03 operasi pbs

40 %
60 %
Information about 03 operasi pbs

Published on February 18, 2014

Author: anisyaliza

Source: slideshare.net

MEMAKLUMKAN TENTANG PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

PBS PS PAJSK PP PPSi

AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550) Seksyen 67 Seksyen 68 PENILAIAN MURID PEPERIKSAAN Seksyen 69 PENGENDALIAN PEPERIKSAAN

Memberi nasihat, memantau & membuat analisis tentang PBS Untuk mengendalikan semua peperiksaan mengikut peraturanperaturan garis panduan & arahan tentang peperiksaan Untuk mengadakan peperiksaan, untuk mengendalikan pemantauan peperiksaan & menguatkuasakan peraturanperaturan garis panduan & arahan tentang peperiksaan

Surat Pekeliling Peperiksaan Bil.1/ 2011: Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan bagi UPSR mulai Tahun 2011

BIL. 1. 2. PERKARA 3. Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke JPN Mengedarkan Surat Pekeliling dan Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke dan Sekolah Mesyuarat Jawatankuasa PBS 4. 5. Pendaftaran Murid dalam SPPBS Tempoh pelaksanaan PBS 6. Aktiviti Penjaminan Kualiti: Pementoran, Pemantauan, Penyelarasan dan Pengesanan TEMPOH TINDAKAN Disember Disember LP JPN Januari, April, Ogos dan Disember Januari – Februari Sepanjang sesi persekolahan Sepanjang tahun JPN/PPD/Sekolah 7. Pengumpulan prestasi murid dalam SPPBS Sepanjang tahun 8. Pelaporan prestasi murid Mengikut keperluan ©2011 Lembaga Peperiksaan, Putrajaya Sekolah Sekolah Sekolah/PPD/JPN/ LP/Bahagian KPM Sekolah Sekolah

Pengerusi : Naib Pengerusi : Setiausaha : Ahli Jawatankuasa : : : : : : : : : Pengarah Pelajaran Negeri Timb Pengarah Pelajaran Negeri Ketua Sektor SPP, JPN Semua Ketua Sektor JPN Pengarah IPGM Ketua Nazir JNJK (Negeri) Ketua Penolong Pengarah, BTPN Semua Ketua Penolong Pengarah, JPN Semua Pegawai Pelajaran Daerah YDP Majlis Pengetua YDP Majlis Guru Besar YDP Majlis Guru Cemerlang

MENGADAKAN MESYUARAT JK PERINGKAT NEGERI MENGADAKAN MESYUARAT PENATARAN PERINGKAT NEGERI MEMASTIKAN AKTIVITI PENJAMINAN KUALITI PENGENDALIAN PBS DILAKSANAKAN MENYEDIAKAN LAPORAN PELAKSANAAN PERINGKAT NEGERI UNTUK DIHANTAR KEPADA LEMBAGA PEPERIKSAAN

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha : Pegawai Pelajaran Daerah : Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah : Penolong PPD (Peperiksaan/PBS) Ahli Jawatankuasa : : : : YDP Majlis Pengetua Daerah YDP Majlis Guru Besar Daerah Semua Penolong PPD Semua Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

MENGADAKAN MESYUARAT JK PERINGKAT DAERAH MENGADAKAN MESYUARAT PENATARAN PERINGKAT DAERAH MEMASTIKAN AKTIVITI PENJAMINAN KUALITI PENGENDALIAN PBS DILAKSANAKAN MENYEDIAKAN LAPORAN PELAKSANAAN PERINGKAT DAERAH UNTUK DIHANTAR KEPADA JABATAN PELAJARAN NEGERI

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa : Guru Besar : Semua Guru Penolong Kanan : Setiausaha Peperiksaan : : : : : : Ketua Panitia Yang Dilantik (Latihan) Ketua Panitia Yang Dilantik (Penyelarasan) Ketua Panitia Yang Dilantik (Pementoran) Ketua Panitia Yang Dilantik (Pemantauan) Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP) Guru Cemerlang : Guru Bimbingan Dan Kaunseling (PPsi) : Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK) : Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/p) Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepada keperluan pihak lain

Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garis panduan yang ditetapkan Mengadakan 4 kali mesyuarat setahun: a. Mesyuarat Kali Pertama – menetapkan hala tuju, matlamat, menyediakan jadual aktiviti dan sebagainya b. Mesyuarat Kali Kedua – Kajian Suku Tahun Pertama c. Mesyuarat Kali Ketiga – Kajian Suku Tahun Kedua d. Mesyuarat Kali Keempat – Post Mortem Pelaksanaan Semua keputusan mesyuarat diminitkan & menjadi dasar/punca kuasa kepada pengoperasian/pelaksanaan semua komponen PBS di sekolah

INTERGRITI INTERGRITI 3 2 1 4 PENGESANAN 3 PEMANTAUAN PENYELARASAN PEMENTORAN

MENTOR DALAMAN • KETUA PANITIA • JUP • GURU CEMERLANG (mp berkenaan) MENTOR LUARAN Pegawai yang dilantik oleh LP/JPN/PPD

KEKERAPAN Bila-bila masa ikut keperluan

SEBELUM PEMENTORAN Mengadakan sesi perbincangan dengan Mentee SEMASA PEMENTORAN • Melaksanakan khidmat bantu, khidmat nasihat, mudah cara dan coaching • Memberi nasihat, teguran dan cadangan kepada Mentee SELEPAS PEMENTORAN Melaksanakan tindakan susulan

INTERGRITI INTERGRITI 3 2 1 4 PENGESANAN 3 PEMANTAUAN PENYELARASAN PEMENTORAN.

PENYELARAS DALAMAN • • • • KETUA BIDANG KETUA PANITIA JUP GURU CEMERLANG (mp berkenaan) PENYELARAS LUARAN Pegawai yang dilantik oleh LP/JPN/PPD

KEKERAPAN Ditentukan oleh JK PBS sekolah

SEBELUM PENYELARASAN • Kefahaman tugasan • Kesesuaian sampel • Kefahaman penskoran SEMASA PENYELARASAN Merawak sampel mengikut pencapaian SELEPAS PENYELARASAN Melaksanakan tindakan penambahanbaikan pengajaran dan pembelajaran

INTERGRITI INTERGRITI 3 2 1 4 PENGESANAN 3 PEMANTAUAN PENYELARASAN PEMENTORAN.

PEMANTAU DALAMAN • • • • PENTADBIR SEKOLAH KETUA PANITIA JUP GURU CEMERLANG (mp berkenaan) PEMANTAU LUARAN • Pegawai yang dilantik oleh LP/JPN/PPD • Pegawai Bahagian KPM

KEKERAPAN Sepanjang tempoh Pengajaran dan Pembelajaran

SEBELUM PEMANTAUAN • Perancangan aktiviti pemantauan • Penyediaan instrumen pemantauan • Pemakluman kepada guru mata pelajaran SEMASA PEMANTAUAN Semak pelaksanaan mengikut garis panduan dan jadual yang ditetapkan Contoh • Minit mesyuarat JK PBS sekolah • Eviden • Pelaporan pencapaian SELEPAS PEMANTAUAN • Penyediaan pelaporan pemantauan • Cadangan penambahbaikan

INTERGRITI INTERGRITI 3 2 1 4 PENGESANAN 3 PEMANTAUAN PENYELARASAN PEMENTORAN.

PEGAWAI Pegawai yang dilantik oleh LP/JPN/PPD

KEKERAPAN Ditentukan oleh LP

AKTIVITI MESYUARAT PBS JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC X X X KURSUS PBS SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUAN FORMATIF SEPANJANG PROSES PENGAJARAN & PEMBELAJARAN SUMATIF DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH PELAPORAN PBS MENGIKUT KEPERLUAN PEMENTORAN BILA-BILA MASA IKUT KEPERLUAN PEMANTAUAN SEPANJANG PROSES PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PENYELARASAN DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH PENGESANAN DITENTUKAN OLEH LP/JPN/PPD X

EVIDENS Bahan/sebarang bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk/proses CONTOH • Tulisan • Bahan cetakan • Persembahan • Foto • Grafik • Artifak • Laporan PENYIMPANAN 1. Fail Perkembangan Murid (FPM) • Setiap murid 1 FPM, menyimpan setiap evidens terbaik untuk setiap mata pelajaran • Evidens diserah kepada murid setelah skor direkod dalam SPPBS 2. Fail Showcase • Menyimpan evidens terbaik

EVIDENS Bahan/sebarang bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk/proses CONTOH • Tulisan • Bahan cetakan • Persembahan • Foto • Grafik • Artifak • Laporan PENYIMPANAN Evidens murid di tempat selamat secara bersistematik dalam tempoh tertentu dan diserahkan kepada murid setelah selesai aktiviti penjaminan kualiti PELUPUSAN Evidens dilupuskan berdasarkan Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Pusat dengan cara mengembalikan kepada murid sebagai simpanan mereka

Guru merekod penyertaan, penglibatan dan pencapaian murid dalam aktiviti jasmani, kesihatan, sukan, kokurikulum dan ekstra kurikulum menggunakan borang dan aplikasi PAJSK

Evidens adalah terhad dan disimpan oleh guru di tempat yang selamat secara bersistematik

Add a comment

Related pages

Pengurusan Operasi Pbs Sps-pajsk Sm 2015(1)

PANDUAN PENGURUSAN OPERASI SISTEM PAJSK- SPS - APDM 1. UMUM ... 03-88721649, 1645 & 1747 ... Pengurusan Operasi Pbs Sps-pajsk Sm 2015(1)
Read more

PENGURUSAN OPERASI PBS SPS-PAJSK SM 2015.pdf

Tel: 03-88721649, 1645 & 1747 More From This User. ... PENGURUSAN OPERASI PBS SPS-PAJSK SM 2015.pdf. Oct 31, 2015 by Benny Balius. 32 views. Embed. Download.
Read more

PANDUAN PENGURUSAN OPERASI SISTEM PAJSK- SPS - APDM

1 LAMPIRAN 1 PANDUAN PENGURUSAN OPERASI SISTEM PAJSK- SPS - APDM 1. UMUM 1.1. Pengisian Markah PAJSK untuk murid Tingkatan 1, 2, 3, dan 4 pada
Read more

Talian Guru: Sistem e-Operasi

PBS; Pengunjung. Watermark template. Powered by Blogger. Sistem e-Operasi Pengurusan untuk para guru. Email This BlogThis! Share to Twitter Share to ...
Read more

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) - Blog Rasmi ...

PBS merupakan satu usaha ... Bagi matematik Band 3 menunjukkan murid telah menguasai operasi ... , 62604, PUTRAJAYA, MALAYSIA Tel: 03-8884 ...
Read more

Pusat Gerakan Operasi Bomba Negeri Sarawak

Pusat Gerakan Operasi Bomba Negeri Sarawak, Kuching, Malaysia. 27,713 likes · 424 talking about this · 25 were here. Sekiranya berlaku kecemasan, sila...
Read more