07032014 messman raksa_foorumi

83 %
17 %
Information about 07032014 messman raksa_foorumi
Real Estate

Published on March 7, 2014

Author: virpime

Source: slideshare.net

Description

Kestävä asuminen ja ympäristö hankkeen materiaalitehokkuus ja jätehuolto osakokonaisuuden päätösseminaarin aineisito, jonka esitys 7.3.2014 RAKSA Foorumissa Lahdessa. Esityksessä käsitellään myös energiatehokkuutta.

JÄTEHUOLTO JA MATERIAALITEHOKKUUS RAKSA FOORUMI Kestävä asuminen ja ympäristö – K-EASY Lahti 7.3.2014 Virpi Messman

Innopark • Innopark tarjoaa kehityspalveluja ja toimitiloja Hämeenlinnan seudulla • Innoparkilla on noin 10 M€ hankesalkku • 28 000 m2 toimitiloja, joissa toimii noin 100 yritystä ja yli 1000 työntekijää • Innopark työllistää noin 40 henkilöä

Miksi? Raaka-aineiden hinnat räjähtivät nousuun 2000-luvulla. Lähde: McKinsey Global Institute (MGI) Mikäli ilmastonmuutosta halutaan hillitä, suurinta osaa jäljellä olevista fossiilisista polttoaineista ei yksinkertaisesti pitäisi käyttää. Maapallon absoluuttiset rajat alkavat monessa kohdin jo tulla vastaan, on aika toimia. –Markku Wilenius

Tavoitteena resurssiviisaus ja materiaalitehokkuus Miten voimme säästää energiaa ja materiaaleja?

Teollisuus- ja asuntoalueiden sekä jätehuollon tarkastelu ja toimenpiteet kestävän kehityksen kannalta • • • • • SafeRec Oy: Lakiselvitys tietosuojajätteen kierrätykseen vaikuttavista seikoista sekä tietoturvajätteiden keräystempaus Savumax Oy: energiatehokkuutta lisäävän savupiipputuotteen –tuotekehitys sekä vaihtoehtoisten ratkaisujen viestiminen kuluttajille TL Sippola Oy: Passiivitalomalliston tuotekehitys Envor Group Oy: Sosiaalisen median hyödyntäminen ympäristöliiketoimintaa tekevässä yrityksessä Hämeenlinnan Eteläranta Oy: Engelinrannan aluekehitys, energiakaavoituksen esiselvitykset ja uudet mallit sekä hulevesiselvitys

Energiakaavan keinoja Engelinrannassa 1. Asumistiheyden nostaminen kaupunkimaiselle tasolle (30 m2 / henkilö 37 m2/henkilö sijaan). Säästöä 14-15 % alueen energiankulutuksessa 2. Autottoman elämisen mahdollistaminen. Säästöä noin 5 % energiankulutuksesta, eli 400 autoa 3. Autopaikkojen keskittäminen ja ohjaus. 4. Kaavan tulee mahdollistaa energiatehokkuus5. Energiatehokkuuden ohjaus tontinluovutuksella. Vaatimustason mukaan 5-10 % 6. Omavaraisenergian käyttö, osin RakMk:ssa. Pieni osuus säästää noin 7 % 7. Korkea massoittelu ja umpinaiset rakenteet. Suoraan säästöä noin 2 % Jättää teknologiat auki: mahdollistaa innovaatiot ja uusimman teknologian hyödyntämisen

Engelinrannan hulevesiselvitys • • • Tulvariskiä voidaan vähentää pienentämällä valuma-aluetta ja painetta, joka kohdistuu alueen tulvariskikohteisiin Innovatiivisuus on ollut projektissa vahvasti läsnä, ja erilaisia menetelmiä hulevesien hallintaan on esitetty rohkeasti Esitettyjä ratkaisuja ovat esimerkiksi tulvaputki tai avokanaali, joka johtaisi puhdistetut hulevedet Vanajaveteen http://www.kestavaasuminen.fi/easydata/customers/keasy/files/innopa rk/engelinrannan_hulevesiselvitys_raportti_31-12-2013.pdf

Miten osaamme nähdä asiat toisin? Milloin puhutaan jätteestä ja koska resurssista? Kuinka voimme kääntää kustannuksia tuotoiksi? 13 31 Kierrätys 33 34 Energiahyötykäyttö 56 Loppusijoittaminen Yhdyskuntajätteen käsittely Kiertokapula 2012 Lähteet: Kiertokapula, Tilastokeskus Hämeen Sanomat 33 Yhdyskuntajätteen käsittely Suomessa 2012

Suositaan uusiutuvia energialähteitä! metsä-, pelto- ja aurinkoenergia vesi- ja tuulivoima Uusiutuvia energialähteitä biokaasu maa- ja ilmalämpöpumput Mitä energiaa on mahdollista tuottaa lähellä kulutuspaikkaa? Löytyykö yhteistyökumppaneita energiahankinnoissa tai tuotannossa?

Kiinteistökohtaiset toimenpiteet uusiutuvan energian hyödyntämisessä • • • • • • • Verkatehdas - hajautettu energiatuotanto, Lähtökohtana energiatuotantomalli, tuotettu energia ja kustannukset elinkaaren aikana. Kasvihuonepäästöjä tarkasteltiin myös elinkaarimallin yhteydessä http://www.kestavaasuminen.fi/easydata/customers/keasy/files/innopark/verkatehtaan_energiaratkai sut_-_loppuraportti_2013_id_10280_3.pdf Kiinteistöosakeyhtiö Kauppakartano: Energiatehokkuusselvitys As. Oy Vanajanranta I-IV: Energiatehokkuusselvitykset As. Oy Säästönaapuri: Energiatehokkuusselvitys Pilvenmäen ravirata: Energiatehokkuusselvitys Skapat Energia Oy: Energiaselvitys -palvelutuotteen tuotteistaminen Baltian maiden markkinoille Kiinteistöliitto Kanta-Häme: Kestävän kehityksen edistäminen kiinteistönpidossa

Lämmitysjärjestelmän muutostyö K-EASY -hanke toteutti As Oy Riviuhkolan kiinteistöön suunnitelman öljylämmityksen korvaamisen uusiutuvia energialähteitä hyödyntäväksi lämmitysjärjestelmäksi. Kohteeseen tehtiin suunnitelmat, jotka toimivat taloyhtiön investointihankkeen mahdollistavina osadokumentteina. Suunnittelutyö sisälsi lämmitysjärjestelmän alkukartoituksen. Sen tuloksena syntyi suositus As Oy irrottamisesta aluelämmitysverkosta, uuden lämmönjakohuoneen rakentamisesta sekä maalämmitysjärjestelmän asentamisesta. Kuva: Antti Lehtosalo Riviuhkola

Some-viestinnän strategia Envorille • • • Jäte- ja ympäristönhuolto on nopeasti kehittyvä ala, jossa muuttuvat ympäristönhuollolliset normit ja lainsäädäntö asettavat kaupalle, teollisuudelle ja kotitalouksille jatkuvasti uusia velvoitteita. Envor pyrkii aktiivisesti ennakoimaan alan kehitystä tarjoamalla uusia ratkaisuja ja vastaamaan asiakaskuntansa tarpeisiin ja näiden ympäristöhaasteisiin. Ympäristönhuolto on tiukentuvien kansainvälisten ja kansallisten tavoitteiden ja normien sekä yritysten ja kuluttajien muuttuvan ympäristötietoisuuden vuoksi erittäin nopeasti kehittyvä ala. Siksi alalla toimivilla yrityksillä on poikkeuksellisen paljon viestinnällisiä haasteita. Erityisesti B2B yritysten keskuudessa sosiaalista mediaa on hyödynnetty Suomessa varsin vähän. Envor Group Oy:lle kehitettiin SoMe -viestinnän strategia

Kiitokset yhteistyöstä! Yhteistyökumppanit: Päijät-Hämeen Liitto, EAKR Asumisen OSKE HAMK IJI hanke Hämeenlinnan kaupunki Innoparkin joukkue: Anni Kujala Janne Haverinen Jarkko Savijoki Liisa Arpiainen Miia Kujala Petri Lintumäki Pia Niemikotka Sanni Marjomäki Timo Kärppä Kiertokapula Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Culminatum Innovation Oy Ltd Posintra Oy Lappeenrannan teknillinen yliopisto Konsultoinnit: AdConSys Tulosto Oy Bionova Gaia Consulting Oy Zeeland Turku Oy Granlund Oy Ramboll Finland Oy

www.kestavaasuminen.fi www.innopark.fi http://k-easy.blogspot.fi Innopark Programmes Oy Visamäentie 33 13100 Hämeenlinna Virpi Messman Projektiasiantuntija 040 860 1492 virpi.messman@innopark.fi @VirpiMe

Add a comment

Related presentations

9876557500 | 9872076706 | WAVE APARTMENTS MOHALI SECTOR 99 | WAVE APARTMENTS COMIN...

Find out our slection of luxury properties in Provence and on the French Riviera (...

Find out this lovely recent and luxury property in the soth of France near airport...

Map of the Boston Commercial Real Estate market by industry and area.

29 Palms Residential Lot

29 Palms Residential Lot

November 10, 2014

29 Palms residential lot in developing area of 29 Palms. Clean pristine desert vi...

Palm Bay Home Inspector

Palm Bay Home Inspector

November 6, 2014

We Provide Home Inspections and commercial inspections in Brevard County, FL and I...

Related pages

Ecuavoley (07-03-2014) - Sports

07032014 messman raksa_foorumi ... Clipping cnc 07032014 versão de impressão 1. CLIPPING – 07/03/2014 Acesse: www.cncafe.com.br Semana: ...
Read more