030515 mattiaslinde

67 %
33 %
Information about 030515 mattiaslinde
Entertainment

Published on November 20, 2007

Author: Nathaniel

Source: authorstream.com

Diagnostik av primär huvudvärk:  Diagnostik av primär huvudvärk Mattias Linde Neurolog Migränklinik Göteborg Doktorand Klinisk Neurovetenskap Huvudvärksdagen 2003 Upplägg:  Upplägg IHS klassifikationssystem Migrän Huvudvärk av spänningstyp (HST) Horton Kronisk daglig huvudvärk Diskussion Slide3:  Skapar ordning ur kaos - minimalt utrymme för tolkningar Internationellt gångbar taxonomi Inkluderar alla ~140 kända huvudvärkssyndrom Hierarkiskt (13 familjer med upp till 4 nivåer) Praktiskt för kliniker, forskare och patienter Baserat på tillgänglig vetenskaplig evidens Allmänt accepterat IHS diagnossystem Migränspektrat enligt IHS:  Migränspektrat enligt IHS 1.1 Migrän utan aura 1.2 Migrän med aura 1.2.1 Migrän med typisk aura 1.2.2 Migrän med förlängd aura 1.2.3 Familjär hemiplegisk migrän 1.2.4 Basilarismigrän 1.2.5 Migränaura utan huvudvärk 1.2.6 Migrän med akut insättande aura 1.3 Oftalmoplegisk migrän 1.4 Retinal migrän 1.5 Under barndomen förekommande periodiska syndrom som kan vara föregångare till eller associerade med migrän 1.5.1 Benign paroxysmal vertigo i barndomen 1.5.2 Alternerande hemiplegi i barndomen 1.6 Komplikationer till migrän 1.6.1 Status migränosus 1.6.2 Migränutlöst infarkt 1.7 Migränliknande sjukdomstillstånd som ej uppfyller ovannämnda kriterier Cephalalgia 1988;8(Suppl.7):1-96 Detta dominerar. Övriga ovanligt. Migränanfallets dynamik:  Migränanfallets dynamik Från Blau J.N. London Migraine Clinic 1986 En minoritet märker Alla 5 faser. Ingen fas obligatorisk vid anfall Migrän utan aura (IHS 1.1):  Migrän utan aura (IHS 1.1) A. Åtminstone 5 attacker som uppfyller kriterierna B-D. B. Attack varar 4-72 timmar obehandlad (hos barn 2-48 timmar). C. Huvudvärk med åtminstone 2 av följande: Ensidig lokalisation Pulserande karaktär Måttlig till svår intensitet Försämring av fysisk aktivitet D. Under huvudvärken åtminstone 1 av följande: Illamående och/eller kräkningar Ljus- och ljudkänslighet E. Attackerna förklaras ej av annat sjukdomstillstånd. Cephalalgia 1988;8(suppl 7):1-96 Genomsnittligen 1.3 anfall / mån:  Genomsnittligen 1.3 anfall / mån 1/4 av svenska migräniker genomlider 2/3 av attackerna... Anfallsduration (medel 19 h):  Anfallsduration (medel 19 h) Frekvens av karaktärssymptomen:  Frekvens av karaktärssymptomen Migränanfallets Naturalförlopp:  Migränanfallets Naturalförlopp Migrän med aura (IHS 1.2):  Migrän med aura (IHS 1.2) A. Åtminstone 2 attacker som uppfyller kriteriet B. B. Åtminstone 3 av följande: ≥1 reversibla tecken på hjärnbarks- och / eller hjärnstamsdysfunktion Utvecklas gradvis under ≥4 minuter (eller i sekvens om flera symptom) ≤60 minuter (per symptom) ≤60 minuter till huvudvärken - som även kan börja samtidigt eller innan auran C. Attackerna förklaras ej av annat sjukdomstillstånd. 1.2.1 Migrän med typisk aura 1.2.2 Migrän med förlängd aura 1.2.3 Familjär hemiplegisk migrän 1.2.4 Basilarismigrän 1.2.5 Migränaura utan huvudvärk 1.2.6 Migrän med akut insättande aura Cephalalgia 1988;8(suppl 7):1-96 Auravarianter (40% av 3000 pat):  Auravarianter (40% av 3000 pat) Flera aurasymptom i sekvens:  Flera aurasymptom i sekvens Ref:Peatfield R. 1986 Olesen J. 2000 Sensorisk Motorisk Visuell 121 75 23 3 13 2 1 Typisk tågordning Visuell  Sensorisk  Dysfatisk/Motorisk Typisk progress av ”teikopsi”*:  Typisk progress av ”teikopsi”* Gammal teckning av K.S. Lashley (1941) * = Flimmerskotom homonymt i ena synfältshalvan under 5-60 minuter ...efterlämnar bortfall (skotom) En randzon av retning (flimmer)... Kallas även fortifikationsspektrum:  Kallas även fortifikationsspektrum Expanderande negativt skotom (Gowers W.R., 1904) Göteborgs fästningsverk 1790 (inlagda i modern stadsplan av Albert Lilienberg) Keiloorala parestesier:  Keiloorala parestesier Bild från Carls bok (s.69) med cheiloorala parestesier Typiskt med mun- gipa och i tand- kött och tung- rand. Långsam progress under cirka 10-20 minuter Duration max 1 h. Oftast domning + parestesier (bortfall + retning). Huvudvärk av spänningstyp :  Huvudvärk av spänningstyp Episodisk HST (IHS 2.1): A. Åtminstone 10 attacker som uppfyller kriterierna B-D. Mindre än 180 dagar/år. B. Attack varar mellan 30 minuter och 7 dygn C. Huvudvärk med åtminstone 2 av följande: Dubbelsidig lokalisation Molande/tryckande karaktär (ej pulserande) Lätt eller måttlig intensitet Ingen försämring av fysisk aktivitet D. Under huvudvärken bägge av följande: Inget illamående eller kräkningar (matleda kan förekomma) Högst endera av ljus- eller ljudkänslighet E. Attackerna förklaras ej av annat sjukdomstillstånd. Cephalalgia 1988;8(suppl 7):1-96 Symptomens sensitivitet:  Symptomens sensitivitet Smetana, GW. Arch Intern Med 2000;160:2729-2737 Sensitivitet = Andel patienter med diagnosen som har symptomet Sannolikhet migrän / HST :  Sannolikhet migrän / HST Smetana, GW. Arch Intern Med 2000;160:2729-2737 Sensitivitet = Andel patienter med diagnosen som har symptomet Specificitet = Andel patienter utan diagnosen som inte har symptomet Positivt predikterande värde = Sensitivitet/(Specificitet-1) Migrän eller HST?:  Migrän eller HST? Dahlöf C, Dowson A et al The spectrum of headaches… Presented at 14th Migraine Trust, London 2002 Endast 3-4% hade episodisk HST De migräniker som ej fick diagnos ansåg själva inte att det var migrän Migrändiagnoser:  Migrändiagnoser ’Kan det vara Horton?’:  ’Kan det vara Horton?’ Dahlöf C. and Linde M. Cephalalgia 2001;21:664-71 Ekbom K. Headache 1978;18:9 Rasmussen B.K. J-Clin-Epidemiol 1991;44:1147-57 Hortons huvudvärk (IHS 3.1):  Hortons huvudvärk (IHS 3.1) A. Åtminstone 5 attacker som uppfyller kriterierna B-D. B. Svår ensidig smärta i ögat, ovan ögat och/eller vid tinningen, vilken obehandlad varar mellan 15 och 180 minuter. C. Huvudvärken förenad med åtminstone 1 av följande på smärtsidan: Konjunktival kärlinjektion Tårflöde (lakrimation) Nästäppa Snuva (rinorré) Svettning i panna och ansikte Sammandragen pupill (mios) Nedsjunket ögonlock (ptos) Svullnad (ödem) i ögonlock D. Attackfrekvens från 1 varannan dag till 8 per dygn E. Attackerna förklaras ej av annat sjukdomstillstånd. Cephalalgia 1988;8(suppl 7):1-96 3.1.2 Episodisk: ≥2 perioder (7-365 dygn) med mellanliggande remission ≥14 dygn 3.1.3 Kronisk: Attacker under ≥1 år med mellanliggande remission 0-13 dygn Varningssymptom vid Horton:  Varningssymptom vid Horton Neuropsykologiska Neurologiska Övriga Irritabilitet Domning i ansikte Nästäppa, nysningar Eufori Allodyni i skuldra Hudklåda Energifullhet Vertikal synfältslinje Dimsyn Välbefinnande Synfältsflimmer unilat. Ögonlocksödem Letargi Parestesier Värmekänsla halva huvudet Sömnstörningar Hyperstesi Kärldilatation temporalt Sötsaksbegär Dysestesi Blekhet Desorientering Osmofobi Bahra A Diagnostic difficulties in cluster headache. Neurology 2000;54(suppl.3):20-1. Blau JN Premonitory and prodromal symptoms... Cephalalgia 1998;18:91-3 Nappi G Symptomatology of… Kap 96 i The Headaches 2nd ed Lippincott Williams & Wilkins 2000 Silberstein SD Cluster headache with aura. Neurology 2000;54:219-21. Premonitoriska symptom dagar - månader innan hos 8% (n=150) Prodromata minuter innan smärtan hos 61% (n=150) Illamående och foto-/fonofobi ≠ migrän (alltid):  Illamående och foto-/fonofobi ≠ migrän (alltid) Illamående hos 40% av individer med Horton Sällan kräkningar, men det förekommer Foto- och fonofobi rapporteras ofta vid Horton Bahra A Diagnostic difficulties in cluster headache. Neurology 2000;54(suppl.3):20-1. Goadsby PJ Cluster headache. Medlink Neurology Third 2001 edition. Nappi G Symptomatology of cluster headache. Kap 96 i The Headaches. 2nd ed. Lippincott, Williams & Wilkins 2000. Cirkadisk rytm vid Horton:  Cirkadisk rytm vid Horton Russell D Cluster headache: severity and temporal profiles… Cephalalgia 1981;1:209-16 Cirkadisk rytm vid migrän:  Cirkadisk rytm vid migrän Fox A.W. and Davis R.L. Migraine chronobiology. Headache 1998;38:436-441 Kronisk daglig huvudvärk (KDH):  Kronisk daglig huvudvärk (KDH) Roj Friberg 1988 Nästan 5% av befolkningen har KDH (huvudvärk ≥15 d / månad) utan närmare specifikation Oftast samtidig överanvändning av läkemedel. Orsak / verkan? Rapoport A. Headache 1996;36(1):14-19 Castillo J. Headache 1999;39:190-196 Diagnostik av KDH:  Diagnostik av KDH Använd prospektiv dagbok för att dokumentera oklara fall Försök ange subformerna (ofta Migrän 1.1 + Episodisk HST 2.1) Beräknat antal dagar per år inom parentes visar relativ betydelse Undvik termen ’Blandhuvudvärk’ Om symptomatisk medicinering ≥10 d/mån  Avgifta Arbetsdiagnos: ’Läkemedelsassocierad KDH” Ange primär subtyp, t.ex Migrän (1.1) + Läkemedelsorsakad huvudvärk (8.1)” Uteslut annan underliggande patologi Kronisk HST? Kronisk migrän? Bättre Ej bättre ’Kronisk daglig migrän’ (prel. IHS 1.7.1):  A. Kriterierna B-D uppfylls ≥15 dagar / månad under ≥3 månader B. Symptomatisk medicinering (triptaner etc) ≤10 dagar / månad C. Huvudvärk med åtminstone 2 av följande: Ensidig lokalisation Pulserande karaktär Måttlig till svår intensitet Försämring av fysisk aktivitet / anledning till att fysisk aktivitet undviks D. Under huvudvärken åtminstone 1 av följande: Illamående och/eller kräkningar Ljus- och ljudkänslighet E. Attackerna förklaras ej av annat sjukdomstillstånd. ’Kronisk daglig migrän’ (prel. IHS 1.7.1) Som IHS 1.1 = Avgiftning hjälpte inte Tack!!:  Hans Holbein d.y. 1497-1593 Tack!!

Add a comment

Related presentations

Related pages

Nordisk Migrändag 2000 - migransallskapet.se

Title: Nordisk Migrändag 2000 Author: Mattias Linde Last modified by: an Created Date: 7/12/2000 10:18:31 AM Document presentation format: 35 mm-diabilder
Read more

Sidan kunde inte hittas - migransallskapet.se

Innehållet du letar efter kan inte hittas. Gå till startsidan eller sök sidan i Sitemap.
Read more