02 3 cc_provincemeeting_hue_27feb14_tri_vn

44 %
56 %
Information about 02 3 cc_provincemeeting_hue_27feb14_tri_vn
Travel

Published on February 27, 2014

Author: duanesrt

Source: slideshare.net

Description

Ngày 27/2/2014, phiên họp cấp cao về hợp tác liên kết phát triển du lịch ba tỉnh Duyên hải miền Trung (Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam) đã diễn ra tại thành phố Huế do Tổng cục Du lịch chủ trì với sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án “Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội” (gọi tắt là Dự án EU, do Liên minh Châu Âu tài trợ).

Dự án EU và Hoạt động hỗ trợ phát triển Du lịch có trách nhiệm tại 3 tỉnh Duyên hải miền trung Tp.Huế, 27/02/2014

1. Giới thiệu chung về Dự án Tên dự án : Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội Nhà tài trợ : Liên minh Châu Âu (EU) Số hiệu : DCI-ASIE/2010/21662 Cơ quan chủ quản : Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cơ quan thực hiện : Tổng cục Du lịch Thời gian triển khai hoạt động: 60 tháng (11/2010 - 11/2015) Ngân sách dự án Trong đó : 12,1 triệu Euro : Vốn ODA do EU tài trợ: 11 triệu Euro Vốn đối ứng: 1,1 triệu Euro (26 tỉ đồng) Công ty tư vấn quốc tế: (CHLB Đức) 2

2. Mục tiêu và Nội dung hỗ trợ 1. Mục tiêu tổng quát “Đưa các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm vào ngành du lịch Việt Nam nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và góp phần triển khai thành công Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội”. 2. Nội dung hỗ trợ phát triển du lịch có trách nhiệm • Hình thành Tổ chức Quản lý điểm đến đa thành phần: cách tiếp cận điểm đến liên tỉnh (vùng): DHMT • Cải thiện và phát triển quan hệ đối thoại Công - Tư • Phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm • Quảng bá điểm đến vùng • Đào tạo, tập huấn tăng cường năng lực 3

3. Các nguyên tắc hỗ trợ • Tập trung hỗ trợ các hoạt động chung • Hỗ trợ các hoạt động liên quan trực tiếp đến du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội • Đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động • Đảm bảo tính bền vững của hoạt động 4

4. Các tác động của Dự án EU • Các tác động đến giảm nghèo • Các tác động đến bảo vệ môi trường • Các tác động đến tăng trưởng của ngành du lịch • Các tác động về giới 5

5. Kế hoạch hỗ trợ 3 tỉnh DHMT năm 2014 • Điều tra, khảo sát nhu cầu khách du lịch • Nghiên cứu, khảo sát và đánh giá sản phẩm du lịch vùng • Nghiên cứu, đánh giá và kiến nghị về thương hiệu du lịch, xúc tiến và tiếp thị du lịch vùng • Cải thiện đối thoại Công – Tư trong vùng • Phát triển nguồn nhân lực du lịch 6

6. Kiến nghị, đề xuất • Tăng cường tính chủ động và cam kết của 3 tỉnh trong việc triển khai các hoạt động hợp tác • Cần có sự tham gia của khu vực tư nhân vào cơ chế quản lý điểm đến: tăng cường vai trò của Hiệp hội du lịch địa phương • Xây dựng trang web chung về du lịch của 3 tỉnh 7

Xin trân trọ ng cả m ơ n! Environmentally & Socially Responsible Tourism Capacity Development Programme   4th Floor, Vinaplast Building 39A Ngo Quyen Ha Noi, Viet Nam Thank you for your attention! T +84 4 37349357 F +84 4 37349359 www.esrt.vn The ‘Environmentally and Socially Responsible Tourism Capacity Development Programme’ (2011 - 2015) is a European Union funded sector programme within the main activities in 1) Policy support and institutional strengthening, 2) Product competitiveness and public-private dialogue and 3) Vocational education and training. 8

Add a comment

Related presentations

Krishna Holidays is a well established Adventure and Tour operating company in Ris...

Learn about Fastport Passport, we offer expedited passport and visa solutions nati...

71A_Slides_Tusrismo

71A_Slides_Tusrismo

November 10, 2014

Slides sobre Turismo e Intercâmbio

Casa Batlló

Casa Batlló

June 3, 2009

Aircraft leasing is an important decision and before making such an important purc...

Private jets can be hired by companies and individuals to travel in jets in a more...