03 arhitektura računara

50 %
50 %
Information about 03 arhitektura računara
Education

Published on October 1, 2014

Author: cirkovicigor

Source: slideshare.net

Description

Arhitektura racunara - I godina

Рачунарство и информатика, I разред Računar sa stanovišta hardvera Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина Школска 2012/2013. • Računar sa stanovišta hardvera čine: • centralna jedinica (kućište + delovi) • monitor • tastatura i miš • Na računar mogu biti priključeni i razni drugi uređaji poput: grafičke table, štampača, skenera,...

Рачунарство и информатика, I разред Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина Centralna jedinica... Школска 2012/2013. • Centralna jedinica se sastoji od kućišta u kome se nalaze: • Osnovna ili matična ploča (Motherboard) • Procesor (CPU) • RAM Memorija • Hard Disk (HDD) • Optičke jedinice (CD ili DVD) • Jedinica disketa (Floppy Disk) • Grafička i druge kartice (zvučna, mrežna, ...) • Napajanje

Рачунарство и информатика, I разред Pogled na prednju stranu centralne jedinice Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина Школска 2012/2013. • Sa prednje strane kućišta mogu se uočiti: o Optičke jedinice (CD ili DVD) o Disketna jedinica (Floppy Disk) o Različiti čitači kartica (opciono) o USB port, priključna mesta za slušalice, zvučnike, mikrofon Optičke jedinice Čitači kartica View slide

Рачунарство и информатика, I разред Pogled na zadnju stranu centralne jedinice Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина napajanje Школска 2012/2013. • Sa zadnje strane kućišta se nalaze priključna mesta (PORTOVI) za povezivanje uređaja koji se nalaze van centralne jedinice kao npr: štampač, skener, džojstik, miš, tastatura, monitor,... • Najčešće korišćeni portovi su: o PS/2 port (miš i tastatura) o USB port o Paralelni i serijski port o LAN port portovi View slide

Рачунарство и информатика, I разред Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина Matična ploča Школска 2012/2013. • Mainboard, Motherboard • Na matičnu ili osnovnu ploču se priključuju svi uređaji računara uključujući one koji se nalaze unutar ali i van kućišta Matična ili osnovna ploča

Рачунарство и информатика, I разред Bliži pogled na matičnu ploču Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина Школска 2012/2013. • Objašnjenje: • Preko slotova se priključuju kartice (modem, mrežna, grafička,...) • Preko portova se priključuju uređaji van kućišta (miš, tastatura, štampač,...) • Preko kontrolera se povezuju uređaji poput hard diska, CD-a, DVD-a. Povezuju se pomoću posebnih kablova slotovi portovi Priključno mesto za procesor Priključno mesto za RAM memoriju Kontroleri SATA IDE/ATA

Рачунарство и информатика, I разред Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина Procesor (CPU) Школска 2012/2013. • Na prošlom predavanju smo rekli da se u njemu realizuju sve računske i logičke operacije i izvršavaju instrukcije koje su zadate programom tokom rada računara. • Koje smo osnovne karakteristike procesora naveli na prethodnom času? • Dva proizvođaca procesora za personalne računare su AMD i INTEL

Рачунарство и информатика, I разред Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина Postavljanje procesora Школска 2012/2013. • Procesor se postavlja u odgovarajuće podnožje za priključenje procesora na matičnoj ploči, a preko procesora se postavlja hladnjak koji ga hladi.

Рачунарство и информатика, I разред • Kod današnjih računara može se sresti više različitih tipova memorije što zavisi od starosti arhitekture računara. U upotrebi su: o DDR3 o DDR2 o DDR o SDRAM memorija Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина RAM memorija • Današnji računari imaju od 128MB pa do 4GB RAM memorije. (128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB) • Moguće je i kombinovati dva modula te računar može imati 640MB, 768MB, 3GB. Школска 2012/2013.

Рачунарство и информатика, I разред Postavljanje RAM memorije Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина Школска 2012/2013. 1 3 2

Рачунарство и информатика, I разред Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина Hard disk Школска 2012/2013. • Na hard disku su uskladišteni svi programi i podaci koje “imamo u računaru”. o Svi programi (operativni sistem Windows, programi poput firefox-a, Word-a, WinAmp-a) o podaci (filmovi, slike, muzika,...) • Kapacitet hard diskova se kreće od: 40GB, 60GB, 80GB, 160GB, 250GB, 320GB, 500GB, 640GB, 1TB, 1,5TB, 2TB,... • Vreme pristupa je od 8 do 10ms, brzina rotacije 5400-7200 obrtaja u minutu

Рачунарство и информатика, I разред Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина Ispod poklopca Школска 2012/2013. • Za skladištenje podataka se koriste metalne ploče koje su presvučene magnetnim slojem • Tri osnovne komponente diska su: o Ploča diska o Upisno-čitajuća glava o Koračni motor o Podaci se upisuju na taj način što se tačke na magnetnoj površini namagnetišu ili nenamagnetišu i na taj način se realizuje zapisivanje digitalne 1 ili 0 o Prilikom čitanja se vrši detekcija namagnetisanosti pojedinih tačaka i tako se prevode u niz 0 i 1. Ploča diska Upisno-čitajuća Koračni glava motor

Рачунарство и информатика, I разред Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина Priklučivanje hard diska Школска 2012/2013. • Priključivanje hard diska se može izvršiti putem: • Serial ATA (SATA) kontrolera (kod novijeg tipa računara i novijih hard diskova) • Paralel ATA (PATA) kontrolera (kod starijeg tipa računara i hard diska). Često se zove i IDE priključak SATA priključak PATA priključak

Рачунарство и информатика, I разред Priključivanje SATA hard diska Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина Школска 2012/2013. 1 2 3 4

Рачунарство и информатика, I разред Priključivanje PATA hard diska Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина Школска 2012/2013.

Рачунарство и информатика, I разред Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина Kartice Школска 2012/2013. • U centralnoj jedinici se najčešće nalaze: o Grafička kartica (graphic card) o Zvučna kartica (Sound card) o Mrežna kartica (LAN card) o Modem • Svaka od ovih kartica može biti integrisana (sastavni deo matične ploče) ili zasebna ( preko slotova se priključuje na matičnu ploču) • Sve navedene kartice se priključuju preko PCI (pi-si-aj), PCI-E (PCI Express) ili AGP (ej-dži-pi) slota u zavisnosti od arhitekture računara Slotovi

Рачунарство и информатика, I разред Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина Школска 2012/2013. • Razlikuju se prema konektorima koje poseduju na sebi, odnosno prema uređajima na koje se povezuju o Grafička kartica sa monitorom. Njena osnovna funkcija je da konveruje podatke predstavljene nizom 0 i 1 u signal koji korisnik može da vidi na ekranu o Zvučna kartica sa zvučnicima Njena osnovna funkcija je da konveruje podatke predstavljene nizom 0 i 1 u signal koji korisnik može da čuje

Рачунарство и информатика, I разред Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина Monitori Школска 2012/2013. • Mrežna kartica i modem se razlikuju po kablu koji se na njih povezuje: o Mrežna (LAN kartica) (koristi mrežni kabl) o Modem (koristi telefonski kabl kao ulaz)

Рачунарство и информатика, I разред Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина Kako se ugrađuju kartice? Школска 2012/2013. • Svaka od zasebnih kartica se postavlja prostim utiskivanjem na matičnu ploču u odgovarajući slot tj ležište. • Kao mera sigurnosti kartice se pričvršćuju šrafovima sa zadnje strane kućišta.

Рачунарство и информатика, I разред Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина Monitori Школска 2012/2013. • Monitor je važan deo PC koji nam ogogućava komunikaciju sa računarom. On nam omogućava vizuelni prikaz programa, podataka i poruka. • Prema tehnologiji izrade mogu biti: • CRT (Cathode Ray Tube)-monitori sa katodnom cevi • LCD (Liquid Cristal Display)

Рачунарство и информатика, I разред Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина Kvalitet monitora Школска 2012/2013. • Kvalitet monitora zavisi od: o palete boja koju može da prikaže (Color Quality) koja može biti 8,16, 32-bit-na, o rezolucije (Screen Resolution) broj tačaka-piksela po površini ekrana (800x600, 1024x768,...) o veličine 17", 19", 20",22" i veći. Kada pričamo o veličini mi zapravo pričamo o veličini dijagonale. Jedan inč je 2,54cm.

Рачунарство и информатика, I разред Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина Monitori sa katodnom cevi Школска 2012/2013. • CRT (Cathode Ray Tube)-monitori sa katodnom cevi proizvode sliku pomoću katodne cevi nalik starim televizorima. • Kroz katodnu cev se propušta mlaz elektrona koji pogađaju svaku tačku ekrana. Tako nastaje slika. Mešanjem tri snopa crvene, plave i zelene boje kreira se slika. • Zauzimaju dosta prostora, troše dosta struje, dosta se greju ali imaju dobar kvalitet slike

Рачунарство и информатика, I разред Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина Ravni monitori Школска 2012/2013. • LCD (Liquid Cristal Display) monitori su potpuno ravni, imaju bolji kvalitet slike, manju potrošnju električne energije, i imaju manje zračenje (Low Radiation) . • TFT ( Thin Film Transistor ) monitori su podvrsta LCD monitora. Priključuju se na grafičku karticu preko VGA ili DVI konektora. Mnogo kvalitetnija slika se postiže povezivanjem preko DVI konektora u odnosu na VGA konektor. • Postoje još i LED i GDP monitori

Рачунарство и информатика, I разред • Štampač je izlazni uređaj koji se koristi za štampanje. Na osnovu Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина Štampači tehnologije štampe štampači se dele na: o matrične štampače, o laserske štampače i o štampače sa mlaznicama (ink-jet). Школска 2012/2013.

Рачунарство и информатика, I разред Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина Matrični štampači Школска 2012/2013. • Matrični štampači su mehanički. Kod njih glava za štampanje udara iglicama (pin) preko trake (ribbon) koja ostavlja otisak na papiru. • Glava za štampanje se sastoji od 9,18 i 24 iglice. • Brzina štampe kod ovih štampača izražava se u broju odštampanih znakova u sekundi (cps - characters per second) izavisi od štampača i od kvaliteta štampe koji se izražava u DPI (dots per inch - broj tačaka po inču) i najčešće je 75 dpi. Oticak je crno beli.

Рачунарство и информатика, I разред Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина Школска 2012/2013. • Prednost ovih štampača je: robusnost, niska cena štampe i potrošnog materijala. • Nedostaci ovakvih štampača su: mala brzina štampe, bučnost, loš kvalitet otiska.

Рачунарство и информатика, I разред Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина Laserski štampači Школска 2012/2013. • Laserski štampač ima izvor laserskog zraka koji menja intezitet u zavisnosti od dobijenog signala. • Laserski zrak osvetljava foto osetljivi valjak koji je pokriven jednakim nabojem. • Kad je valjak izložen laserskom zraku, naboj na valjku se menja, što deluje na toner (prah koji se koristi za štampanje) koji se prenosi na papir i tako nastaje slika. Ovi štampači štampaju ili crni ili kolor otisak.

Рачунарство и информатика, I разред Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина Laserski štampači Школска 2012/2013. • Prednost ovih štampača je kvalitet otiska (rezolucija 1200 dpi) i brzina štampe (najčešće 20-30 ppm). • Nedostaci ovih štampača su: visoka cena štampača i visoka cena potrošnog materijala (papira i tonera).

Рачунарство и информатика, I разред Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина Ink-jet štampači Школска 2012/2013. • Štampači sa mlaznicama (ink-jet) imaju glavu za štampanje u kojoj se nalaze ketridži (posude sa mastilom) koji pod pritiskom izbacuju zagrejano mastilo i prskaju ga po papiru. Prilikom dodira sa papirom mastilo se hladi i stvrdnjava. • Prednost ovakvih štempača je visoka rezolucija, brzina štampe, niska cena štampača. • Nedostaci ovakvih štampača su: visoka cena potrošnog materijala ( visoka cena po otisku).

Add a comment

Related presentations

Related pages

Arhitektura Računara - Zadaci - 03 Sortiranje niza 16 ...

Predmet: Arhitektura računara na odseku Elektrotehnika E2 na FTN Novi Sad Autor: Bogdan Satarić 0:14 Kako se prestavlja niz brojeva u ...
Read more

Arhitektura računara

ИР: Надокнада отказаних вежби за групу В1 биће одржана 03.03.2016. од 13:15 у сали 310, ...
Read more

03 arhitektura računara - Education - documents.tips

03 arhitektura računara; Download. of 29
Read more

Datum: 03.06.2013. Arhitektura računara, 2011/2012 Strana ...

Datum: 03.06.2013. Vreme: 13:38 Arhitektura računara, 2011/2012 Osvojeni poeni - Projekat Strana 2 od 4 R.br. Indeks Prezime Ime Projekat 61 ra56-2012 ...
Read more

Datum: 15.04.2013. Arhitektura računara, 2011/2012 Strana ...

Datum: 15.04.2013. Vreme: 23:03 Arhitektura računara, 2011/2012 Osvojeni poeni - Test12 Strana 3 od 4 R.br. Indeks Prezime Ime Test12 121 ra105-2012Halapa ...
Read more

Obavještenja - Arhitektura računara

Arhitektura računara. Početna stranica; Nastava Obavještenja; Zadaće ... objavio 7. srp 2013. 03:48 Semir Puskarevic ...
Read more

Predavanja - Arhitektura računara

Arhitektura računara. Početna stranica; Nastava Obavještenja; Zadaće ... 30. tra 2013. 03:05: Amer Hasanovi ...
Read more

Arhitektura računara - iim.ftn.uns.ac.rs

Dokumenti (prilozi): AIS, 07 Eksterne memorije [AIS, 07 Eksterne memorije] 676 Kb: AIS, 06 UI sistem [AIS, 06 UI sistem] 492 Kb: AIS, 05 CP [AIS, 05 CP]
Read more

Fit Arhitektura Računara-konsultacije - YouTube

Skip navigation Upload. Sign in
Read more