1. Molekulske osnove bioloskih procesa

50 %
50 %
Information about 1. Molekulske osnove bioloskih procesa
Education

Published on March 16, 2014

Author: ltixomir

Source: slideshare.net

Молекуларна биологија  Биомакромолекули:  Угљени хидрати (полисахариди)  Липиди  Нуклеинске киселине  Протеини

Нуклеинске киселине  DNK  RNK  Примарна структура  Секундарна структура  Терцијерна структура

Нуклеинске киселине  Примарна структура- нуклеотиди  Азотне базе  Пуринске- аденин, гуанин  Пиримидинске- цитозин тимин, урацил  Шећер: деоксирибоза, рибоза  Фосфатна група

Нуклеинске киселине  Секундарна структура:  DNK- дволанчана  RNK- једноланчана  Комплементарност база

Нуклеинске киселине  Терцијерна структура DNK  DNK је много дужа од пречника ћелије  DNK + протеини  Нуклеозоми  Нуклеозомски пакети  Петље  Хроматин  Хромозом

Нуклеинске киселине  Биолошке улоге:  DNK- носилац наследне информације (гена)  iRNK- преписује информацију са DNK и носи је до рибозома  tRNK- преноси аминокиселине до рибозома  rRNK- заједно са протеинима изграђује рибозоме

Протеини  Примарна структура  Изграђени из 20 аминокиселина  Аминокиселине се разликују по R остатку  Пептидна веза између амино (NH2) и карбоксилне (COOH) групе  Дипептиди, полипептиди

Протеини  Секундарна структура  Просторна организација аминокиселина  Водоничне везе између аминокиселина  α хеликс (водонична веза на свакој четвртој аминокиселини)  β плоча (водоничне везе између удаљених делова ланца)

Протеини  Терцијерна структура  α хеликс, β плоча и неуређени делови  Биолошки активан облик протеина  Глобуларни протеини  Фибриларни протеини

Протеини  Квартерна структура  Више ланаца  Олигомерни протеини  Хемоглобин (4 ланца)

Протеини  Биолошке улоге  Градивна (колаген, еластин)  Ензими (пепсин, трипсин)  Хормони (инсулин, хормон раста)  Транспортна (миоглобин, хемоглобин)  Контрактилна (актин, миозин)  Заштитна (имуноглобулини, интерферони)  Резервне материје (албумин)

Add a comment

Related presentations

Related pages

4.1. OSNOVE PROCESA PROIZVODNJE BIOGASA for Studij o OIE ...

OIE, teorija anaerobne digestije, radni parametri by medina1berbic in Types > Brochures
Read more

1- OSNOVI CITOLOGIJE

1- OSNOVI CITOLOGIJE Hemijski sastav elije Prokariorska elija ... Molekulske osnove bioloških procesa Struktura DNK i RNK Replikacija Genetiki kod
Read more

MOLEKULSKE OSNOVE NASLEDJIVANJA - :: E-ZNANJE

MOLEKULSKE OSNOVE NASLEDJIVANJA ... Arial Calibri Constantia Wingdings 2 Trebuchet MS Flow 1_Flow 2_Flow 3_Flow 4_Flow 5_Flow 6_Flow 7 _Flow 8 ...
Read more

Defektoloski fakultet - FASPER - Ana.rs - Zenski forum ...

*Molekulske osnove bioloskih procesa; * DNK; *Biosinteza proteina; *Molekulske osnove odnosa gena, ... 1. uvod u sociologiju;
Read more

MOLEKULSKE OSNOVE NASLEDJIVANJA

MOLEKULSKE OSNOVE NASLEDJIVANJA ... Arial Calibri Constantia Wingdings 2 Trebuchet MS Flow 1_Flow 2_Flow 3_Flow 4_Flow 5_Flow 6_Flow 7 _Flow 8 ...
Read more

UPR - Faze procesa programiranja - YouTube

Lekcija koja objašnjava faze procesa programiranja
Read more

Spisak studenata kojima je odobrena izborna nastava za ...

Predmet: Izborni predmet V - I302 Molekulske osnove bolesti Rb. Indeks Student 1 MD050504 Srećković Marija ... 1 / 1. Created Date: 11/17/2010 1:36:31 PM ...
Read more

1

2.15. Bilanca topline i načini povećanja ukupnog stupnja iskoristivosti procesa. 2.16. ... 5.1. Osnove rada pumpi. 5.2. Pumpe (podjela, ...
Read more