080417-unitat-08-64250

40 %
60 %
Information about 080417-unitat-08-64250
Entertainment

Published on February 20, 2009

Author: gsaez

Source: authorstream.com

:  UNITAT 8 RESPOSTES AMBIENTALS Slide 2: ÍNDEX ASPECTES GENERALS DELS PROBLEMES AMBIENTALS RESPOSTES ALS PROBLEMES AMBIENTALS RESPOSTES TECNOLÒGIQUES ENERGIES RENOVABLES PRIMÀRIES ENERGIES RENOVABLES SECUNDÀRIES MOTORS MÉS NETS MILLORES AGRÍCOLES I DE GESTIÓ DE L’AIGUA QUÍMICA VERDA I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA LÍMITS DE LES RESPOSTES TECNOLÒGIQUES RESPOSTES NO TECNOLÒGIQUES O SOCIOCULTURALS RESPOSTES NO TECNOLÒGIQUES O SOCIOCULTURALS II ENLLAÇOS Unitat 8. Respostes ambientals ASPECTES GENERALS DELS PROBLEMES AMBIENTALS : Unitat 8. Respostes ambientals ASPECTES GENERALS DELS PROBLEMES AMBIENTALS RESPOSTES ALS PROBLEMES AMBIENTALS : Unitat 8. Respostes ambientals Les Nacions Unides en l’informe Avaluació dels ecosistemes del mil·lenni, ordena les respostes a la problemàtica ambiental en funció dels aspectes següents: RESPOSTES ALS PROBLEMES AMBIENTALS RESPOSTES TECNOLÒGIQUES : RESPOSTES TECNOLÒGIQUES Unitat 8. Respostes ambientals ENERGIES RENOVABLES PRIMÀRIES : ENERGIES RENOVABLES PRIMÀRIES Unitat 8. Respostes ambientals ENERGIES RENOVABLES SECUNDÀRIES : ENERGIES RENOVABLES SECUNDÀRIES Unitat 8. Respostes ambientals MOTORS MÉS NETS : MOTORS MÉS NETS Unitat 8. Respostes ambientals Una altra qüestió en què els avenços tecnològics són fonamentals per donar resposta a la problemàtica ambiental, és la millora dels motors dels mitjans de transport actuals. Això inclou aspectes diversos com són millorar l’eficiència dels motors, disminuir les emissions de contaminants, fabricar motors que puguin funcionar amb combustibles menys contaminants o dissenyar sistemes de propulsió alternatius als motors convencionals. MILLORES AGRÍCOLES I DE GESTIÓ DE L’AIGUA : Unitat 8. Respostes ambientals MILLORES AGRÍCOLES I DE GESTIÓ DE L’AIGUA QUÍMICA VERDA I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA : Unitat 8. Respostes ambientals QUÍMICA VERDA I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA LÍMITS DE LES RESPOSTES TECNOLÒGIQUES : Unitat 8. Respostes ambientals LÍMITS DE LES RESPOSTES TECNOLÒGIQUES RESPOSTES NO TECNOLÒGIQUES O SOCIOCULTURALS : Unitat 8. Respostes ambientals RESPOSTES NO TECNOLÒGIQUES O SOCIOCULTURALS RESPOSTES NO TECNOLÒGIQUES O SOCIOCULTURALS II : Unitat 8. Respostes ambientals RESPOSTES NO TECNOLÒGIQUES O SOCIOCULTURALS II ENLLAÇOS : ENLLAÇOS Energies renovables Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat Desenvolupament sostenible Unitat 8. Respostes ambientals

Add a comment

Related presentations