1 de novembre. Dia mundial del veganisme.

50 %
50 %
Information about 1 de novembre. Dia mundial del veganisme.
News & Politics

Published on February 20, 2014

Author: jefrare

Source: slideshare.net

Description

(...) A Anglaterra, entre els que feren front a la destrucció, hi havia un objector de consciència anomenat Donald Watson , que, mentre continuava amb el seu treball de mestre a una escola de fusteria, estigué mobilitzat com a bomber.
Donald s’havia fet vegetarià amb 12 anys, després de presenciar la matança d’un porc a la granja del seu oncle. Els debats sobre consum de lactis es produïen al moviment vegetarià britànic des de 1909, i ell respongué amb coherència: decidí no consumir res que implicara l’explotació i matança de vida altament sensible, animals que no han de ser utilitzats ni matats. Coincidí amb gent com Sally Shirgley i arribaren a la conclusió que calia formar un grup no lacti al si de la Vegetarian Society, activa malgrat la guerra...

1 de novembre. Dia mundial del veganisme. El novembre de 1944, encara faltaven 6 mesos per a la fi de la II Guerra Mundial. Els exèrcits aliats d’occident avançaven cap a Alemanya, que respongué amb la terrible Batalla de les Ardenes del desembre. Al front oriental, l’Exèrcit Roig era al Vístula, a punt per a llançar l’ofensiva que el portà més enllà de l’Òder, a menys de 70km de Berlín. Els bombardeigs estratègics, nom militar de la massacre indiscriminada amb atacs aeris contra la població civil, havien estat assajats a la guerra d’Espanya. En la II Guerra Mundial acabaren amb centenars de milers de vides i deixaren símbols com Hiroshima i Nagasaki, com Coventry o Dresden. A Anglaterra, entre els que feren front a la destrucció, hi havia un objector de consciència anomenat Donald Watson1, que, mentre continuava amb el seu treball de mestre a una escola de fusteria, estigué mobilitzat com a bomber. Donald s’havia fet vegetarià amb 12 anys, després de presenciar la matança d’un porc a la granja del seu oncle. Els debats sobre consum de lactis es produïen al moviment vegetarià britànic des de 1909, i ell respongué amb coherència: decidí no consumir res que implicara l’explotació i matança de vida altament sensible, animals que no han de ser utilitzats ni matats. Coincidí amb gent com Sally Shirgley2 i arribaren a la conclusió que calia formar un grup no lacti al si de la Vegetarian Society, activa malgrat la guerra. Bombers treballant a Londres, després d'un bombardeig. 1941. Davant la negativa de l’organització, constituïren un grup independent juntament amb altres persones que s’anomenaren a elles mateixes veganes, nom provisional que els presentava davant la societat en positiu i que formaren amb el principi i el final de la paraula vegetarian. Prompte es convertí en definitiu i ja està reconegut al diccionari de molts idiomes, entre els que es troba el català3. El grup es convertí en la Vegan Society4, la primera organització vegana entre totes les que hi ha per tot el món. Watson liderà el grup els dos primers anys i publicà The Vegan News, on plantejà les qüestions que identifiquen el moviment polític i ètic del veganisme des del primer número5. Després, ocupà un segon terme fins que morí el 2005, amb 95 anys. Sally Shirgley, responsable de la primera http://www.vegansociety.com/about/hall-of-fame/donald-watson.aspx http://www.vegansociety.com/about/hall-of-fame/sally-shrigley.aspx 3 http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm 4 http://www.vegansociety.com/default.aspx 5 The Vegan News. Nº1, novembre de 1944. http://animalismecat.blogspot.com.es/2012/10/the-vegan-news-n1novembre-de-1944.html 1 2

proposta per a promocionar i donar a conèixer els productes vegans (Animal-Free Shopper) ocupà càrrecs de responsabilitat a l’organització fins a la seua mort, el 1978. Els primers passos del moviment es donaren mentre la barbàrie intentava amagar la Solució Final al problema jueu, altre eufemisme d’aquella terrible guerra i que es el nom nazi de la Shoah, l’Holocaust de més de 6 milions de persones a les granges/escorxadors d’humans que anomenaven camps de concentració. Moltes de les persones supervivents rebutjaren el Treblinka etern de les granges/escorxadors on torturen i maten els altres animals, amb els que connectaren a través de la seua terrible experiència6. Al temps d’una guerra total que matà més de 50 milions d’humans, hi hagué gent amb el ferm compromís de dir no al patiment i a la destrucció, a la utilització de la vida de qualsevol individu, humà o no humà, en contra dels seus interessos. Des d’aquell moment, totes les accions del moviment vegà s’han fonamentat en el respecte a la vida, la llibertat i la integritat de la resta d’éssers que senten i pateixen, encara que aquestes accions hagen estat directes, fetes sense cobertura legal o vulnerant lleis injustes. Des del primer moment, les persones veganes mostren la seua predisposició a aprendre i saber, segures d’una cosa molt senzilla: usar els altres animals no és just ni necessari. Des d’aleshores, qui des de la indústria ha volgut afirmar el contrari ha hagut de fer el mateix que feia abans: ocultar informació, manipular amb mitges veritats que es presenten com a veritats senceres o, senzillament, mentir. La gent vegana porta al seu ADN la lluita contra la injustícia, que no és justificable sota cap circumstància (ni tan sols amb una guerra mundial i els seus escorxadors d’humans). També portem a la nostra genètica la recerca de la veritat, per a traure-la dels caus on la volen amagar, i moltes persones han hagut de fer front a les conseqüències. És el cas de la gent de Madrid, Euskadi i Galiza, detinguda per ser activista pels drets dels animals7. La gent vegana és pacífica, però no comprem res del que ofereix la indústria d’explotació animal, que no vol que s’estenga l’exemple i patisquen els seus negocis multimilionaris de l’alimentació, el vestit, l’experimentació, l’entreteniment o el treball amb animals. La major part de la nostra lluita tira endavant d’una forma molt senzilla: menjant, vestint, tenint cura de la nostra higiene i salut o gaudint de la vida sense fer ús de cap animal. Per tot això, estem orgullosos de ser veganes i vegans. El dia 1 de novembre és el dia mundial del veganisme, en record d’aquells dies de novembre de fa 68 anys en els que es constituí la Vegan Society. 1 de noviembre. Día mundial del veganismo [ traducción al castellano] En noviembre de 1944, aún faltaban 6 meses para el fin de la II Guerra Mundial. Los ejércitos aliados de occidente que avanzaban hacia Alemania, que respondió con la terrible Batalla de las Ardenas de diciembre. En el frente oriental, el Ejército Rojo estaba en el Vístula, a punto para lanzar la ofensiva que le llevó más allá del Oder, a menos de 70km de Berlín. Los bombardeos estratégicos, nombre militar de la masacre indiscriminada con ataques aéreos contra la población civil, habían sido ensayados en la guerra de España. En la II Guerra Mundial acabaron con cientos de miles de vidas y dejaron símbolos como Hiroshima y Nagasaki, como Coventry o Dresde. En Inglaterra, entre los que hicieron frente a la destrucción, había un objetor Patterson, Charles. ¿Por qué maltratamos tanto a los animales? Un modelo para la masacre de personas en los campos de exterminio nazis. Traducció de l’anglès al castellà de Ramón Sala. Lleida, Milenio, 2008 (títol original: Eternal Treblinka. Our treatment of Animals and de Holocaust). III. Ecos del Holocausto; 6. Nosotros también éramos así. P. 209-246. 7 TVAnimalista. Informació contra la repressió. http://www.tvanimalista.com/category/informacio-contra-larepressio/ 6

de conciencia llamado Donald Watson8, que, mientras continuaba con su trabajo de maestro en una escuela de carpintería, estuvo movilizado como bombero. Donald se había hecho vegetariano con 12 años, tras presenciar la matanza de un cerdo en la granja de su tío. Los debates sobre consumo de lácteos se producían en el movimiento vegetariano británico desde 1909, y él respondió con coherencia: decidió no consumir nada que implicara la explotación y matanza de vida altamente sensible, animales que no deben ser utilizados ni matados. Coincidió con gente como Sally Shirgley9 y llegaron a la conclusión de que era necesario formar un grupo no lácteo en el seno de la Vegetarian Society, activa a pesar de la guerra. Ante la negativa de la organización, constituyeron un grupo independiente junto con otras personas que se denominaron a sí mismas veganas, nombre provisional que los presentaba ante la sociedad en positivo y que formaron con el principio y el final de la palabra vegetarian. Pronto se convirtió en definitivo y ya está reconocido en el diccionario de muchos idiomas, entre los que se encuentra el catalán10. El grupo se convirtió en la Vegan Society11, la primera organización vegana entre todas las que hay por todo el mundo. Watson lideró el grupo los dos primeros años y publicó The Vegan News, donde planteó las cuestiones que identifican el movimiento político y ético del veganismo desde el primer número. Después, ocupó un segundo plano hasta que murió en 2005, con 95 años. Sally Shirgley, responsable de la primera propuesta para promocionar y dar a conocer los productos veganos (Animal-Free Shopper) ocupó cargos de responsabilidad en la organización hasta su muerte, en 1978. Los primeros pasos del movimiento se dieron mientras la barbarie intentaba esconder la Solución Final al problema judío, otro eufemismo de aquella terrible guerra y que es el nombre nazi de la Shoah, el Holocausto de más de 6 millones de personas en las granjas/mataderos de humanos que llamaban campos de concentración. Muchas de las personas supervivientes rechazaron el Treblinka eterno de las granjas/mataderos donde torturan y matan a los otros animales, con los que conectaron a través de su terrible experiencia12. En el tiempo de una guerra total que mató más de 50 millones de humanos, hubo gente con el firme compromiso de decir no al sufrimiento ya la destrucción, a la utilización de la vida de cualquier individuo, humano o no humano, en contra de sus intereses. Desde ese momento, todas las acciones del movimiento vegano se han fundamentado en el respeto a la vida, la libertad y la integridad del resto de seres que sienten y padecen, aunque estas acciones hayan sido directas, realizadas sin cobertura legal o vulnerando leyes injustas. Desde el primer momento, las personas veganas muestran su predisposición a aprender y saber, seguras de algo muy sencillo: usar los otros animales no es justo ni necesario. Desde entonces, quien desde la industria ha querido afirmar lo contrario ha tenido que hacer lo mismo que hacía antes: ocultar información, manipular con medias verdades que se presentan como verdades enteras o, sencillamente, mentir. La gente vegana lleva en su ADN la lucha contra la injusticia, que no es justificable bajo ninguna circunstancia (ni siquiera con una guerra mundial y sus mataderos de humanos). También llevamos en nuestra genética la búsqueda de la verdad, para sacarla de las madrigueras donde la quieren esconder, y muchas personas han tenido que hacer frente a las consecuencias. Es el caso de la gente de Madrid, Euskadi y Galiza, detenida por ser activista por los derechos de los animales. La gente vegana es pacífica, pero no compramos nada de lo que ofrece la industria de explotación animal, que no quiere que se extienda el ejemplo y sufran sus negocios multimillonarios de la alimentación, el vestido, la experimentación, la entretenimiento o el trabajo con animales. La http://www.vegansociety.com/about/hall-of-fame/donald-watson.aspx http://www.vegansociety.com/about/hall-of-fame/sally-shrigley.aspx 10 http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm. Su uso está plenamente normalizado en castellano, pero no se ha oficializado por ninguna institución lingüística. La RAE, con sus procedimientos de “actualización” y de aceptación de nuevos términos, no genera ninguna esperanza. 11 http://www.vegansociety.com/default.aspx 12 Patterson, Charles. ¿Por qué maltratamos tanto a los animales? Un modelo para la masacre de personas en los campos de exterminio nazis. Traducción del inglés al castellano de Ramón Sala. Lleida, Milenio, 2008 (títol original: Eternal Treblinka. Our treatment of Animals and de Holocaust). III. Ecos del Holocausto; 6. Nosotros también éramos así. P. 209-246. 8 9

mayor parte de nuestra lucha sigue adelante de una forma muy sencilla: comiendo, vistiendo, cuidando nuestra higiene y salud o disfrutando de la vida sin hacer uso de ningún animal. Por todo ello, estamos orgullosos de ser veganas y veganos. El día 1 de noviembre es el día mundial del veganismo, en recuerdo de aquellos días de noviembre de hace 68 años en los que se constituyó la Vegan Society.

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

1 de novembre: Dia Mundial del Veganisme – Partido ...

Des de l’any 1994, l’1 de novembre se celebra el Dia Mundial del Veganisme en reconeixement de la fundació de la Vegan Society del Regne Unit que es ...
Read more

Veganisme - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

... dia 1 de novembre de 1994 es varen acomplir 50 anys de existència de la Vegan Society, des d'aleshores l’1 de novembre se celebra el Dia Mundial ...
Read more

Día mundial del veganismo - Wikipedia, la enciclopedia libre

Día mundial del veganismo ... El Día Mundial del Veganismo es un evento anual que veganos de todo el orbe celebran el 1 de noviembre. Louise Wallis, ...
Read more

El veganisme i la lluita per a la conservació del medi ...

... ous…) produeixen un terç del consum mundial de proteïnes. ... Des del veganisme i l’ecologisme us proposo un ... de novembre (1) ...
Read more

1 de noviembre - Wikipedia, la enciclopedia libre

[1] 1943: en las Islas ... Día Mundial del Veganismo; Cocentaina, España. Feria de Todos los santos. Día del Locutor Salvadoreño; Santoral católico.
Read more

Calendario Dias Internacionales y Mundiales

Día Mundial del Glaucoma: Todos los Días Internacionales y Mundiales. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre ...
Read more

El Vendrell celebra el Dia Mundial de l’Eficiència ...

El Vendrell celebra el Dia Mundial de l ... L’Ajuntament del Vendrell celebra el Dia Mundial de l’Eficiència Energètica il ... març 1, 2016. Cantata ...
Read more

Dia Mundial de la Poesia « Enganxa't al català

La celebració del Dia Mundial de la Poesia és una commemoració proposada per ... novembre 2015; octubre ... Begudes Bàsic 1 Bàsic 2 Bàsic 3 ...
Read more

Dia a Dia. 1 de març - 6 de març 2016 - Església ...

Dia a Dia. 1 de febrer ... 15 de novembre 2015 8 novembre 2015; ... del Consell Mundial d'Esglésies, ...
Read more

Vespres Literaris: dia mundial de la poesia

Enguany Cerdanyola del Vallès torna a celebrar el Dia Mundial de ... de novembre ... (18) assaig (2) audicions musicals (8) autors del mes (1) ...
Read more