0936480689/ Thông báo mở lớp nghiệp vụ ngắn hạn đấu thầu, quản lý dự án, dự toán, an toàn lao động t3/2014

40 %
60 %
Information about 0936480689/ Thông báo mở lớp nghiệp vụ ngắn hạn đấu thầu, quản lý dự án,...
Education

Published on March 12, 2014

Author: thanhbinh_90ns

Source: slideshare.net

Description

Liên tục tuyển sinh đào tạo và cấp chứng nhận các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu,tư vấn giám sát,quản lý dự án ,chỉ huy trưởng, tính toán và thiết kết cấu nhà cao tầng..,tập huấn nhà cao tầng : thi công,nghiệm thu và quản lý chất lượng công trình, khai hải qan….Tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề,Sở xây dựng.
Chi tiết.Liên hệ :Ms,Bình:0936480689

VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾ Số: …./TBML-VNC Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2014 (V/v: Mở các lớp BDNV ) CS1: KĐT Bắc Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội CS2: Số 2 Trương Quốc Dung-P8-Q.Phú Nhuận-HCM Tel: 0466 802 582 Fax: 043 6886 154 Mobile: 0936 480 689 – 0985 586 382 Kính gửi : BAN LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP (V/v: Tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn ) Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (kể từ ngày 01/01/2010 các đơn vị, cá nhân tham gia trực tiếp hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phải có chứng nhận nghiệp vụ bồi dưỡng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình); Căn cứ 1hong tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình; Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-BXD ngày14 tháng 5 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình; Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-BXD ngày 15/12/2009 của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án xây dựng công trình; Viện Phát Triển Kinh Tế Quốc Tế với sự hợp tác giảng dạy của các giảng viên là GS, TS 1hon đầu đến từ Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trường ĐH Xây dựng, … Quyết định tổ chức các khoá đào tạo dưới đây : Chương trình đào tạo Ngày Khai giảng Học phí (đ/1hv) Miền Bắc Miền Nam 1. Đấu Thầu Cơ Bản (Cấp chứng chỉ hành nghề về Đấu thầu – Theo chương trình khung quy định tại Thông tư số 10/2010/TT- BKH ngày 13/5/2010 của Bộ KH&ĐT) Khóa 1: 14/03/2014 Khóa 2: 27/03/2014 800.000 800.000 2. Đấu Thầu Nâng Cao Theo chương trình khung quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 của Bộ KH&ĐT Khóa 2: 15/03/2014 1.000.000 1.000.000 3. Đấu thầu qua mạng Khóa: 15/03/2013 1.100.000 1.100.000 4. Quản Lý Dự Án Đầu Tư XD Công Trình Theo chương trình khung quy định tại Thông tư số 25/2009/TT-BKH ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng Khóa 1: 13/03/2014 Khóa 2: 24/03/2014 (Học 6 ngày hoặc 12 tối) 1.200.000 1.200.000 5. Giám Đốc Tư Vấn Quản Lý Dự Án Theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Khóa 1: 13/03/2014 Khóa 2: 24/03/2014 (Học 6 ngày hoặc 12 tối) 1.200.000 1.200.000 6. Nghiệm Thu Hoàn Công và Thanh Quyết Toán Công Trình Xây Dựng Theo Thông tư 27/2009/TT-BXD; 19/2011/TT-BTC Khóa 1: 13/03/2014 Khóa 2: 24/03/2014 (Học 3 ngày hoặc 6 tối) 800.000 800.000 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

7. Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình Khóa 1: 13/03/2014 Khóa 2: 24/03/2014 (Học 3 ngày hoặc 6 tối) 800.000 800.000 8. Định Giá Xây Dựng Theo Thông tư 05/2010TT-BXD ngày 26/5/2010 * Là căn cứ cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ Sư Định Giá Khóa 1: 13/03/2014 Khóa 2: 24/03/2014 (Học 7 ngày hoặc 14 tối) 1.300.000 1.300.000 9. Giám Sát Thi Công Xây Dựng Công Trình Theo chương trình khung quy định tại Thông tư số25/2009/TT- BXD ngày 29/7/2009.* Là căn cứ cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát các lĩnh vực của sở XD cấp Khóa 1: 13/03/2014 Khóa 2: 24/03/2014 (Học 9 ngày hoặc 18 tối) 1.500.000 1.500.000 10.Giám sát cộng đồng (Học ngày 3 ngày) 1.000.000 1.000.000 11. Đo Bóc Khối Lượng và Lập Dự Toán (Theo Nghịđịnh 112/2009/NĐ-CP, TT 04/2010/TT-BXD) *** Được tặng phần mềm và học dự toán có phần mềm riêng HN : 13/3/2014 HCM : 18/3/2014 (Học 4 ngày hoặc 8 tối) 1.400.000 1.400.000 12. Chỉ Huy Trưởng Công Trường Xây Dựng Theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Khóa 1: 13/03/2014 Khóa 2: 24/03/2014 (Học 4 ngày hoặc 8 tối) 900.000 900.000 13. Hướng Dẫn Điều Chỉnh Giá và Hợp Đồng XD Do Biến Động Giá Nguyên Liệu, Vật Liệu XD Khóa 1: 13/03/2014 Khóa 2: 24/03/2014 (Học 2 ngày hoặc 4 tối) 800.000 800.000 14. Giám sát, Đánh Giá Dự Án Đầu Tư Theo 2hong tư số 23/2010/TT-BKH ngày 13/12/2010 Khóa 1: 13/03/2014 Khóa 2: 24/03/2014 (Học 3 ngày) 900.000 900.000 15. Kiểm Tra Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Đảm Bảo An Toàn Chịu Lực và Chứng Nhận Sự Phù Hợp Về Chất Lượng CTXD Khóa 1: 13/03/2014 Khóa 2: 24/03/2014 (Học 03 tối) 600.000 600.000 16. Kiểm Định Chất Lượng Công Trình XD Theo Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011 Khóa 1: 13/03/2014 Khóa 2: 24/03/2014 (Học 3 ngày hoặc 6 tối) 900.000 900.000 17. Khóa Học Lễ Tân-Thư Ký-Văn Thư-Hành Chính VP Khóa 1: 15/03/2014 Khóa 2: 29/03/2014 ( Học 2 ngày ) 2.000.000 2.000.000 18. Khai Hải Quan Điện Tử Khóa 1: 15/03/2014 Khóa 2: 29/03/2014 ( Học 14 ngày ) 4.500.000 3.500.000 19. Giám đốc Quản Lý tòa nhà ( Theo chương trình khung tại Thông tư số 14/2011/TT-BXD) của BXD Khóa : 04/03/2014 (Học 2,5 tháng ) 2.500.000 2.000.000 20. Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư ( Theo chương trình khung quy định tại Thông tư số 14/2011/TT-BXD) của Bộ Xây dựng Khóa:04/03/2014 (Học 16 buổi tối ) 2.500.000 3.500.000 21. Tính toán kết cấu nhà cao tầng bằng phần mềm ETABS cơ bản 22.Triển khai chi tiết bản vẽ kết cấu bằng phần mềm Autocad cơ bản ( Tặng phần mềm chuyên dụng ) Đợt 1: 19/03/2014 Đợt 2: 29/03/2014 (Học 6 buổi tối ) 2.000.000 2.000.000 23.Tính toán kết cấu nhà cao tầng bằng phần mềm ETABS nâng cao 24.Triển khai chi tiết bản vẽ kết cấu bằng phần mềm Autocad nâng cao ( Tặng phần mềm chuyên dụng ) Đợt 1: 19/03/2014 Đợt 2: 29/03/2014 (Học 04 ngày) 2.000.000 2.000.000 25. Thi công nghiệm thu và quản lý chất lượng công nghệ Top – Down Đợt 1: 28/03/2014 (Học 03 ngày) 1.600.000 1.600.000 26.AnToànLaoĐộngvàVệSinhLaoĐộng TheoThôngtư số37/2005/TT-BLĐTBXH–CụcATLĐ Khóa 1: 22/03/2014 Khóa 2: 01/04/2014 800.000 900.000

(Học 02 ngày) 27. Khóa học Bất động sản * Học cả ba lĩnh vực giảm học Phí là: HCM: 15/3/2014 (Học 18 buổi tối) 3.200.000 3.500.000 * Môi giới: HN:26/2/2014 1.300.000 1.300.000 * Định giá: HN: 02/04/2014 1.500.000 1.500.000 * Quản lý: HN: 10/3/2014 1300.000 1.300.000 28. Khóa học thí nghiệm viên, Quản lý phòng TN ( Học 15 buổi tối ) 2.000.000 2.000.000 29. Thẩm định dự án đầu tư Học 14 ngày 800.000 800.000 30. Chủ nhiệm Lập dự án đầu tư xây dựng công trình 2 ngày 8.00.000 8.00.000 31.Nghiệp vụ Kế Toán Trưởng HCM: 20/3/2014 1.400.000 32. Nghiệp vụ Kế Toán DN HCM: 20/3/2014 8.00.000 33. Nghiệp vụ giáo dục mầm non HCM 15/4/2014 1.450.000 TƯ VẤN ĐẤU THẦU – HỒ SƠ THẦU, NGUỒN VỐN ODA, XIN CẤP CC HÀNH NGHỀ SỞ XD: GIÁM SÁT, KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ HẠNG 1 – 2, KHẢO SÁT, THIẾT KẾ, KIẾN TRÚC SƯ Giảm học phí 10% cho các đơn vị đăng ký với số lượng đông và các đối tượng là sinh viên 1. Đối tượng học : Giám đốc, Trưởng, Phó ban Ban QLDA, kế toán trưởng, nhân viên kế toán, Trưởng, phó các phòng ban chức năng, Chủ nhiệm công trình, Đội trưởng Đội xây dựng, các cán bộ chuyên môn, kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, các giảng viên, sinh viên ngành công trình và các cá nhân có nhu cầu v.v… 2. Thời gian đăng ký và thủ tục nhập học : Kính đề nghị các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham dự khoá tập huấn gửi công văn hoặc (fax) danh sách các học viên tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trước 05 ngày cho mỗi khoá học (Học viên nộp 01 bằng tốt nghiệp (ĐH, CĐ, TC) phôtô, 01 CMND phôtô và 02 ảnh 3x4 tại lớp học. 3.Địa điểm học: 1. Học viện Hành chính Quốc gia – Số 10, Đường 3/2, P.12, Q.10, TP. HCM. 2.Trường Đào Tạo Cán Bộ Lê Hồng Phong-220 Đường Láng-Đống Đa-Hà Nội 3. Và các Trường Chính Trị - Nhà Khách Tỉnh Ủy tại các tỉnh thành trên cả nước. Hậu đào tạo → Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được: - Cấp chứng chỉ, chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật. Chứng chỉ có đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo đã được Bộ Công an kiểm tra chống giả mạo. - Cung cấp và hướng dẫn các văn bản pháp luật mới nhất. - Tư vấn miễn phí về các công tác đấu thầu, quản lý dự án và thanh quyết toán công trình xây dựng… - Tư vấn làm chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát, kỹ sư định giá, môi giới BĐS, định giá BĐS./… Mọi thông tin chi tiết và danh sách đăng ký học viên xin gửi về : VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾ VPĐD: P.508 – KĐT Bắc Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội Tel: 0466 802 582/Fax: 043 6886 154/ Hotline: 0936 480 689 – 0985 586 382 (Ms Bình) Email: binh@vienquocte.vn Web: http://www.vienquocte.vn Viện Phát Triển Kinh tế quốc tế rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý cơ quan./. Xin trân trọng cảm ơn. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT.

Add a comment

Related presentations