01povraz

38 %
63 %
Information about 01povraz
Education

Published on January 7, 2008

Author: Margot

Source: authorstream.com

Povijesni razvoj računala:  Povijesni razvoj računala Naprave za pomoċ pri računanju:  Naprave za pomoċ pri računanju Od davnina se čovjek domišljao kako pojednostaviti računanje i računske operacije. Davno prije pojave računala, kakva danas poznajemo, ljudi su osmislili naprave i strojeve koji su im pomagali pri računanju. Abak:  Abak Jedna od prvih takvih naprava bila je kineski abakus kojim se veċ u trečem tisuċljeċu pr.n.e. učinkovito zbrajalo i oduzimalo. Najstarije “računalo" je na Dalekom istoku preživjelo sve do danas. John Napier:  John Napier Škotski matematičar John Napier je u 16. stoljeću otkrio logaritme. Izum logaritama je bitno pojednostavnio operacije množenja, dijeljenja i potenciranja. Napier i logaritamsko računalo:  Napier i logaritamsko računalo Izum logaritama je ne samo pojednostavnio i ubrzao računske operacije, već je i omogućio lakšu izradu mehaničkih naprava koje računaju umjesto čovjeka. Na osnovu logaritamskih tablica razvijeno je logaritamsko računalo (kod nas popularno zvano šiber). Pascal:  Pascal Prvi mehanički stroj s mnoštvom zupčanika, koji je mogao zbrajati i oduzimati izradio je 1642. godine francuski filozof i matematičar Blaise Pascal nazvavši ga paskalina. von Leibnitz:  von Leibnitz Gottfried Wilhelm von Leibnitz, njemački filozof i matematičar, razvio je 1672. napravu koja je zbrajala, oduzimala, množila, dijelila i vadila drugi korijen. Diferencijalni stroj :  Diferencijalni stroj Charles Babbage je 1820. godine osmislio diferencijalni stroj (engl. difference engine). Takav je stroj trebao omogućiti strojno izračunavanje logaritamskih tablica. Projekt je obustavljen nakon 15 godina i stroj nikada nije proradio. Charles Babbage:  Charles Babbage Taj je nedostatak uočio Charles Babbage te je 1833. godine osmislio univerzalni stroj za računanje koji bi bio u stanju rješavati različite zadatke. Sve naprave toga doba imale su jedan veliki nedostatak; mogle su izvoditi samo operacije za koje su bili napravljene. Ideja univerzalnog stroja:  Ideja univerzalnog stroja Babbage je podijelio univerzalni stroj u dijelove od kojih svaki ima svoju funkciju : dio u koji se unose podaci, dio koji računa, dio koji govori računalu što da radi, dio koji pamti podatke, dio koji prikazuje rezultate. Analitički stroj:  Analitički stroj Takav je stroj nazvao analitički stroj (engl. analytical engine) i on se smatra pretečom suvremenih računala. Pošto je stroj trebao biti sačinjen od vrlo složenih mehaničkih dijelova, poluga i zupčanika, zbog tehnoloških moguċnosti toga doba nikada nije u potpunosti ostvaren. Ipak ideja, koju je Babbage dao, poslužila je kao model računala kakva se danas rabe. Herman Hollerith:  Herman Hollerith Primjena električne energije omogućila je Hermanu Hollerithu da 1887. godine izradi električni sortirni stroj (engl. tabulating machine). Električni sortirni stroj:  Električni sortirni stroj Taj stroj možemo smatrati prvim modernim strojem za obradu podataka. Njime je 1890. godine riješen problem obrade rezultata popisa pučanstva u Americi. Bušene kartice:  Bušene kartice Obrada rezultata popisa pučanstva je obično trajala nekoliko godina, a primjenom sortirnog stroja i bušenih kartica kao medija za pohranu podataka, obrada je svedena na samo tri mjeseca. kartica za popis pučanstva Komercijalna proizvodnja:  Komercijalna proizvodnja Pošto je Hollerithov izum imao praktičnu korist, počela je komercijalna proizvodnja električnih sortirnih strojeva. Computing tabulating recording company:  Computing tabulating recording company Hollerith je osnovano nekoliko tvrtki, a jedna od njih bila je Computing tabulating recording company. International business machines:  International business machines Computing Tabulating Recording Company, je 1924. godine prerasla u International business machines (IBM), do danas jedan od najveċih i najznačajnijih proizvođača računala na svijetu. Drugi svjetski rat:  Drugi svjetski rat Drugi svjetski rat presudno je utjecao na nagli razvoj elektroničkih računala. Suvremena oruđa i oružja postavljala su velike zahtjeve za konstruktore jer je pri konstrukciji i proizvodnji trebalo mnogo računati. Zbog toga je, na više različitih mjesta i otprilike u isto vrijeme, došlo do izrade prvih pravih preteča suvremenih računala. Howard Aiken:  Howard Aiken Howard Aiken je 1943. godine dovršio MARK I. Prvo elektromehaničko računalo (temeljeno na elektromehaničkim relejima). MARK I:  MARK I Taj "div" od računala bio je dugačak 17 metara, visok 2,5 metra, težio je 5 tona, a imao je nešto manje od milijun dijelova. Za jedno zbrajanje je trebao sekundu, a dijelio je za 15 sekundi! Konrad Zuse – Z3:  Konrad Zuse – Z3 Konrad Zuse je 1942. godine konstruirao Z3, prvo relejno računalo s jednostavnim programiranim upravljanjem, temeljeno na binarnom brojevnom sustavu. Z3:  Z3 Programirano je na 35-mm filmu. Podaci su unošeni numeričkom tipkovnicom. Rezultati su prikazivani s pomoću žaruljica. Alan Turing:  Alan Turing U Engleskoj je matematičar Alan Turing izradio elektromehanički stroj Collossus u kome su se po prvi puta pojavile elektronske cijevi. Turing je prvi koji je računalnim strojevima dao ime Computer od engleske riječi "to compute" (računati). Collossus:  Collossus Collossus (kolos) je stvoren kao odgovor na njemački stroj za šifriranje vojnih poruka naziva Enigma. Collossusom su dešifrirane tajne poruke, šifrirane Enigmom. Enigma i Collossus:  Enigma i Collossus Collossus je bio u stanju dešifrirati svaku poruku šifriranu Enigmom. Grace Hopper:  Grace Hopper Legenda o nastanku izraza računalni bug vraća nas u 1945. godinu. Tada je nastao veliki kvar na računalu američke vojske. Kvar je otklonila časnica Grace Hopper. Bug:  Bug Uzrok kvara bio je moljac koji je uletio između releja. Gđa Hopper ga je zalijepila u svoj dnevnik uz opis uzroka zastoja rada. Treba znati da se naziv bug za pogrešku kod strojeva rabio i davno prije pojave računala. ENIAC:  ENIAC Amerikanci John Mauchly i Prosper Eckert konstruirali su za vojne potrebe 1946. godine ENIAC (Electronic numerical integrator and calculator), računalo čiji su osnovni elementi bile elektronske cijevi. Slide29:  ENIAC je bio pravi elektronski div težak oko 30 tona, imao je približno 18.000 elektronskih cijevi a zauzimao je prostor od 300 prostornih metara. ENIAC:  ENIAC Predstavljen je javnosti kao elektronički mozak i kad je zadatak da broj 97.367 pomnoži sam sa sobom 5.000 puta obavio za pola sekunde, jedan novinar je napisao da radi "brže od misli". Iako je ENIAC bio za tadašnje prilike vrlo brzo računalo, nije bio programibilan u današnjem smislu riječi. Slide31:  Tijekom rada, uočena su dva velika nedostatka ENIAC-a: mala memorija i moguċnost rješavanja samo dva zadatka za koje je bio napravljen (za druge zadatke trebalo je prespojiti mnogo žica i djelomice preraditi stroj). John von Neumann:  John von Neumann Zamisao o smještaju računalnog programa u memoriju zajedno s podacima opisao je je teorijski mađarski matematičar John von Neumann. Računalni program:  Računalni program Von Neumannova ideja o računalu kojim bi upravljao izmjenjivi program smješten u memoriju, bila je revolucionarna i zaokružila je niz važnih otkriċa koja su bila temelj daljnjem razvoju računala. Još i danas se moderna računala uglavnom grade na von Neumannovom modelu građe (arhitekture) računala. Von Neumannov model:  Von Neumannov model Tranzistori:  Tranzistori Godina 1947. bila je presudna prekretnica za daljnji razvoj računala zbog otkriċa tranzistora. Upotreba tranzistora je dovela do smanjenja dimenzija i cijene računala uz istodobno poveċanje njihove pouzdanosti. Tranzistori:  Tranzistori U odnosu na elektronsku cijev tranzistor je bio neusporedivo manjih dimenzija, manje se grijao i bio je pouzdaniji u radu. UNIVAC:  UNIVAC Prvo računalo za komercijalnu upotrebu, temeljeno na tranzistorima, bilo je UNIVAC, proizvedeno 1957. Integrirani krug:  Integrirani krug Kada je na poluvodič smješten veċi broj tranzistora i veznih elemenata, nastao je integrirani krug (engl. integrated circuit, IC, chip) (1959.). Integrirani krug:  Integrirani krug Isprva je integrirani krug objedinjavao malo sastavnih dijelova (niski stupanj gustoċe elektroničkih elemenata), ali je s vremenom taj broj elemenata rastao (gustoċa je rasla). Mikroprocesor:  Mikroprocesor Američka tvrtka Intel 1970. godine proizvodi prvi mikroprocesor (engl. microprocessor). Mikroprocesor:  Mikroprocesor Mikroprocesor je pločica poluvodiča na koju su smješteni svi elektronički elementi potrebni za rad središnje jedinice računala (engl. central processor unit). Kenbak–1:  Kenbak–1 Kenbak–1 je bilo prvo mikroračunalo (imalo je mikroprocesor). Izrađeno je u Americi 1971. godine u seriji od svega 40 komada. Kenbak–1:  Kenbak–1 Obilježja Kenbaka mogu se vidjeti u novinskom članku. Osobna računala (PC):  Osobna računala (PC) Ubrzani razvoj mikroprocesora omoguċio je pojavu osobnih računala (engl. personal computer, PC). Xerox Altos:  Xerox Altos Godine 1973. stvoreno je osobno računalo Xerox Altos, ali se moglo nabaviti samo u dijelovima. Altair 8800:  Altair 8800 1975. godine proizvedeno je računalo koje se smatra prvim osobnim računalom. Altair 8800:  Altair 8800 Altair 8800 je bio zasnovan na Intelovom mikroprocesoru 8080, a umjesto ulaznih i izlaznih uređaja imao je samo sklopke i žaruljice. BASIC:  BASIC Dva prijatelja, Bill Gates i Paul Allen 1975. godine reagiraju na pojavu Altaira 8800 i stvaraju prvi programski jezik BASIC (engl. Beginner’s all-purpose symbolic instruction code) za Altair 8800. Apple II:  Apple II Prvo sastavljeno, komercijalno, stolno, osobno računalo pojavilo se 1977. godine – bilo je to računalo Apple II. Apple II:  Apple II Apple II je imao tipkovnicu, priključak za monitor i ugrađene programe, 16 KB RAM, a cijena mu je bila 2500 USA $! ZX Spectrum:  ZX Spectrum ZX Spectrum bilo je jedno od najpopularnijih kućnih računala u Europi. Sir Clive Sinclair:  Sir Clive Sinclair ZX Spectrum se pojavio na tržištu tijekom 80-ih godina i započeo "bum" koji je doveo do pojavljivanja PC-a u gotovo svakom domu. U SAD-u su istu ulogu odigrala računala Apple II i Comodore 64. Njegov je tvorac Sir Clive Sinclair, čija je glavna zamisao bila napraviti što jeftinije, a ipak još uvijek dovoljno dobro računalo koje bi moglo služiti za različite namjene – od igranja do pisanja i crtanja. ZX80:  ZX80 Za početak Sinclair je osmislio ZX80. U njemu je bilo "čak" 1 KB RAM-a, nije imao vanjski memorijski medij. No, imao je ugrađen programski jezik BASIC i mogao se spojiti na bilo koji televizor. ZX81:  ZX81 Veċ iduċe godine pojavio se ZX81, još jači i bolji. Pojačan je do 16 KB RAM-a, BASIC mu je poboljšan, još uvijek je bez zvuka i boje, ali s moguċnošċu povezivanja običnoga kazetofona kao vanjske memorije. Sve se to moglo kupiti za samo 100 funti. IBM PC:  IBM PC Pet godina nakon prve verzije Applea, 1981. tvrtka IBM proizvodi osobno računalo komercijalnog naziva IBM PC. IBM PC:  IBM PC IBM PC je imao: procesor koji je radio na radnom taktu 4,77 MHz, 16 KB RAM memorije, nije imao čvrsti disk, imao je disketnu jedinicu kapaciteta 160 KB. Iako su navedena obilježja vrlo skromna u odnosu na današnja računala, IBM PC je otvorio vrata sveopċoj popularnosti i upotrebljivosti računala. Generacije razvoja:  Generacije razvoja Nakon toga dolaze nove generacije računala svaka sa sve boljim obilježjima: PC-XT PC-AT …. do današnjih Pentiuma … Microsoft:  Microsoft Kada je IBM projektirao svoje računalo, posao izrade operacijskog sustava prepustio je maloj i dotada nepoznatoj kompaniji Microsoft. Osnivači te tvrtke bili su Bill Gates i Paul Allen. MS-DOS:  MS-DOS Na osnovu do tada popularnog operacijskog sustava PC/M tvrtka Microsoft izradila je svoj MS-DOS. Ubrzo MS-DOS postaje najrasprostranjeniji operacijski sustav za osobna računala. Apple Macintosh:  Apple Macintosh Tvrtka Apple je 1984. proizvela prvo osobno računalo s grafičkim operacijskim sustavom pod nazivom Lisa. Sljedeći model je bio prvi od mnogih Macintosha, računalo s grafičkim korisničkim sučeljem i mišem. Windows:  Windows Presudni događaj u razvoju tvrtke Microsoft je razvoj operacijskog sustava s grafičkim korisničkim sučeljem koji je dobio naziv Windows. Iako prve inačice tog operacijskog sustava nisu doživjele popularnost MS-DOS-a, Bill Gates je nastavio razvijati Windowse i programe koji pod njima rade. To je rezultiralo pojavom programa Windows 95 koji je bio najbolje provjeren i najbolje prodavan program svih vremena. IBM i Apple:  IBM i Apple Dva su glavna proizvođača osobnih računala koja su postavila norme kojih se drže svi drugi proizvođači: IBM i Apple. Zato razlikujemo osobna računala sukladna IBM-ovim i osobna računala sukladna Apple-ovim računalima. Nesukladnost:  Nesukladnost IBM i Apple su međusobno nesukladni (nekompatibilni), tj. nisu udruživi. To znači da se sklopovlje i programi namijenjeni jednom računalu, ne mogu bez izmjena primijeniti na drugom računalu.

Add a comment

Related presentations