03 hue presentation final version vn

80 %
20 %
Information about 03 hue presentation final version vn

Published on February 27, 2014

Author: duanesrt

Source: slideshare.net

Description

Ngày 27/2/2014, phiên họp cấp cao về hợp tác liên kết phát triển du lịch ba tỉnh Duyên hải miền Trung (Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam) đã diễn ra tại thành phố Huế do Tổng cục Du lịch chủ trì với sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án “Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội” (gọi tắt là Dự án EU, do Liên minh Châu Âu tài trợ).

Hỗ trợ phát triển Du lịch tại các tỉnh Duyên hải miền Trung Phiên họp cấp cao 3 tỉnh Duyên hải miền Trung TP Huế Mary McKeon/ 27 T2/ 2014

Mục tiêu hoạt động tổng thể Đặt nền móng phát triển cho ngành du lịch có trách nhiệm tại 3 tỉnh Duyên hải miền Trung (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam) Mục tiêu cụ thể: Phát triển sản phẩm chiến lược chủ đạo và các ưu tiên marketing Phối hợp các chính sách tiếp thị du lịch Xúc tiến sản phẩm và dịch vụ Chất lượng sản Sử dụng kiến thức du lịch phẩm, dịch vụ và du lịch có trách nhiệm 2

Cách tiếp cận tổng thể  Phối hợp với điều phối viên vùng và các đối tác nhằm đảm bảo các kết quả được bền vững  Có phiên họp khởi động tại mỗi điểm đến để thống nhất về lộ trình và đưa ra thời hạn đáp ứng nhu cầu của đối tác  Dự án EU với chuyên môn quốc tế sẽ hỗ trợ gắn kết các đối tác cùng hướng tới mục tiêu tạo điểm đến chung theo hướng tiếp cận toàn diện  Các hội thảo, thảo luận bàn tròn, thảo luận theo nhóm và với từng cá nhân  Các thông điệp rõ ràng, đơn giản 3

Phương thức thực hiện mang tính chiến lược Bước 1 Rà soát sản phẩm và thị trường hiện có Bước2 Rà soát sản phẩm và thị trường tiềm năng Bước 3 Phân tích SWOT Bước 6 Đưa ra các biện pháp/hành động cụ thể cho từng ưu tiên mang tính chiến lược Bước 5 Thiết lập thứ tự ưu tiên tiếp thị mang tính chiến lược Bước 4 Xác định mục tiêu tổng thể đối với các nỗ lực tiếp thị Bước 7 Thống nhất cách thức và nguồn tài chính thực hiện 4

Bước 1: Rà soát sản phẩm và thị trường hiện có Xem xét xu Kiểm tra hướng du lịch các thông quốc tế số du lịch So sánh tình huống 3 tỉnh với xu hướng quốc tế So sánh các thông số như số lượng khách du lịch, chi tiêu của du khách, chu trình phát triển sản phẩm và các đặc tính du lịch của 3 tỉnh với xu hướng quốc tế 5

Bước 2: Rà soát sản phẩm và thị trường tiềm năng Xác định sản phẩm tiềm năng mới hoặc thị trường có mức tăng trưởng tiềm năng Xác định khu vực các tỉnh Duyên hải miền Trung có thể đóng vai trò khởi tạo xu hướng và cạnh tranh hiệu quả 6

Bước 3: Phân tích SWOT Tiến hành phân tích SWOT đối với hệ sản phẩm hiện có và thị trường hiện thời Xác định phân khúc thị trường tại đó các tỉnh đã có lợi thế cạnh tranh và khu vực có cơ hội tăng trưởng du lịch rõ nét 7

Bước 4: Xác định mục tiêu tiếp thị tổng thể  Thông báo cho các đối tác biết mục tiêu tổng thể của chiến lược tiếp thị  Chuyên môn, kinh nghiệm quốc tế sẽ hỗ trợ, thúc đẩy các thảo luận nhằm đạt được sự đồng thuận về mục tiêu tổng thể đối với các hoạt động tiếp thị trong tương lai  Tổ giúp việc sẽ bao quát việc xây dựng chiến lược  Tổ giúp việc sẽ bao gồm các đại diện từ doanh nghiệp, cơ quan chức năng phụ trách du lịch và chuyên gia của Dự án 8

Bước 5: Thiết lập thứ tự ưu tiên tiếp thị mang tính chiến lược  Xác định các can thiệp marketing mang tính chiến lược cho từng sản phẩm  Xác định thứ tự ưu tiên marketing mang tính chiến lược cho thị trường nội địa và quốc tế  Xác định khu vực can thiệp theo kế hoạch  Ưu tiên đặc biệt đối với các sản phẩm, lĩnh vực du lịch được xác định có lợi thế cạnh tranh 9

Bước 6: Đưa ra các biện pháp/hành động cụ thể cho từng ưu tiên mang tính chiến lược Đi kèm mỗi biện pháp là bản trình bày:  Cơ sở lý luận/mục tiêu của can thiệp  Thứ tự ưu tiên (nêu rõ hoạt động được ưu tiên trong số các hoạt động sẽ được thực hiện)  Kết quả đầu ra có thể đo lường được (Mục tiêu và thông số thực hiện)  Chính quyền/Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp  Địa bàn nơi biện pháp được thực hiện  Thời gian thực hiện biện pháp  Tài chính  Mối liên kết với các biện pháp can thiệp khác 10

Bước 7: Thống nhất cách thức/nguồn tài chính thực hiện Thêm 1 vấn đề then chốt: xác định nguồn tài chính để thực hiện chiến lược Việc thực hiện chiến lược tiếp thị là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu Thực hiện chính sách liên quan tới du lịch theo tính chất cơ chế hành chính Xác định rõ cơ chế quản lý chương trình tổng thể cũng như quản lý từng biện pháp can thiệp Nguồn tài chính có thể gồm: nguồn ngân sách cấp, nguồn hỗ trợ từ cơ quan nhà nước, nguồn ngân sách địa phương, doanh nghiệp và tài trợ quốc tế 11

Khung phát triển du lịch tại điểm đến Chúng ta hiện đang ở đâu và vị trí trong tương quan so sánh Chúng ta muốn ở vị trí nào? Kết cấu ngành du lịch & đối thủ cạnh tranh Môi trường vĩ mô: Kỹ thuật Kinh tế Chính trị Chiến lược định vị và thương hiệu Văn hóa – xã hội Nguồn nhân lực/nhận thức Đào tạo Doanh nghiệp nhỏ và vừa/ Khả năng doanh nghiệp Chương trình tiếp thị Sản phẩm Xúc tiến Giá Địa điểm Thị trường mục tiêu Tự nhiên 12 Quản lý và giám sát Các ngành hỗ trợ Yếu tố chủ chốt quyết định thành công và năng lực Điểm thu hút mang tính thể chế Nguồn lực Tầm nhìn, mục tiêu, mục đích và chiến lược nòng cốt Chiến lược thị trường mục tiêu Khung thực hiện thống nhất Competitor performance Kết cấu và phân khúc thị trường Tiếp theo? Các chương trình phát triển Các kế hoạch phát triển du lịch Năng lực cạnh tranh của điểm đến Nhu cầu/Khách hàng Chúng ta tới đó bằng cách nào?

Kết quả  Tầm nhìn chiến lược cho phát triển sản phẩm du lịch  Thứ tự ưu tiên về phát triển sản phẩm và tiếp thị mang tính chiến lược được thống nhất  Tối thiểu phát triển được 4 sản phẩm kèm theo kế hoạch hoạt động  Chiến lược quảng bá xúc tiến và kế hoạch hoạt động được phê duyệt  Chiến lược chất lượng dịch vụ và kế hoạch hoạt động được phê duyệt  Các tổ chức chính phủ được tư vấn và cung cấp thông tin về du lịch có trách nhiệm tại điểm đến thuộc duyên hải miền Trung  Các tổ chức thuộc khu vực tư nhân và các ngành chính có tham gia  Thảo luận bàn tròn, hội thảo, nhóm làm việc được hỗ trợ  Diễn đàn tư vấn được thiết lập phục vụ mục đích quản lý điểm đến 13

Tiến độ hoạt động Hoạt động Nửa đầu 2014 Nửa cuối 2014 Nửa đầu 2015 Nửa sau 2015 Đánh giá và phân tích hiện trạng các điểm đến khu vực duyên hải miền Trung Xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động cho điểm đến Xây dựng năng lực quản lý điểm đến/Đối thoại công – tư Hỗ trợ thực hiện các hoạt động đã được xác định theo đúng nhu cầu Giám sát và rà soát các hoạt động được thực hiện để các can thiệp của Dự án EU tại điểm đến để lại tác động lớn hơn 14

www.esrt.vn Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội (2011 – 2015) do Liên minh Châu Âu tài trợ với các hợp phần: 1) Hỗ trợ chính sách và Tăng cường thể chế 2) Năng lực cạnh tranh và Đối tác công – tư và 3) Giáo dục và Đào tạo nghề 15

Add a comment

Related pages

Final - Sept 13, 2006 - Hue City - BioinfoHelpDesk.org

... AND again on Wednesday, Sept 13, 2006 (Hue) ... For the original English version. [Added March 15, 2006] Final - Sept 13 ... PDF-EN / PDF-VN (old 15/03 ...
Read more

Main Participants (Affiliation)

International Workshop in Hue (Vietnam) ... FINAL VERSION – Kuala Lumpur, 17 May 2001. Title: Main Participants (Affiliation) Author:
Read more

Hue travel guide - Wikitravel

... the final courtyard is nearly empty with just a ... Although the emphasis is more on presentation than ... Vina Hotel Hue, 57/03 Nguyen Cong ...
Read more

Hue – Travel guide at Wikivoyage

A cyclo is the local version ... you may get a rude surprise when you arrive at your final ... It's a 10 min walk to Hue Citadel. Vina Hotel Hue, 57/03 ...
Read more

The Voice of Yola (Yola Speaking Contest 2013) - YouTube

http://www.yola.vn/talentday http://www ... graduates and final-year university students ... YOLA DREAM UP! CAMP 2016 - [Short Version ...
Read more

VN ‘The Winner is’ semi-final airs tonight - Tuoi Tre news

The semi-final of the Vietnamese version of “The Winner is ... VN ‘The Winner is’ semi-final airs ... is a presentation of Talpa Media USA Inc. and ...
Read more

Top 30 Clash of Clans TH8 War Base Layouts

Top 30 Clash of Clans TH8 War Base Layouts. Search for coc base layouts, edit, and create your own clash of clans base. Build Base. TH1; TH2; TH3; TH4; TH5 ...
Read more