090315 Congres Jeugd En Cultuur

67 %
33 %
Information about 090315 Congres Jeugd En Cultuur

Published on March 18, 2009

Author: kristofcalvo

Source: slideshare.net

Description

Presentatie jeugd en cultuur

Jeugd en cultuur Voorstelling thematekst jeugd en cultuur Congres 2.0 08-06-09

Thematekst Jeugd is een categorie, geen sector Beleidsparticipatie uitbreiden en versterken Eenvoudig en veilig fuiven Kwalitatieve cultuurparticipatie van onderuit Jonge kunstenaars kansen geven

Jeugd is een categorie, geen sector

Beleidsparticipatie uitbreiden en versterken

Eenvoudig en veilig fuiven

Kwalitatieve cultuurparticipatie van onderuit

Jonge kunstenaars kansen geven

Jeugd is een categorie, geen sector Heel veel beleidsbeslissingen impact op kinderen en jongeren Goed jeugdbeleid niet voldoende Nood aan geïntegreerde aanpak, jongerenreflex op alle domeinen Op lokaal vlak: jeugdraad ook raadplegen Op alle niveaus: jongerentoets (VL: JoKER )

Heel veel beleidsbeslissingen impact op kinderen en jongeren

Goed jeugdbeleid niet voldoende

Nood aan geïntegreerde aanpak, jongerenreflex op alle domeinen

Op lokaal vlak: jeugdraad ook raadplegen

Op alle niveaus: jongerentoets (VL: JoKER )

Beleidsparticipatie uitbreiden en versterken Participatie interessant voor beide partijen Jeugdraden nuttig, maar onder druk Jeugdraad is en blijft het instrument Ook mogelijkheden e-participatie verkennen Participatieambtenaar (regisseur) per gemeente Politieke participatie versterken Politieke vorming op school Stemrecht op 16 jaar

Participatie interessant voor beide partijen

Jeugdraden nuttig, maar onder druk

Jeugdraad is en blijft het instrument

Ook mogelijkheden e-participatie verkennen

Participatieambtenaar (regisseur) per gemeente

Politieke participatie versterken

Politieke vorming op school

Stemrecht op 16 jaar

Eenvoudig en veilig fuiven Als antwoord op rompslomp: feestloket per gemeente Groene fuifinfrastructuur Veiligheid op fuiven Overlegmodel (gemeente, politie, organisatoren, brandweer, …) Grote en risicovolle fuiven: politie- of veiligheidsdiensten Preventie drugs en alcohol (drugstesten) Nachtmobiliteit Duurzaam en veilig ook na 23u Centrumstad – omliggende gemeenten: 2 nachtbussen In steden: nachttrams- en bussen In landelijke gebieden: algemeen taxinummer en taxicheques

Als antwoord op rompslomp: feestloket per gemeente

Groene fuifinfrastructuur

Veiligheid op fuiven

Overlegmodel (gemeente, politie, organisatoren, brandweer, …)

Grote en risicovolle fuiven: politie- of veiligheidsdiensten

Preventie drugs en alcohol (drugstesten)

Nachtmobiliteit

Duurzaam en veilig ook na 23u

Centrumstad – omliggende gemeenten: 2 nachtbussen

In steden: nachttrams- en bussen

In landelijke gebieden: algemeen taxinummer en taxicheques

Kwalitatieve cultuurparticipatie van onderuit Ook voor Jong Groen! cultuurparticipatie belangrijk Kwaliteit centraal Vraaggestuurd ipv vertrekken vanuit aanbod Kunst en cultuur niet overlaten aan de grillen van de markt (overheid moet kader creëeren) Lokale iniatieven vaak meeste succes bij doelgroepen Extra ondersteuning sociaalartistieke projecten

Ook voor Jong Groen! cultuurparticipatie belangrijk

Kwaliteit centraal

Vraaggestuurd ipv vertrekken vanuit aanbod

Kunst en cultuur niet overlaten aan de grillen van de markt (overheid moet kader creëeren)

Lokale iniatieven vaak meeste succes bij doelgroepen

Extra ondersteuning sociaalartistieke projecten

Jonge kunstenaars kansen geven In cultuurbeleid structureel werk maken van podiumkansen jonge kunstenaars Muzieksubsidie voor café’s en jeugdcentra Quotum muziekaanbod radiozenders (40%) Anti-trustbeleid (grote concerns nefast) Kunstenaarsstatuut

In cultuurbeleid structureel werk maken van podiumkansen jonge kunstenaars

Muzieksubsidie voor café’s en jeugdcentra

Quotum muziekaanbod radiozenders (40%)

Anti-trustbeleid (grote concerns nefast)

Kunstenaarsstatuut

Add a comment

Related pages

090315 Congres Jeugd En Cultuur - News & Politics

Cijferboeken Cultuur, Jeugd en Sport Cijferboeken Cultuur, Jeugd en Sport. Opmaak cijferboeken en website. Opmaak Cijferboeken. Eind 2007: samenstelling ...
Read more

090315 Congres Toelichting - News & Politics

1. Congres 2.0 Inhoudelijk congres Jong Groen!, zaterdag 18 april Jongeren en geld, onderwijs en jeugd en cultuur 08-06-09
Read more

stamcel therapie tegen doofheid - leefbewust.com

Zo werd het goed geplande congres met als titel Op weg naar ... van de Jeugd over Samen de Zorg ... dezelfde cultuur hebben als die uit Bili en dat ze ...
Read more

Inleiding - anbi.federatiecultuur.nl

Uit onderzoek blijkt dat vroege kennismaking met kunst en cultuur ... Congres nodigen het Stadsmuseum Zoetermeer en ... de jeugd: het samenstellen ...
Read more