advertisement

05 de xuat kh hoat dong nam 2014 vn

24 %
76 %
advertisement
Information about 05 de xuat kh hoat dong nam 2014 vn
Travel

Published on February 27, 2014

Author: duanesrt

Source: slideshare.net

Description

Ngày 27/2/2014, phiên họp cấp cao về hợp tác liên kết phát triển du lịch ba tỉnh Duyên hải miền Trung (Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam) đã diễn ra tại thành phố Huế do Tổng cục Du lịch chủ trì với sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án “Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội” (gọi tắt là Dự án EU, do Liên minh Châu Âu tài trợ).
advertisement

Add a comment

Related presentations

Krishna Holidays is a well established Adventure and Tour operating company in Ris...

Learn about Fastport Passport, we offer expedited passport and visa solutions nati...

71A_Slides_Tusrismo

71A_Slides_Tusrismo

November 10, 2014

Slides sobre Turismo e Intercâmbio

Casa Batlló

Casa Batlló

June 3, 2009

Aircraft leasing is an important decision and before making such an important purc...

Private jets can be hired by companies and individuals to travel in jets in a more...

Related pages

Thông tư 05/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy ...

05/2014/TT-BCT: Người ký: ... Vài nét về Luật Việt Nam : ... 1900561589 * Email: lawdata@luatvietnam.vn. KQ XSMB ...
Read more

hoat dong - Viet Bao Viet Nam, tin tuc moi nhanh nhat, doc ...

hoat dong - hoat dong - Viet Bao Viet Nam, ... (KH-CN) de ra nham chan ... Gan hoat dong Doan voi san xuat kinh doanh. 15:06 ...
Read more

Google

Việt Nam : Tìm kiếm nâng cao Công cụ ngôn ngữ: Google.com.vn hiện đã có bằng các ngôn ngữ: ...
Read more

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM THI XA ...

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM THI XA CAI LAY ... (PCI) nam 2014, ... chinh lien quan den dau tu va hoat dOng san xuat kinh doanh cua ...
Read more

abbank.vn

4/14/2014 3:30:35 pm ...
Read more

UBND HUYEN TRAN VAN THCil CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET ...

UBND HUYEN TRAN VAN THCil CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET ...
Read more

www.vfu.edu.vn

... Cá nhân hoat dông KH&CN trong ... diêm tinh theo Kê hoach 16/KH-UBND ngày 05/3/2014 UBND ... Giang theo dia chi http://khoahoc.kiengiang.gov.vn/
Read more

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ...

© 2009 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Phát triển bởi Aseanjsc ...
Read more