051012 matryca kosztowa wl

38 %
63 %
Information about 051012 matryca kosztowa wl

Published on March 10, 2014

Author: jakubtabor

Source: slideshare.net

Pasza z koncentratu: *kwoty netto PASZA: prosiak 300,00 zł/szt. 30,00 kg Starter Grower Finiszer Razem: tucznik 4,00 zł/kg 150,00 kg Ilość kg 30 80 260 370,00 kg ilość/rzut 1000 szt. KONCENTRAT Starter Grower Finiszer Razem: spożycie 3,08 kg/kg 3,52 zł/kg Ilość kg 7,50 14,00 39,00 60,50 kg okres tuczu 150 dni 0,80 kg/dz. Cena za kg 2,50 2,37 2,37 rzut/rok 2,23 cykle Razem cena 18,75 33,18 92,43 144,36 zł upadki 4% %/rzut 30,31 zł/szt. Zboża kg 22,50 66,00 221,00 309,50 kg weterynaria 12000,0 zł/rzut 12,00 zł/szt. energia 5000,00 zł/rzut 5,00 zł/szt. 0,90 278,55 zł woda 3500,00 zł/rzut 3,50 zł/szt. zł/kg zboża robocizna 2300,00 zł/rzut 2,30 zł/szt. 422,91 zł za paszę ściółka 0,00 zł/rzut 0,00 zł/szt. amortyzacja 0,00 zł/rzut 0,00 zł/szt. kredyt 12000,00 zł/rzut 12,00 zł/szt. 65,11 zł/szt. Bilans: koszty: 788,02 zł/szt. sprzedaż: 594 zł/szt. Różnica: -194,02 zł/szt. Punkt oplacalności: 5,25 zł/kg żywca *dane wpisujemy tylko w polach zaznaczonych na czerwono

Add a comment

Related pages

Matryca śledzenia - Traceability Matrix - Education

Share Matryca śledzenia - Traceability Matrix. ... 051012 matryca kosztowa wl Gregg Braden - Boska Matryca 1 BOSKA MATRYCA Łącząc naukę, cuda i ...
Read more

051012 matryca kosztowa wl - Documents

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU. Charakterystyka Matryca logiczna jest metodą planowania, realizacji i oceny projektów , bazuje na ...
Read more