalstiska organizācija, profesionāla lauku tūrisma asociācija, kas pašlaik apvieno ap 300 biedru – lauku naktsmītņu saimniekus un citas lauku tūrisma attīstībā ieinteresētās personas. LC dibinājusi Asnāte Ziemele kopā ar 10 entuziastiem. • Mērķis – līdzsvarota un videi draudzīga lauku tūrisma attīstība Latvijā, kā arī reklamēt lauku tūrisma iespējas Latvijā. • Šogad LC svin savu 20 gadu jubileju. http://www.celotajs.lv/lv

Lauku tūrisma attīstības vēsture (5) Eiropas Lauku tūrisma federācijā “EuroGites” • 1996. gadā Lauku ceļotājs uzņemts Eiropas Lauku tūrisma federācijā “EuroGites”. • Dibināta 1990.gadā, Portugālē kā reģionālo un nacionālo lauku tūrisma asociāciju apvienība. • Federācija organizē seminārus, izdod mācību materiālus, sniedz konsultācijas nozares profesionāļiem un iesācējiem, sagatavo un iesniedz projektu pieteikumus Eiropas fondiem, pārstāv nozari attiecībās ar valsts pārvaldes struktūrām, kā arī starptautiski, veido kopīgu lauku tūrisma mārketingu, izdod tematiskus ceļvežus, kartes, nodrošina savu biedru mītņu rezervēšanas sistēmu, konsultē ceļotājus. http://www.eurogites.org/

Pašreizējā situācija lauku tūrisma tirgū • +15%, lieliska vasara, uzlabojas vietējā ekonomika, cilvēki daudz vairāk ceļo. • Pieaug tūristu skaits no Krievijas, Lietuvas, Vācijas, Igaunijas • ~ 65% vietējie ceļotāji, 35% ārvalstu tūristi. • Atgriezusies lielo pasākumu rīkošana – sporta spēles, kāzas, pasākumi. • Pieaugot tūristu skaitam, notiek piedāvājuma cenu celšanās. • Aug apmeklētāju skaits apskates saimniecībās, kas piedāvā apskatīt, nogaršot un iegādāties lauku labumus (Ziemele 2013). • https://www.youtube.com/watch?v=WAtUHe8VLr0

Iemesli tūristu apmeklējuma izmaiņām 2012.gadā

Galvenie ieguvumi no lauku tūrisma attīstības • Attīstās vietējā ekonomika; • Mazina cilvēku aizbraukšanu– rodas jaunas darba vietas; • Nav diskriminācijas – lauku iedzīvotāji un pilsētas iedzīvotāji; • Uzturēta un attīstīta lauku vide kā atraktīvas dzīves, darba un atpūtas vieta jebkuram; • Lietderīgi izmantoti visi lauku vidē pieejamie resursi; • Tiek sekmēta nodarbinātība un lauku iedzīvotāju labklājības pieaugumus; (Roberts, Hall 2001).

Lauku uzņēmējam ir vismaz četri iemesli, lai nodarbotos ar lauku tūrismu: • Lauku tūrisms ir labs papildus peļņas un skaidras naudas avots zemniekiem; • Iespēja racionāli izmantot brīvās dzīvojamās telpas, zemi, kas nav piemērota lauksaimnieciskajai ražošanai, vai arī ainavu, kuru citiem mērķiem izmantot nav lietderīgi; • Tā ir iespēja lauku cilvēkiem, kuriem dzīvesveids dažādu apstākļu dēļ ir stipri vien noslēgts, satikties ar dažādu profesiju un dzīves stilu cilvēkiem, nepieciešamība pastāvīgi turēt kārtībā savu māju, saudzēt un izkopt apkārtējo ainavu; • Laba izdevība cilvēkiem, kas iegādājušies īpašumus un pārcēlušies dzīvot no pilsētas uz laukiem, tomēr nav izlēmuši nodarboties ar lauksaimniecisko ražošanu.

Lauku tūristu motivācija atpūsties laukos Svinēt 15% Baudīt kultūru 13% Aktīvā atpūta 13% 22% Baudīt dabu Cits (Ziemele 2012)

Latvijas lauku tūrisma kvalitāte • Labs tehniskais aprīkojums – ērtas gultas un labi iekārtotas telpas. • Servisā uzmanība jāpievērš ēdienam, apkalpošanai un attieksmei. • Jābūt profesionāli sagatavotam un interesantam papildu piedāvājumam atbilstošam dažādām interesēm – svinībām, aktīvai atpūtai, dabas izziņai u.c. (Kārkliņš 2012, ER).

Galvenie trūkumi un problēmas, kas kavē lauku tūrisma attīstības procesu • Valdības uzmanības trūkums lauku tūrismam; • Valsts piešķirtais nepietiekamais finansējumu lauku tūrisma mārketingam; • Atsevišķu tūrisma uzņēmēju nespēja nodrošināt uzņēmumu ar kvalitatīvu darbaspēku; • Daudzās pieļautās kļūdas, kas liecina par īstermiņa domāšanu, veidojot uzņēmumu (Alta 2008, ER).

Lai lauku tūrisms attīstītos jāpievērš uzmanība: • • • • • Apkārtējās vides uzlabošanai; Infrastruktūras modernizācijai; Tūristu problēmu novēršanai; Transporta koordinēšanai; Vienas dienas ceļojuma paildzināšanai līdz vismaz vienai nakšņošanai.

Latviešu un ārzemju lauku tūristu raksturojums Ārvalstu tūristi • Vidējais vecums - 35 gadi • Ceļo ar ģimeni • Izvēlas lauku saimniecības / viesu mājas (B&B) • Pārvietojas – ar automašīnu • Brīvdienām velta vairāk nekā 1 nedēļu • Informāciju - meklē internetā • Rezervē tieši pie saimnieka • Svarīga kvalitātes kategorija • Plānojot – sasniedzamība • Ierodoties novērtē – sakopta apkārtējā vide, viesmīlīgi saimnieki • Uz vietas – uzticams personāls un serviss, saimnieks runā svešvalodās

Vietējie tūristi • • • • • • • • • • • • Vidējais vecums – 25 gadi Ceļo ar ģimeni Izvēlas apmesties – viesu vai brīvdienu mājās (B&B) Brīvdienām velta – nedēļas nogales Pārvietojas – ar automašīnu Informāciju meklē – internetā un pēc draugu ieteikumiem Rezervē tieši pie saimnieka Svarīga kvalitāte Plānojot – sasniedzamība Ierodoties – sirsnīga uzņemšana Uz vietas – drošības sajūta, garšīgs ēdiens, papildu piedāvājums Pēc brīvdienām – patīkamas atmiņas

Add a comment

Related presentations

Related pages

Lauku tūrisma raksturojums 2014 - Education - documents.tips

Lauku tūrisma raksturojums. Lauku tūrisma raksturojums. Documents.tips. Upload Login / Signup. Leadership; Technology; Education; Marketing; Design; More ...
Read more

Lauku tūrisms. Latvijas tautsaimniecība. Tūr... / ID: 641370

Prezentācija; Prakses atskaite; ... Lauku tūrisma raksturojums 10: 2.2.1. ... 2.3.1. Lauku tūrisma attīstības projekti 20:
Read more

Lauku tūrisma produkta sasniedzamība Kurzeme... / ID: 399635

... Lauku tūrisma produkta sasniedzamība Kurzemes novadā. ... Tūrisma nozares saknes meklējamas jau vairākus gadu tūkstošus pirms mūsu ēras, ...
Read more

Latvijas Veloceļveža prezentācija un dialogs par

Jaunās Latvijas velomaršrutu kartes un veloceļveža prezentācija. ... raksturojums; Esošās tūrisma ... 10/1/2007 9:50:00 AM Company: Lauku ...
Read more

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas Tūrisma ...

Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums ... • Lauku tūrisma pakalpojumi ... /1DP /1.2.2.1.5 /09/ IPIA /VIAA /001, ...
Read more

Daiga Eiduka Sociālā riska ģimenes ar bērniem Latvijā ...

Daiga Eiduka Sociālā riska ģimenes ar bērniem Latvijā – situācijas raksturojums; Download. of 10
Read more

Projekta TOURAGE ieviešanas plāns un labo prakšu ...

... (Senioru tūrisma attīstība nomaļos reģionos), izstrādājis ieviešanas plānu senioru tūrisma attīstībai reģionā, ... Saturs 1. 2 ...
Read more

D:\documents\skrudalienas pagasta īss raksturojums - Education

... documentsskrudalienas pagasta īss raksturojums. ... 1. ĪSSRAKSTUROJUMS. 2. Skrudalienas pagasts

  • .Skrudalienas pagasts robežojas ar ...
    Read more