1 hafta

43 %
57 %
Information about 1 hafta
Education

Published on March 9, 2014

Author: kobikobi

Source: slideshare.net

Description

İletişim-1

GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM Öğr.Gör. Doğan GÜRDAL KTU Beşikdüzü MYO 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 1

09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 2

TANIM Tanım: Bilgi, duygu ve düşünceyi üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecidir. Kaynak Mesaj Kanal/ Araç Alıcı Döngü 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 3

Haberleşme Konusunda Gerçekler  Etkin haberleşmenin özelliklerini incelemeden önce haberleşme üzerinde aşağıdaki gerçekleri incelemekte yarar vardır.  .Tüm araştırmalar göstermiştir ki, günümüzde iş hayatındaki başarının % 85’i haberleşmeye dayanmaktadır. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 4

 Buna ilaveten incelemeler göstermektedir ki, iş hayatındaki hataların % 70’i de gene kusurlu haberleşmeden kaynaklanmaktadır.  Ayrıca iş hayatındaki kayıpların % 80’i kötü haberleşmelere dayanmaktadır.  Haberleşme esnasında yöneticiler zamanlarının % 45’ini dinlemekle , % 30’unu konuşmakla, % 10’unu okumakla ve nihayet % 9’unu yazmakla geçirmektedirler. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 5

 Tekrar hatırlayabilmek üzere herhangi bir vasıtaya müracaat edilmedikçe sözlü bir mesajın % 50’si alındıktan 20 dakika içinde unutulmaktadır. Diğer ilave % 20’si ise takip eden 8 saat içerisinde ve % 10 ve daha fazlası da ertesi güne kadar unutulmaktadır. Diğer bir ifade ile bir mesajın % 80’i 24 saat içerisinde unutulmaktadır.  İnsanlar genellikle dakikada 125-150 kelime söylemektedirler. Buna karşın insan düşüncesinin bir dakikadaki hızı 1200-1500 kelime civarındadır. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 6

 İletişim, iletilmek istenen mesajın ilgili herkes tarafından anlaşılması amacıyla kanaat ya da düşüncenin, yazı, konuşma ve görsel araçlarla veya bunların bir arada kullanılmasıyla iletilmesi, alınması veya değiştirilmesi olarak tanımlanabilir (Sillars 1995). Yani genel olarak iletişim insanlar arasındaki düşünce ve duygu alışverişi olarak ele alınmaktadır (Cüceloğlu, 1999). 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 7

 İletişimin amacı, alan ve veren arasında düşünce ve tutum ortaklığı yaratmaktır. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 8

09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 9

 SINIFLANDIRMA  Toplumsal İlişkiler Sistemi Olarak  Kişilerarası iletişim  Grup iletişimi  Örgütsel iletişim  Toplumsal iletişim  Kullanılan Kodlara Göre  Sözlü iletişim  Sözsüz iletişim  Yazılı İletişim 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 10

Kullanılan Kanallara ve Araçlara Göre – Görsel iletişim – İşitsel iletişim – Dokunma ile İletişim – Telekomunikasyon – Kitle iletişimi – – 09/03/14 Zaman ve Mekana Göre Yüzyüze iletişim Uzaktan iletişim dogangurdal@hotmail.com 11

 Aslında, Karşımızdaki kişiye aktarılan bilgi değil, bilginin aktarılış şeklidir iletişim. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 12

09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 13

İletişim neden önemlidir?  Çünkü eğer bir şeyler elde etmek istiyorsak hayatın hangi alanında olursa olsun doğru iletişim kurma zorunluluğumuz vardır. Ancak doğru iletişim kurduğumuzda iletmek istediğimiz mesajı karşı tarafa aktarabilir ulaşmak istediğimiz sonuca ulaşabiliriz. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 14

 Söylemek zorunda olduğumuz mesajı en iyi ifade edecek yöntemi bulmak, doğru ifadeleri kullanmak, karşımızdakinin onu mutlaka anlamasını sağlamak, verilen cevabı anlamak iletişim sürecinin en önemli öğeleridir . 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 15

 İletişimin en önemli özelliklerinden biri de birlikteliği esas almasıdır. İletişim tek başına kurulan bir ilişki değildir, karşılıklı etkileşime ve beraberliğe dayanır. Eğer iletişim çift taraflı yani karşılıklı değilse gücü ya da yetkiyi o an için elinde bulunduran taraf isteklerini gerçekleştirecek, diğer taraf baskı altında tutulacaktır. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 16

09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 17

KİŞİLERARASI İLETİŞİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ  1- İki insan biraraya geldiği ve birbirlerini farkettikleri anda kişilerarası iletişim kaçınılmaz olur Bu, kişilerarası iletişimin en temel ilkesidir. Bir karşılaşma sürecinde, kişiler birbirlerinin varlığının farkında iseler, bütün davranışlar bir mesaj değeri içerir ve iletişim yaşanır. Sözcükler de iletişim potansiyeli içerir, sessizlik de. Harekette de bunu görebilirsiniz, hareketsizlikte de. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 18

 Konuşma olmaması ya da diğer kişiyi/kişileri görmezlikten gelmek iletişim olmadığı anlamına gelmez. Örneğin, bir otobüs yolculuğunda, yanınızda oturan kişiye arkanızı dönerek ve hiç konuşmayarak onunla iletişime girmediğinizi düşünebilirsiniz. Oysa orada, o kişiye sessiz bir mesaj vermektesiniz: "Şu anda sizinle konuşmak istemiyorum". Aynı şekilde kişiler arasındaki dargınlık da iletişimin bittiğini göstermez. Kişiler, dargın oldukları süre boyunca birbirlerine kızgın oldukları ve konuşmak istemedikleri mesajını verirler. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 19

Birbirimizin farkında olduğumuz sürece iletişim kurmamak söz konusu değildir. Konuşmayı reddetmek de bir iletişim mesajıdır ve önemli bir mesajdır. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 20

09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 21

 2- Kişilerarası iletişimde hem içerik, hem de süreç vardır. Kişilerarası iletişimde sözel mesaj alışverişleri sırasında mesajların sözcüklerle sınırlanan bölümüne içerik adını veriyoruz. Ancak iletişimde sözcükler kadar, ses tonu, beden duruşu, mimikler ve jestler de önemlidir. İletişimin sözel olmayan unsurları, sözcüklerin vermediği ya da vermek istemediği mesajları verebilir. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 22

Sözel iletişim sırasında verilen mesajın sözcüklerle sınırlı içeriğinin ötesinde verilen diğer mesajlara da süreç diyoruz. Süreç, söze dökülmeyen alt mesajın nasıl bir mesaj olduğunu gösterir. Örneğin, "saat kaç" sorusunu ele alalım. Bu basit görünen soru, farklı durumlarda ve farklı biçimlerde sorulduğunda birbirinden farklı mesajlar verebilir. Bu mesajları içerik ve süreç açısından inceleyebiliriz: 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 23

 DURUM 1 Sokakta tanımadığınız birisi "saat kaç?" sorusunu soruyor İçerik: Saat kaç? Süreç: Saati öğrenmek istiyorum. DURUM 2 Patron, sabah işe geciken sekreterine "saat kaç?" sorusunu soruyor İçerik: Saat kaç? Süreç: Geç kaldığın için sana kızgınım. DURUM 3 Patron, sekreterine günün herhangi bir saatinde "saat kaç?" sorusunu soruyor. İçerik: Saat kaç? Süreç: Saati öğrenmek istiyorum. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 24

Örneklerde de görüldüğü gibi, aynı içerik farklı zaman ve durumlarda farklı mesajlar verebilmektedir. Kişilerarası iletişimde birbirimize verdiğimiz mesajlar yalnızca sözcüklerin anlamıyla sınırlı kalmayıp, sözel olmayan diğer iletişim yollarıyla zenginleştirilir. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 25

Herhangi birşeyi söylemek için seçilen, zaman kullanılan ifade ses tonu mimikler gibi sözel olmayan ifade araçları verilen mesajın, mesajı alan kişi tarafından belli biçimlerde algılanmasına ve yorumlanmasına yol açar 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 26

09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 27

 İletişim sırasında karşımızdaki kişi, ne söylediğimize olduğu kadar, onu nasıl söylediğimize de bir tepki verir. Çünkü süreç, söylenenlerin neden söylendiğine ilişkin ipuçları verir. İnsanların da daha duyarlı oldukları boyut budur. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 28

Bu nedenle söylediklerimizi nasıl söylediğimize ve karşımızdaki kişinin bu mesajı nasıl algıladığını gösteren ipuçlarına dikkat etmek sağlıklı iletişimin önemli ayrıntılarındandır. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 29

Eğer iletişimde süreç ve içerik farklı mesajlar veriyorsa ya da süreç net değilse, bu durumda iletişimde tıkanıklıklar, yanlış anlaşılmalar ya da belirsizlikler ortaya çıkar. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 30

 Örnek olay: Sınav notlarını kaybettıgınız arkadaşınızın sıze soyledıklerı; a) Sınavı kötü geçmiş, anlaşılan çok kızgın. Sesinin tonu ve söyledikleri bunu anlatıyor. b) Acaba bu bir suçlama mı? Defterini ben kaybetmiştim. Eğer beni suçluyorsa acaba ne yapmamı bekliyor? Tekrar özür mü dilemeliyim, ona bir şekilde yardım mı etmeliyim? Ne yapmalıyım? 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 31

c) Belki de yalnızca sınavının kötü geçmesinden dolayı kızgın ve üzgün. Suçlamıyor olabilir. Eğer böyle ise ne yapmalı? d) Onu dinleyip duygularını anlamaya çalışmak mı daha iyi olur, teselli edilmek mi ister, yoksa ona bir bardak çay almamı mı tercih eder? 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 32

09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 33

ÖZET: Eğer aldığınız mesaj size çok net gelmiyorsa, "söylemek istediğin şeyi tam anlayamadım" gibi bir soru sorarak netleştirmeye çalışabilirsiniz. Ya da "ben senin söylediklerini şöyle algılıyorum" diyerek mesajı nasıl algıladığınızı karşınızdaki kişiye iletebilirsiniz. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 34

Kısacası algılama, kişinin geçmiş yaşantısından, gelecekle ilgili beklentilerinden ve o andaki duygu ve düşüncelerinden etkilenen, kişiye özgü bir süreçtir. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 35

3- Kişilerarası iletişimde, tarafların verdiği mesajların sıralaması süreç boyutunda ele alınması gereken bir konudur.  İletişim süreci içinde bir mesajın ardından hangi mesajın geldiği etkileşimden çıkarılan anlamı etkiler. Örneğin, bir karı koca anlaşmazlığında erkek diyor ki "karım dırdır ediyor, söyleniyor, ben de kulaklarımı tıkayıp bir köşeye çekiliyorum ve gazetemi okuyorum". Kadın ise durumu şöyle anlatıyor: "Kocam beni hiç dinlemiyor, sorunlarla ilgilenmiyor, kayıtsız bir şekilde gazetesini okuyor. Ben de onunla konuşabilmek için durmadan söylenmek zorunda kalıyorum." 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 36

 Bu örnekte erkek de kadın da kendi davranışlarını ve yaşadıkları çatışmalı durumu bir neden?sonuç ilişkisi çerçevesinde yorumlayarak "bunlara sen neden oluyorsun" mesajını vermekteler. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 37

 İki kişi biraraya geldiğinde iletişim kaçınılmaz olduğuna ve bu, doğrusal değil, dairesel bir süreç olduğuna göre kişilerarası ilişkilerimizde biraraya gelip, birbirimizin farkına vardığımız anda, karşılıklı davranışlar zinciri başlar.  Davranış, akıl,duygu ve beden işbirliğinin bir ürünüdür. Davranışlar tümüyle kişisel seçimlerdir. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 38

09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 39

 Ancak burada vurgulanmak istenen, mesajların niteliği ve içeriği değil, bir mesajın mutlaka bir diğerini getireceği ve davranışların bir sırayı izlediği gerçeğidir. Karşımızdakinin hangi sözünün ardından neyi söylediğimiz, ya da onun hangi davranışının ardından neyi yaptığımız, süreci incelerken önemle üzerinde durulması gereken konulardan biridir. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 40

 Bu nedenle yukarıdaki örnekte olduğu gibi, ortada bir çatışma varsa etkileşimin ne şekilde yol aldığına bakmak gerekir. Böyle bir anda kişiler alışılagelmiş davranış kalıpları içine kilitlenmek yerine etkileşim sürecinin başına dönüp bu noktaya nasıl geldiklerini birlikte araştırırlarsa problem çözümlenebilir. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 41

4- Sözel olmayan iletişim yollarının kişilerarası ilişkilerdeki önemi büyüktür. Sözel olmayan iletişim; duruş, bakış, mimikler; jestler; ses tonu gibi ifade biçimlerini içerir  İletişimde sözel olmayan ipuçları, en az sözcükler kadar etkili, hatta zaman zaman daha da etkili olabilmektedir. Bunlar bazen doğrudan mesaj vermek için kullanılır. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 42

Davranış, kişilerarası ilişkilerde sözcüklerden daha fazla dikkate alınan bir ifade aracıdır. Sözel mesajlar gibi, sözel olmayan mesajlar da kişiye ya da duruma özgü algılandığı için yanlış yorumlanabilir. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 43

 Örnek: bir erkek, eşine çiçek götürüyor. Eşi ise bu jesti kuşku ile karşılıyor ve kocasının, itiraf edemediği bir suçu örtbas etmeye çalıştığı yorumunu yapıyor. Bu algının ve yorumun oluşmasında birçok farklı etken rol oynayabilir: - Kocasının çiçek alma alışkanlığı yoktur. - Geçmişte kocasıyla benzer bir durum yaşamış olabilir. - Geçmişte başkasıyla benzer bir durum yaşamış olabilir. - Çevresinde böyle bir olaya tanık olmuş olabilir. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 44

09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 45

Herhangi bir durumu, nesneyi, sözel mesajı ya da bir bilgiyi gerçeğinden farklı algılama durumuna, "algı çarpıtması" ya da "çarpık algılama" adını veriyoruz. Bu durum, genellikle yetersiz veriyle yola çıkıp çabuk sonuca vardığımızda ortaya çıkabiliyor. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 46

Sonuçta Kendini gerçekleştiren kehanet, gerçeğin çarpıtılması sonucunda oluşturulan algının, zaman içinde gerçeği etkileyerek değiştirmesidir. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 47

ANLAMAK VE ANLAŞILMADA  İletişiminizin ilk dakikasına önem verin. Birbirimizle ilgili pek çok kararda ilk temas, ilk izlenim değişmesi zor izler bırakır.  İletişim bir bilgi alışverişi değildir. Verilen bilgiyi etkileyen duygu ve davranışın oluşturduğu farklı bir bütündür.  İletişim kişiye değil, kişiyle yapılır, paylaşım gerektirir.  İletişim sözel ve sözsüz iletişim işaretleriyle bir bütündür. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 48

İLETİŞİMİN UNSURLARI İletişimde etkili olan beş değişkenden söz edebiliriz: Kaynak 09/03/14 Dönüt Mesaj Kanal dogangurdal@hotmail.com Alıcı Algılama 49

Gürültü İLETİŞİM SÜRECİ KAYNAK mesajın ileti birimi KAYNAK MESAJ İletişimin içeriği Kanal Mesaj Gürültü ALICI mesajın gönderildiği birim ALICI Yöntem Gürültü 09/03/14 KANAL mesajın sunuluş biçimi dogangurdal@hotmail.com DÖNÜT Alıcının mesaja verdiği tepki 50

İLETİŞİM SÜRECİNİN TEMEL ÖĞELERİ KAYNAK MESAJ KANAL ALICI Davranışlar Semboller İletici Araç & Yöntemler Davranışlar • Fikir • Gerçek obje • Bilgi • Modeller • Duygu • Resim • Tutum • Hareket • Beceri • Ses • Sözsüz iletişim • Sözlü İletişim • Basılı/yazılı araçlar • Yöntemler • Fikir • Bilgi • Duygu • Tutum • Beceri Dönüt (Geri Bildirim) 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 51

SON 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 52

Add a comment

Related presentations

Related pages

Gebelikte 1. Hafta - YouTube

Gebeliğimizin 1. Haftasındayız. Henüz gebe değilsiniz ama bu ay gebe kalırsanız ya da döllenme olursa, bu haftayı gebeliğiniz ilk ...
Read more

1. hafta hamilelik - ilkadimlarim.com

Adım adım ilk iki hafta . Bebeğiniz büyümeye başlamadan önce ona sahneyi siz hazırlarsınız. Geçen hafta kanınızda dolaşan ostrojen ve ...
Read more

hafta hafta gebelik - 1. hamilelik haftası (gebeliğin 1 ...

Hafta hafta gebelik (hamilelik) dönemi bilgileri - gebeliğin 1. haftası, hamilelikte 1. hafta
Read more

TFF 1. Lig Puan Cetveli ve Fikstürü 2016-2017 Sezonu TFF

Lig, TFF 1. Lig puan Cetveli, fikstür, ... 1.Hafta: DENİZLİSPOR: 3 - 1: BANDIRMASPOR: GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR: 1 - 1: GÖZTEPE A.Ş. MANİSASPOR: 1 ...
Read more

2016-2017 Turgay Şeren Sezonu Fikstür ve Puan Cetveli TFF

1.hafta: adanaspor a.Ş. 1 - 2: bursaspor: Çaykur rİzespor a.Ş. 1 - 1: atİker konyaspor: trabzonspor a.Ş. 2 - 0: kasimpaŞa a.Ş. beŞİktaŞ a.Ş. 4 ...
Read more

Yaz Mevsimi - 1. Hafta 1. Gün - BJK vs DP - YouTube

2015 Şampiyonluk Ligi - Yaz Mevsimi - 1. Hafta 1. Gün - BJK vs DP -- Watch live at http://www.twitch.tv/riotgamesturkish League of Legends ...
Read more

hafta – Wiktionary

Englisch: [1] week → en; Referenzen und weiterführende Informationen: [1] Türkischer Wikipedia-Artikel „hafta ...
Read more

1. HAFTA -Form 1.doc - Google Drive

1. HAFTA -Form 1.doc - Google Drive ... Loading…
Read more

PTT 1. Lig Puan Durumu | PTT 1. Lig Fikstürü | Lig TV ...

PTT 1. Lig son dakika transfer haberleri, PTT 1. Lig fikstürü, maç sonuçları, puan durumu ve daha fazlası için www.ligtv.com.tr adresini ziyaret edin.
Read more

Die aktuelle türkische Süper Lig 2016/2017 - Der 1 ...

Die Tabelle am 1. Spieltag der türkischen Süper Lig 2016/2017. Tabelle; zu Hause; Auswärts; Formtabelle; Kreuztabelle; Platz Verein Spiele S U N Tore ...
Read more